Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»Дата конвертації18.10.2016
Розмір44.4 Kb.
#11
ТипПравила прийому
Затверджено наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС від 18 серпня 2015 р. № 209

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами у 2015 році
  1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра медицини та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури. До аспірантури на конкурсній основі можуть прийматися також лікарі-спеціалісти, які мають стаж роботи лікаря відповідної спеціальності після закінчення інтернатури не менше 2 років.

  2. Прийом в аспірантуру без відриву та з відривом від виробництва здійснюється за науковими спеціальностями:

- 14.01.02 – внутрішні хвороби;

- 14.01.11 – кардіологія;

- 14.01.15 – нервові хвороби;

- 14.02.03 – соціальна медицина.


3. У 2015 році здійснюється прийом в аспірантуру з оплатою за навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


  1. До вступних випробувань допускаються лікарі (вступники), які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Перелік документів, що є необхідними для вступу до аспірантури:

1) заява вступника;

2) медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);

3) копія диплома лікаря із зазначенням здобутої спеціальності;

(у разі, якщо диплом лікаря, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань Вчена рада ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має одночасно із зарахуванням вступника прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні);

4) список опублікованих наукових праць, винаходів, корисних моделей та промислових зразків (за наявності);

5) реферат (наукова доповідь) з обраної вступником спеціальності (в разі відсутності опублікованих наукових праць);

6) рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці із вступником у разі його зарахування до аспірантури (за наявності);

7) інші документальні докази спроможності вступника здійснювати наукові дослідження за обраною спеціальністю (в разі необхідності).


5. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до вступних іспитів в аспірантуру у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.
6. Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

- вступного іспиту із однієї іноземної мови в обсязі, який відповідає необхідному початковому рівню для подальшого вивчення (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі;

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні упродовж одного календарного року.


7. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями чисельністю 3-5 осіб, які призначаються наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, і до складу яких включаються доктори наук, а також кандидати наук (доктори філософії), які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть також бути включені потенційні наукові керівники вступників.
8. Вступні іспити проводяться відповідно до розкладу вступних іспитів, який затверджується заступником директора з наукової роботи і доводиться приймальною комісією до відома вступників не пізніше ніж за 15 днів до початку вступних іспитів.
9. Білетна програма вступного іспиту з кожної навчальної дисципліни, організація і методика проведення цих іспитів та критерії оцінки теоретичної і практичної підготовки вступників розглядаються Науково-методичною радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і затверджуються заступником директора з наукової роботи.
10. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, що отримали оцінку «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.
11. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.
12. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів з відповідних навчальних дисциплін (п. 6), звільняються від вступних іспитів з цих дисциплін. Приймальною комісією зараховуються оцінки зазначених кандидатських іспитів.
13. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
14. Зарахування до аспірантури здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на підставі рішення приймальної комісії та укладеного з вступником договору про навчання в аспірантурі за кошти фізичних (юридичних) осіб (додаток) до 20 листопада 2015 року.

15. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.


Схвалено Науково-методичною радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 09 липня 2015 року (протокол № 7).
Заступник директора з наукової роботи

Державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної

медицини» Державного управління справамидоктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України М. Ю. КОЛОМОЄЦЬ
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка