Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація


Методичні рекомендації до семінарського заняття 1Сторінка24/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
ТипПравила
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39

Методичні рекомендації до семінарського заняття 1.Тема: Основи функціонування сільськогосподарських кооперативів.
План.

1. Формування Правління і адміністрації кооперативу.

2. Організація внутрішньогосподарської діяльності.

3. Джерела та форми поповнення капіталу в процесі функціонування кооперативу.


Література.

Л-1 с. 164 – 166, Л-2 с. 163 – 164 , Л-3 с. 19 – 25
! Методичні рекомендації.

Опрацьовуючи матеріал даної теми, зверніть увагу на те, що Правління керує кооперативом. Воно несе повну відповідальність за управління кооперативного організацією. Правління виконує такі функції:

– визначає довгострокові орієнтири діяльності кооперативу і вносить їх на ухвалення загальних зборів;


  • розробляє Правила внутрішньої господарської діяльності і вносить їх на ухвалення загальних зборів;

  • визначає середньо – і короткострокові стратегічні плани;

  • контролює поточне управління кооперативом і виконання рішень;

– запроваджує і контролює дотримання Статуту і Правил внутрішньої господарчої діяльності;

  • стимулює демократичне життя кооперативу.

Правління делегує функцію поточного управління виконавчому директору (якщо він є, в протилежному випадку – голові).

Збори правління проводяться регулярно – щомісячно. У критичний для розвитку кооперативу момент збори можна скликати частіше. Як правило виконавчий директор присутній на зборах правління і має право дорадчого голосу, але за проханням управління, в разі необхідності, він має залишити збори.

Рішення прийняті правлінням, фіксуються у протоколі. Один з членів правління призначається відповідальним за підготовку протоколу, який на початку наступних зборів підписує голова і який заноситься у спеціальний реєстр.

Член правління виконує потрійну місію:

– бере участь в управлінні кооперативом: розробляє орієнтири і стратегію; приймає рішення, контролює їх виконання і наслідки цих рішень;

– представляє інтереси інших членів кооперативу;

– роз’яснює політику кооперативу іншим членам і представляє правління.

Член правління повинен не тільки досконало розуміти кооперативні принципи і механізми діяльності кооперативу, але й мати певні особисті Якості:

– бути відданим загальним інтересом;

– вміти слухати людей, бути уважним до членів кооперативу;

– мати почуття відповідальності;

– бути активним, брати участь в дискусіях правління;

– бути творчого особистістю, реалістом, здатним вносити слушні пропозиції;

– поважати спільно прийняті рішення: навіть якщо член правління не погоджується з певним рішенням, він повинен прийняти його і запровадити в дію.

Голова відіграє ключову роль в кооперативі: він забезпечує активну роботу кооперативу і слідкує за поточним управлінням. Він єдиний представляє внутрішнє життя кооперативу і кооператив ззовні.

Голова кооперативу має виконувати такі основні функції:

– скликати загальні збори та визначати порядок денний. На зборах голова, як правило, головує;

– очолювати правління, визначати порядок денний і скликати збори правління, вести і стимулювати дискусії; запровадити в дію рішення правління; звітувати від імені правління перед загальними зборами;

– згідно з функціями, делегованими йому правлінням, займатися поточним управлінням кооперативом. Якщо в кооперативі немає виконавчого директора, або за його відсутності, голова виконує його функції;

– представляти кооператив у відносинах з третіми особами; голова підтримує контакти з владою на всіх рівнях, а також представляє кооператив у суді;

– опікуватись внутрішнім життям кооперативу, налагоджувати відносини з членами кооперативу, перевіряти, чи дотримуються вони своїх зобов’язань і чи діє кооператив у коротко – і довгострокових інтересах кооперативу.

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний, спеціальний та інші фонди. Основними фондами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є:Пайовий фонд, який формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань доходу кооперативу. Пайові внески членів кооперативу до цього фонду не включаються. Неподільний фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок формування, розміри відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу або правилами внутрішньої господарської діяльності кооперативу.

Резервний фонд створюється за рахунок економічного результату кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших незаборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків) кооперативу. Резервний фонд насамперед використовується для самофінансування кооперативу як джерело необхідних вкладів та поповнення обігових коштів, а також у разі виникнення несприятливих обставин у його діяльності. Частина коштів з резервного фонду має йти на поповнення неподільного фонду для зменшення ризику, який виникає внаслідок виходу члена з кооперативу і полегшує прийом нових членів.

Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу. Спеціальний фонд, як правило, створюється для реалізації окремих програм (проектів) кооперативу і на інше не використовується.

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Пай може зноситись майновими внесками, які оцінюються і обліковуються у грошовій формі.

Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.

У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому, за діючим законодавством, строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку є спадковим, тобто успадковується.Необхідно звертати увагу на норму Закону України "Про кооперацію", що члени кооперативу відповідають за зобов'язання кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено Статутом кооперативу.

Повернення пайових внесків членам кооперативу поводиться незалежно від причин їх виходу з організації. Враховуючи характер внесеного паю та можливі ризики для діяльності кооперативу в статутних документа доречно встановити термін повернення пайового внеску протягом 2-3 років з поетапною оплатою. Вибір форми повернення паю може бути змішаним передбачаючи повернення раніше переданим майном чи грошову компенсацію.
Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка