ПП. 22. Опишіть методи отримання експертної інформації для системного аналізу. Як класифікуються методи одержання знань від експертів? Вкажіть особливості пасивних та активних методів отримання експертної інформаціїСторінка1/2
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.92 Mb.
#7409
  1   2
ПП.22. Опишіть методи отримання експертної інформації для системного аналізу. Як класифікуються методи одержання знань від експертів? Вкажіть особливості пасивних та активних методів отримання експертної інформації.

Отримання експертної інформації для системного налізу

Класифікація методів отримання інформації

Отримання знань — це особливий вид спілкування, в якому ін­формаційний аспект є найважливішим для аналітика з прагматичної точки зору. Відомо, що втрати інформації при розмовному спілку­ванні великі (рис. 1). У зв'язку з цим розглянемо проблему збіль­шення інформативності аналітика та експерта за рахунок викорис­тання психологічних знань.Комунікативні методи охоплюють всі види контактів із жи­вим джерелом знань експертом, а текстологічні торкають­ся методів отримання знань із документів (методик, посібників, інструкцій) та спеціальної літератури (статей, монографій, під­ручників) (рис. 2).

Рис. 2 Класифікація методів отримання знань.


У свою чергу, комунікативні методи можна також поділити на дві групи: активні та пасивні.

* Пасивні методи припускають, що основна роль у процедурі Отримання ніби передається експерту, а аналітик лише протоко­лює роздуми експерта під час його реальної роботи з прийняття рішень або записує те, що експерт вважає за потрібне само­стійно розповісти у формі лекції.

* У активних методах, нав­паки, ініціатива повністю у руках фахівця, котрий активно контактує з експертом різноманітними способами — у іграх, діа­логах, бесідах за «круглим столом» і т. д. Пасивні методи на перший погляд є достатньо простими, але на­справді вимагають від фахівця вміння чітко аналізувати «потік сві­домості» експерта та виявляти у ньому важливі фрагменти знань. Відсутність зворотного зв'язку (пасивність фахівця) значно послаб­лює ефективність цих методів, чим і пояснюється їх допоміжна роль при активних методах.

Активні методи можна поділити на дві групи в залежності від чис­ла експертів. Якщо їх число більше одного, то окрім серії індивіду­альних контактів із кожним доцільно використовувати і методи гру­пових обговорень предметної області. Такі групові методи зазвичай активізують мислення учасників дискусії і дозволяють виявляти до­сить нетривіальні аспекти їхніх знань. У свою чергу, індивідуальні ме­тоди на сьогоднішній день залишаються провідними, оскільки така делікатна процедура, як «відбирання знань» не терпить зайвих свідків.


На вибір методу впливають три фактори: особливості фахівця, експерта та характеристика предметної області. Одна із можливих класифікацій людей за психологічними характеристиками поділяє їх на три типи: мислитель (пізнавальний тип); співрозмовник (емо­ційно комунікативний тип); практик (практичний тип).

Мислителі орієнтовані на інтелектуальну роботу, навчання, теоретичні узагальнення та володіють такими характеристиками когнітивного стилю, як поленезалежність та рефлективність.

Співрозмовники — це товариські, відкриті люди, готові до спів­праці.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка