Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація


Тема: Порядок державної реєстрації сільськогосподарського кооперативуСторінка20/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
#453
ТипПравила
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
Тема: Порядок державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу.
План.

1.Документи, необхідні для реєстрації кооперативу.

2.Порядок державної реєстрації кооперативу.

3.Порядок відкриття рахунку в установі банку.


Література.

Л - 1 с.154...155

! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що для реєстрації кооперативу, особа, уповноважена зборами, подає наступні документи до органів державної реєстрації:

а) рішення зборів про створення кооперативу, Статут, установчий договір. Якщо членом кооперативу є колективне господарство, то необхідно також надати витяг з протоколу загальних зборів, в якому зазначається згода на вступ в кооператив; документи нотаріально засвідчені;

б) реєстраційну карту встановленого зразка, яка є одночасно і заявою для державної реєстрації;

в) документи, які засвідчують, що члени кооперативу зробили внесок в неподільний і пайовий фонди, розмір яких обумовлюється в Статуті.

При наявності усіх документів, обумовлених положенням про державну реєстрацію, орган державної реєстрації повинен протягом п’яти днів зареєструвати кооператив і видати свідоцтво встановленого зразку з ідентифікаційним кодом його членів. Орган державної реєстрації в п’ятиденний термін передає в статуправління і податкову інспекцію копії реєстраційних карток з поміткою про реєстрацію, а в Пенсійний фонд і фонд соціального страхування інформацію про реєстрацію кооперативу.

При наявності реєстраційної картки, свідоцтва про реєстрацію і копії установчих документів керівник кооперативу повинен стати на облік у податковій адміністрації. Рекомендується відразу внести кооператив в реєстр неприбуткових організацій, згідно зі статтею 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», статтею 7.11 Закону України «Про оприбуткування прибутку підприємств». Подати також заяву усталеного зразка, замовити форму 1 ОПП (інформація про засновників і надати паспортні дані та ідентифікаційні коди директора кооперативу і головного бухгалтера.

До установи внутрішніх справ подається копія свідоцтва про реєстрацію, два зразки ескізів печаток і штампів, які затверджуються правлінням (або зборами), і документ про оплату виготовлення печаток і штампів, після чого протягом п’яти робочих днів управління внутрішніх справ зобов’язане видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів.

На печатках і штампах має бути ідентифікаційний код кооперативу, отриманий в обласному управлінні статистики.

Наявність всіх цих документів дає можливість відкрити постійний розрахунковий рахунок в будь-якому банку України і розпочати господарську діяльність.

Зверніть увагу на порядок відкриття рахунка в установі банку.
? Питання для самоперевірки.

1.В яких органах проводиться державна реєстрація кооперативу?

2.Які документи необхідно надати для державної реєстрації?

3.Впродовж якого терміну орган державної реєстрації має зареєструвати    кооператив?

4.Коли кооператив має право починати господарську діяльність?

В самостійній роботі 3, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання.


Самостійна робота 3.

Тема: Порядок державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу

Мета роботи: вивчити порядок реєстрації сільськогосподарського кооперативу.

Л-1 с. 153...155
Завдання 1. Тест:

1. Що таке державна реєстрація кооперативу?

1.1. складова частина механізму заснування кооперативу;

1.2. завершальний етап організації кооперативу;

1.3 подача заяви до районної чи міської держадміністрації.

2. Які органи проводять державну реєстрацію кооперативу?2.1. виконавчий комітет міської держадміністрації;

2.2.господарський суд;

2.3.виконавчий комітет сільської ради;

2.4.виконавчий комітет обласної ради.

3. Назвіть документи, які подаються для реєстрації кооперативу?

3.1 рішення установчих зборів про створення кооперативу;

3.2 Статут, установчий договір;

3.3 документ, що засвідчує особу;

3.4 реєстраційна картка;3.5 документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

3.6 медичні довідки про стан здоров'я осіб, що бажають заснувати кооператив;

3.7 документи, які засвідчують, що члени кооперативу зробили внески у

пайовий та інші фонди, розмір яких обумовлено в Статуті.

4. Впродовж якого часу орган державної реєстрації має зареєструвати кооператив і видати відповідне свідоцтво?

4.1 2 дні; 4.3 10 днів; 4.5 1 місяць;

4.2 5 днів; 4.4 20 днів; 4.6 2 місяці.

5. Який орган присвоює кооперативу ідентифікаційний код і в який термін?5.1 сільська рада, - 1 місяць;

5.2 рай адміністрація; - 3 дні;

5.3 управління статистики; - 10 днів.

6. Коли кооператив має право починати господарську діяльність?

6.1 за наявності свідоцтва про реєстрацію;

6.2 через 10 днів з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію;

6.3 після прийняття на облік у податковій інспекції;

6.4 після прийняття на облік у відділі статистики;

6.5 після прийняття на облік у Пенсійному фонді;

6.6 після відкриття розрахункового рахунку в банку;

6.7 після отримання медичної довідки про стан здоров'я;

6.8 після отримання ідентифікаційного коду;

6.9 після виготовлення печатки і штампу кооперативу.
Бал ____________ Оцінка _______________ Підпис ___________

Методичні рекомендації до самостійної роботи 4.


Тема: Організація внутрішньогосподарської діяльності.
План.

1.Оформлення заявок на виконання (робіт)послуг.

2.Взаємовідносини кооперативу з власними членами.

3. Взаємовідносини кооперативу з членами сторонніми клієнтами у наданні послуг.


Література.

Л - 1 с.164...166

! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що одним із ключових нормативно-регламентуючих актів функціонування кооперативу є: Правила внутрішньої господарської діяльності кооперативу. Даний документ є продовженням статуту кооперативу, з посиленням уваги на регламентації господарського механізму його роботи. Потреба його розроби пов’язана не тільки з потребою регламентувати, уточнити основні правила та мови взаємодії між членами, з третіми особами, а й з потребою врахування вищої динамічності господарської діяльності. на відміну від положень викладених у „Статуті” положення зазначені у „Правилах” можуть частіше змінюватись без відповідної їх реєстрації, яка передбачена для змін статуту. Значимість „Правил” вимагає того що їх розробляють та затверджують загальні збори членів кооперативу, вони ж повноважені затверджувати відповідні зміни.

Структура „Правил” наступна:

1. Загальні положення.

2. Членство у кооперативі.

3. Зобов’язання щодо участі у діяльності кооперативу.

4. Порядок формування і використання фондів

5. Надання послуг, фінансові відносини з членами.

6. Органи управління.

Організаційні засади діяльності кооперативу:Зобов’язання по веденню діяльності кооперативу є основним принципом. У кооперативі ризик розподіляється між усіма членами, солідарно. Важливо, щоб поведінка одного із членів не приносила шкоди іншим. Підписання зобов’язань по веденню діяльності та інші правила є справою довіри та відповідальності перед кооперативом. Члени є власниками кооперативу, тому мають довіряти кооперативу, а кооператив повинен бути впевненим у надійності членів. Зобов’язання по веденню діяльності (в збутових – щодо реалізації продукції, постачальницьких – закупівлі засобів виробництва, сервісних – по наданню послуг) дозволяють кооперативу концентрувати значні обсяги продукції, що уможливлює вихід на більш вигідні ринки, закупати засоби виробництва за оптовими цінами, повністю використати потужності матеріально-технічної бази.

Ефективність роботи кооперативу прямо залежить від обсягу операцій з членами. Ось чому в кооперативі використовується принцип відданості, тобто продавати всю продукцію через кооператив. виключення можуть стосуватись лише тієї продукції, яка потрібна для внутрішніх потреб (оплата праці, внутрішнє споживання технологічні потреби). Тобто вся продукція, яку член кооперативу призначив для продажу повинна бути реалізована через кооператив. Строк дії договорів, прийнятих у збутовому кооперативі має бути досить тривалим, як правило 3-5 років, а обсяг визначатись за одним із трьох варіантів:

- як % від врожаю;

- як фіксований об’єм з гектара або голови с-г тварин;

- як фіксований обсяг або вся продукція.

Зобов’язання у постачальницьких і сервісних кооперативах приймаються членами за аналогічними принципами, з урахуванням специфіки сезонності поставок, засобів виробництва і використання техніки. Тому механізми прийняття зобов’язань у таких кооперативах базується на формуванні попередніх заявок і складанні графіків поставок і використання техніки.

Роботу адміністрації кооперативу організовує виконавчий директор, він керує виробничим процесом, організовує закупівлю і продаж продукції. Керує роботою працівників кооперативу. Члени правління або голова ніколи не повинні давати прямі вказівки замість виконавчого директора (або його заступника).

Виконавчий директор постійно співпрацює з головою кооперативу. Вони мають довіряти один одному. Аргументи виконавчого директора завжди необхідно брати до уваги, але за головою вирішальне слово. Виконавчий директор повинен надавати правлінню свої пропозиції і допомагати у прийнятті відповідних рішень. Коли рішення прийняте, він має його виконувати, незважаючи не те, згоден він з ним чи ні. Виконавчий директор призначається правлінням Заступника і бухгалтер призначаються правлінням за згодою виконавчого директора. Кандидат на посаду директора повинен мати такі характеристики:

– мати відповідні навички управління, знати відповідні технології і ринки;

– добре знати і розуміти кооперативні принципи та механізми, а також усвідомлювати роль виконавчого директора в кооперативі;

– повинен бути комунікабельним і користуватися довірою членів;

– не повинен мати спільні капіталовкладення з будь-яким партнером чи конкурентом кооперативу.

Після обрання виконавчого директора необхідно укласти з ним трудовий контракт, який би відповідав чинному трудовому законодавству. В контракті визначаються обов’язки виконавчого директора та межі його повноважень щодо прийняття рішень.

? Питання для самоперевірки.

1. Що є одним із ключових нормативно-регламентуючих актів функціонування кооперативу?

2.Дайте загальну характеристику структури Правил внутрішньогосподарської діяльності?

3. Від чого залежить ефективність роботи кооперативу?

4. Хто і яким чином організовує роботу адміністрації кооперативу?

В самостійній роботі 4, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання.


Самостійна робота 4.

Тема: Організація внутрішньогосподарської діяльності

Мета роботи: вивчити організацію внутрішньогосподарської діяльності.

Л-1 с. 162 - 166

Завдання 1. Внутрішня господарська діяльність передбачає:

  • ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Вимоги до формування виконавчої дирекції кооперативу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Охарактеризуйте організаційні засади діяльності кооперативу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бал ____________ Оцінка _______________ Підпис ___________


Методичні рекомендації до самостійної роботи 5.

Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка