Правила роботи в мікробіологічній лабораторії


Оцінка результатів досліду РЗКСторінка7/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.92 Mb.
#13256
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7
Оцінка результатів досліду РЗК

Номер пробірки

1 пробірка

2 пробірка

3 пробірка

4 пробірка

5 пробірка

Розведення досліджуваної сироватки

1:5

1:10

1:20

1:40

1:80

РЕЗУЛЬТАТ

висновки:

Автор: доц. Сорокоумова Л.К.

Затверджено на засіданні кафедри

« »________________2013 р.

Протокол №
Методична розробка № 9

для студентів фармацевтичного факультету

заочної форми навчання (4,5 роки)
Тема. Ешерихії, сальмонели, шигели. Холерний вібріон. Лабораторна діагностика та профілактика колі-інфекції, бактеріальної дизентерії, тифо-паратифозних захворювань.

Мета заняття.

Загальна: Засвоїти методи мікробіологічної діагностики колі – інфекцій, дизентерії.

Засвоїти методи мікробіологічної діагностики тифо – паратифозних захворювань, гострих гастро – ентеритів, холери.Конкретна: Опанувати методи ідентифікації збудників кишкових захворювань за культуральними та біохімічними властивостями та антигенною структурою. Опанувати методи ідентифікації збудників кишкових захворювань за культуральними та біохімічними властивостями та антигенною структурою.

Питання що підлягають вивченню.

1. Загальна характеристика ентеробактерій.

2. Морфологія, культуральні та біохімічні властивості ешерихій, шигел.

3. Антигенна структура ешерихій, шигел.

4. Значення кишкової палички в патології людини.

5. Патогенез бактеріальної дизентерії.

6. Мікробіологічна діагностика колі – інфекцій та дизентерії.

7. Профілактика та етіотропна терапія колі – інфекцій, дизентерії.

8. Загальна характеристика ентеробактерій.

9. Морфологія, культуральні та біохімічні властивості сальмонел, шигел.

10. Антигенна структура сальмонел.

11. Патогенез черевного тифу та паратифів.

12. Етіопатогенез сальмонельозних гастроентеритів.

13. Мікробіологічна діагностика черевного тифу та гострих гастро – ентеритів.

14. Профілактика та етіотропна терапія черевного тифу, гострих гастроентеритів.

15. Морфологія та біологічні властивості збудника холери.

16. Патогенез холери.

17. Мікробіологічна діагностика холери.


Джерела навчальної інформації.

Література теоретична основна:

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В.П.Широбокова / Видання 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с. : іл.

К.Д. Пяткін, Ю.С. Кривошеїн. Мікробіологія. В.Ш. 1992

В. Д. Тимаков и соавт. Микробиология. М. Медицина 1993.

Крок-1. Загальна лікарська підготовка. Київ, Медицина 2004

А.А. Воробьев и соавт. Микробиология. М. Медицина, 1994

Л.Б. Борисов и соавт. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М. Медицина, 1994

Г.К. Палій і співавт. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби.Література теоретична додаткова:

А.А. Воробьев. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. М., МИА, 2004

А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. С.Петербург. Спецлит., 2002.

В.И. Покровский. Медицинская микробиология. ГЭОТАР-МЕД, М., 2002

В.М. Запорожан. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія. Одеса, 2002

И.Л. Дикий и соавт. Микробиология. Харьков, изд. Укр ФА, 1999.

В.И. Покровский, О.К. Поздеев. Медицинская микробиология. ГЭОТАР Медицина, Москва, 1998,.

Література практична основна:

Л.Б. Борисов и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М., 1984

С.І. Климнюк і співавт. Практична мікробіологія. Тернопіль, "Укрмедкнига", 2004.

Література практична додаткова:

М.Н. Лебедева. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии. М., Медицина, 1973.

В.В. Тец Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. М., Медицина, 2002.

К.Д. Пяткин и соавт. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии. М., Медицина, 1969.


Актуальність теми. Родина Enterobacteriaceae налічує 14 родів. Їх об’єднують загальні властивості: вони мають загальні генетичні зв’язки, морфологію та тінкторіальні властивості (грамнегативні палички, не утворюють спор), факультативні анаероби, ферментують глюкозу, ростуть на простих поживних середовищах, викликають захворювання з фекально-оральним механізмом передачі.

Методи лабораторної діагностики тифо-паратифозних захворювань

Тиждень захворювання

Фаза патогенезу

Матеріал для дослідження

Метод діагностики

1

Бактеріємія

Кров

Виділення гемокольтури

2

Паренхіматозна дифузія

Кров, сироватка крові

Серологічний (реакція Відаля), виділення гемокультури

3

Видільно-алергічна

Випорожнення, жовч, сеча, сироватка крові, кров

Виділення копрокультури, уринокультури, білікультури, гемокультури; серологічний (реакція Відаля)

4

Реконвалесценція

Те ж

Ті ж

Після захворювання можливе формування бактеріоносійства (виявляють методом виділення копрокультури; серологічним методом – постановка РНГА для виявлення титру Vi-антитіл в досліджуваній сироватці). Імунітет напружений.

Самостійна робота студентів
Завдання 1. Промікроскопувати демонстраційні мазки з кишкової палички, шигел, забарвлених за Грамом. Заповнити таблицю.


Мікроорганізм

Форма

Рухливість

Малюнок

Ешерихії

Шигели


Завдання 2. Вивчити культуральні властивості ешерихій, шигел на диференційно – діагностичних середовищах.
Ріст ентеробактерій на диференційно-діагностичних середовищах

Мікроорганізми

Середовища

Ендо

Левіна

Плоскірєва

Індикатор


Ешерихії


ШигелиЗавдання 3. Вивчити біохімічні властивості збудників в тест-системі СІП. В систему індикаторних паперових входить короткий ряд середовища Гісса, що складається із п’яти субстратів: лактози, глюкози, маніту, мальтози, сахарози.
Біохімічна активність ентеробактерій

Види

Сахаролітична активність

Протеолітична активність

лактоза

глюкоза

маніт

мальтоза

сахароза

індол

Н2S

E.coli


Sh.disenteriae


Sh.flexneri


Sh.boydii


Sh.sonneiЗавдання 4. Промікроскопувати демонстраційні мазки з сальмонел, вібріонів, забарвлених за Грамом. Заповнити таблицю.

Мікроорганізм

Форма

Рухливість

Малюнок

Сальмонели

Збудник холери


Завдання 5. Вивчити культуральні властивості сальмонел на диференційно – діагностичних середовищах та вібріонів на 1 % пептонній воді.

Ріст ентеробактерій на диференційно-діагностичних середовищах

Мікроорганізми

Середовища

Ендо

Левіна

Плоскірєва

Індикатор


СальмонелиЗавдання 6. Вивчити біохімічні властивості збудників в тест-системі СІП.
Біохімічна активність ентеробактерій

Види

Сахаролітична активність

Протеолітична активність

лактоза

глюкоза

маніт

мальтоза

сахароза

індол

Н2S

S.typhi


S.paratyphi


S.schottmulleri


Завдання 7. Ознайомитись з метою постановки та урахувати реакцію аглютинації Відаля, поставлену для серодіагностики тифо-паратифозних захворювань. Заповнити таблицю.
1 пробір.

2 пробір.

3 пробір.

4 пробір.

5 пробір.

6 пробір.

7 пробір.

1:100

1:200

1:400

1:800

1:1600

контр.

сироват.


контр.

діагност.О-діагност. S.typhi.


Н-діагност. S.typhi


діагност. S.рarat. А


діагност. S.рarat. В


Заключення:

Завдання 8. Урахувати РПГА з Vi-діагностикумом з метою виявлення бактеріоносіїв збудників черевного тифу та РПТА з еритроцитарним дизентерійним діагностикумом для виявлення хронічного перебігу дизентерії.

Розведення досліджуваної сироватки

1:10

1:20

1:40

1:80

1:160

1:320Результат


Заключення: титр антитіл в досліджуваній сироватці дорівнює ______, що _________________ (підтверджує, виключає) носійство збудника черевного тифу.
висновки:
Автор: доц. Сорокоумова Л.К.

Затверджено на засіданні кафедри

« »________________2013 р.

Протокол №
Каталог: downloads -> microbiology
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
microbiology -> Внму ім. М.І. Пирогова Кафедра мікробіології
microbiology -> Тематичний план самостійної роботи для студентів 2-3 курсів фармацевтичного факультету спеціальність фармація на 2014-15 навчальний рік Денна форма навчання
microbiology -> Тематичний план самостійної роботи для студентів 2-3 курсу медичного факультету на 2014-15 навчальний рік
microbiology -> Тематичний план самостійної роботи для студентів 2 курсу стоматологічного факультету спеціальність клінічна фармація на 2014-15 навчальний рік
microbiology -> Внму ім. М.І. Пирогова Кафедра мікробіології
microbiology -> Вірус сніду Таксономія: Родина ретровірусів
microbiology -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка