Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація


Тема 1.1. : Вступ. Кооперації в підприємницькій діяльності АПК та їх сутьСторінка11/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
ТипПравила
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

Тема 1.1. : Вступ. Кооперації в підприємницькій діяльності АПК та їх суть


Час - 2год.

Тип лекції: оглядово-установча лекція з елементами бесіди, пояснень по М-1. Візуалізація: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

Література: Л – 1 с. 7…13

План

1.1.1. Необхідність і місце с. г. кооперації в структурі АПК України.

1.1.2. Історія та перспективи розвитку с. г. обслуговуючих кооперативів.1.1.3. Види кооперативів.

1.1.4. Принципи кооперації.


   1. Необхідність і місце с. г. кооперації в структурі АПК України.

Люди практикували кооперацію з давніх-давен, розуміючи , що лише на засадах взаємодопомоги і взаємовиручки можна поліпшити своє існування і розвиток суспільства. На цих засадах споконвіку жив і формував свій менталітет український народ.

Сільськогосподарський кооперативний рух в Україні має майже 150-річну історію. Новітня історія кооперативного руху розпочинає свій відлік з 1997 року ще до прийняття Закону України «Про с. г. кооперацію». Тепер в Україні створено правове поле для розбудови нових організаційно - правових структур - с. г. кооперативів. Розвиток обслуговуючої кооперації є логічним етапом розбудови ринкової економічної системи у сільському господарстві.

З прийняттям Указу Президента України від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» в основному завершився період створення нових господарських структур в с. г. на приватній основі, виникає необхідність розробки стратегії їх розвитку на тривалу перспективу, указ орієнтує с. г. товаровиробників на створення обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій.Проте в переважній більшості товаровиробники незнайомі з принципами організації кооперативів, цим пояснюється негативне ставлення простих людей до кооперативів і кооператорів.

Незважаючи на зусилля ВР і Уряду, здобутки вчених-аграрії все ще не існує чіткого механізму, завдяки якому с. г. товаровиробники зможуть вижити в умовах, коли держава поступово відходить від таких функцій, як заготівля, збут, переробка с. г. продукції, забезпечення виробників матеріально-технічними засобами, надання технічних і технологічних послуг та ін.

Ту найбільш ефективним є створення самими товаровиробниками повністю ними контрольованих кооперативних організацій, тому що діючи на ринку відокремлено, вони не мають реальної перспективи.

Наявність відповідного законодавства для створення кооперативів, визнання суспільством юридичного статусу кооперативного підприємства слід вважати юридичними умовами, які започатковані прийняттям Закону України «Про с. г. кооперацію». Проте відчутних змін у розвитку кооперативів не спостерігається.

Історично с. г. кооперація виникла як засіб протистояння с. г. товаровиробників комерційним посередницьким структурам. Світовий досвід свідчить, що кооперація рідко виникає сама по собі. Особливу роль у розвитку кооперативів повинна відіграти цілеспрямована діяльність держави.

1.1.2. Історія та перспективи розвитку с. г. обслуговуючих кооперативів.

Кооперація виникла при первісно - общинному ладі, коли люди колективно займалися мисливством, обробітком ґрунту, розведенням тварин. Люди ще тоді усвідомили, що колективні дії дають змогу кожному члену общини отримати більшого результату, ніж поодинці.С. г. кооперація існувала ще у Вавилоні, ремісницькі та інші кооперативи набули поширення серед стародавніх єгиптян, греків, римлян. Виникнення кооперації у сучасному розумінні пов'язано із становлення капіталістичних відносин, індустріалізацією. Ці явища спричинили суттєве погіршення соціально-економічного становища більшості населення, загострення конкуренції. Це змусило шукати механізм самодопомоги та самозахисту проти тиску ринку.

Історичний досвід свідчить, що кооперація є засобом виживання дрібних ринкових суб'єктів. Початок розвитку кооперативних відносин в Україні пов'язують із скасуванням кріпацтва у 1861 році.

Етапи розвитку кооперативного руху в Україні:

60-80 роки XIX століття - етап зародження кооперації (кооперативні організації діяли короткочасно, кооперація не набула підтримки суспільства і держави; на початок 70-х років XIX століття в Україні функціонувало 20 споживчих товариств).

1890-1918 роки - період бурхливого розвитку кооперації (на цей час столипінська реформа заклала соціально-економічні основи розвитку аграрних відносин на засадах приватної власності і підприємництва, в 1915 році кооперативів було 1500, або це 40% їх загальної кількості в Російській імперії).

З Жовтневої революції - нова віха в історії кооперації - суть якої полягає в колективізації сільського господарства, одержавленні і повному знищенні кооперації.

Друга половина 50-х років - активізація кооперативних процесів

(створювались міжгосподарські підприємства по виробництву с.г. продукції і будівництву, створювались міжколгоспні пункти по відгодівлі ВРХ при цукрових та спиртових заводах. В 1976 році частка будівельних кооперативів у будівельних роботах становила 80%).З 1997 року - етап відродження селянської кооперації з прийняттям Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Термін «кооператив» походить від латинського cooperatio -співробітництво. Закон України «Про с. г. кооперацію» визначає правові, організаційні, економічні та соціальні умови діяльності кооперативів та їх об'єднань.Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважено членів кооперативу.

1.1.3. Види кооперативів.

В статті 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію визначені такі види кооперативів:Виробничі кооперативи здійснюють свою діяльність на засадах
підприємництва з метою отримання доходу.

Обслуговуючі - спрямовують свою діяльність на обслуговування
сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Залежно від
виду
вони поділяються на переробні. заготівельно-збутові. постачальницькі. сервісні
та інші, обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу
не ставлять за мету отримання прибутку. Обслуговуючі кооперативи надають
послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту
кооперативу.

До переробних належать кооперативи, які займаються переробкою с.г. сировини ( виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо.

Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо.

Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини та матеріалів та постачання їх с. г. товаровиробникам.

Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого - відновлювальні роботи, здійснюють ветеринарне, обслуговування тварині племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.

У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.


1.1.4. Принципи кооперації.
Кооперативи створюють і здійснюють свою діяльність за такими принципами:

добровільність членства фізичних і юридичних осіб в кооперативі та безперешкодний вихід з нього;

обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого кооперативу;

обов'язкова участь членів у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу;

відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає користуватися послугами нього кооперативу та у разі потреби погоджується брати участь у фінансування його на умовах, встановлених статутом кооперативу;

демократичний характер управління. рівні права у прийнятті рішень за правилом «один член кооперативу - один голос»;обмеження виплат часток доходу на паї;

розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в діяльності кооперативу;контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, передбаченому статутом нього кооперативу.
1.1.5. Питання для самоперевірки:


 • Що таке сільськогосподарський кооператив?

 • Які етапи в своєму розвитку пройшла кооперація в Україні?

 • Які існують види кооперативів?


1.1.6. Тести для самоперевірки: 1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це?

  1. Фізична особа, утворена юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної діяльності;

  2. юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної діяльності;

  3. юридична особа, утворена фізичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах об’єднання майнових пайових внесків для спільної діяльності.

 2. Член кооперативу – це?

  1. фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі;

  2. фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог статуту і користується правом ухвального голосу в кооперативі;

  3. юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого та ухвального голосу в кооперативі.

 3. Асоційований член кооперативу – це?

  1. фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі;

  2. фізична або юридична особа, яка зробила вступний внесок, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог статуту і користується правом ухвального голосу в кооперативі;

  3. юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого та ухвального голосу в кооперативі.

 4. Обслуговуючи кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують:

  1. 10%;

  2. 20 %;

  3. 30 %.Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка