Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформаціяСторінка3/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
#453
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Вступ


Використання електронного посібника – це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування викладача і студента за допомогою сучасних технологій та мультимедійних засобів. Така форма навчання дає свободу вибору місця,часу та темпу навчання.

Визначальна особливість навчального електронного посібника полягає в тому, що у ньому реалізується «покрокова» процедура засвоєння навчального матеріалу, за якою інформація сприймається окремими, логічно завершеними фрагментами. Під час роботи з ними забезпечується здійснення всього циклу засвоєння навчального матеріалу (сприйняття – усвідомлення –– закріплення –– застосування – контроль).

Програмою дисципліни «Кооперація в сфері АПК» для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» передбачено, що навчальний час відведений на вивчення конкретної дисципліни поділяється на лекційне опрацювання тем, самостійну роботу по опрацюванню тем, а також практичні і семінарські заняття.

Під час теоретичного пояснення нового матеріалу, викладач демонструє питання даної теми, використовуючи опорні конспекти;

Під час закріплення матеріалу, кожен студент може відповісти на питання для самоперевірки та пройти тести після кожної лекції;

Під час самостійного вивчення теми, коли пояснення викладача взагалі відсутнє, а вивчення його за літературою викликає певні труднощі, студент може прочитати методичні рекомендації для самостійного вивчення та ознайомитися зі звітом;

Під час перевірки та оцінки знань, умінь і навичок з даної теми можна використати тестові запитання в кінці модуля.

Електронний посібник дасть змогу студентам ознайомитися з теорією, методами, методологією сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, розглянути її теоретичні засади та міжнародні принципи, еволюцію та сучасні тенденції розвитку на основі узагальнення закордонного та вітчизняного досвіду, визначити особливості організаційного забезпечення, маркетингу, аналізу господарської діяльності, фінансів, менеджменту, практично оволодіють відповідними навичками та вміннями, а також за допомогою контролюючої програми мають змогу перевірити та оцінити результати пізнавальної діяльності.

Для більш докладного вивчення окремих питань можна скористатися додатковою інформацією (ЗУ «Про с. г. кооперацію», Статут, Правила внутрішньогосподарської діяльності, Бізнес-план, Баланс, Звіт про фінансові результати).

Підсумовуючи, варто відмітити, що сучасне суспільство вимагає від освіти переходу на якісно новий рівень. Інноваційні технології варто широко використовувати у навчальному процесі під час вивчення програмного матеріалу дисципліни.


  1. Правила користування електронним посібником


Сприйняття студентами навчальної інформації відбувається за рахунок безпосередньої дії подразників на органи чуття. Джерелом подразників є різноманітна наочність. Під час застосування електронного посібника будується на цілеспрямованому та логічному використанні системи наочності, структуру якої об’єднують так звані кадри, що з’являються на моніторі з вказаним вище етапом навчально-пізнавальної діяльності.

На даний час існує потреба в підготовці фахівців високого професійного та культурного рівня, здатних надати ринковим відносинам, що нині формуються, цивілізований характер.Електронний посібник, який пропонується студентам і викладачам, створено на основі:

  • програми за модульно-рейтинговою системою навчання, складеної на підставі програми затвердженої Навчально-методичним центром 24 червня 2009 року;

  • аналізу відомих літературних джерел з цієї предметної області.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

модуля

Назва розділу і теми заняття

Обсяг годин

За навчальною програмою

За робочою програмою

загальний обсяг

теоретичні

з них

самостійне вивчення

загальний обсяг

теоретичні

з них

самостійне вивчення

практичні

семінар

практичні

семінар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1. Вступ. Кооперації в підприємницькій

4

22

4

22
діяльності АПК та їх суть


2.Організаційно-економічні основи

10

4

2
4

10

2

2
6
створення сільськогосподарських


обслуговуючих кооперативів


3. Основи функціонування с. г.

14

4

2
8

12

2
2

8
обслуговуючих кооперативів


Разом по модулю 1

28

10

4
14

26

6

2

2

16

2

4. Організація кооперативів у сфері

30

10

10
10

28

10

12
6
АПК


Разом по модулю 2

30

10

10
10

28

10

12
6

3

5.Організація с. г. кредитних спілок

8

2

2
4

8

2

2
4
як форми кооперативного


кредитування


6.Планування діяльності обслугову-

14

4

4
6

12

4

2
6
ючого кооперативу


Разом по модулю 3

22

6

6
10

20

6

4
10

4

7. Основи кооперативного

12

4

2
6

12

4
2

6
маркетингу


8. Менеджмент та стратегія

8

2

2
4

10

2
2

6
сільськогосподарських обслуговуючих


кооперативів


9. Фінансова діяльність кооперативів

8

2

2
4

12

2

2
8
Разом по модулю 4

28

8

6
14

34

8

2

4

20
Всього

108

34

26
48

108

30

20

6

52

Література:

Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка