Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»Сторінка1/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.86 Mb.
#715
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ»

вибіркової навчальної дисципліни підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

напряму «Правознавство» (8.03040201)

галузі знань «Право» (0304)

Автори:
Горбачевський В.Я., начальник кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент;

Строков І. В., професор кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Шарай Л.Г., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Крикун А.С., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.
Схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС від 15.01.2015 р., протокол № 11.

Київ-2015

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських занять

8. Плани практичних занять

9. Завдання для самостійної роботи

10. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

11. Навчально-методичні матеріали для лекцій

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і магістрів з підготовки до семінарських занять

13. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

14. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни  1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристикиВиробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


№ з/п

Зміствиробничоїфункції

Зміст уміння

1.

Інформаційна

Вміння визначати зміст та значення теорії кримінального процесуального доказування.

2.

Виховна


2.1. Дотримуватися принципів законності та професійності під час збирання доказів у кримінальному провадженні.

2.2. Набувати навичок застосування засобів кримінального процесуального доказування, прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень під час оцінки доказів.Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни«Кримінальне процесуальне доказування».

№ з/пЗміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та практичні рекомендації щодо доказування в кримінальному провадженні

1.1. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички збирання, перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні.

1.2. Приймати рішення щодо обрання засобів доказування на стадіях кримінального провадження.2.

Здатність обирати правильні рішення щодо оцінки доказів у кримінальному провадженні

2.1. Отримання знань та практичних навичок щодо оцінки доказів у кримінальному провадженні.

2.2. Застосовувати норм КПК щодо визначення допустимості та недопустимості доказів.

2.3. Набуття навичок щодо оцінки результатів процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів у кримінальному провадженні.

2.4. Застосовувати навички використання засобів доказування в кримінальному провадженні.

2.5. Правильно здійснювати закріплення та оформлення інформації, отриманої під час проведення слідчих та процесуальних дій, для набуття нею статусу доказу в кримінальному провадженні.


3.

Здатність до ефективної взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень.

3.1. Мати знання та навички щодо залучення працівників оперативних підрозділів у кримінальному процесуальному доказуванні.

3.2. Знати форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів щодо отримання доказування кримінальних правопорушень.

3.3. Використовувати можливості засобів масової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні.


4.

Здатність до впровадження нових технологій під час доказування в кримінальному провадженні.

4.1. Використовувати міжнародний досвід доказування злочинів та кримінальних правопорушень.

4.2. Знати вимоги міжнародних договорів, угод, згоду на які надано Верховною Радою України щодо здійснення доказування злочинів та кримінальних проступків.

4.3. Застосовувати нові інформаційні технології в кримінальному процесуальному доказуванні.
2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: формування знань про кримінальне процесуальне доказування та теорію судових доказів та умінь із застосування норм кримінального процесуального права, якими врегульовано порядок доказування у кримінальному судочинстві.
Предмет: закономірності у сфері кримінального процесуального доказування.
Змістовні модулі:

1. Поняття і суть кримінального процесуального доказування. Джерела доказів.

2. Поняття, сутність і класифікація доказів у кримінальному процесі.

3. Особливості доказування під час досудового розслідування, судовому розгляді та перегляді судових рішень.


Місце в структурно-логічний схемі:після вивчення курсу «Кримінальний процес».
Форма підсумкового контролюіспит.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

«Кримінальне процесуальне доказування»ВіктимологіяКаталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка