Правила безпечного користування газом у побуті. Особливі властивості скрапленого газу (колір, запах, вага). Правила зберігання газу в балонах. Дії в разі витоку газуДата конвертації11.03.2019
Розмір57 Kb.
ТипПравила
ПОГОДЖЕНО: БЕСІДА БЖД

Заступник з виховної роботи

________________________

(підпис, П.І.П.)

«____»___________200__ року

Газ у побуті.
Мета: ознайомити з впливом газу на організм людини, правилами безпечного користування, навчити діяти у разі витоку газу, запобігати отруєнню та надавати першу медичну допомогу.


 • Вплив газу та продуктів його згоряння на здоров’я людини.

 • Правила безпечного користування газом у побуті.

 • Особливі властивості скрапленого газу (колір, запах, вага).

 • Правила зберігання газу в балонах.

 • Дії в разі витоку газу.

 • Запобігання отруєнню.

 • Ознаки отруєння.

 • Перша допомога при отруєннях.

Ще в давні часи увагу людини привернули запалені блискавками факели газу, який виходив з надр Землі. Такі вогні горіли роками, ви­кликаючи в людей бажання якось їх підкорити і примусити служити собі. Спершу тільки найбагатші володарі прокладали глиняні трубопроводи для обігріву палаців. Сьогодні газ завітав майже до кожної оселі. Переваги га­зового палива очевидні: швидко і просто запалюється; згоряє повніше, ніж тверде па­ливо (не утворює попелу, сажі); легко транспортується; має високу теплоту згоряння; процесом горіння легко керувати.

Нам відомі такі прилади, як опалювальні печі, кухонні плити, автоматичні газові водонагрівачі (АГВ), і газові колонки.

До житла природний газ надходить по магістральних газопроводах (прокладених під і над землею трубах). У районах, де прокладання газопроводу складне або невигідне, споживачі отримують газ у скрапле­ному стані в балонах (металевих ємкостях циліндричної форми). Ба­лони шлангами під’єднують до газо­вого приладу і варто лише відкрити кран, як рідкий газ переходить у га­зоподібний стан.

Природний та зріджений гази не мають кольору, запаху, смаку. Магі­стральний газ вдвічі легший за по­вітря і при витоку збирається вгорі, а зріджений вдвічі важчий за повітря і тому скупчується в низьких не провітрюваних місцях. У зрідженого газу вища теплота згоряння, але він токсичніший за природний. Потраплян­ня рідкої фази на шкіру людини спричиняє обмороження.

Балони для зрідженого газу мо­жуть мати різну ємкість: маленькі — туристичні, великі — для тривалого користування. Всі вони є багаторазовими, тобто повторно заправляють­ся на станціях. Це пофарбовані в чер­воний колір ємкості з написом білими літерами: «Пропан-бутан».


1.Категорично заборонено встановлювати балони в кухнях (або місцях, пристосованих під кухні) без природного освітлення, розташова­них у підвальних приміщеннях, де немає вікон для природної вентиляції згоряє повніше, ніж тверде

2. Відкривати кран пальника тільки після піднесення запаленого вогню.

3.Не залишати ввімкненим газовий прилад без нагляду (особливо на
ніч).

4.Перед користуванням нагрівальними приладами (печами, колонками) обов’язково перевірити тягу (полум’я запаленого сірника повинно затягуватись потоком повітря у підтягопереривач чи в піч). За відсут­ності тяги користуватись приладами категорично забороняється.


Ремонт та підключення газового приладу повинні проводити тільки спеціалісти.

Після користування перекрити кран пальника, а на ніч — газопроводу.

Не можна сушити одяг над полум’ям пальників.

Не можна користуватись газо­вими плитами для опалювання при­міщень, бо це викликає сирість через утворення водяної пари під час горі­ння, одночасно зменшується кількість кисню в повітрі та збільшується вміст чадного і вуглекислого газів.

Не можна використовувати для сну та відпочинку приміщення, де встановлені працюючі газові прилади.

За появи стійкого запаху газу в підвалах, під’їздах, сходових клітках слід негайно викликати аварійну службу (телефон 04).

Якщо балони встановлюються ззовні будівлі, то їх зберігають у спеціальних ящиках чи шафах з отвора­ми. Не допускається зовнішня установка в запасних виходах, проїздах та з боку головних фасадів будинків, де є інтенсивний рух.

Щоб слуга людей не став для них ворогом, не можна допускати недба­лості у поводженні з ним.


Наводимо головні правила безпечного користування газом:

1. Не допускати дітей до газових приладів.

2. Відкривати кран пальника тільки після піднесення запаленого вогню.

3. Не залишати ввімкненим газовий прилад без нагляду (особливо на ніч).

4. Перед користуванням нагрівальними приладами (печами, колонками) обов’язково перевірити тягу (полум’я запаленого сірника повинно затягуватись потоком повітря у підтягопереривач чи в піч). За відсутності тяги користуватись приладами категорично забороняється.

Ремонт та підключення газово­го приладу повинні проводити тільки спеціалісти.

Після користування перекрити кран пальника, а на ніч — газопро­воду.

Не можна сушити одяг над по­лум’ям пальників.

Не можна користуватись газо­вими плитами для опалювання при­міщень, бо це викликає сирість через утворення водяної пари під час горі­ння, одночасно зменшується кількість кисню в повітрі та збільшується вміст чадного і вуглекислого газів.

Не можна використовувати для сну та відпочинку приміщення, де вста­новлені працюючі газові прилади.

За появи стійкого запаху газу в підвалах, під’їздах, сходових клітках слід негайно викликати аварійну службу (телефон 04).
Якщо запах відчутний у квартирі, необхідно:

а)закрити головний кран на га­зопроводі та приладах;б)провітрити приміщення.

Коли витік газу не припинився, необхідно викликати аварійну служ­бу.

У разі появи запаху газу в при­міщенні категорично заборонено за­палювати відкритий вогонь або вми­кати чи вимикати електроприлади та вимикачі світла, бо концентрація скрапленого газу — 9 %, а природ­ного — 5—15 % в обмеженому про­сторі є вибухонебезпечною.

Сам газ практично не шкідливий. Основна його складова — метан не є токсичним. Цей елемент може ви­кликати задуху лише при вмісті його в повітрі понад 20 %.

Щоб люди могли виявити появу газу в повітрі, до нього додають паху­чу речовину — одорант. Одоризація робить відчутним витік газу уже за на­явності 1 % його в приміщенні.

Токсичність природного газу зу­мовлена вмістом у ньому сірководню та вуглекислого газу. Газ, як правило, повністю не згоряє. Якась частина його у вигляді окису вуглецю зали­шається у приміщенні і за поганої вен­тиляції збирається в місцях, де немає руху повітря. Окис вуглецю (чадний газ) викликає отруєн­ня. За концентрації 0,1 % через 1 год ви­никають головний біль, нудота, шум з вухах, сонливість, за паморочення, задуха блювота. Тому рекомендують часто про­вітрювати приміщення, особливо там, де газ горить відкритим полум‘ям.

У разі отруєння газом слід негай­но викликати швидку допомогу. Пе­ред прибуттям лікаря потерпілого по­трібно винести на свіже повітря, а взимку — в добре провітрене при­міщення. Для полегшення дихання — звільнити від затісної одежі.

Якщо постраждалий у свідомості, необхідно напоїти його чаєм чи ка­вою, накрити, примусити нюхати нашатирний спирт, зігріти грілками чи гарячою водою, налитою в пляш­ки і в жодному разі не давати йому заснути. Також добре діє розтирання всього тіла.

Якщо людина втратила свідомість, але дихання не припинилось, треба покласти її на бік, розстібнути одяг, збризкати холодною водою, дати по­нюхати нашатирного спирту, розтер­ти і зігріти тіло.

Якщо дихання переривається, не­обхідно зробити штучне дихання.

Чому не можна сушити одяг над полум’ям пальників?


 • він буде неприємно пахнути;

 • він може загорітись і стати причиною пожежі;

 • він пересохне і його буде складно прасувати.

Чому не можна користуватись нагрівальними приладами, у яких немає тяги?

- вони погано гріють;

- продукти згоряння (чадний і вуглекислий гази) збираються у при­міщенні і можуть викликати отруєння.

Якщо у квартирі відчутний запах газу, то насамперед необхідно: • викликати аварійну службу (04) і чекати її перед будинком;

 • запалити сірник, щоб переконатись, що концентрації газу в повітрі ще недостатньо для занепокоєння;

 • перекрити крани на газопроводі та приладах, провітрити приміщення.

Чому заборонено вмикати світло чи запалювати вогонь (сірник, свічку) у разі появи запаху газу?

 • це притуплює нюх;

 • за певної концентрації газу в повітрі може статися вибух.

Чому заборонено ставити балони зі скрапленим газом у приміщенні без вікон?

 • відсутність природної вентиляції сприяє накопиченню чадного газу в повітрі;

 • якщо є витік газу з балона, то це може викликати задуху (обидві відповіді правильні).

Для чого потрібно отруєного газом поїти гарячими напоями і зігрівати ззовні?

 • щоб він не застудився;

 • щоб активізувати дихання й кровообіг;

 • щоб він відчув та оцінив турботу про нього.

Включену газову плиту не можна залишати без нагляду, тому що:

 • кипляча рідина може вилитись із каструлі та залити вогонь;

 • можуть тимчасово виключити подачу газу в магістралі для прове­дення аварійних робіт, а при відновленні подачі приміщення, в якому стоїть плита, наповниться газом;

 • страва, яку ви готуєте, обов'язково пригорить.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка