Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в україні методичні рекомендації Київ 2014


Поради батькам щодо профілактики стресових ситуацій у дітейСторінка6/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір178 Kb.
#65286
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Поради батькам щодо профілактики стресових ситуацій у дітей14:

 • організуйте можливість дитині для «розрядки» напруги – заняття спортом, танцями, рухливі ігри;
 • користуйтеся можливістю зайвий раз обійняти, погла-дити дитину, потримати її за руку, зробити масаж або по-14 Більше інформації вчитель може отримати з видань: Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – К.: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c .; Дорожня карта для людей, переміщених в межах України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://www.mlsp.gov.ua/labour/ control/uk/index


36

класти руку на плече. Позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття напруги;


  • поговоріть з дитиною про ті почуття, які вона пережила або відчуває. Ви можете сказати, що багато людей відчу-вали тривогу, страх, гнів, безпорадність. І що ці почуття – нормальні людські реакції на складні ситуації;
  • будь-яка, навіть маленька дитина, потребує пояснення того, що відбувається. Для неї важливо знати, чому бать-ки тривожаться,сердяться, горюють. Що відбувається в сім’ї, в місті. Постарайтеся пояснити це коротко (4–5 фраз) і спокійно;
  • щодо почуття страху, то важливо запевняти дитину в тому, що боятися – це природно. Що сміливі люди – також бояться. Проте їм вдається впоратися із власним страхом. І що дитина також смілива, сильна і обов’яз-ково впорається;
  • підтримуйте надію на краще;
  • якщо реакція дитини, на вашу думку, є надмірними або незрозумілими вам, якщо симптоми повторюються без особливих змін, якщо ви турбуєтесь, – зверніться за кон-сультацією до психотерапевта.
 1. Поради з адаптації дітей до нових умов

Процес звикання до нових умов життя, нового оточення, до нових вимог і порядку розуміється як адаптація. Найкращим про-філактичним засобом збереження психічного здоров’я в період адаптації до нових умов є уважне ставлення батьків до дитини, ро-зуміння ними її внутрішнього світу, проблем, переживань. Відо-мо, що не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна просто взяти і без змін «прикласти» до своєї дитини. Але незва-жаючи на це, для полегшення процесу адаптації дитини до нових умов все ж можна дати певні рекомендації:
 • Основними помічниками дорослих у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.
 • Дозвольте дитині бути самою собою, зі своїми недоліка-ми, слабкостями та достоїнствами. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтесь на сильні сторони дитини.
 • Внутрішній світ дитини ще нестабільний, тому батькам не слід залишати своїх дітей без уваги і нагляду. Дитина


37

дуже вразлива і легко піддається впливам як позитивним, так і негативним.


 • Задля виховного впливу використовуйте частіше ласку та заохочення, ніж покарання та осудження.
 • Не соромтеся демонструвати дитині свою любов, дайте їй зрозуміти, що будете її любити за будь-яких обставин.
 • Діти потребують більше фізичних контактів, обіймів.
 • Переконайтеся, що ваші діти мають достатньо часу для відпочинку і сну.
 • Намагайтеся дотримуватися розпорядку дня (або від-новити його), зокрема щодо вживання їжі, відвідування школи (дитячого садка), виконання повсякденних справ тощо.
 • Якщо ваша дитина відвідує навчальний заклад і Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це з педагогом (вихователем, класним керів-ником, вчителем), практичним психологом навчального закладу.
 • Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психо-логічний стан дитини, повідомте про це педагогічного працівника (вихователя, класного керівника, практично-го психолога) навчального закладу. Саме такі події часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.
 • Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.
 • Допоможіть дитині запам’ятати імена нових дітей, учите-лів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.
 • У батьках діти хочуть бачити друзів і порадників, а не диктаторів.


Успіх породжує успіх і посилює впевненість у своїх силах як у дитини, так і в батьків.

Пам’ятайте: дитина – це дзеркало життя батьків. Як у кра-плинці води відображається сонце, так і в дітях відоб¬ражається вся організація життя сім’ї.
Щоб перевірити, наскільки сімейне виховання сприяє адап-тації та гармонійному розвитку дитини, скористайтеся методикою


38

«Внутрішній світ». Для цього запропонуйте дитині самостійно заповнити частину 1 поданої далі анкети. Батькам запропонуйте ж заповніть частину 2. Разом з батьками проаналізуйте відповіді, знайдіть слабкі, «порожні» місця сімейного виховання і запропо-нуйте батькам найближчим часом виправити становище.
Частина 1. Анкета для дитини


 1. Чи багато в тебе таємниць, про які ти не розповідаєш ні-кому?
 1. Твої батьки ставляться до тебе як до друга (подруги)?

 2. Назви, будь ласка, свої улюблені книжки, журнали.

 3. Яка музика, які пісні подобаються тобі найбільше?

 4. Назви, будь ласка, свої улюблені фільми, мультфільми.

 5. Як часто ви разом з батьками буваєте на природі?

 6. Назви своїх найкращих друзів.

 7. Як часто ви з батьками відвідуєте разом :

а) театри, концерти; б) музеї, виставки; в) парки? 1. На кого ти хочеш бути схожим (схожою)?

 2. Твої улюблені комп’ютерні ігри.

 3. Що тобі необхідно для щастя?


Частина 2. Анкета для батьків

 1. Чи є у Вашого сина (доньки) таємниці від Вас?

 2. Ви ставитеся до своєї дитини як до друга (подруги)?
 1. Назвіть, будь ласка, улюблену книгу, журнал Вашого сина (доньки)?
 1. Яка музика, які пісні подобаються дитині найбільше?
 1. Назвіть, будь ласка, улюблені фільми та мультфільми Ва-шого сина (доньки).
 1. Як часто ви разом буваєте на природі?

 2. Назвіть найкращих друзів дитини.

 3. Як часто Ви відвідуєте разом:

а) театри, концерти; б) музеї, виставки; в) парки? 1. На кого хоче бути схожим/ою Ваш/а син (донька)?
 1. Назвіть улюблені комп’ютерні ігри своєї дитини. 11.Що, на Ваш погляд, необхідно Вашій дитині для щастя?


39

5. Можливості державних структур, громадські і волонтерські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та со-ціальної допомоги населенню
Матеріал до викладання цього питання розміщено у додатку «Контактна інформація установ та організацій, які надають допо-могу в період конфлікту» цих методичних рекомендацій.


 1. Загальні рекомендації батькам
  • Порадьте батькам говорити з дітьми про події, які відбу-ваються в країні. Поясніть, як краще це зробити.
  • Заохочуйте дітей розповідати про свої проблеми своїм батькам.
  • Заохочуйте батьків виявляти проблеми спілкування та взаємодії дитини в колективі, звертатись до практичного психолога.
  • Порадьте дітям і батькам отримувати інформацію з різ-них джерел, аналізувати і зіставляти її.
  • Порадьте батькам та колегам знизити емоційне сприй-няття отримуваної інформації.
  • Помірковано ставтеся до шкільних благодійних внесків. Не засуджуйте, а підтримайте батьків, які не можуть їх внести. Благодійні внески в навчальних закладах регла-ментуються листом МОН від 5.09.13 № 1/9-608: «…це має бути здійснено на добровільній основі…з обовязковим оформленням відповідної документації та відображен-ням у бухгалтерському обліку”.
  • Зверніть увагу! У класі є (можуть бути) діти, які потребу-ватимуть допомоги в адптації до нових умов, колективу. Підкажіть своїм дітям, як вони можуть допомогти таким однокласникам.


Порекомендуйте дітям, батькам, колегам, членам терито-ріальної громади звернутися на Національну дитячу «гарячу лінію» (безкоштовно) для отримання інформаційних, психологічних, право-вих консультацій за номером 0 800 500 225 (із стаціонарного теле-фону), 772 (з мобільного Київстар, Лайф).40

Додаток 1
Контактна інформація установ та організацій, які надають допомогу в період конфлікту

ТЕЛЕФОНИ «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» (БЕЗКОШТОВНО)


Установа

ТелефонУрядова «гаряча лінія»

0 800 507 309;
0 800 502 079 – для жителів Луганської
області ;
0 800 507 506 або 062 348 03 05 – для
жителів Донецької областіПенсійний фонд

0 800 503 753Державна служба зайнятості

0 800 505 060;
730 – з мобільногоФонд соціального страхування

0 800 501 892

з тимчасової втрати працездатності


Телефон довіри” Фонду соціального

0 800 501 383

страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань


Міністерство освіти і науки України

(044) 481-32-11Міністерство охорони здоров’я України

0-800-801-333Державна міграційна служба України

(044) 278-50-30Паспортний сервіс

(044) 392-01-94Орган реєстрації актів цивільного стану

(044) 486-71-56Державна податкова інспекція

0-800-501-007Національна дитяча «гаряча лінія»

0 800 500 225 (зі стаціонарного теле-

(безкоштовно)

фону) або 772 (з мобільного Київстар
та Лайф)
Інформаційні, психологічні та юри-
дичні консультації. Анонімно і конфі-
денційно
41

Установа

ТелефонНаціональна «гаряча лінія» з протидії

0 800 500 335 (зі стаціонарного телефо-

домашньому насильству, торгівлі людь-

ну) або 386 (з мобільного)

ми та гендерній дискримінації (безко-
штовно)


Національна гаряча лінія з протидії тор-

0 800 505 501 (зі стаціонарних теле-

гівлі людьми та консультування мігран-

фонів в межах України), 527 (з номе-

тів (консультації надаються на засадах

рів Київстар, МТС, life:) та Beeline)

анонімності та конфіденційності; без-

ПН-ПТ 10:00 –21:00, СБ 10:00 –18:00.

коштовно)


Телефонні номери «гарячих ліній» регіонівЛуганська область

050-169-12-94, (0642)58-67-34, (0642)-
58-63-45Харківська область

(067) 579-42-63, цілодобово – 112Дніпропетровська область

(0800)50-56-00Київська область

(044) 497-57-15, (044) 404-33-20, (044)
205-73-37
З БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ: ВАМ ДОПОМОЖУТЬ РЕГІОНАЛЬНІ ШТАБИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ:


Область

Адреса
Телефон


Вінницька обл.

м. Вінниця, вул. Со-

(0432) 57-22-34
борна, 89

(0432) 46-04-11
mail@vn.mns.gov.ua

(095)

300-87-34(067)

917 97 05 (гарячалінія)

Дніпропетровська обл.

м. Дніпропетровськ, вул.

(056)

770-88-30
Короленка, 4

(056)

770-88-40
soc.shtab.dnepr@ukr.net

(096)

393-98-05(063)

807-79-53(095)

127-92 93

Донецька обл.

м. Донецьк, вул. Гурільо-

(062)

332-78-37
вих, 13-а

(062)

332-78 38
hotline@dn.gov.ua
Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка