Право власності. ( слайд 1)Дата конвертації08.03.2019
Розмір79.5 Kb.
ТипУрок
Урок з практичного права

9 клас


Підготувала і провела

Вчитель Вороб’ївської зош І – ІІІст.

Новгород – Сіверського району

Чернігівської області

Назаренко Катерина Василівна

Тема: Право власності. ( слайд 1)

Мета: пояснити зміст права власності; розповісти про те, як дитина стає власником і як вона може розпорядити­ся майном, яке їй належить; навчити аналізувати правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законо­давства; оцінити важливість для людини бути власни­ком; виховувати поважне ставлення до своєї власності та власності інших.Обладнання й матеріали: Цивільний Кодекс України, Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року.

Базові поняття й терміни: право власності, право володіння, право користування, право розпорядження. ( слайд 2)

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

План( слайд 3)


 1. Право власності, його зміст,

 2. Набуття права власності.

 3. Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном.

 4. Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження банківським
  вкладом.


ІV. Самостійна робота учнів

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Хід урокуІ. Організаційний етап

 1. Дайте визначення поняттям: демократія, місцеве самоврядування, дитяче самоврядування.

 1. Учні зачитують складений удома устав класу.

 2. Повідомлення теми та завдань поточного уроку.( слайд 4)

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Метод «Відкладена відгадка»

Учитель нагадує учням сюжет книги «Робінзон Крузо». Учні мають дати відповідь на запитання: «Чи є острів з усією його живою та неживою Природою власністю Робінзона?» (Наприкінці уроку учні мають надати обгрунтовану відповідь, використовуючи вивчений на уроці матеріал.) ( слайд 5)

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

1. Право власності, його зміст. ( слайд 6)

Цивільний кодекс України визначає право власності як право особи на річ (майно), яке вона здійснює згідно із законом своєю волею, незалежно

від волі інших осіб.

Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Законодавство України проголошує принцип, відповідно до якого власність зобов'язує. У тому числі власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та при­родні якості землі.

Згідно з цивільним кодексом власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном, правознавці називають ці права тріадою власності. Ці складові становлять зміст права власності:

 1. Право володіння — фактичне володіння річчю, пов'язане з наміром вважати річ своєю. Фактично володіє річчю і той, хто буквально тримає її в руках, фізично відчуває її, і той, хто має до речі доступ унаслідок зна­ходження речі у своєму господарстві.

 2. Право користування — отримання від речі притаманних їй корис­них властивостей. Ця головна правомочність власника є свого роду метою права власності. Користування може здійснюватися в різних формах. На­приклад, колоду можна використати як засіб опалювання, для виготов­лення дошок, для підпори будівельної конструкції. Важливо лише, щоб користування річчю не порушувало прав інших людей і не було заборонене законом.

 3. Право розпорядження — можливість вирішити юридичну і фактич­ну долю речі шляхом відчуження (продаж, дарування), шляхом передачі іншим особам у володіння та (або) користування (оренда, позичка), шля­хом переробки, знищення, або шляхом фізичної відмови від майна.

Право власності за суб'єктом можна поділити на:

Робота в парах( слайд 8)

Закінчіть нижченаведені речення і зробіть висновок. 1. Я маю земельну ділянку, тобто я нею___________ .

 2. Я виростив на цій ділянці овочі, щоб вживати їх, тобто я цією
  ділянкою____________ .

3. Я продав свою земельну ділянку, тобто я нею ___________.

Допоміжні слова: володіти, користуватися, розпоряджатися.
Право власності — це можливість людини володіти, користу­ватися та розпоряджатися своєю власністю.

Учитель. Право власності в Україні охороняється законом, воно регулюється Конституцією України, Законом України «Про власність», Цивільним Кодексом України. Усі форми власності в Україні є рівноправними. Конституція та закони України прого­лошують непорушність приватної власності.

Завдання (слайд 9)

Визначте, до якої форми власності належить:

а) власний будинок;

б) будівля школи, де ви навчаєтесь;

в) магазин, яким володіють декілька господарів.

2. Набуття права власності (слайд10)

Майно може переходити у власність різними способами. Це і даруван­ня, і обмін, і купівля, і успадкування тощо. У будь - якому віці можна при­йняти майно у дарунок або спадщину, незалежно від того, що це — квар­тира, авто, телевізор.Привласнюючи конкретну річ, власник тим самим усуває від неї всіх інших осіб, вступаючи в такий спосіб у відносини з ними. Особа, яка є влас­ником майна, безпосередньо впливає на це майно, спираючись на закон. Право власності безстрокове. Усі інші особи зобов'язані утримуватися від учинення будь-яких дій, що порушують право власності. Власникові належить права володіння, користування та розпорядження своїм майном та право захисту від будь-якого порушення цих прав.

Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановле­на судом. Наприклад, якщо в мене вдома є комп'ютер, то поки суд не вка­же у своєму рішенні зворотне, цей комп'ютер вважається моєю власністю. А от якщо в моїй квартирі знайшли, наприклад, ракетну установку, то її заберуть у мене без жодного суду, оскільки громадянам України володіти ракетними установками заборонено законом.

Особливості набуття права власності за окремими підставами такі:

1. Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою,набувасться нею, якщо інше не встановлено договором або зако­ном.

2. Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває права власності на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу його вартість. Проте якщо вартість переробки і ство­реної нової речі істотно перевищує вартість матеріалу, права власності на нову річ набуває за її бажанням особа, яка здійсни­ла таку переробку.

 1. Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу річ у лісі, водоймищі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або за­гального дозволу власника відповідної земельної ділянки.

 2. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахід­ку міліції або органу місцевого самоврядування, якщо:

а) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення загубленої речі;

б) власник або інша особа, яка мас право вимагати повернення загубленої речі, не заявить про своє право на річ особі, яка її знайшла, міліції або органу місцевого самоврядування.

 1. Аналогічно, якщо протягом шести місяці з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худо­би і протягом двох місяців не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, права власності на цих тварин переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні.

 2. Особа, яка виявила скарб, набуває права власності на нього. Скарбом є закопані у землю або приховані іншим способом гро­ші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності,

 3. Проте в разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та куль­тури, права власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави вина­городи у розмірі до 20 % від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органу місцевого са­моврядування про скарб і передала його відповідному держав­ному органу або органу місцевого самоврядування. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном — протягом п'яти років, на­буває права власності на це майно (набувальна давність).

Завдання ( слайд 11)

Яким чином громадяни можуть отримати право власності:а) на квартиру;

б) на машину;

в) на власний одяг;

г) на земельну ділянку?

3, Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном (слайд 12)

Повністю розпоряджатися майном ви можете лише з 18 років. Якщо людині ще не виповнилося 14 років, то її майном розпоряджаються її бать­ки в її інтересах. Особи віком від 14 до 18 років мають право розпоряджа­тися своєю стипендією, заробітком, гонораром. Усі інші угоди щодо свого майна вони мають право укладати тільки зі згоди своїх батьків чи осіб» які їх замінюють. Але у цьому віці ще можна укладати договори, що вимага­ють нотаріального посвідчення чи державної реєстрації.

Завдання ( слайд 13)1.Чи володіє власністю п'ятирічна дитина?

 1. Чи мас право вона розпоряджатись нею на власний розсуд, без згоди батьків?

 2. Чи завжди може розпоряджатися своєю власністю неповноліт­ня дитина?

4. Чи має вона право без згоди батьків:

а) придбати підручники;

б) придбати комп'ютер;

в) дати однокласнику почитати книжку з домашньої бібліотеки;

г) дати другу відеокасету з фільмом;

д) на певний час віддати другу відеомагнітофон;
є) отримати у спадок квартиру;

ж) здати в оренду отриману в спадок квартиру?

Зробіть висновок щодо прав неповнолітніх власників.


 1. Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження банківським вкладом.

Якщо особа, якій виповнилося 14 років, особисто внесла певну суму на банківський рахунок, то вона має право Якщо особа, якій виповнилося 14 років, а особисто внесла певну суму на банківський рахунок, то вона має право розпоряджатися цим вкладом на власний розсуд.

Якщо гроші у банк покладені на ім'я особи кимось іншим, то до 14 ро­ків цими коштами розпоряджаються її батьки (або особи, що їх заміню­ють), а з 14 до 18 років — вона особисто, але за їх згодою.ІV. Самостійна робота учнів ( слайд 15)

Розглянути таку життєву ситуацію: «Грома­дянин А. є власником свого помешкання, а його сусід громадянин Б. своє житло орендує». Порівняти права і обов'язки громадян А. і Б. щодо їх помешкань.

V. Підсумки уроку( слайд 16)

Учитель підводить учнів до висновків, що власник володіє, користуєть­ся, розпоряджається майном на власний розсуд, незалежно від волі інших осіб; власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Учні дають відповідь на запитання, поставлене вчителем на по­чатку уроку: «Чи є острів з усією його живою та неживою природою власністю Робінзона?» та чи має це взагалі яке-небудь практичне значення? Очевидно, що Робінзону зовсім не потрібно було замис­люватися над цим питанням, але ця «непотрібність» могла існувати лише до тих пір, доки в нього не з'явилася потреба з'ясовувати від­ношення до цього острову, його природи та мешканців з будь-якими іншими особами, які б опинились там же. Якби в острова, на якому жив Робінзон, був власник, острів міг би за цей час переходити з рук у руки шляхом купівлі-продажу, обміну, успадкування, дарування тощо. Проте для Робінзона це не мало значення, оскільки належ­ність острова Робінзону і належність цього ж острова його власнику не перетинались. Необхідність з'ясування відносин власності могла виникнути лише за збігом цих належностей (хоча б часткового) — на­приклад, у випадку появи на острові самого власника або його уповно­важених представників. Учитель робить висновок, що власність — це відношення соціальне, що вона характеризує не відношення суб'єкта до об'єкта, а відношення між суб'єктами стосовно об'єкта'.

VІ. Домашнє завдання (слайд 17)

1-й варіантОпрацювати відповідний текст підручника. Навести приклади (1-3) реалізації права власності.

2-й варіант Написати твір-есе:

 1. «Власність та моральність».

 2. «Громадянин та власність».


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка