«Права і свободи людини в демократичному суспільстві»Дата конвертації26.10.2018
Розмір88.5 Kb.
#54537
Розробка відкритого уроку з правознавства (9 клас). 21.10.2014р.

Тема: «Права і свободи людини в демократичному суспільстві»

Мета: 1) дидактична: дати уявлення про поняття «права і свободи людини», види прав і свобод людини, міжнародні документи з прав людини та прав дитини; пояснити значущість і актуальність документів з прав людини для забезпечення сучасного захисту прав і свобод особистості; ознайомити з основними правовими документами в галузі прав людини;

2) розвиваюча: розвивати уміння коментувати та аналізувати юридичні тексти; шукати необхідну інформацію; розвивати уміння аргументовано висловлювати свою точку зору та практичні навички роботи з нормативно-правовими актами;

3) виховна: виховувати пріоритет загальнолюдських цінностей, активну життєву позицію, патріотизм, гуманізм, гендерну толерантність; виховувати повагу до Законів України та любов до Батьківщини; виховувати вміння захищати свої права цивілізованим шляхом.

Тип уроку: практично-аналітичний

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій та інтерактивних методів

Використані прийоми та методи: робота з нормативно-правовими документами, відкритий мікрофон, міні-проект, випереджувальне завдання, відео-ряд, робота з правовою термінологією, вправа «Повітряна куля», евристична бесіда, вправа «У мене є права на…», робота з підручником, міні-диспут, прийом «Ідентифікація» розповідь.

Обладнання: підручник, Конституція України, відео-ряд, ІКТ, витяги нормативно-правових актів, ресурси мультимедіа кабінету та учнів, ватмани, фарби, роздатковий матеріал, схеми, таблиці.

Міжпредметні зв’язки: історія, література

Компетенції, на формування яких направлений урок:


 • Навчально-пізнавальна компетенція – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення навчальних завдань;

 • Комунікативна – усна і письмова комунікації;

 • Інформаційна – обробка інформація;

 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз понять, юридичних термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків, визначення головного та другорядного;

 • Соціальна – організація спільної праці, проведення роботи в групах. Використання конкретних життєвих ситуацій для навчання.

Структура уроку

І. Організаційний момент

1. Запис домашнього завдання

ІІ. Виклик 1. Актуалізація опорних знань учнів

 2. Мотивація навчальної діяльності

 3. Оголошення теми уроку

ІІІ. Усвідомлення

 1. Пояснення нового матеріалу:

 1. Що таке права і свободи людини

 2. Класифікація прав і свобод людини

 3. Міжнародні акти про права людини та дитини

 4. Обов’язки людини (омбудсмен)

 5. Механізм захисту прав дитини

ІV. Рефлексія

 1. Узагальнення знань учнів

 2. Проблемне питання

V. Виставлення оцінок

VІ. Враження від уроку • Основними джерелами права є - …

 • Закон – це…

 • Законодавство – це…

 • Форми систематизації законодавства - …

 • Правомірна поведінка – це…

 • Правопорушення – це…

 • Ознаки правопорушень - …види правопорушень –

 • Юридична відповідальність – це…

 • Види юридичної відповідальності - …

 • Мета юридичної відповідальності - …

 • Обставини, що виключають злочинність діянь - …

 • Конституція – це…

 • Мотивація навчальної діяльності 1. Мотивація навчальної діяльності

Добре, трішки згадали що ми вчили на попередніх уроках, але зараз зверніть, будь-ласка, увагу на роздатковий матеріал під №1на ваших партах, зокрема на газети та періодичні видання. Візьміть їх, та давайте роздивимося рубрики, статті чи фото, тобто те., що саме у вас мною виділено. Знайшли?

Ознайомтеся з поданим матеріалам по парам. (учні ознайомлюються з пресою). Про що головне, основне, на вашу думку, виділено в даних періодичних виданнях?... (діти висловлюють свої думки).А тепер дайте відповідь на моє запитання: як ви думаєте, про що буде йти мова на сьогоднішньому уроці? (Висловлювання думок) 1. Оголошення теми уроку

Дійсно, ви молодці, і майже цілісно сформували тему нашого уроку, яка звучить так: «Права і свободи людини в демократичному суспільстві». Сьогодні на уроці ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу під назвою «Ти людина – значить маєш права», який містить в собі 5 уроків, а на 6-му ми напишемо контрольну роботу. Тому ви розумієте, так як це перша тема розділу – вивчення нового матеріалу, то оцінки, звичайно, сьогодні отримають невсі, а лише самі активні, ті з вас, хто буде менш активними – я відмічу і на наступних уроках впродовж вивчення даної теми ви допрацюєте, і кожний отримає свій бал.

А зараз, відкрийте, будь-ласка, ваші зошити та запишіть тему уроку. 21.09.2014р. Тема: «Права і свободи людини». (учні записують)

Зверніть увагу на дошку. Епіграфом нашого уроку є слова: «МИР. ПРОГРЕС. ПРАВА ЛЮДИНИ. Три нерозривно пов’язані цілі. Неможливо досягнути однієї з них, нехтуючи ми іншими» (записано на дошці)

І звичайно, як і майже на кожному нашому уроці - проблемне питання. До якого ми з вами повернемося коли? … Правильно - в кінці уроку.Проблемне питання: «Чи можлива повна реалізація прав і свобод людини без виконання обов’язків?» (записано на дошці)

ІІІ. Усвідомлення

 1. Пояснення нового матеріалу:

Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про права і свободи людини. Адже ми живемо у добу переходу від безправ’я до утвердження поваги до гідності особистості. Головним завданням на сьогодення для будь-якої держави, в тому числі насамперед і для України, є забезпечення прав і свобод людини, гарантій життя, добробуту та охорони здоров’я. як ми знаємо, «Той хто не знає свого минулого, не має майбутнього», тому ми повинні вивчати нашу історію, слідкувати за подіями дня сьогоднішнього. Адже права людини у сучасному світі – це не просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства.

Так як не може бути організованого, цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. (Розповідь з елементами евристичної бесіди)

Людина, особа, громадянин, індивід – має бути найважливішою цінністю будь-якого суспільства.

Скажіть, до кого, як правило, ми звертаємося, коли заболіли, або в разі апендициту?... звичайно до лікаря. Тому окрім того, що ми будемо говорити про права і свободи людини ми ще й визначимося, кому довіряти, кого запитувати та в кого просити допомоги, якщо ваші права було порушено. 1. Що таке права і свободи людини

Тож давайте спробуємо перерахувати, які права ви знаєте за допомогою такого алгоритму «Я… у мене є право на…» (слайд 4). (Вправа «У мене є право…»)

А які права звучали найчастіше? … (учні повторюють ті права, які найчастіше були повторені ) Чому? Так, дійсно, тому що без них ми не можемо повноцінно жити. (на дошці за допомогою повітряної кулі зображено основні права людини) (Вправа «Повітряна куля»)

Ми дійсно дуже часто говоримо «я маю право», або «у мене є право на…», а що ж таке права людини? Ми з вами зараз запишемо в зошит.

(Робота з термінами)

Права людини – це певні можливості особи, що необхідні для її існування та розвитку в певних конкретних умовах (слайд 5)

А права дитини? Кого ми називаємо «дитиною»?... (учні висловлюють свої міркування ( хто не досяг 18 р.)) Отже,

Права дитини – це спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для існування та досягнення зрілості (слайд 6)

Але тема нашого уроку звучить «Права і свободи людини», а що означає поняття «свободи людини», та чи є різниця між правами і свободами людини ви дізнаєтеся і розповісте мені попрацювавши з підручником. Відкрийте сторінку 45, найдіть абзац, який розпочинається словами «В юридичній науці…», прочитайте та проаналізуйте наведений в підручнику матеріал (учні працюють з підручником). Так що ж таке «свободи людини»? (учні розмірковуючи відповідають)А що саме ми можемо віднести до свобод людини? (учні відповідають). Підбиваючи підсумок всьому сказаному, ми можемо сказати, що права людини – це все те, що держава повинна гарантувати і захищати, а свободи – це все те, у що держава не має права втручатися. (Робота з підручником)

Ще в юридичній, правовій термінології є таке поняття, як «конституційні права і свободи». Як ви думаєте, чому?... (учні розмірковуючи відповідають). Так, саме тому, що права і свободи записані в КУ говорять «конституційні права людини». (Евристична бесіда)

З’ясувавши та проаналізувавши що є права і свободами людини, та яка між ними різниця, давайте спробуємо виконати швиденько, ну скажімо «міні-проект». Для цього розділіться на 3 групи – по рядах. Уявіть, що саме ваша група відкрила зовсім нову країну, де раніше ніхто не жив і де немає ні законів, ні зовсім ніяких правил. Ваше завдання – за 3 хв. в першу чергу - дати назву своїй країні та записати 10 на вашу думку, найнеобхідніших прав людини, естетично оформивши свою роботу. Обрати капітана, який презентує всім нам ваш міні-проект. Завдання зрозуміло всім? (працюють над міні-проектом).

Встановивши права і свободи ваших країн, давайте обміркуємо, що для вас особисто є права? От для мене особисто права – це гарант Конституції України а для (ім’я учня)?... (Метод «Відкритий мікрофон»)

Що ж, я вдячна Вам за швидку та якісну роботу, але ви, напевно й не здогадуються, що всі ті права, про які ми з вами говорили, і ті, що ви презентували в своїх роботах, можна класифікувати.


 1. Класифікація прав і свобод людини

З урахуванням міжнародних правових актів і стандартів, загальнолюдських вимірів, складений ІІ розділ КУ «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина», згідно цього права класифікуються на: (слайд 7) + на дошці

(Розповідь з використанням демонстраційного матеріалу) 1. Політичні права і свободи

 2. Культурні

 3. Особисті

 4. Екологічні

 5. Економічні

 6. Соціальні

На основі ваших проектів, давайте спробуємо класифікувати написані вами права (працюємо над створеними проектами – учні намагаються віднести права до певного виду класифікації, вчитель – коментує).

 1. Міжнародні акти про права людини та дитини

Ви справилися з цим завданням, але нам потрібно з’ясувати які саме нормативно-правові акти гарантують нам ці права. Зверніть увагу на екран (слайд 8). Всі раніше перераховані вами права і свободи містяться і гарантуються: (розповідь з використанням ІКТ)

 • КУ (прийнята 28 червня 1996 року)

 • Конвенція про права дитини (1989р.)

 • Загальна декларація прав людини (1948р.)

 • Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950р.)

 • Декларація про захист прав дитини (1959 р.)

А перед вами деякі із перерахованих нормативно-правові акти, з ними ми й будемо зараз працювати. Для цього весь клас розділиться на 4 групи. У кожної групи витяг з певного нормативно-правового документу: (робота з нормативно-правовими документами)

І група – Конституція України

ІІ група - Загальна декларація прав людини

ІІІ група - Конвенція про права дитини

ІV група - Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод

(Робота з електронною таблицею)

На екрані ви бачите таблицю (слайд 9) і алгоритм роботи:

наприклад: Право на життя: стаття___, згідно _____, відноситься до _________.Права людини

КУ

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод

Право на життя

Ст..27

Ст..6

Ст..3

Ст..2

Право на повагу гідності

Ст..28
Ст..1

Ст..13

Право на громадянство

Ст..25

Ст..7 п.2., ст..8

Ст..15
Право на свободу і недоторканість

Ст..29
Ст..19

Ст..5

Право на шлюб

Ст..51
Ст..16

Ст..12

На освіту

Ст..53

Ст..28

Ст..26


 1. Обов’язки людини (омбудсмен)

Ми з вами попрацювали з основними нормативно-правовими документами в сфері прав людини. Але ж у нас на уроці запрошений шкільний омбудсмен. Та давайте згадаємо, хто взагалі такий «омбудсмен»? (учні відповідають)

Виступ омбудсмена. Як ви вже зрозуміли, я – шкільний омбудсмен, і саме до мене ви можете звертатися у випадку, якщо ваші права як учасника навчально-виховного процесу були порушені; якщо виникли непорозуміння між вами та вчителем, класним керівником або адміністрацією; якщо вам необхідна правова консультація в рамках функціонування школи – звертайтеся до мене. Але ми дуже часто говоримо про свої права, і навіть іноді перелічуємо ті, яких у нас немає, але не рідко ми забуваємо про свої обов’язки, адже наші права невід’ємні від обов’язків. Якщо говорити про обов’язки в загальному людини, то це в першу чергу: (слайд 10)

 • Обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність

 • Обов’язок шанувати державні символи

 • Обов’язок берегти природу і культурну спадщину

 • Обов’язок сплачувати податки і збори, встановлені законом

 • Обов’язок неухильно дотримуватися КУ

 • Здобуття повної загальної середньої освіти

Але окрім загальнодержавних обов’язків, наприклад, сім’ї. Та не варто забувати, що певні обов’язки є і в школі. На засіданні Ради школи було встановлено та занесені до протоколу такі обов’язки учнів, дані пам’ятки з обов’язками учнів нашої школи є у кожного на парті:

 1. Приходити до школи за 10-15 хв. До початку занять

 2. Мати змінне взуття

 3. Виконувати домашнє завдання

 4. Приносити на урок все необхідне приладдя

 5. Забороняється палити та вживати алкогольні напої у школі та на території закладу

 6. Не можна приносити у школу сірники та вогненебезпечні речовини

 7. Не можна жувати гумку та користуватися плеєрами під час уроку

 8. Забороняється вживати лайливі слова

 9. Дбайливо ставитися до шкільного приладдя

 10. Поважно ставитися до вчителів

 11. Поважати права інших

 12. Приймати участь у заходах з благоустрою школи

 13. Поважати право власності кожного

 14. Не можна залишати школу без дозволу чергового адміністратора під час навчального процесу

 15. Надавати тільки довідку щодо пропуску занять

 16. Дотримуватися правил безпеки

І на останок хочу сказати, що не варто забувати: ми – старшокласники, і дотриманням своїх обов’язків, а як наслідок – не порушенням чужих прав, ми повинні подавати приклад середнім та молодшим школярам.

Учитель. Дякуємо тобі, Віта, а ми продовжуємо наш урок. Всім вже зрозуміло, що якщо ми не виконуємо свої обов’язки – то автоматично порушуємо чиїсь права. Але все-таки, що робити і до кого чи куди звертатися, якщо наші права було порушено?

5) Механізм захисту прав дитини

Вашим випереджувальним завданням було знайти в Інтернеті, які існують механізми захисту прав дитини, але конкретно поставленого завдання ви не отримали, тому зараз ми об’єднаємося на ІІІ групи (І,ІІ,ІІІ ряд), але працюватиме індивідуально, чи по парах, чи в малих групах, в залежності від того, в кого є вихід в Інтернет, тому що дане завдання ви будете виконувати за допомогою ваших особистих медіа-ресурсів: мобільні телефони, планшети, нет чи ноут буки. Ваше завдання – хоча б за 1 хвилину ви зачитавши з Інтернету перерахуєте: (слайд 11)

І група – знайти способи захисту прав людини

ІІ група – перелічити міжнародні правозахисні організації

ІІІ група – знайти список організацій та служб, до яких можуть звернутися підлітки.

У вас 1-2 хв., хто знайде – піднімаємо руку… (учні шукають, зачитують нам) Ви __________ справилися з цим завдання, до того ж у кожного на парті лежить візитівка з вичерпною інформацією, до кого в нашому місті, районі та області можна звернутися за допомогою в разі, якщо порушуються ваші права.ІV. Рефлексія

 1. Узагальнення знань учнів

Що ж, дізнавшись з різних джерел сьогодні про наші права і свободи, ми зараз з вами переглянемо невеликий відео-ряд, який так чи інакше пов'язаний з правами. Ваше завдання – уважно переглянути відео, і встановити, про яке право або про порушення якого права йде мова.

Віде-ряд:

 • «Гидке каченя»

 • «Попелюшка»

 • «Малий та Карлсон»

 • «Пінокіо»

Добре, а зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили на уроці?.. Що ж, я маю надію що ви з легкістю впораєтеся і з таким завданням. Увага на дошку. Перед вами одна частина таблиці з класифікацією прав людини, а друга частина – з певними правами і свободами. А на партах у кожного з вас по 5 жовто-блакитних літер. Нам з вами зараз потрібно правильно їх співвіднести (зачитую – учні піднімають літери, вчитель коментує) (Робота з таблицею)

 1. Проблемне питання

А зараз давайте повернемося до нашого проблемного питання: Чи можлива повна реалізація прав і свобод людини без виконання обов’язків? Висловіть свою точку зору. (учні виловлюють свої думки)

Я маю надію, що всі зрозуміли – повна реалізація прав і свобод людини просто не можлива без виконання своїх обов’язків. І бажаю, щоб епіграф нашого уроку був в деякій мірі – девізом вашого життя.

V. Виставлення оцінок

Що ж, сьогодні на уроці працювали всі, але звичайно, хтось був більш активним, а хтось – менш, та ви не забувайте про те, що у нас перший урок нового розділу, і тому хто сьогодні не отримає оцінки – обов’язково їх отримає на наступних уроках.

Виставлення та короткий коментар оцінок

VІ. Враження від уроку

Я вам дякую за урок та співпрацю. Ну а кожний індивідуально зараз зможе висловити свої враження від уроку за допомогою «Ідентифікації». Виходячи з класу – перед вами синя і жовта та червона фарби. Ви своїм одним пальчиком на «ватман» ставите свій відбиток: фіолетовий або помаранчовий – якщо вам урок сподобалося і ви все зрозуміли, а червоний – якщо щось не сподобалося або не все зрозумів. ДякуюРезерв. Вправа «Лист довіри»
Каталог: doc -> files -> news -> 434
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
434 -> Пояснювальна записка Згідно «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4класи» урок природознавства в 4класі з теми «Океани Землі. Практична робота
434 -> Людина і всесвіт. Астрономія -наука,що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень
434 -> Відпочинок і дозвілля
434 -> «Безпровідна передача сигналів»
434 -> Тема. Декоративно-прикладне мистецтво. Витинанки. Класифікація витинанок. Виготовлення витинанки „Фантастична істота”. Мета
434 -> Урок розвитку писемного мовлення в 3 класі
434 -> Світова література, 8 клас Тема: Данте «Божественна комедія»
434 -> Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні
434 -> Ліпатникова Світлана Володимирівна, вчитель світової літератури Миколаївської сзош №22 Стихія кольору живопис вірша


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка