Практикум для студентів I і курсу (ІІІ семестр ) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»


Тема: Методика логопедичної роботи з подолання вад вимови звуків „й”, „л”, „л’”Скачати 433.74 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір433.74 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3
Тема: Методика логопедичної роботи з подолання вад вимови звуків „й”, „л”, „л’”.
План

 1. Способи та прийоми постановки звука „й”.

 2. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови звука „й”.

 3. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови звуків „л”„л’”.Завдання для самостійної роботи

 1. Дати характеристику порушенням вимови звуків вимови звуків „л”, „л’”.

 2. Розкрити особливості логопедичної роботи при подоланні йотацизму та парайотацизму.

 3. Розкрити особливості логопедичної роботи під час подолання ламбдацизму та параламбдацизму.

 4. Скласти план логопедичної роботи з формування правильної вимови звуків „л” та „л’” (за всіма етапами логопедичного впливу).

 5. Скласти конспект індивідуального заняття з подолання порушеня вимови звука „л” або „л’” на одному з етапів логопедичної роботи. Підготувати наочність до заняття.Література
1. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

2. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

3. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

4. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

5. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

6. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.


Лабораторне заняття № 5

Тема: Методика подолання вад вимови звуків „р”, „р’”.
План


 1. Методика логопедичної роботи з усунення вад вимови звуків „р”, „р’”.

 2. Підготовчий етап.

 3. Етап постановки звуків.

 4. Етап автоматизації звуків.

 5. Етап диференціації звуків.

 6. Етап уведення звука у зв’язне мовлення.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити способи та прийоми постановки звука „р”.

 2. Скласти план логопедичної роботи з формування правильної вимови звуків „р” та „р’” (за всіма етапами логопедичного впливу).

 3. Скласти конспект індивідуального заняття з подолання порушеня вимови звука „р” або „р’” на одному з етапів логопедичної роботи. Підготувати наочність до заняття.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Левина Р.Е. /ред/ Основы теории и практики логопедии. М. «Просвещение», 1968.

 3. Ляпидевский С.С. /ред/ Расстройства речи у детей и подростков. М. «Медицина», 1969.

 4. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 6. Хватцев М.Е. Логопедия. - М., 1959.

 7. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 8. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961.

 9. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 10. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

 11. Блінова Г.И. Дидактичний матеріал для логопедичних занять. - К., 1983.Лабораторне заняття № 6

Тема. Особливості мовленнєвого дихання.

Мета. Визначити особливості розвитку дихання у дітей дошкільного віку.

Розглянути вправи по формуванню мовленнєвого дихання.Обладнання. Таблиці, логопедичні профілі, підручники, індивідуальні дзеркала.
Завдання для самостійної роботи

1. Визначити і записати у таблицю особливості мовленнєвого і фізіологічного дихання.

Таблиця

Порівняльна характеристика мовленнєвого та фізіологічного дихання


Мовленнєве дихання

Фізіологічне дихання2. Підібрати і описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і старших

дошкільників, які використовуються для формування мовленнєвого дихання.

3. Розробити логопедичне заняття для обстеження мовленнєвого дихання у

дітей дошкільного віку.

Література


  1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

  2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

5. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.- Херсон, 2001.
Контрольні питання


 1. Дати визначення понять «фізіологічне дихання», «мовленнєве дихання».

 2. Продемонструвати основні типи дихання (грудне, ключичне, черевне).

 3. Проаналізувати різницю між мовленнєвим диханням дитини і дорослого.

 4. Продемонструвати різні по силі і довжині видихи, показати можливість регуляції сили і довжини струменя повітря, що видихається.

 5. Підібрати мовленнєві відрізки різної довжини.

 6. Визначити значення гри під час розвитку і формування мовленнєвого дихання.

 7. Роль дидактичних ігор для розвитку і корекції мовленнєвого дихання.

8. Підібрати і продемонструвати функціональні іграшки, які
використовуються для розвитку мовленнєвого дихання.

9. Підібрати комплекс фізичних вправ для формування дихання.Лабораторне заняття № 7

Тема. Особливості розвитку загальної та дрібної моторики.

Мета. Визначити особливості розвитку моторики дітей дошкільного віку.

Розглянути вправи по формуванню дрібної моторики пальців рук.Обладнання. Таблиці, підручники.
Завдання для самостійної роботи.

1. За допомогою підручників визначити і записати у таблицю особливості розвитку моторики у дітей дошкільного віку.

Таблиця

Вікові особливості розвитку моторики у дошкільників

Вік дитини

Розвиток загальної моторики

Розвиток дрібної моторики.


 1. Підібрати й описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і старших дошкільників, які використовуються для розвитку загальної моторики.

 1. Розробити і записати хід логопедичного заняття з використанням ігрових вправ для розвитку дрібної моторики пальців.


Література

 1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

 2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1—2 том. - М., 1999.

 3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

 4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

 5. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.- Херсон, 2001.


Контрольні питання

 1. Дати визначення понять «загальна моторика», «артикуляційна моторика», «дрібна моторика».

 2. Проаналізувати взаємозв'язок між розвитком моторики і мовленням.

 3. Вплив інтелектуального розвитку на формування мілкої моторики.

 4. Визначити значення гри для розвитку і формування загальної і дрібної моторики.

 5. Роль дидактичних ігор для розвитку і корекції дрібної моторики пальців рук.

 6. Доцільність використання літературного матеріалу при проведенні занять по розвитку моторики у дітей дошкільного віку.

 7. Продемонструвати функціональні іграшки, які використовуються для розвитку дрібної моторики.

 8. Підібрати комплекс фізичних вправ для формування загальної моторики.

 1. . -К.,1992.

 2. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

 3. ФиличеваТ.Б. Основы логопедии. - М.,1989.Лабораторне заняття № 8

Тема. Артикуляційна моторика.

Мета. Розглянути розвиток рухів органів артикуляційного апарату. Вивчити статичні та динамічні вправи артикуляційної гімнастики.

Обладнання. Таблиці, логопедичні профілі, підручники, індивідуальні дзеркала.
Завдання для самостійної роботи

1. Замалювати у зошит будову язика, визначити основні його частини, якіприймають участь при артикуляції.Визначити і записати ступінь рухомості кожної частини язика.


2. Записати назви статичних і динамічних артикуляційних вправ у вигляді таблиці.

3. Описати техніку виконання статичних і динамічних артикуляційних вправ ( за вибором).


Література

 1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

 2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

 3. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. - К.: Освіта, 1992.

 4. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

 5. ФиличеваТ.Б. Основы логопедии. - М.,1989.


Контрольні питання

 1. Як впливає рухливість органів артикуляції на промовляння звуків.

 2. Дати визначення поняття "артикуляційна моторика"

 3. Яке положення приймає кінчик язика при промовлянні звуків.

 1. Яке положення приймає передня частина спинки язика під час промовляння звуків.

 2. Визначити положення задньої частини спинки і бокових частин язика під час артикуляції.

 3. Пояснити положення інших частин артикуляційного апарату під час проведення вправ.

 4. Продемонструвати статичні артикуляційні вправи.

 5. Пояснити і продемонструвати динамічні артикуляційні вправи.Рекомендована література

Основна:

 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. Пособие / Е.С. Алмазова; под общ. Ред. Г.В.Чиркиной. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 192 с.

 2. Андрієнко О.О. Соціально-психологічні особливості особистісного становлення дошкільників зі зниженим зором / О. О. Андрієнко, Н. А. Коломійченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №1 (61). – С. 40-43.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999.

 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 5. Бєлая А.Й. Подолання нерізко вираженого загального недорозвитку мовлення у молодших школярів (Методичні рекомендації для вчителів –логопедів). / А.Й Бєлая – Хмельницький: ТУП, 2001, – 100 с. 

 6. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 222 с.

 7. Власова Т.О. О детях с отклонениями в развитии / Т.О. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1995. – 175 с.

 8. Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416 с.

 9. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.

 10. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. / Н.С. Гаврилова.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

 11. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. // Е. Деніелс, К.Стаффорд. – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

 12. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.

 13. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 2. – С. 252-258.

 14. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С. 142-150.

 15. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С. 36-42.

 16. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки // www. mon gov. ua.

 17. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 18. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Под ред. О.Н.Усановой. – М.: Просвещение, 1983. – 95 с.

 19. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 20. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [науково-методичний посібник] / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання », 2003. – 244 с.

 21. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003.

 22. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. – Київ, 1999.

 23. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: [учебное пособие] / Владимир Александрович Липа. – Донецк: Лебедь, 2002 – 327 с.

 24. Логопедия: [учебник] / Под ред. Волковой Л.С. и Шаховской С.Н. – М.: Владос, 2006. – 485 с.

 25. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С.Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 704 с.

 26. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

 27. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.

 28. Марченко І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП: навч.-метод. посібник / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – К.: Слово, 2013. – 96 с.

 29. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко [та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

 30. Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004. – № 569/38.

 31. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючоготипу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165.

 32. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

 33. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

 34. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов,
  Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 35. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению / Егения Фёдоровна Соботович. – К., 1998.

 36. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001.- 400 с.

 37. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією академіка В. І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2011. – 436 с.

 38. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] /
  Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред.
  Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 39. Тарасун В.В. Логодидактика: [навч. посібник] / Валентина Владимировна Тарасун. – К.: НПУ, 2004. – 348 с.

 40. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия / Татьяна Александровна Ткаченко. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 248 с.

 41. Филичёва Т.Б. Основы логопедии / Т.Б. Филичёва, Н.А. Чевелёва,
  Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 1989. – 223. с.

 42. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: навчальний посібник / За заг. ред. М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко. – К.: КНТ, 2008. – 380 с.

 43. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 1, 2 тт. Т. ІІ / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.

 44. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): навчальний посібник. / М.К. Шеремет, О.В. Ревуцька – К. 2009. – 244 с.

Додаткова:

 1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов.– М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 215 с.

 2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – СПб: Питер, 2008. – 320 с.: ил.

 3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: [монографія] / Алла Михайлівна Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 4. Вавіна Л.С. Розвиваємо у дитини вміння бачити: Від народження до 6 років: [поради батькам] / Л.С. Вавіна, В.М. Ремаржевська. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 128 с., іл.

 5. Вавіна Л. Концептуальні підходи до реалізації змісту дошкільної освіти дітей із порушеннями зору / Л. Вавіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №3 (67). – С. 4-10.

 6. Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Л.Б. Люндквіст, В.В. Бурлака, А.Г. Шевцов [та ін.]. – К.: Герб, 2007. – 288 с.

 7. Внук О.Д. Сенсорний розвиток дітей раннього віку / О.Д.Внук // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 8. – С. 29-31.

 8. Гвоздёв А.Н. Развитие словарного запаса в первые годы жизни ребёнка / Александр Николаевич Гвоздёв. – Саратов: Куйбышев, 1990. – 103 с.

 9. Гудим І. Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору / І. Гудим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №2 (66). – С. 22-27.

 10. Гуцал Л.Л., Миронова С.П. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів: Навчально-методичний посібник. / Л.Л. Гуцал, С.П. Миронова. – Хмельницький: Поділля, 2001р. – 91 с. 

 11. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.

 12. Дефектология: [словарь-справочник] / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Новая школа, 1996. – 80 с.

 13. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 2001. – 240 с.

 14. Дичківська І.М. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження / І. М. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2013. – №12. – С. 3-6.

 15. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / авт. кол.; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2011. – 188 с.

 16. Дитина: програм виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскіра, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 17. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков: Кн. для логопеда / под ред. С.Л. Таптаповой. - М.: Просвещение, 1984. – 143 с.

 18. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для логопедов. / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с.

 19. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. / Л.Н.Ефименкова , Г.Г. Мисаренко. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.

 20. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.

 21. Журавльова А.Є. Домашня логопедія без проблем: [книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки] / А.Є.Журавльова, В.В. Федієнко. –Харків.: Видавничий дім «Школа», 2006. – 112 с.: іл.

 22. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2001.

 23. Ілляшенко Т.Д. Аномальна дитина в школі / Т.Д. Ілляшенко, Н.М. Стадненко. – Київ, 1995. – 199с.

 24. Ілляшенко Т.Д. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі (Дошкільний і молодший шкільний вік) / Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В. Романенко, Н.С. Скрипка. – К., 2003. – 155 с.

 25. Ілляшенко Т.Д. Як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку/ Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська. – К.: «Ніка-Центр», 2003.

 26. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с. ЕВРОП. ОПЫТ.

 27. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» (лист МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446).

 28. Интегрированное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Л. Лещинской. – Минск: НИО МО РБ, 1998. – 144 с.

 29. Козлова В.А., Максименко В.С. Навчально-методичний посібник: Фронтальна робота з усунення лексико-граматичного недорозвинення мовлення у дошкільників (лексико-граматична ланка) / В.А. Козлова, В.С. Максименко. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 91 с.

 30. Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартості / О. Л. Кононко. – К., Х., 2010.

 31. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2000. – № 2. – С. 2-10.

 32. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека, 2001. – С. 8-14.

 33. Корендо Р. Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини / Р. Корендо, С. Бабіч // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 9. – С. 44-50.

 34. Кочерга О. В. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / О.В. Кочерга. – К., 2010.

 35. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г. Ю. Кравченко, Г. О. Сіліна. – Х., 2014.

 36. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. / Р.Е. Левина. – М.: Просвещение, 1968. – 367.с.

 37. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / А.Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с. 

 38. Левченко И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: [учебное пособие для студентов] / И.Ю. Левченко. – М.: Академия, 2001. – 187 с.

 39. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития // Дефектология. – 1997. – № 6. – С. 3-14.

 40. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. I. – 272 с.

 41. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. II. – 184 с.

 42. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: [дидактичний матеріал] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с.

 43. Малярчук А.Я., Урбанская Л.П., Белоусова Е.И. Методические рекомендации по организации логопедической работы с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи. Часть І. Свистящие и шипящие звуки. / А.Я. Малярчук, Л.П.Урбанская, Е.И. Белоусова – К. РУМК Министерство народного образования УССР, 1988. – 124 с.

 44. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: [науково-методичний посібник] / Наталія Володимирівна Манько. – К.: КНТ, 2008. – 256 с.

 45. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие] / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Владос, 2004. – 407 с.

 46. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для логопеда. / С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.

 47. Мовні ігри та вправи зі словом / Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 176 с.

 48. Монакова С.М. Заикание. Устранение заикания и оздоровление по методу Григория Грабового. / С.М. Монакова – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2005. – 128 с.

 49. Монроз А.В. Структура волевых качеств детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста / А.В. Монроз// Вопросы психологии. – 2012.- № 3.

 50. Національна доктрина розвитку освіти // Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. –С. 279-294.

 51. Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року (Указ Президента України № 344/2013) // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

 52. Никольская О.С. Аутичный ребёнок. Пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

 53. Нижник Л. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – К., 2004.

 54. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: Збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд.: О.П.Долинна, А.П.Бурова, О.В. Низковська, Т.П.Носачова]. – Тернопіль, 2011.

 55. Одинцова Т.С. Заикание у детей. Серия «Медицина для Вас». / Т.С. Одинцова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 288 с.

 56. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти/ За ред. Г.С.Тарасенко. – К., 2010.

 57. Поваляева М.А. Справочник логопеда. / М.А. Поваляева. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

 58. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навчальний посібник] / Тамара Іллівна Поніманська.- К.: Академвидав, 2004. – С. 375-377.

 59. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: [навчальний посібник] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – С. 190, 194-195.

Інформаційні ресурси

1. http://www.prescool.km.ru/

2. http://logopediya.com/

3. http://logopedi.narod.ru/

4. http://www.krok.org.ua/logo-rus.php

5. http://www.logopediya.ru/

6. http://www.logopediya.com.ua/

7. http://www.logolife.ru/
Скачати 433.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка