Практикум для студентів I і курсу (ІІІ семестр ) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»


Тема 9: Характеристика правильної артикуляції звуків «К-Г!», «Х-Г», «Й» - 2годСкачати 433.74 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір433.74 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3
Тема 9: Характеристика правильної артикуляції звуків «К-Г!», «Х-Г», «Й» - 2год.

Форма проведення-семінар

Завдання для самостійної роботи на занятті


Контрольні питання

 1. Особливість класифікації даних фонем в українській мові.

 2. Дати логопедичну характеристику звукам даної групи.

 3. Положення органів артикуляції під час вимови "К-Г!".

 4. Особливості положення органів артикуляції при вимові "Х-Г".

 5. Положення органів артикуляції при вимові звука "Й".

 6. Яка особливість порушення вимови цих звуків.

 7. Визначити роль мовленнєвого дихання під час вимови звуків.

 1. Продемонструвати артикуляційні вправи, які доцільно використовувати при порушенні вимови звуків даної фонетичної групи.


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

Тема 10: Порушення вимови задньоязикових звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”. Загальна характеристика – 2 год.

Форма проведення-семінар
План


 1. Правильна артикуляція звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”.Загальна характеристика.

 2. Види порушень задньоязикових звуків.

 3. Хітизми та парахітизми.

 4. Капацизми та паракапацизми.

 5. Гамацизми та парагамацизми.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть план індивідуального заняття з дитиною, яка не вимовляє задньоязикові звуки.

Література

1. Волкова Л.С. / Логопедия. М.: «Просвещение», 1989.

2. Левина Р.Е. / Основы теории и практики логопедии. М.: «Просвещение», 1968.

3. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

4. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

5.Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

6. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.

7. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал.-К.: Літера ЛТД,2003.-104с.
Тема 11: Характеристика правильної вимови звуків «Л-Л!»; « Р-Р!». Порушення вимови звуків „р”, „р’”. Загальна характеристика-2 год.

Форма проведення-семінар

План

1. Правильна артикуляція звуків „р” та „р’”. Загальна характеристика.

2. Види порушень звуків „р” та „р’”.

3. Ротацизми. Загальна характеристика.4. Параротацизми. Загальна характеристика.
Завдання для самостійної роботи


Контрольні питання

1. Дати логопедичну характеристику сонорних звуків "Л-Л!,- Р-Р!".

2. Положення органів артикуляції під час вимови "Л-Л!".

3. Особливості положення органів артикуляції при вимові "Р-Р!".

4. Яка особливість положенням органів артикуляції під час вимови м'яких звуків.

5. Які порушення в будові артикуляційного апарату викликають порушення вимови даних звуків.

6. Визначити роль мовленнєвого дихання під час вимови звуків "Л-Р".

7. Продемонструвати артикуляційні вправи, які доцільно використовувати при порушенні вимови звуків даної фонетичної групи.

8. Проаналізувати роль фонематичного сприйняття при порушенні цих

звуків.


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. ─ М. «Просвещение», 1989.

2. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

3. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.\

4. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.

5. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал.-К.: Літера ЛТД,2003.-104с.
Тема 12: Порушення вимови сонорних звуків „й”, „л”, „л’”- 2 год.

Форма проведення-семінар
План

 1. Правильна артикуляція звука „й”. Загальна характеристика.

 2. Види порушень звука„й”.

 3. Правильна артикуляція звуків „л”, „л’”. Загальна характеристика.

 4. Порушення вимови звуків „л”„л’”. Види. Загальна характеристика.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вміти зображувати на профилі артикуляції правильне положення органів артикуляції під час вимови звуків „й”, „л”, „л’”.

 2. Дати визначення термінам „йотацизм”, „парайотацизм”, „ламбдацизм”, „параламбдацизм”, виписати їх у словних та вивчити.

 3. Дати характеристику порушенням вимови звука „й”.

 4. Дати характеристику порушенням вимови звуків вимови звуків „л”, „л’”.

 5. Складіть план індивідуального логопедичного заняття з дитиною, яка не вимовляє сонорні звуки.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 4. Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1959.

 5. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 6. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 7. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

 8. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.

 9. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал.-К.: Літера ЛТД, 2003.-104с.


Лабораторні заняття

Лабораторне заняття № 1

Тема: Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови свистячих звуків.
План

 1. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови свистячих.

 2. Підготовчий етап.

 3. Етап постановки звуків.

 4. Етап автоматизації звуків.

 5. Етап диференціації звуків.

 6. Етап уведення звука у зв’язне мовлення.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити методику логопедичної роботи при сигматизмі і парасигматизмі свистячих.

 2. Розподілити в групі свистячі звуки та етапи логопедичної роботи. Скласти конспект індивідуального заняття з подолання порушеня вимови конкретного звука на одному з етапів логопедичної роботи. Підготувати наочність до заняття.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Левина Р.Е. /ред/ Основы теории и практики логопедии. М. «Просвещение», 1968.

 3. Ляпидевский С.С. /ред/ Расстройства речи у детей и подростков. М. «Медицина», 1969.

 4. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 6. Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1959.

 7. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 8. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961.

 9. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 10. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.


Лабораторне заняття № 2

Тема: Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови шиплячих звуків.
План

 1. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови шиплячих.

 2. Підготовчий етап.

 3. Етап постановки звуків.

 4. Етап автоматизації звуків.

 5. Етап диференціації звуків.

 6. Етап уведення звука у зв’язне мовлення.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити методику логопедичної роботи при сигматизмі і парасигматизмі шиплячих.

 2. Розподілити в групі шиплячі звуки та етапи логопедичної роботи. Скласти конспект індивідуального заняття з подолання порушеня вимови конкретного звука на одному з етапів логопедичної роботи. Підготувати наочність до заняття.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Левина Р.Е. /ред/ Основы теории и практики логопедии. М. «Просвещение», 1968.

 3. Ляпидевский С.С. /ред/ Расстройства речи у детей и подростков. М. «Медицина», 1969.

 4. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 6. Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1959.

 7. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 8. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961.

 9. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 10. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.


Лабораторне заняття № 3

Тема: Методика подолання вад вимови звуків „г”, „ґ”, „к”, „х”.
План

 1. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови задньоязикових звуків.

 2. Підготовчий етап.

 3. Етап постановки звуків.

 4. Етап автоматизації звуків.

 5. Етап диференціації звуків.

 6. Етап уведення звука у зв’язне мовлення.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити способи та прийоми постановки звука „г”.

 2. Розкрити способи та прийоми постановки звука „к”.

 3. Розкрити способи та прийоми постановки звука „ґ”.

 4. Розкрити способи та прийоми постановки звука „х”.

 5. Скласти план логопедичної роботи з формування правильної вимови задньоязикового звука на вибір (за всіма етапами логопедичного впливу).

 6. Скласти конспект індивідуального заняття з подолання порушеня вимови одного із задньоязикового звука на одному з етапів логопедичної роботи. Підготувати наочність до заняття.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Левина Р.Е. /ред/ Основы теории и практики логопедии. М. «Просвещение», 1968.

 3. Ляпидевский С.С. /ред/ Расстройства речи у детей и подростков. М. «Медицина», 1969.

 4. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 6. Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1959.

 7. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 8. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961.

 9. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 10. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

 11. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.Лабораторне заняття № 4


Скачати 433.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка