Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажівСторінка1/3
Дата конвертації20.11.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипПравила
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

від __________ № _____

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

____ __________ 2016 року

за № ____________

ПРАВИЛА

дорожнього перевезення небезпечних вантажів
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок та основні вимоги до забезпечення безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів на всій території України.
1.2. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог:

Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

додатків А та B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ).
1.3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
1.4. Дорожні перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до додатків А та В до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі – ДОПНВ) та цих Правил.
1.5. Небезпечні вантажі дозволено перевозити автомобільним транспортом тільки у випадках, якщо вони згідно з вимогами частини 2, таблиці А глави 3.2 та глави 3.3 ДОПНВ та цих Правил допущені до перевезення та коли всі вимоги щодо перевезення таких вантажів виконані.
1.6. Учасники перевезень небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.4.1.1 ДОПНВ зобов'язані вжити відповідних виду та ступеню небезпеки заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, а в разі аварії, що відбулася, - заходів, що дозволяють максимально обмежити важкі наслідки цієї аварії.

1.7. Водій транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, у разі дорожньо-транспортної пригоди або вимушеної зупинки у результаті яких небезпечні вантажі проникли або можуть проникнути на зовні повинен негайно сповістити про це сам або за допомогою інших осіб чергову частину Національної поліції та вжити відповідних заходів, зазначених у Правилах дорожнього руху, письмових інструкціях відповідно до ДОПНВ.


1.8. Окремим наказом МВС визначається порядок:

проведення спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, а також порядок визначення центрів спеціального навчання обстеження, реєстрації центрів спеціального навчання відповідно до положень Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» та Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 31.10.2007 № 1285;

приймання іспитів у водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до вимог підрозділів 8.2.2.7 та 1.8.3.10-1.8.3.14 ДОПНВ;

видачі свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до вимог підрозділів 8.2.2.8 та 1.8.3.7 ДОПНВ, а також порядок ведення реєстру дійсних свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до розділу 1.10.1.6 ДОПНВ.


1.9. Органи МВС та Національної поліції у межах своєї компетенції мають вживати всіх необхідних адміністративних заходів, які забезпечують можливість виконання учасниками перевезень небезпечних вантажів положень ДОПНВ.
1.10. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

- вантажі підвищеної небезпеки – небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до серйозних наслідків, таких як масова загибель людей або великі руйнування. Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається згідно з главою 1.10 ДОПНВ;

- вибухові матеріали – вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять вибухові речовини;

- змішувально-зарядна машина (MEMU) – машина або транспортний засіб з установленою на ньому машиною для виготовлення вибухових речовин з небезпечних вантажів, що не є вибуховими, та їх заряджання;

- перевізник небезпечного вантажу – юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

- погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажі – узгодження з Національною поліцією руху транспортних засобів конкретними вулицями та дорогами, яке обумовлює недопущення проїзду через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами транспортних засобів, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги щодо руху та стоянки під час несприятливих погодних умов, землетрусів, аварій, страйків, громадських безпорядків або військових дій; обмеження руху транспортних засобів у певні дні тижня або року;- транспортна одиниця – автотранспортний засіб, до якого не причеплено причіп, або автотранспортний засіб та зчеплений з ним причіп;

- транспортний засіб АТ – транспортний засіб, крім транспортних засобів FL чи ОХ, призначений для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1 м3, а також транспортний засіб-батарея місткістю понад 1 м3, крім транспортних засобів-батарей типу FL;

- транспортний засіб EX/II або EX/III – транспортний засіб, призначений для перевезення вибухових речовин та виробів;

- транспортний засіб FL – транспортний засіб, призначений для перевезення рідин з температурою спалаху не вище 60° С у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад 1 м-3; транспортний засіб, призначений для перевезення легкозаймистих газів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад 1 м3; транспортний засіб-батарея загальною місткістю понад 1 м3, призначений для перевезення легкозаймистих газів;

- транспортний засіб MEMU – те саме, що й змішувально-зарядна машина;

- транспортний засіб ОХ – транспортний засіб, призначений для перевезення стабілізованого пероксиду водню чи стабілізованого водного розчину пероксиду водню з масовою часткою пероксиду водню більше ніж 60% (клас небезпеки 5.1 № ООН 2015) у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах індивідуальною місткістю понад 3 м3, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1м3.

Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у  ДОПНВ.
1.11. Небезпечні вантажі перед початком перевезення повинні бути класифіковані та/або віднесені до одного з класів (підкласів). При цьому визначається додаткова небезпека, а для речовин класів небезпеки 3, 4.1 (крім самореактивних речовин), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 та 9 ще й група паковання. Для речовин та вибухових виробів класу 1 додатково визначається група сумісності.

Ці показники для небезпечних вантажів класу 1 та не зазначених конкретно за найменуванням у переліку небезпечних вантажів десенсибілізованих вибухових речовин класу 3 та класу 4.1, самореактивних вантажів класу 4.1, органічних пероксидів класу 5.2 та інфекційних речовин класу 6.2 визначаються компетентним органом, а для інших небезпечних вантажів – виробником продукції.

Класифікація небезпечного вантажу наводиться в паспорті безпеки речовини та, у випадках передбачених ДОПНВ, в транспортному документі.
2. Повноваження компетентних органів
2.1. До повноважень Національної поліції належить:

- розгляд, оцінка та зберігання звітів про події під час перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.5.1 додатку А ДОПНВ. У разі необхідності відповідно до підрозділу 1.8.5.2 ДОПНВ передача через Міністерство інфраструктури звіту про події під час перевезення небезпечних вантажів секретаріату Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі – секретаріат ЄЕК ООН) з метою інформування інших країн-учасниць ДОПНВ;

- погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підпункту 1.9.3 b) додатку А ДОПНВ;

- здійснення контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів відповідно до пункту 1.8.1.1 ДОПНВ;

- у разі необхідності надання повідомлень, відповідно до пункту 1.8.2.2 додатку А ДОПНВ, компетентним органам інших країн-учасниць ДОПНВ про порушення законодавства з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що призвели до руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів, загибелі або поранення людей чи настання інших тяжких наслідків, або повторних порушень, що були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів.
2.2. Повноваження Міністерства інфраструктури.

2.2.1. Міністерство інфраструктури (компетентний орган України з перевезення небезпечних вантажів) є компетентним органом:

а) для цілей застосування положень:

- глави 2.2, окрім пунктів 2.2.62.1.12.1 та 2.2.9.1.11 додатку А ДОПНВ;

- глави 3.3 додатку А ДОПНВ;

- глави 4.1 додатку А ДОПНВ, за виключенням інструкції з паковання P200;

- глави 4.2 додатку А ДОПНВ, за виключенням підрозділу 4.2.1.8, 4.2.2.5 та 4.2.3.4 ДОПНВ.

- глави 4.3 додатку А ДОПНВ;

- глави 6.7 додатку А ДОПНВ, окрім розділів 6.7.3—6.7.5 додатку А ДОПНВ;

- глави 6.8 додатку А ДОПНВ;

- глави 6.9 окрім розділів 6.8.3 та 6.8.5 додатку А ДОПНВ.

- глави 6.10 додатку А ДОПНВ;

- глави 6.11 додатку А ДОПНВ;

- глави 6.12 додатку А ДОПНВ, з врахуванням 7.5.5.2.3 додатку А ДОПНВ та 9.8 додатку В ДОПНВ.

б) у сфері проведення випробовувань, марковання, затвердження типу, уповноваження суб’єктів господарювання на проведення випробувань тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів та крупногабаритної тари;

2.2.2. До повноважень Міністерства інфраструктури також належить:

- укладання згідно з розділом 1.5.1 додатку А ДОПНВ угод про тимчасові відступи від вимог ДОПНВ;

- складання та передача секретаріату ЄЕК ООН переліку чинних технічних регламентів у відповідності до розділу 6.2.5 та підрозділу 6.8.2.7 додатку А ДОПНВ;

- передача секретаріату ЕЭК ООН звітів про події під час перевезення небезпечних вантажів;

- розгляд та затвердження програм забезпечення якості виробництва, зміни конструкції, ремонту та перевірок тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів та великогабаритної тари, визначення органів для перевірки застосування та ефективності програм забезпечення якості відповідно до глав 6.1, 6.3, 6.5 та 6.6 додатку А ДОПНВ, а також уповноваження суб’єктів господарювання для проведення первинних та періодичних випробувань контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів відповідно до положень підрозділу 6.5.4.4 додатку А ДОПНВ;

- затвердження умов перевезення газів стабілізованих шляхом регулювання температури відповідно до підпункту 3.1.2.6 b) додатку А ДОПНВ;

- затвердження способів розділення відповідно до підрозділу 7.5.2.2 додатку А ДОПНВ;

- видача дозволів відповідно до спеціального положення 250 розділу 3.3.1 додатку А ДОПНВ.
2.3. До повноважень сервісних центрів МВС належить:

- формування та затвердження загального переліку питань та практичних завдань для проведення іспитів для кандидатів у консультанти з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів по автомобільних дорогах відповідно до підрозділу 1.8.3.14 додатку А ДОПНВ;

- проведення іспитів для кандидатів у консультанти з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів по автомобільних дорогах відповідно до підрозділів 1.8.3.8 та 1.8.3.10 додатку А ДОПНВ;

- оформлення та видача свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.3.7 додатку А ДОПНВ;

- уповноваження технічних експертів та суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн (окрім переносних цистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн та багатоелементних газових контейнерів) відповідно до пункту 6.8.2.4.5 додатку А ДОПНВ;

- уповноваження суб’єктів господарювання на проведення спеціальної підготовки уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів по автомобільних дорогах, а також водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, контроль та координація за діяльністю у цій галузі відповідно до підрозділу 8.2.2.6 додатку В ДОПНВ;

- формування та затвердження загального переліку питань для проведення іспитів на знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до пункту 8.2.2.7.1.3 додатку В ДОПНВ;

- проведення іспитів на знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 8.2.2.7 додатку В ДОПНВ;

- оформлення та видача свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 8.2.2.8 додатку В ДОПНВ;

- ведення реєстру виданих свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 1.10.1.6 додатку А ДОПНВ;

- перевірка відповідності конструкції транспортних засобів вимогам глав 9.2-9.8 додатку В ДОПНВ, що застосовуються до транспортного засобу залежно від його типу та небезпечних вантажів для перевезення якого він буде використовуватися, відповідно до підрозділів 9.1.2.1 та 9.1.2.3 додатку В ДОПНВ;

- оформлення, видача та продовження свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 9.1.2.1 додатку В ДОПНВ з врахуванням положень підрозділу 9.1.3.1 додатку В ДОПНВ та ведення реєстру виданих або продовжених свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.


2.4. До повноважень Державної служби України з безпеки на транспорті належить:

- здійснення перевірок на підприємствах за додержанням учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів вимог законодавства з питань перевезення таких вантажів відповідно до пункту 1.8.1.3 додатку А ДОПНВ;

- здійснення контролю, разом з Національною поліцією, за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів відповідно до пункту 1.8.1.1 додатку А ДОПНВ.

3. Порядок оформлення та видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
3.1. Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується свідоцтвом про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (додаток 1) (далі - свідоцтво). Свідоцтво виконується на стандартному форматі А4 (210 × 297 мм), має білий колір з рожевою діагональною смужкою.
3.2. Свідоцтво видається на такі транспортні засоби категорій N та O:

- транспортні засоби для перевезення речовин або виробів класу 1 (окрім транспортних засобів, що перевозять вироби класу 1, запаковані у обмежених кількостях відповідно до глави 3.4 ДОПНВ, а також транспортних засобів, що перевозять речовини та вироби класу 1 без перевищення максимальних кількостей, зазначених у підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ);

- транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у вбудованих або знімних цистернах місткістю понад 1 м3;

- транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3;

- транспортні засоби-батареї загальною місткістю понад 1 м3

- змішувально-зарядні машини (MEMU).


3.3. Свідоцтво видається або продовжується територіальним сервісним центром МВС (далі – ТСЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.
3.4. Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа мають право вільного вибору ТСЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ. Обмеження у виборі ТСЦ, зокрема від місця реєстрації транспортного засобу, не допускаються.
3.5. Перевірка придатності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та оформлення свідоцтва здійснюється посадовою особою ТСЦ, що має відповідні повноваження у посадових інструкціях.
3.6. Для отримання або продовження свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до ТСЦ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

а) заявку на кожний транспортний засіб із зазначенням інформації щодо свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (номер, ким видано, дата видачі, строк дії) та свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видано, дата видачі, строк дії) (додаток 2);

б) на кожний транспортний засіб додатково:

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру МВС України. У разі якщо автотранспортні засоби належать військовим формуванням та органам внутрішніх справ, надається копія документу про перевірку технічного стану транспортного засобу, форма якого визначається відомчими наказами чи нормативно-правовими актами цих формувань та органів;

- свідоцтво, у разі його продовження або заміни;

в) для транспортних засобів з вбудованими цистернами (окрім змішувально-зарядних машин місткістю менше ніж 1000 л.):

- копію останнього свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни;г) платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату за бланк свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення свідоцтва.
3.7. Посадові особи ТСЦ не мають права вимагати від власника транспортного засобу, перевізника або уповноваженої ним особи надання інших документів, крім передбачених підпунктом 2.6 цього пункту. Заявник за власною ініціативою може надати сертифікат типу транспортного засобу та обладнання відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898, та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1587/21899.
3.8. Перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду. Елементи конструкції транспортного засобу, які перевіряються під час перевірки визначаються за табл. 1.


Таблиця 1

Перелік контрольних перевірок спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів для визначення відповідності його конструкції вимогам ДОПНВ під час видачі або продовження свідоцтва
з/п

Об'єкт і предмет перевірки

Позначення транспортного засобу

Пункт ДОПНВ

Обсяг перевірки

EX/II

EX/ III

MEMU

AT

FL

ОХ
Видача

Продовження

1

Обладнання

1.1

Захист від наїзду ззаду
Х
Х

Х

Х

9.7.6

Відповідність вимогам, конструкція, ефективність

Відповідність вимогам, станХ


9.8.5

1.2

Запобігання небезпеці виникнення пожежі

Двигун

Х

Х

Х
Х

Х

9.2.4.4;
9.3.5

Відповідність вимогам, конструкція, ефективність

Відповідність вимогам, стан

Автоматична система пожежогасіння моторного відділення
Х

9.7.9.1

Конструкція, готовність до застосування (наприклад, пломбування)

Стан, готовність до застосування (наприклад, пломбування)Х


9.8.7.1

Шини (захист)
Х

9.7.9.2

Конструкція, ефективність

СтанХ


9.8.7.2

Система випуску відпрацьованих газів

Х

Х

Х
Х
9.2.4.5;
9.3.6

Відповідність вимогам, ефективність, конструкція

Відповідність вимогам, стан

Паливні баки

Х

Х

Х
Х

Х

9.2.4.3

Відповідність вимогам, конструкція

Відповідність вимогам, стан

Зносостійка гальмівна система (захисне покриття)
Х

Х

Х

Х

Х

9.2.4.6

Відповідність вимогам, ефективність, конструкція

Відповідність вимогам, стан

Опалювальні пристрої

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.2.4.7.2; 9.2.4.7.5

Розташування/перевірка працездатності

Стан

Х
9.2.4.7.3; 9.2.4.7.4

Перевірка працездатності, перевірка сертифікату виробника

Стан

Х

Х

Х


9.2.4.7.6

Розташування/перевірка працездатності

Стан
Х
Х

Х

Х

9.7.7.1Х


9.8.6.1

Опалювальні пристрої (вантажне відділення)

Х

Х

9.3.2

Розташування/перевірка працездатності

Стан


Х

Х

Х

9.7.7.2Х


9.8.6.2

Матеріали кабіни/захисний екран
Х

9.2.4.2

Перевірка сертифікату виробника

Наявність, стан

2.

Гальмівна система

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.2.3.1

Відповідність вимогам, конструкція

Стан

2.1

Антиблокувальна гальмівна система
Х

Х

Х

Х

Х

Відповідність вимогам, конструкція

Стан

2.2

Зносостійка гальмівна система
Х

Х

Х

Х

Х

Наявність, відповідність вимогам, конструкція та перевірка сертифікату виробника

За можливості визначення ефективності

3.

Пристрій обмеження швидкості

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.2.5

Свідоцтво

Стан

4.

Електрообладнання
4.1

Електропроводка (механічний та термічний захист)
Х

Х

Х

Х

Х

9.2.2.2.1; 9.2.2.2.2

Конструкція, Ефективність

Стан

4.2

Головний вимикач акумуляторної батареї
Х

Х
Х
9.2.2.3.1;

9.2.2.3.2;

9.2.2.3.4


Наявність, відповідність вимогам, конструкція, ефективність

Стан,

Функціонування4.3

Корпус головного вимикача акумуляторної батареї

Х
9.2.2.3.3

Наявність, перевірка сертифікату виробника

Стан

4.4

Акумуляторні батареї

Х

Х

Х
Х
9.2.2.4

Конструкція

Стан

4.5

Електроланцюги, що постійно перебувають під напругою

Х
9.2.2.5.1;

9.7.8.3


Відповідність вимогам, конструкція, контроль сертифікату

Стан
Х

Х


9.2.2.5.2

Відповідність вимогам, конструкція

4.6

Електрообладнання
Х

Х
Х
9.2.2.6

Відповідність вимогам, конструкція, за необхідністю контроль сертифікату виробника

Стан

Х
9.7.8.1;

9.7.8.2


Х

Х

9.3.7.1;

Х
9.3.7.2
Х

9.3.7.3

5.

Пристрої зчеплення причепів

Х

Х

Х


9.2.6

Наявність, контроль сертифікату виробника

6.

Цистерни та контейнери для масових вантажів

6.1

Свідоцтво на цистерну, марковання контейнера для масових вантажів/перевірки цистерн. Затвердження типу MEMU
Х
Х

Х

Х

9.7.2; 6.8.2.4.5

Наявність

НаявністьХ


9.8.2; 6.8.2.4.5; 6.11.3.4

6.2

Відомості про власника або оператора
Х
Х

Х

Х

9.7.2; 6.8.2.5.2

Ідентичність, повнота відомостей

Ідентичність, повнота відомостейХ


9.8.2; 6.8.2.5.2

6.3

Табличка з інформацією про цистерну або контейнера для масових вантажів
Х
Х

Х

Х

9.7.2; 6.8.2.5.1

Ідентичність, повнота відомостей

Ідентичність, повнота відомостейХ


9.8.2; 6.8.2.5.1; 6.11.3.4

6.4

Стінки цистерни
Х
Х

Х

Х

9.7.2; 6.8.2.1.3

Зовнішній стан

Зовнішній станХ


9.8.2; 6.8.2.1.3; 6.11.3.1

6.5

Конструкційне/

експлуатаційне обладнання цистерни


Х
Х

Х

Х

9.7.2; 6.8.2.2

Зовнішній стан

Зовнішній станХ


9.8.2; 6.8.2 2: 6.11.3.2

6.6

Кріплення цистерни або запірні пристрої кришок контейнера для масових вантажів
Х
Х

Х

Х

9.7.3; 6.8.2.1.2

Ефективність, конструкція

Зовнішній станХ


9.8.2; 6.8.2.1.2; 6.11.3.16.7

Заземлення цистерн та контейнерів для масових вантажів, позначення

Х
9.7.4

Наявність, ефективність, конструкція

Зовнішній стан


Х6.8.2.1.27Х


9.8.3

6.8

Стійкість
Х
Х

Х

Х

9.7.5.1

Розрахунок


Х


9.8.4
6.9

Поперечна стійкість до перекидання


Х

Х

Х

9.7.5.2

Відповідність вимогам, контроль сертифікату виробника
7.

Вантажне відділення
7.1

Конструкція

Х
9.3.3

Відповідність вимогам, конструкція

Стан
Х

9.3.4.1; 9.3.4.2

7.2

Замки, регулювання, відділенняХ


9.8.8

Відповідність вимогам, конструкція

Стан

8.

Затвердження типу конструкції спеціального відділенняХ

Наявність, ідентичність3.9. За результатами перевірки посадова особа ТСЦ видає (продовжує) власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі засвідчене особистим підписом та печаткою ТСЦ свідоцтво. Свідоцтво видається (продовжується) не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви.

Відомості про всі видані та продовжені свідоцтва вносяться до журналу обліку та Єдиного державного реєстру.
3.10. Підставами для відмови у видачі (продовженні) свідоцтва є:

а) подання власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі документів, визначених підпунктом 2.6 цього пункту, необхідних для одержання свідоцтва;


б) виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу);
в) невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ;
г) прострочення строку наступної перевірки цистерни (проміжної або періодичної залежно від конкретного випадку), окрім цистерн місткістю менше ніж 1000 л., встановлених на змішувально-зарядних машинах.
3.11. У разі виявлення порушення вимог, встановлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу предметами спеціального обладнання, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватись на перевірку до ТСЦ.

Під час проведення повторної перевірки інспектуються елементи конструкції транспортного засобу та (або) предмети спеціального обладнання, що не відповідали встановленим вимогам або були відсутніми під час проведення попередньої перевірки.

3.12. Свідоцтво видається на строк не більше одного року. Строк дії свідоцтва не повинен перевищувати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, та строку наступної перевірки цистерни (проміжної або періодичної залежно від конкретного випадку).
3.13. Відомості про всі видані та продовжені свідоцтва вносяться до журналу та Єдиного державного реєстру.
3.14. Повернуті до ТСЦ свідоцтва (після припинення експлуатації транспортного засобу, транспортний засіб перейшов до іншого перевізника, оператора чи власника, закінчився термін дії свідоцтва, істотно змінилася одна чи більше з основних характеристик транспортного засобу) зберігаються в ТСЦ в установленому порядку.
3.15. У разі пошкодження або втрати свідоцтва протягом строку його дії ТСЦ за зверненням власника транспортного засобу, перевізника або його уповноваженого представника видає нове свідоцтво на строк раніше виданого на підставі інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, без проведення перевірки транспортного засобу та анулювання раніше виданого свідоцтва.
3.16. Порядок оформлення Свідоцтва:
3.16.1. Свідоцтво складається за інформацією, наданою власником транспортного засобу, перевізником небезпечного вантажу або його уповноваженою особою, а також за інформацією, вказаної на транспортному засобі або цистерні.
3.16.2. У графі 1 типографським способом зазначається номер свідоцтва, що встановлюється органом видачі.


Каталог: uploads -> filemanager -> file
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
file -> Положення стаття Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку Стаття Законодавство про дорожній рух та його безпеку Стаття Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки Стаття Визначення термінів Розділ II


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка