Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділСторінка1/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.18 Mb.
#12183
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності.

Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

Автори:

Філіпова Л.Я., Кузьмінська О. Г.


Пояснювальна записка

Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

1 розділ - Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій - містить 3 теми: Комп’ютер як інформаційна система; Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації; Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.

2 розділ - Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників - містить 5 тем: Світова мережа Інтернет: загальні поняття; Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери); Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.; Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету. Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття.


Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі підсумкового тестування по кожному з двох розділів модулю. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі дискусії, усного опитування, завдань для практичних занять, завдань для самостійної роботи, тестування.


Мета навчальної програми модулю 1 – ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності бібліотечних працівників; вивчення методичних та практичних можливостей міжнародної інформаційної мережі Інтернет: пошуку, обробки, копіювання та збереження інформації, електронного спілкування та користування електронними послугами комп'ютерної мережі, її сервісних програм. Пріоритетами курсу є оволодіння практичними навичками інформаційного пошуку.

Завдання навчальної програми:

 • набути навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм для розв’язування завдань фахового спрямування;

 • розглянути головні етапи та тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • ознайомити з інформаційним сервісом Інтернет, оволодіти основами навігації засобами браузерів (програм-переглядачів);

 • надати практичні навички роботи в середовищі популярних інформаційних сервісних програм та комунікаційних сервісів Інтернету;

 • оволодіти навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет;

 • опанувати знаннями та професійними навичками роботи з Інтернет-ресурсами та послугами;

 • підготувати бібліотечних фахівців до професійного використання процесів мережевого інформаційного пошуку та моніторингу в сфері інформаційно-аналітичної діяльності.

Структура навчального плану підпорядкована завданню поступального освоєння основами Інтернет на певному для користувача рівні: від загальних понять програм перегляду (або браузерів) Інтернету до опанування можливостями користування сервісами та інформаційно-пошуковими системами Інтернету; методикою багатоаспектного інформаційного пошуку інформації в мережі з метою обслуговування читачів/ користувачів та подальшого вдосконалення своєї професійної діяльності.

В той же час слід зазначити, що успішне освоєння даного матеріалу можливе тільки за наявності знань, навиків і умінь по інформатиці, а саме: основи комп'ютерної грамотності (складові комп'ютера, уявлення про його програмне і апаратне забезпечення і основи роботи з комп'ютером на рівні користувача); операційні системи (на прикладі операційних систем сімейства Windows); текстові редактори (Microsoft Word (WordPad, Блокнот)) тощо.Кваліфікаційні характеристики. Модуль 1. «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників» - спрямований на одержання знань, вмінь та навичок роботи в міжнародній мережі Інтернет з інформаційними ресурсами та сервісами - в якості кваліфікованого користувача, за умови попереднього опанування основами комп’ютерної грамотності.

У результаті вивчення навчально-методичних матеріалів слухач повинен:Знати:

 • основні поняття та термінологію курсу;

 • склад, пристрої та технічні характеристики сучасного комп`ютера;

 • склад, призначення та основні функції програмного забезпечення сучасного комп`ютера;

 • технологію і організацію розв’язування завдань професійного призначення на комп`ютері;

 • основні тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • основи користування послугами Інтернет;

 • основи інформаційного пошуку в Інтернеті: технологію та методику;

 • інформаційно-пошукові системи Інтернет та їх можливості;

 • ресурси та сервіси Інтернет, зокрема з питань організації дистанційного навчання;

Уміти:

 • добирати та використовувати периферійне обладнання комп’ютера відповідно до завдань професійної діяльності у бібліотечній справі;

 • професійно користуватись програмними продуктами: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, ABBYY FineReader;

 • використовувати Інтернет як засіб інформаційної комунікації;

 • використовувати будь-які браузери (програми-переглядачі) для здійснення навігації в мережі Інтернет;

 • здійснювати процеси пошуку різноманітної інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • ефективно працювати з інформаційно-пошуковими системами та засобами Інтернет;

 • здійснювати інформаційно-аналітичну роботу засобами популярних сервісних програм Інтернет;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в основних інформаційних сервісних програмах Інтернет, зокрема для підримки дистанційної освіти.

Мати навички:

 • практичної роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача;

 • сканування та оптичного розпізнавання документів за допомогою спеціальних програм;

 • практичної роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW та E-Mail (електронної пошти);

 • ефективного використання пошукових можливостей світових Web-сайтів в будь-якому напрямі інформаційної роботи;

 • професійного аналізу та оцінки якості інформаційних Інтернет-ресурсів та послуг;

 • організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

 • застосування отриманих знань у практичній організаційно-управлінської, наукової та інформаційної діяльності організацій та установ.

Навчально-методичні матеріали призначені для фахівців бібліотек, інформаційних служб, викладачів. Націлені на вивчення інформаційних ресурсів і освоєння інформаційних послуг Інтернет для використання їх, перш за все, в бібліотечній та інформаційній роботі з метою повного і оперативного забезпечення інформацією користувачів по їх запитах. В той же час, матеріал може бути використаний для навчання читачів/користувачів мережі основам Інтернет, що традиційно здійснюють бібліотечні працівники, зокрема, бібліографи, в рамках такого напряму роботи бібліотеки, як навчання читачів основам інформаційної культури і комп'ютерної грамотності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п\п

Теми

Кількість годинвсього

лекції

практичні

вирішення виробнич. завдань

самост. робота

контр. знань

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій.

1.

Комп’ютер як інформаційна система
1
2 дискусія

2

експрес-опитування

2.

Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
2

2

2

4

експрес-опитування

3.

Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.
2

5

3

10

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

5

8

7

16
Розділ 2. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

1.

Світова мережа Інтернет: історія, загальні поняття
1
дискусія

2

експрес-опитування

2.

Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери)
1

2
2

експрес-опитування

3.

Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.
1

4
4

експрес-опитування

4.

Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету
2

5
4

експрес-опитування

5.

Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття
1

2
4

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

6

14
16Разом

72

11

22

7

32


Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
Комп’ютер як інформаційна система: апаратна та інформаційна складові, їх призначення та взаємозв’язок.

Архітектура персонального комп’ютера (ПК): пристрої апаратної складової, їх призначення та технічні характеристики. Пристрої введення виведення даних: клавіатура, монітор, дисководи, принтер, сканер, маніпулятори (мишка). Сучасні носії даних та їх характеристики: тип, назва, принцип дії, надійність, обсяг даних, що можна розмістити, ціна. Центральні та периферійні пристрої.

Комп’ютер як мультимедійний центр (відео та звукова карта, гучномовці, вбудована камера).

Структурно-функціональна схема ПК. Сучасний ринок апаратних засобів ПК.

Класифікація комп’ютерів (персональні, ноутбуки, нетбуки, портативні).

Локальні мережі: призначення та переваги використання. Мережні ресурси та особливості їх використання.

Структура програмного забезпечення сучасного комп’ютера. Склад, призначення, та основні функції. Системне програмне забезпечення. Призначення склад і основні функції операційних систем. Сучасний ринок операційних систем ( Linux, UNIX, Windows ХХ).

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.


Тема 2. Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
Початок і завершення роботи з операційною системою Windows 7. Інтерфейс Windows 7: основні елементи (Робочий стіл, панель завдань, програми, папки, документи, ярлики, пристосунки, меню) та їх призначення.

Робочий стіл. Графічний інтерфейс та його елементи.

Вікна папок та програм. Виконання операцій із вікнами за допомогою їх основних елементів.

Головне та контекстне меню. Перегляд властивостей об’єктів.Організація файлової системи. Файл. Каталог (папка). Шлях. Перегляд властивостей файлів і дисків.

Огляд стандартних програм ОС Windows 7. Запуск на виконання програм Калькулятор, Блокнот, Paint та робота в їх середовищі.Поняття про графічні та текстові формати даних. Поняття растрової та векторної графіки. Можливості створення та опрацювання графічних об’єктів різних типів засобами графічних редакторів.

Пошук документів засобами операційної системи. Отримання довідки.

Операції з файлами та папками (об'єктами): перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення. Створення ярлика.

Програми-оболонки. Здійснення основних операцій з файлами і папками засобами програми „Провідник”.

Архівація даних. Архівація засобами операційної системи. Робота з архівами (створення, відновлення, поповнення, витягування окремих файлів) засобами програм-архіваторів WinZip та WinRar.

Комп’ютерна безпека та захист інформації: загальні поняття, термінологія.

Комп’ютерна вірусологія. Класифікація комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми. Ознайомлення з інтерфейсом програм DrWeb та AVP.

Програма Returnil як засіб спрощення керування спільно використовуваними комп’ютерами шляхом віртуалізації операційної системи задля забезпечення захисту даних та економії часу та коштів при обслуговуванні комп’ютерів бібліотеки.

Правила та інформаційні джерела щодо інформування користувачів про безпеку в мережі.


Тема 3. Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
Огляд офісних програм з пакету Microsoft Office 2010: призначення, функціональність, можливості використання у бібліотечній справі.

Технологія підготовки документів в середовищі текстового процесора MS Word та програмі створення слайдових презентацій MS PowerPoint: елементи вікон офісних програм, створення, відкриття та закриття документа, введення тексту з клавіатури, збереження у вигляді файлу.

Робота із шаблонами документів. Структура документа. Збереження файлів у різних форматах.

Форматування тексту. Відображення недрукованих символів. Форматування символів: встановлення шрифту; панель інструментів Форматування; вставка нестандартних і спеціальних символів; буквиця. Форматування абзаців. Створення нумерованих та маркірованих списків. Перевірка правопису.Вставка малюнків. Розміщення малюнків у тексті та на слайдах презентації. Форматування малюнків. Робота у програмі WordArt. Імпорт графічних об'єктів.

Робота з таблицями. Створення і вилучення таблиць. Додавання рядків та стовпців, об’єднання та розбиття клітинок, форматування тексту в таблиці. Редагування даних в таблиці. Пошук та заміна тексту. Форматування таблиць.

Вставка в документ організаційних діаграм.

Робота з багатосторінковім документом засобами текстового процесора. Вставка нумерації сторінок, колонтитулів. Поняття стилю. Застосування стилів при формуванні змісту. Налаштування параметрів сторінки.

Підготовка документу до друку. Друк текстових документів та слайдів презентації.

Управління презентацією, підготовка до демонстрації.

Табличний процесор MS Excel. Введення даних до таблиці та їх редагування. Побудова діаграм. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Призначення й використання основних функцій табличного процесора. Сортування даних у електронних таблицях.

Обмін даними між стандартними програмами пакету Microsoft Office 2010.

Огляд основних форматів (графічних: PDF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG; текстових: PDF, DOCX, RTF, DOC, TXT, HTML) та особливостей їх створення, опрацювання та взаємоперетворення.

Огляд можливостей програми ABBYY FineReader як інтелектуальної системи оптичного розпізнавания, що дозволяє швидко і якісно переводити паперові документи, цифрові фото документів та PDF-файли до електронного вигляду. Сканування як перший етап отримання та опрацювання цільового зображення. Визначення структури документа. Розпізнавання документів, записаних різними мовами; автоматичний переклад. Розпізнавання цифрових фото документів та штрих кодів. Добір форматів для збереження даних. Можливості редагування документів засобами текстового процесора MS Word.Плани аудиторних занять:
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
План лекційного заняття:

 1. Комп’ютер як інформаційна система: взаємозв’язок апаратної та програмної складових.

 2. Засоби апаратної складової: призначення та основні характеристики.

 3. Класифікація програмного забезпечення персональних комп’ютерів.

 4. Класифікація комп’ютерів. Добір типу комп’ютера та його конфігурації.

 5. Поняття про комп’ютерні мережі та особливості їх використання у бібліотечній справі. Огляд пристроїв (принтер, відеокамера, проектор) та особливостей їх використання при роботі у локальній мережі.

 6. Призначення склад і основні функції операційних систем. Операційна система Windows 7.


Питання для самоперевірки:

 1. Що входить до центрального обладнання ПК?

 2. Які пристрої відносяться до периферійних?

 3. Що собою являє оперативна пам’ять?

 4. Які пристрої відносять до зовнішньої пам’яті?

 5. Чим відрізняються диски CD, CD-R, CD-RW?

 6. Яка ємність CD та DVD дисків?

 7. Що таке флеш-пам’ять?

 8. Які функції виконує відеокарта?

 9. Які типи моніторів ви знаєте та чим вони різняться?

 10. Які типи принтерів ви знаєте?

 11. Для чого використуються сканери?

 12. Які пристрої для введення і виведення інформації ви знаєте?

 13. Які програми входять до системного рівня програмного забезпечення?

 14. Що таке операційна система?

 15. Які програми входять до прикладного програмного забезпечення?


Питання до дискусії:


 1. Як використовуються інформаційні системи у бібліотечній справі? Запропонуйте декілька прикладів із власного досвіду, передового вітчизняного, закордонного тощо.

 2. Які комп’ютери потрібні для ефективної організації бібліотечної справи у вашому місті (районі, селищі)? Відповідь аргументуйте.

 3. Чи потрібно у сучасній бібліотеці встановлювати локальні мережі? Відповідь аргументуйте.

 4. Які проблеми існують із придбанням, встановленням та обслуговуванням комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення для роботи сучасних бібліотек?


Завдання для самостійної роботи:

 1. Здійснити за заданою інструкцією (див. Додаток 1) підключення основних пристроїв комп’ютера із дотриманням правил техніки безпеки.

 2. Знайти у періодичній пресі та фахових журналах пропозиції щодо продажу комп’ютерів та оцінити їх якість.

 3. Визначити конфігурацію комп’ютера (навести приклад технічних характеристик), який задовольнив би професійні потреби сучасного бібліотекаря.

 4. Ознайомитись із поняттям ліцензійного та вільного програмного забезпечення.


Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка