Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на темуСторінка13/26
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.5 Mb.
#142
ТипПояснювальна записка
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
Рисунок 3.2 – Загальна схема технологічного процесу виробництва ДСП та його потенційного впливу на довкілля

Отже, прийнятними для експлуатації можна вважати матеріали, які відповідають класам Е0 та Е1. За кордоном в кількісному відношенні вміст формальдегіду в плитних матеріалах і фанері визначається величиною 0,1 ppm (partspermillion – частин на мільйон) або 0,125 мг/м3. Плити з виділенням не більше 0,1 ppm (0,125 мг/) належать до класу Е1 і дозволені для використання без опорядження. Плити з виділенням від 0,1 до 1,0 ppm (1,25 мг/) належать до класу Е2 і дозволяються для використання в опорядженому вигляді. Плити з виділенням понад 1,0 ppm взагалі не дозволяється виробляти [28].


3.1.2 Негативний вплив виготовлення фанери
Фанера – композитний матеріал у вигляді шаруватої клеєної деревини, що складається із склеєних між собою трьох і більше листів лущеного шпону із взаємно перпендикулярним розташуванням волокон деревини в суміжних шарах.

Кілька склеєних між собою кількох листів лущеного шпону. Зазвичай фанеру формують з 3-5 листів шпону при взаємно перпендикулярному розташуванні волокон деревини в суміжних листах. Склеювання здійснюють: синтетичними термореактивними клеями: феноло-формальдегідами, карбамідними та ін; природними клеями: альбуміновими, казеїновими та ін. Зазвичай для виробництва фанери використовують березовий шпон. Розрізняють фанеру загального та спеціального призначення. Фанера застосовують в машинобудуванні, меблевому і тарному виробництві. При виробництві фанери відбувається значне забруднення природного середовища (рисунок – 3.3).

Фанеру загального призначення поділяють:


  • залежно від зовнішнього вигляду шпону – на сорти,

  • за ступенем водостійкості клейового з'єднання – на марки: ФСФ – фанера підвищеної водостійкості; ФК – фанера водостійка.

  • за ступенем механічної обробки поверхні – нешліфовану (НШ), шліфовану з одного боку – (Ш1), шліфовану з двох боків – (Ш2).

  • за екологічною безпекою (за вмістом формальдегіду) – на класи емісії [29].
    1. Вплив матеріалів з бетону

Бетон впливає на людину і навколишнє природу з самого моменту його виготовлення, в ході експлуатації конструкцій з нього і навіть після закінчення термінів його експлуатації.

Конструкції з бетону виконують, перш за все, захисну роль як для людини, так і для навколишнього середовища, ніж людство давно й успішно користується.


Вихідні ресурси

Технологічний процес

Побічні речовини та продукти

Фанерний кряж, електроенергія


Поперечний розкрій сировини


Тирса, торцеві зрізи


чурак
електроенергія
Окроювання деревени
кора

вода, теплова енергія

( t = 30 – 40 оС)
Гідротермічна обробка деревениТепло параПрогріті чуракиЛущення шпону

електроенергія

«олівці», шпонрванина (26-29 %)

Лущений шпон

Електроенергія, теплова енергія
Сушіння шпону


Тепло, пара

Сухий шпон


Клей, електроенергія
Обрізка шпону, шпононалагодження, ребросклеюванняЗалишки шпону, пари клею


шпон

Пари клею ( формальдегід), аміак, фенол, діоксид азоту, оксид вуглецю


Клей ( СФЖ-3014 тощо), хлористий амоній


Електроенергія, теплова енергія (t= 80- 90 оС, р=1.8÷ 2.0 МПа)


Нанесення клею на шпон
Набір пакетів, підсушування
пресуванняПари клею, формальдегід
Пари клею, формальдегід

Охолодження ( технологічна витримка)


Пари клею, формальдегіделектроенергія


Обрізка, шліфуванняВідходи (обрізки), пил, шум

Налагодження, сортування


Рисунок 3.3 - Технологічний процес виготовлення фанери клеєної

Навколишнє середовище, в свою чергу, часто робить досить шкідливий вплив на бетон, з чим людству також доводитися рахуватися і приймати відповідні заходи щодо його захисту. У чому ж полягає негативна роль бетону в його взаєминах з людиною і природою?

У процесі виготовлення бетону людина піддається впливу лугів і хроматів, що містяться в цементі. Це явище відоме і з ним досить успішно борються, запобігаючи контакту бетонних та розчинних сумішей з шкірою рук і очима людини в ході його роботи.

Але є ще шум і вібрація, причому їх вплив на працюючих і на людей, що знаходяться в зоні виготовлення бетону, по-різному. У багатьох країнах законодавцями встановлені допустимі нормативи шуму для житлових і промислових зон як у денний, так і в нічний час. У Швейцарії, наприклад, у житловій зоні шуму не повинен перевищувати 55 дБ в денний і 45 дБ в нічний час. Розроблено багато заходів технічного характеру щодо зниження рівня шуму та вібрації, однак найбільш ефективним заходом стало порівняно недавній винахід так званого самоуплотняющегося бетону, розробленого в Японії з метою значного підвищення його якості, усунення вібрування при укладанні, підвищення культури, безпеки і привабливості праці будівельних робітників і зниження шкідливого впливу процесів бетонування на навколишнє середовище.

Конструкції, виготовлені з бетону, як правило, досить стабільні в часі і не надають в ході їх експлуатації шкідливого впливу на навколишнє середовище, в тому числі на питну воду. Більш того, конструкції з бетону часто служать, як уже згадувалося, як захист від радіації і шкідливих хімічних впливів, виконуючи роль так званого іммобілізатор і стабілізатора.

Однак у деяких випадках бетони можуть бути джерелами забруднення середовища при виділенні їх них деяких неорганічних елементів, у тому числі солей важких металів.

Сучасна людина, особливо в містах, проводить майже 90% свого часу в приміщеннях, тому якість середовища всередині приміщення є дуже значущим чинником. При цьому слід враховувати, що зміна повітря в сучасних вельми теплоізольованих приміщеннях знизилася тільки за останні роки з 1 до 0,3 циклу/годину. Бетон в житлових будинках представлений конструкціями, що містять цемент, крупний і дрібний заповнювач, арматуру і добавки. Природно, що найбільш імовірним джерелом летючих виділень можуть бути хімічні добавки, що містяться приблизно в 50% від усього виробленого в світі бетону. Відомі до сьогоднішнього дня експериментальні дані показують, проте, що роль бетону в загальній кількості містяться в повітрі приміщень летючих речовин мізерно мала.

Окремо розглянуто питання радіаційного випромінювання будівельних матеріалів, які іменують «природного радіацією». Концентрації радіоактивних нуклідів в різних матеріалах, у тому числі і для компонентів бетонної суміші представлені у вигляді таблиць. Оцінка допустимої дози радіації оцінюється представленими емпіричними формулами. У цьому ж розділі Бюлетеня розглянуті проблеми екологічності різних приміщень з точки зору випромінювання і накопичення природного газу радону [30].

Існує думка, що залізобетонні конструкції, що захищають змінюють магнітне поле в приміщеннях, що може позначатися на здоров'ї людей. Однак спеціальними дослідами ніякого (позитивного чи негативного) впливу на людину наявність сталевої арматури та інших готових металевих трубопроводів в огороджувальних конструкціях не виявлено.

Хто має більш ніж 100-річну історію досвід широкого використання бетону в будівництві не виявив в цілому відчутного впливу на життя людини, однак дедалі зростаючу кількість техногенних відходів, які використовуються в якості заповнювача для бетону все-таки вимагає постійного вивчення цього питання.

Вплив технології збірного залізобетону та його застосування в будівництві значно більше біопозітівно. Такий бетон виготовляється в закритих приміщеннях і цей процес досить легко контролюється. Цілком природно, що збірний бетон в силу його більш високої якості є більш надійним і довговічним, більш економічним по витраті матеріалів і енергії, може використовуватися повторно в ході реконструкції споруд, має більш привабливий зовнішній вигляд і т.д. Порівняльні випробування, проведені в Нідерландах при зведенні перекриття будівлі зі збірних пустотних плит та монолітного перекриття показали, що по витраті бетону, арматури, енергії і кількості відходів, що утворюються збірні плити значно більш економічні і споживають на 40% менше бетону і на 50% менше сталі

Збірний бетон, як і монолітний, має низку недоліків, серед яких, наприклад, великий власний вага, відходи, які утворюються при виготовленні конструкцій (близько 100кг при виробництві 1 м3 продукції). Але утилізація цих відходів в заводських умовах значно спрощена.

Особливий інтерес представляють дані про теплоенергетичному ефекті бетону. Не даремно деякі фахівці дали йому назву «акумулятор енергії». Теплоємність його складає величину близько 2400 кДж/кг·К. Стандартна квартира включає в себе близько 30 м3 бетону, що означає збільшення теплової енергії на 70 мДж при збільшенні температури навколишнього повітря на 10 оС.

В даний час більше 30 гравітаційних нафто-і газодобувних платформ з високоміцного бетону обсягом від 10 до 250 тис. м3 кожна знаходяться в різних регіонах Північного моря на глибинах від 40 до 300 м. У відповідності з міжнародним угоди країни-власники платформ зобов'язалися видалити їх з шельфу після закінчення експлуатації. Затоплення в море або залишення платформи цілком або частково в море цією угодою заборонено [29].

3.3 Вплив матеріалів з пластику
Багато виробів із пластику містять небезпечні хімікати, які можуть негативно впливати на навколишнє середовище, а також впливати на здоров`я.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка