Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформаціяСторінка19/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
ТипПравила
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
Тема: Міжгосподарська кооперація.
План.

1.Поняття міжгосподарської кооперації.

2.Види кооперації.

3.Принципи міжгосподарської кооперації.


Література.

Л - 1 с.13...16

! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що міжгосподарська кооперація – це спільна діяльність групи господарств, що об’єдналися. Міжгосподарська кооперація дає змогу підприємствам організувати виробництво на сучасній технічній основі із застосуванням індустріальних методів і прогресивних технологій, що часто не під силу окремим навіть великим і економічно потужним господарствам.

Кооперативні зв’язки можуть бути горизонтальними і вертикальними.           Горизонтальна кооперація передбачає систему взаємовідносин між виробниками аналогічного продукту, які об’єднують зусилля у виконанні якоїсь функції в ринковій економіці шляхом створення (організації) спільного підприємства.

Вертикальна кооперація – це співробітництво сільськогосподарських і промислових підприємств, які на основі поділу праці беруть участь у різних технологічних процесах, здійснюють збір с.г. продукції, її зберігання, переробку, виготовлення кінцевого продукту та його реалізацію споживачам, займаються спільно матеріально-технічним постачанням, організують на спільній основі надання інших послуг своїм господарствам.

? Питання для самоперевірки.

1.Що таке міжгосподарська кооперація?

2.В чому полягає суть міжгосподарської кооперації?

3.Що таке горизонтальна кооперація, які її основні напрями?

4.Що таке вертикальна кооперація?

В самостійній роботі 1, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання.Самостійна робота 1.

Тема: Міжгосподарська кооперація.

Мета роботи: вивчити суть міжгосподарської кооперації, форми кооперації, принципи міжгосподарської кооперації.

Л-1 с. 13 – 16

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 • Чому виникла потреба розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в сучасних умовах?

- Яку мету ставить кооперація щодо обслуговування с. г. товаровиробників?


- Що таке горизонтальна кооперація?


- Що таке вертикальна кооперація?
Завдання 2. Тест

 1. На підставі яких документів здійснюють свою діяльність міжгосподарські підприємства?

  1. Укладених договорів;

  2. Статуту;

  3. Законодавчі акти України.

 2. Міжгосподарська кооперація це - ?

  1. Господарська діяльність одного сільськогосподарського підприємства;

  2. Спільна діяльність групи господарств, що об’єдналися;

  3. Ринкові господарські операції по зв’язках із зовнішнім середовищем.

Бал ________ Оцінка __________ Підпис ______________

Методичні рекомендації до самостійної роботи 2.
Тема: Засновницькі документи обслуговуючого кооперативу.

Мета роботи: вивчити засновницькі документи сільськогосподарського кооперативу.

План


  1. Розробка Статуту кооперативу.

  2. Загальна характеристика управління кооперативом.

  3. Функції Правління кооперативом.


Література.

Л - 1 с. 147 - 153

! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, широкої демократії, гласності, активної участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативів.

Система управління кооперативом визначається в першу чергу юридичним базисом: Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію” і є юридичною основою, на яку спирається кооператив у своїй діяльності і управлінні.

Статут кооперативу є основним правовим документом, що регулює його діяльність. У статуті визначаються: найменування кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності; порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу; органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу; розподіл доходів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї; умови реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть включатися й інші положення, пов'язані з особливостями діяльності кооперативу, що не суперечать законодавству України.  

Статут кооперативу приймається засновниками на установчих зборах, зміни та доповнення до нього вносяться загальними зборами його членів. Повідомлення про зміни та доповнення до статуту надсилаються до органу, що зареєстрував кооператив, у тижневий термін з часу їх внесення.

У Статуті визначено органи управління та контролю в кооперативі, порядок їх утворення, сферу компетенції, та процедури прийняття рішень.

Правила внутрішньої господарської діяльності доповнюють Статут, уточнюючи функції кожного органу, чітко визначають обмеження компетенції кожного органу.

Трудовий договір з виконавчим директором визначає його обов’язки і сферу компетенції.

Управлінські функції в кооперативі здійснюють:


 • члени кооперативу;

 • спостережна рада;

 • правління кооперативу;

 • ревізійна комісія;

 • виконавча дирекція.

Органами кооперативу є:

– Загальні збори є вищим органом управління, на яких кожен член кооперативу має один ухвалений голос незалежно від розміру його паю, а асоційований член – лише право дорадчого голосу;

Правління і його голова, що обираються на загальних зборах. Згідно з Законом правління утворюється лише в кооперативі, до складу якого входять не менше десяти членів. В іншому випадку функції правління виконує голова;

– Ревізійна комісія (або ревізор, якщо в кооперативі менше десяти членів);

– Спостережна рада, яка утворюється, якщо членами кооперативу є понад 50 осіб;

– Виконавчий директор, який не є членом кооперативу, а найманого правлінням особою, що керує персоналом і отримує платню за виконання своїх функцій.


? Питання для самоперевірки.

1.На підставі чого здійснюється управління кооперативом?

2.Що є основним правовим документом, що регулює діяльність кооперативу?

3. Де і ким приймається Статут кооперативу?

4. Який документ виконує уточнюючи функції кожного органу, чітко визначає обмеження компетенції кожного органу?

В самостійній роботі 2, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання.


Самостійна робота 2.

Тема: Засновницькі документи обслуговуючого кооперативу.

Мета роботи: вивчити засновницькі документи сільськогосподарського кооперативу.

Л - 1 с. 147 - 153

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 • Які вимоги ставляться до розробки Статуту кооперативу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Які права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Як контролюють діяльність кооперативу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­_______Завдання 2. Дати загальну характеристику управління кооперативом

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Визначити основні функції правління

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бал ____________ Оцінка _______________ Підпис ___________

Методичні рекомендації до самостійної роботи 3.


Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка