Право особливий вид соціальних норм. Правопорушення та юридична відповідальністьСкачати 263.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір263.06 Kb.
ТипУрок
  1   2
Урок № 1

Тема: Право – особливий вид соціальних норм. Правопорушення та юридична відповідальність.

Мета уроку:

  • навчальна:визначити поняття «право», «правопорушення», «юридична відповідальність», відмінності права від інших соціальних норм; ознайомити учнів з принципами та функціями права, видами правопорушень, видами юридичної відповідальності;

  • розвивальна:розвинути вміння визначати, до якого виду правопорушень належать певні події та наявність підстав притягнення до юридичної відповідальності;

  • виховна:виховати в учнів повагу до права та моралі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи роботи : розповідьвчителя, бесіда, робота в групах,робота з таблицями та схемами, метод «Мозковий штурм», «Ділова гра-дискусія»

Обладнання: плазмова панель, схеми «Види соціальних норм», «Право і мораль», «Форми права», «Нормативно-правові акти», «Ієрархія підзаконних нормативно-правових актів», «Основні ознаки правопорушення», «Елементи складу правопорушення», «Види вини», «Класифікація злочинів»,«Ознаки юридичної відповідальності», «Обставини, що виключають юридичну відповідальність».

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

Привітатися з учнями, зробити перекличку, наголосити на початку уроку й попросити налаштуватися до роботи на уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перегляньте окремі статті І, II, III, IV, V, VI, VIII розділів Конституції України. Визначте, в яких із них знайшли відображення ознаки правової держави, результати своєї роботи занесіть у таблицю:Ознаки правової держави в окремих статтях Конституції України

Ознаки правової держави

Статті Конституції УкраїниВерховенство права у всіх сферах суспільного життя
Джерелом влади є народ
Підконтрольність держави суспільству
Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову
Високий рівеньзабезпечення прав і свобод людини
Взаємна відповідальність людини та держави
Рівність людини та держави перед законом
Високий рівень правової культури громадян
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Знання права забезпечує рівність і розвиток, закріплює повагу до прав і свобод людини, забезпечує   розвиток особистості, відчуття людського достоїнства, гідності,  закріплює взаємоповагу, взаєморозуміння, терпимість, рівність.  Знати свої права необхідно перш за все для того, щоб зрозуміти , коли їх порушують, щоб вміти захистити себе та інших, для вирішення конфліктів, для побудови та підтримки миру, для розвитку соціальної справедливості.

ІV. Вивчення нового матеріалу.План:

1. Поняття і ознаки права. Функції і принципи права.

2. Правопорушення: поняття, види, склад.

3. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.

1. Поняття і ознаки права. Функції і принципи права.

Правоце система загальнообов'язкових правил поведінки, які формулюються або санкціонуються державою, мають формальновизначений характер і забезпечуються можливістю застосування державного примусу.

Ознаки права:

Системність права означає, що його приписи не відокремлені один від одного, а взаємопов'язані, і у своїй сукупності утворюють чітку ієрархічну структуру.

Загальнообов'язковість права означає необхідність безумовного виконання його приписів усіма суб'єктами, які підпадають під юрисдикцію держави, незалежно від їх бажання.

Формальновизначеність права означає однозначну сформульованість його приписів (норм) у нормативно-правових актах (законах, постановах тощо) – офіційних письмових документах, що видаються від імені держави.

Формулювання права державою означає, що держава у новому праві формулює нове правило поведінки, яке до цього часу не існувало в суспільстві.

Санкціонування права державою означає, що держава запозичує правило поведінки, яке вже існує у межах інших соціальних норм (у звичаї, у нормі моралі тощо) і формально закріплюючи його у нормативно-правовому акті, надає йому властивостей норми права.

Можливість застосування державного примусу означає, що поведінка, яка не відповідає приписам права, є караною, тому має наслідком притягнення суб'єкта, який її вчинив, до юридичної відповідальності.

Принципи права — це керівні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві. З одного боку, вони вира­жають закономірності права, а з другого — являють собою найбільш загальні норми, що діють в усій сфері правового регулювання і по­ширюються на всіх суб'єктів. Ці норми або прямо сформульовані в законі, або виводяться із загального змісту законодавства.

Принципи права поділяють на соціально-правові (які відобража­ють систему цінностей, притаманних суспільству в цілому: доміну­вання загальнолюдських цінностей, визнання пріоритету прав і сво­бод людини і громадянина, єдність загальних і приватних інтересів) і спеціально-правові (які відображають основні засади формування й дії права як специфічного соціального феномена.

Залежно від сфери дії вони підрозділяються на загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи, принципи інститутів права).

1. Загальноправові (загальні чи основні) принципи притаманні всім галузям права, відображають природу права в цілому. До загальноправових принципів, як правило, відносять принци­пи законності, справедливості, юридичної рівності, соціальної свободи, соціального і громадянського обов'язку, демократизму, національної рівноправності, гуманізму, рівності громадян перед законом, взаємної відповідальності держави й особистості, верхо­венства права, політичного, ідеологічного й економічного плю­ралізму, непорушності прав людини.

2. Міжгалузеві принципи — принципи, характерні для кількох галу­зей права: здійснення правосуддя тільки судом, гласність судового
розгляду, національна мова судочинства, незалежність суддів і під­порядкування їх тільки закону, принцип змагальності в цивільно-
процесуальному та кримінально-процесуальному праві та ін.

3. Галузеві принципи визначають специфіку конкретної галузі права (принцип забезпечення свободи праці й зайнятості у трудовому
праві, принцип індивідуалізації покарання — у кримінальному, принцип рівноправності всіх форм власності — у цивільному праві та ін.).

4. Принципи інститутів права визначають особливості окремих пра­вових інститутів (принцип добровільності укладення цивільно-правових угод).

Учитель звертаєувагуучнів на таблицю:

Функції права

Загальносоціальні Спеціальні


Політична Регулятивна


Економічна Правоохоронна


Виховна


Ідеологічна
2. Правопорушення: поняття, види, склад.

«Мозковий штурм»

Визначте ознаки правопорушення (за допомогою учителя).

Результат — встановлення ознак правопорушення та його визначення.

Правопорушенням називають будь-яке протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що завдає шкоди людям, суспільству, державі і спричиняє юридичну відповідальність.

Ознаки правопорушення:

Ознаки правопорушення

Протиправність Вина Шкода Діяння Караність

1. Протиправність (порушення певної правової норми).2. Винність — наявність вини особи, яка вчинила правопорушення в певній формі — умислу або через необережність (розглядається з використанням схеми «Форми вини»).

3. Вчинення правопорушення особою, яка досягла віку притягнення до відповідальності певного виду.

4. Наявність шкоди (будь-якого виду).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 263.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка