Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація


Тема: Джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативуСторінка21/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
#453
ТипПравила
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39
Тема: Джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу.
План.

1.Джерела поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу.

2.Методи поповнення капіталу.
Література.

Л - 1 с.164...166
! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що первісний капітал кооперативу формується за рахунок вступних та пайових внесків, що здійснюються відповідно до фінансової частини базового бізнес-плану та Статуту кооперативу.

На наступному етапі потреби в капіталі можуть задовольнятися шляхом:


  • спеціалізованих внесків членів та/або асоційованих членів;

  • паїв нових членів та/або асоційованих членів;

  • коштів, що надходять від господарської діяльності кооперативу;

  • позичкових коштів.

Організація діяльності кооперативних підприємств базується на формуванні відповідних фондів фінансових ресурсів. Для забезпечення статутної діяльності кооперативу у порядку передбаченим статутом формує пайовий, неподільний, резервний та додатковий (спеціальний) фонди.

Члени кооперативу повинні вносити паї пропорційно до послуг, що вони отримують.

Пайові внески є основою для формування фондів кооперативу, і водночас вони є гарантією члена в його операціях з кооперативом. Саме тому пайовий внесок члена кооперативу має бути пропорційним обсягу отриманих ним послуг в загальному обсязі послуг, які кооператив надає своїм членам. Адже чим більший обсяг послуг він отримує, тим більше повинна бути його участь в фінансуванні діяльності кооперативу і тим більше гарантій він має надати кооперативу. Наприклад, кооперативна машинно-технологічна станція на певний обсяг послуг має придбати на сезон відповідну кількість паливо-мастильних, розхідних матеріалів і т.д. Зрозуміло, фінансування таких витрат членами кооперативу має бути пропорційним поданим замовленням на послуги. При цьому обсяг послуг, а тому і обсяг такого фінансування конкретним член кооперативу, може змінюватися рік від року внаслідок зміни посівних площ, вирощуваних культур, їх врожайності і т.д.

Механізм формування пайового фонду передбачає здійснення членами (асоційованими членами) обов’язкових і додаткових внесків – паїв.Пай – це грошова сума бо оцінений у грошовій формі майновий разовий чи періодичний внесок члена кооперативу.

Обов’язковий та додатковий пайові внески становлять загальний розмір паю кожного з членів (асоційованих членів) кооперативу, є поворотними, а тому при виході (виключенні) члена повертаються йому у встановленому статутом порядку. Основне призначення пайового внеску (внесків) забезпечення операційної діяльності кооперативу, відповідно розмір обов’язкового пайового внеску визначається пропорційно участі члена кооперативу у його господарській діяльності. Фактично обов’язковий пай є частковою оплатою послуг кооперативу наданих ним його членам. В залежності від виду кооперативу можливі наступні критерії визначення обов’язкових пайових внесків.

Строки внесення паїв залежать від поточних та довгострокових потреб кооперативу та фінансових можливостей його членів. Зрозуміло, що частина паю, яка йде на фінансування проведення поточної діяльності кооперативу, повинна бути знесена до початку такої діяльності.

Додатковий пай – грошовий, майновий внесок члена чи асоційованого члена у пайовий фонд кооперативу для збалансування його поточної діяльності або розширення її бази. Фактично додатковий пай слід розглядати як інвестицію члена або асоційованого члена інвестора) у розвиток господарсько-технічної бази кооперативу або вирівнювання поточного балансу його операцій (фінансового стану). Розмір додаткових паїв як і загальну величину додаткового пайового фонду слід обмежити статутом кооперативу, а визначати, його, як певну процентну частку від загального пайового фонду або розміру обов’язкового паю. Додаткові паї можуть за рішенням членів кооперативу підлягати першочерговому поверненню та отриманню певного фонду у вигляді процентних виплат на даний пай (виплат інвестиційного доходу). Щодо них також слід передбачити можливість трансформації додаткових паїв у обов’язковий пай і у зворотному напрямку (у випадках значного скорочення членом кооперативу обсягу операцій з ним).

Вступні внески – це внесок члена кооперативу в грошовій формі, сплачений при його вступі для забезпечення його організаційної діяльності в фіксованому розмірі встановленим статутом.

Джерела поповнення кооперативного капіталу:  • Внутрішні ресурсиІ.Ресурси внесені членами (вступні внески та первісні частини паїв нових членів); ІІ. Ресурси утримані кооперативом (вступні внески та первісні частини паїв нових членів, чергові частини пайових внесків членів, збільшення обов’язкових паїв членів, пайові внески асоційованих членів, збільшення резервів.

  • Зовнішні ресурси – І. Банківський кредит, ІІ - Відстрочені платежі, узгоджені з постачальниками, ІІІ – Лізинговий товарний кредит.

? Питання для самоперевірки.

1.За рахунок яких джерел формується первісний капітал кооперативу?

2.Що є основними джерелами поповнення капіталу в процесі    функціонування кооперативу?

3.Які методи поповнення капіталу найчастіше використовуються на        практиці?В самостійній роботі 3, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання.

Самостійна робота 5.

Тема: Джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу

Мета роботи: вивчити джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу.

Л-1 с. 164 – 166, Л-2 с. 163 – 164

Завдання 1: Дайте відповідь на тести:

1. За рахунок чого формується кооперативний капітал на етапі створення кооперативу в процесі реорганізації колективного господарства?1.1. вступних внесків членів кооперативу;

1.2. попередніх цін на продукцію та послуги;
1.3 паїв і додаткових паїв;

1.4 кінцевої ціни продукції.2. За рахунок чого власні фонди кооперативу збільшуються?

2.1. подальших внесків паїв членів;

2.2. збирання податку з членів кооперативу;

2.3. паїв нових членів та їх вступних внесків;

2.4. збільшення обов'язкового паю членів;

2.5. зменшення виплат членам кооперативу.

Завдання 2. Заповніть схему: Джерела поповнення кооперативного капіталу

Бал ____________ Оцінка _______________ Підпис ___________

Методичні рекомендації до самостійної роботи 6.
Тема: Економічні відносини кооперативу з підприємствами ресурсного забезпечення та з спеціалізованими та торговельними організаціями.
План.

1.Формування матеріально-технічної бази кооперативу.

2.Розробка організаційної структури кооперативу.

Література.

Л - 1 с.157...161
! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що згідно з розробленим бізнес-планом – одне з найперших завдань виконавчого директора і спеціалістів-технологів, до якого вони приступають ще на етапі, коли уповноважені зборами особи реєструють кооператив.

Розробка організаційної структури кооперативу має свої особливості, зумовлені специфікою його формування. Члени кооперативу зберігають свою юридичну та економічну самостійність. Інші елементи є структурними підрозділами, які забезпечують кооперовану діяльність (переробляють, нагромаджують, зберігають, надають товарного виду продукції згідно з замовленням членів кооперативу).

? Питання для самоперевірки.

1.Що є найпершим завданням виконавчого директора?

2.Які завдання слід вирішити виконавчому директору та спеціалістам -  технологам?

3.Які особливості розробки організаційної структури кооперативу?


В самостійній роботі 6, використовуючи набуті знання, дати відповідь на питання, накреслити схему організаційної структури міжрегіонального постачальницько-збутового кооперативу.Самостійна робота 6.

Тема: Економічні відносини кооперативу з підприємствами ресурсного забезпечення та з спеціалізованими переробними та торговельними організаціями.
Мета роботи: вивчити особливості економічних відносин кооперативу.
Л-1 с. 157...161

Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка