Право власності. Права неповнолітніх власників


Тема: Право власності. Права неповнолітніх власників. МетаСторінка2/4
Дата конвертації08.03.2019
Розмір1.45 Mb.
#84044
1   2   3   4
Тема: Право власності. Права неповнолітніх власників.

Мета:

 • закріпити в учнів поняттям власності, юридичний зміст права власності та закріплення його в Конституції та інших нормативних документах;

 • розвинути вміння розрізняти форми власності, наводити приклади права во­лодіння, користування, розпорядження майном, характеризувати підстави набуття права власності, ілюструвати їх прикладами;

 • визначити, якими правами наділені неповнолітні власники;

 • зформувати навички аналізувати правові ситуації, пов’язані з правом власності неповнолітнього відповідно нормативно – правових актів у цій галузі;

 • виховати поважне ставлення до своєї власності та власності інших, оцінити важливість для людини бути власником.

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: урок практичного права.

Методи уроку:

 • Словесні: бесіда, розповідь.

 • Наочні: презентації, робота з картками.

 • Практичні: робота з документами, правові задачі, словникова робота, робота з підручником, анкетування, творчі проекти (метод проектів), робота в парах, метод «Мікрофон», метод «Правовий ланцюжок», вправа «Зроби крок».

Комплексно – методичне забезпечення уроку:

 1. Гнатенко П. І. Основи правознавства: навчальний посібник. –К., 2003.-319 с.

 2. Наровлянський О. Д. Правознавство: підр. для 10 класу. – К., 2010. – 231 с.

 3. Творчі проекти учнів – презентації: «Історична довідка формування права власності», «Власність у нашому житті», «Зміст права власності», «Права неповнолітніх власників».

 4. Ключове питання уроку.

 5. Правові задачі та ситуації.

 6. Витяги джерел цивільного права: Конституції України, Цивільного Кодексу України.

 7. ІКТ (проектор, презентації).

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Викладач. На попередніх уроках ми з вами вивчали основи приватного права – цивільне право, правові норми якого регулюють правовідносини між особами пов’язані з власністю. Сьогоднішній наш урок – урок практичного права, на якому ми використовуватимемо отримані знання у практичних етапах уроку та при вирішенні правових ситуацій.

 2. Правова термінологічна розминка «Правовий ланцюжок».
 1. Норми права – обов’язкове правило поведінки в державі.

 2. Джерела права – закони та законодавчі акти закріплення правових норм.

 3. Правовідносини – суспільні відносини, що регулюються нормами права.

 4. Правоздатність – особа має права та обов’язки у суспільстві.

 5. Дієздатність – особа здійснює права та обов’язки.

 6. Деліктоздатність – особа несе відповідальність.

 7. Фізична особа – людина, що є суб’єкт правовідносин.

 8. Юридична особа – підприємства, організації, установи, що діють відповідно закону.

 9. Цивільне право – галузь права про майнові та особисті немайнові відносини.

 10. Правочини – дії осіб, спрямовані на набуття власності або її припинення.
 1. Викладач. Ми згадали основні поняття, що стосуються цивільного права. Воно регулює широке коло правовідносин. До нього належать правові інститути: інститут права власності, інститут спадщини, цивільно – правової відповідальності. Одним з найважливіших є інститут права власності.
 1. Ключове питання уроку.

Неповнолітній власник – рівноправний суб’єкт у цивільно – правових правочинах? (Права неповнолітніх власників).

ІII. Вивчення нового матеріалу.

 • Теоретична частина уроку.
 1. Виступ. Творчий проект. Казка «Як людина стала власником».

В одній країні Держава мала все — будинки, речі, авто, книги, заводи, гроші. А маленька людина в цій країні не мала нічого. Кожного разу, коли маленькій людині потрібна була якась річ, вона просила її у Держави. Але Держава була жадібною і через кілька днів відбирала свою річ у маленької людини.

Тоді маленька людина пішла по світу шукати щастя, й інші маленькі люди зробили те саме — їм набридло економічно залежати від Держави. Держава залишилася на самоті. Ну й що з того, що в неї було всього багато? Вона ж існує лише тоді, коли у неї є люди! Збагнула це Держава й почала збирати по інших країнах людей, обіцяючи їм поділитися своїм майном.

Маленька людина теж повернулася до рідної країни. Відтепер вона ма­ла квартиру, книги, авто та інші необхідні речі. Держава вже не відбирала майно у маленької людини і не дозволяла це робити іншим. Маленька лю­дина могла продати, подарувати, обміняти, заповісти те, що тепер їй нале­жало.

Так маленька людина стала власником.  Власність — це складо­ва життя?!
Висновок: Значення права власності в житті людини (учениця).


 1. Виступ. Творчий проект. Історична довідка формування права власності (презентація).

Магічне слово «власність» вабить людство впродовж усієї його історії. 

Право володіти власністю розглядається багатьма як істотне право лю­дини, як важливий показник рівня її життя. Вже в найдавнішому зведенні законів — Кодексі вавилонського царя Хаммурапі — можна знайти норми, що охороняють право приватної власності. Це право гарантувалося владою деспотії в країнах Стародавнього Сходу й виступало головною підвалиною державного устрою. Замах на неї суворо карався.

У першому зведенні за­конів Стародавньої Греції — «Драконтових законах» теж були норми, що гарантували охорону права приватної власності. Подібні норми знахо­димо і в законодавчих актах Стародавнього Риму — зведенні законів XII таблиць»: це право мали вільні громадяни і не мали його раби.

На сторожі приватної власності стояли й положення «Руської правди». Володимир Мономах на Любецькому з’їзді князів наголосив: « … кожен хай держить вотчину свою..» У «Слові о полку Ігоревім» йдеться: «І сказав брат братові: «Се моє і се моє теж»»

Різні народи й культури мають доволі різні погляди на приватну власність: одні більше схиляються до комунального, колективного типу во­лодіння, наприклад, землею; інші вважають, що приватна власність змушує людей більше працювати, щоб повніше задовольнити свої потреби; ще якісь, визнаючи значущість приватної власності, закликають застосовувати всілякі способи перерозподілу багатства на більш рівноправній основі.

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що приватна власність є основою економічної свободи людини і засобом підтримки тих членів суспільства, які об'єктивно цього потребують.
 • Практична частина уроку.

Метод «Мікрофон».

Для мене право власності – це коли…, а для вас особисто це що ?Орієнтовні відповіді учнів:

 • Право самостійності у розпорядженні своїм майном.

 • Право свободи дій.

 • Право на все, що мені належить.

 • Право на результати своєї діяльності.

 • Право на матеріальне благополуччя.

 • Гарантія власної забезпеченості.

 • Право на речі, якими я володію.

 • Економічне право, що гарантує держава.

 • Право, що захищається законом.

 • Право на задоволення власних життєвих потреб.
 • Теоретична частина уроку.

 1. Виступ. Творчий проект. Власність у нашому житті (презентація, приклади учнів).


Власність – це результат привласнення, ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Отже, за формою власність буває:

-  приватна, 

- державна,

- комунальна.

У демократичних державах власність існує в різних формах. Якщо річ належить певній людині або ж групі людей, говорять про приватну власність, в якій розрізняють індивідуальну (майно, належне окремій лю­дині) і сумісну (те, що належить групі людей).

У приватній власності мо­жуть перебувати предмети споживання, нерухомість, цінні папери, земельні ділянки, підприємства, магазини тощо.

Власність може бути також муніципальною (комунальною), держав­ною і навіть власністю всього народу певної країни.

Демократичні держави забезпечують рівність усіх форм власності і, здебільшого, закріплюють цей принцип у своїх конституціях.
 • Практична частина уроку.

Приклади речей та майна, що можуть перебувати у різних формах власності.

Орієнтовні відповіді учнів.

 • Приватна власність (будинок, квартира, земельна ділянка, прикраси, мобільний телефон, магазин, ресторан, автотранспорт, цінні папери).

 • Державна власність ( адміністративні будівлі державної влади – ВР. Національний банк, КМ, Прокуратура; пам’ятки історії та культури – заповідники, пам’ятники, книги; кошти Державного бюджету; транспорт загального користування – літаки, тролейбуси, поїзди; система зв’язку та інформації – радіо, телебачення, інтернет, поштові відділення).

 • Комунальна власність ( місцевий краєзнавчий музей, школи, дитячі садки, лікарня, підприємства, місцеві парки).
 1. Виступ. Право на власність. Джерела права на власність.

Робота з документом.

Викладач. Сьогодні до нас на урок завітала правова родина. Вона визначає, забезпечує та захищає право власності. Тому знайомство з нею буде корисним та важливим.

Робота з документом.

Конституція України

 • Стаття 13. Земля, її надра, повітря, водні та інші природні ресурси є об’єктами права власності народу відповідно до закону.

 • Стаття 14. Право власності на землю гарантується, набувається та реалізується відповідно закону.

 • Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право власності є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений його.

Загальна Декларація прав людини.

Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Конвенція про захист прав і свобод.

Стаття 1. Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна.

Цивільний Кодекс України.

Глава 23. Стаття 316. Право власності є правом особи на річ (майно), яке вона за власною волею здійснює відповідно закону.

Глава 23. Стаття 317. Власникові належить право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Глава 24. Стаття 328. Право власності набувається шляхом здійснення правочинів не заборонених законом.

Закон України «Про власність».

Стаття 2. Право власності охороняється законом. Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. Держава створює рівні умови для розвитку різних форм власності та їх захисту.
Викладач. Наші гості - джерела права власності допоможуть нам краще розібратися у питаннях щодо права власності та права неповнолітніх власників.


 • Теоретична частина уроку.
 1. Виступ. Творчий проект. Зміст права власності (презентація).

Згідно з Цивільним кодексом власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном, правознавці називають ці права тріадою власності. Ці складові становлять зміст права власності:

 1. Право володіння фактичне володіння річчю, пов'язане з наміром вважати річ своєю. Фактично володіє річчю і той, хто буквально тримає її в руках, фізично відчуває її, і той, хто має до речі доступ унаслідок зна­ходження речі у своєму господарстві.

 2. Право користування отримання від речі притаманних їй корис­них властивостей. Ця головна правомочність власника є свого роду метою права власності. Користування може здійснюватися в різних формах. На­приклад, колоду можна використати як засіб опалювання, для виготов­лення дощок, для підпори будівельної конструкції. Важливо лише, щоб користування річчю не порушувало прав інших людей і не було заборонене законом.

 3. Право розпорядження можливість вирішити юридичну і фактич­ну долю речі шляхом відчуження (продаж, дарування), шляхом передачі іншим особам у володіння та (або) користування (оренда, позичка), шля­хом переробки, знищення, або шляхом фізичної відмови від майна.

Зараз ви сидите на стільці, за столом, перед вами зошит та ручка. Стілець ви використовуєте для задоволення вашої потреби дати від­починок ногам, стіл використовуєте, щоб покласти підручник, зошит та ручку, щоб було зручно робити записи.

Висновок учениці.

В усіх цих випадках ви ви­користовуєте корисні властивості речей. Але водночас ви і володієте цими речами — можете їх пересунути (перекласти) в інше місце, під­сунути стілець ближче чи подалі від стола, покласти ручки на зошит чи в портфель, закрити чи відкрити зошит. Це є володіння річчю.

А от продати, поміняти на іншу річ, викинути ви можете тільки ті речі, які є вашими особистими. Стілець і стіл є власністю закладу, тому ви, користуючись та володіючи ними, не можете змінити їх «юридичну долю» — розпорядитися ними.

Отже, лише власник має всі ці три повноваження щодо речі.

Отже власність стає власністю коли нею:

-         користуються
-         володіють

- розпоряджаються

Викладач.

Яким шляхом власність стає вашою власністю:

- Найчастіше ви купуєте –(необхідне)

- Дарують (приємні речі) Отримують у спадок

- Створюють нові (будинки)

- Привласнення загальнодоступного (зловили у ставку рибу)

- Знахідка або скарб (це мрія кожного) • Практична частина уроку.

Завдання. Встав пропущені слова

Я маю земельну ділянку, тобто я нею ….. .

Я виростив на цій ділянці овочі, щоб ….., тобто я цією ділянкою … .

Я ….. свою ділянку, тобто я нею ….. .Лише власник має право одночасно володіти, користуватися й розпоряджатися своїм майном.

Задачі.

 1. 20-річний Ярослав купив у магазині книгу. Прочитавши її, він вирішив подарувати книгу другові. Чи правомірні дії Ярослава? (так, купивши – він набув повного права власності, і має право розпоряджатися).

 2. Батьки на день народження 15-річному Сергію купили мобільний телефон. На уроці фізики хлопець декілька разів телефонував своїм друзям. Чи мав він на це право? (розглядаючи лише право власності – дійсно отримавши в подарунок річ, Сергій набув права власності – і конкретно права користуватися, тобто дзвінки по телефону правомірні, але власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та при­родні якості землі). • Теоретична частина уроку

 1. Виступ. Творчий проект. Права неповнолітніх власників (презентація). • Практична частина уроку.

Вправа: Зроби крок.

Учасники вправи отримують картку з певною соціальною роллю, стоять спочатку на одному рівні і в залежності від ситуації, яку читає викладач, роблять крок або ні.Учасники (ролі):

1.Марія, учениця 8 класу, 13 років

2.Оксана, учениця 11 класу, 16 років

3.Василь, 16 років, учень 11 класу, приватний підприємець

4.Михайло, 20 років, через психічну хворобу з дитинства перебуває у спеціальних стаціонарних закладах , не є дієздатним

5.Петро, 28 років, обмежений судом у дієздатності через ігрову залежність . Піклувальником є його дружина

6. Мілена, 17 років, мати 1-річного Богдана

Кроки (читає викладач)

1. Самостійно купити ноутбук

2. Сходити в кіно

3. Самостійно відкрити рахунок у банку

4. Взяти кредит в банку

5.Отримати гонорар за написану музичну композицію6. Не нести самостійно цивільно-правову відповідальність.

Кроки:

ролі

1

2

3

4

5

6

1 (Марія)

-

+

-

-

-

+

2 (Оксана)

-

+

+

-

+

-

3 (Василь)

+

+

+

+

+

-

4 (Михайло)

-

-

-

-

-

+

5 (Петро)

+

-

-

-

-

+

6 (Мілена)

+

+

+

+

+

-

Обговорення.

Питання викладача до учасників:скільки кроків Ви зробили? Чому? Про що свідчить відстань між учнями? (Учні обґрунтовують обрану позицію, спираючись на набуті знання).

 1. Робота в парах. Правові задачі (розв’язування з коментарями з використанням джерел права – документів).


Якими правами наділені неповнолітні власники (обговорення ситуацій).
1.9-річний хлопчик отримав на день народження цифровий фо­тоапарат. Однак він не вміє ним користуватися, фотографувати йо­му не цікаво. Хлопчик хоче поміняти фотоапарат на іграшку - ав­томобіль із дистанційним управлінням, який пропонує його 18-річний знайомий. Чи може відбутися такий обмін?
2.  15-річна дівчина брала участь у зйомках рекламного відеоролика й отримала за роботу значну суму грошей. Вона прийняла рі­шення придбати моторолер, про який давно мріяла. Мати і батько дівчини категорично проти покупки, уважаючи її небезпечною. Між батьками та донькою виник конфлікт. Як його вирішити, чи має право дівчина розпоряджатися грішми?
3.  7-річний хлопчик і його батьки несподівано дізналися, що двоюрідна бабуся залишила йому в спадок будинок і значну суму грошей на банківському рахунку. Чи може хлопчик отримати спад­щину й користуватися нею?
4.  17-річна дівчина одружилася з 20-річним хлопцем. Невдов­зі після цього вона вирішила подарувати своєму чоловікові кош­товну прикрасу, яку отримала в подарунок на весілля. Батьки ка­тегорично проти цього, наполягаючи, що в сімнадцять років вона ще не може самостійно приймати подібні рішення. А яка ваша думка?
5.  15-річний Данило, отримавши стипендію, купив мо­більний телефон.
6.   11-річний Андрій подарував своїй тітці автомобіль, який він отримав у спадок від діда.
7.  14-річний Володимир обміняв велосипед, що був пода­рований йому на Новий рік бабусею, на колекцію СБ-дисків.

8.  10-річна Оленка віддала гроші, що були подаровані їй, у Фонд допомоги країнам Африки.

9.  16-річний Артем на отримані за винахід гроші купив квартиру.

Визначити, чи мають місце у пропонованих ситуаціях цивільно-правові відносини та чи правомірно здійснено правочини.

1. 15-річний учень придбав у магазині фотоапарат, використавши для цього гроші, які він заробив під час канікул.

2. 20-річний студент взяв у борг у свого товариша 3 000 гривен, оформивши відповідну розписку.

3. Громадянин К. перейшов дорогу у невстановленому місці та був оштрафований за це.

4. 10-річний четверокласник отримав у спадщину від бабусі квартиру в центрі Києва.

5. Першокласниця купила у шкільному буфеті тістечко.IV. Закріплення вивченого на уроці

Анкета – опитування (письмово).

1.     Вік

2.     Є у вас власне майно, якщо є то яке?

3.     Належить вам житло?

4.     Як ви реалізовуєте право на майно і житло?

5.     Які закони захищають ваші житлові і майнові права?

V. Підбиття підсумків уроку.

Ключове питання уроку.

Неповнолітній власник – рівноправний суб’єкт у цивільно – правових правочинах? (Права неповнолітніх власників).


Орієнтовні відповіді учнів.

  • Неповнолітні власники, як і інші власники можуть її набути різним шляхом – купівлі, отримання подарунка, знахідки, скарбу, створивши нову річ.

  • Неповнолітні мають право власності, але їхні можливості розпоряджатися нею залежать від рівня їхньої дієздатності.


Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном.

Особи в цивільному правіМалолітня особа

(до 14 років)Неповнолітня особа

(14-18 років)Повнолітня особа

(18 і більше)Види цивільної дієздатності

часткова

неповна

повна

  • Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності.

  • Відмінність щодо прав власності неповнолітнього – вони не завжди можуть самостійно розпоряджатися своєю власністю.

  • Від імені дітей віком до 14 років їхньою власністю розпоряджаються батьки.

  • У віці з 14 до 18 років неповнолітні можуть розпоряджатися своєю власністю за згодою батьків.

  • Але, будь – які рішення батьків щодо майна дітей повинні прийматися з урахуванням інтересів дітей.

Викладач. Власник та неповнолітня особа, як власник є рівноправними суб’єктами щодо власності, мають право:

  • вчиняти будь – які дії, що не суперечать закону;

  • рівні можливості здійснення своїх прав;

  • зобов’язаний не порушувати права, свободи, гідність інших громадян та інтересів суспільства;

  • не завдавати шкоди довкіллю;

  • дотримуватися моральних засад суспільства;

  • держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і гарантує їм рівність перед законом;

  • порушення прав власників зумовлює притягнення до юридичної відповідальності.


VІ. Домашнє завдання.

Скласти порівняльну таблицю щодо правоздатності та дієздатності неповнолітнього.
Правоздатність

Дієздатність

Час виникненняУ чому полягаєМожливість обмеженняМожливість позбавленняКонституція України

 • Стаття 13. Земля, її надра, повітря, водні та інші природні ресурси є об’єктами права власності народу відповідно до закону.

 • Стаття 14. Право власності на землю гарантується, набувається та реалізується відповідно закону.

 • Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право власності є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений його.


Загальна Декларація прав людини.

Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Конвенція про захист прав і свобод.
Стаття 1. Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна.

Цивільний Кодекс України.
Глава 23. Стаття 316. Право власності є правом особи на річ (майно), яке вона за власною волею здійснює відповідно закону.

Глава 23. Стаття 317. Власникові належить право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Глава 24. Стаття 328. Право власності набувається шляхом здійснення правочинів не заборонених законом.

Закон України «Про власність».

Стаття 2. Право власності охороняється законом. Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. Держава створює рівні умови для розвитку різних форм власності та їх захисту.

Цивільний кодекс України
Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної  особи, яка не досягла чотирнадцяти років 1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:

1)  самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє по­бутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має неви­соку вартість;

2)  здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються зако­ном
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у піці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1.  Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодек­су, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти

років (неповнолітня особа) мас право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипенді­єю або іншими доходами;

2) самостійно здійснювати прана на результати інтелекту­альної, творчої діяльності, що охороняються законом (...);

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).

2.  Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлюва­чів) або піклувальника.

3.  Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклуваль­ника.

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно роз­поряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими дохода­ми або позбавити її цього права.

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлен­ня цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.
Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

1.   Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

2.  У разі реєстрації шлюбу фізично! особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з мо­менту реєстрації шлюбу (...).

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності

1.  Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

2.  Надання повної цивільно! дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересова­ної особи, за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізич­на особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту дер­жавної реєстрації її як підприємця.

ПРАВОВІ ЗАДАЧІ І ВІДПОВІДІ ДО НИХ:

Задача 1 .

Валентина (16 років) працювала реалізатором за трудовим договором на ринку й отримувала заробітну плату у приватного підприємця Володимира Суржика в сумі 1000 гривень. Свої гроші вона витрачала на придбання дорогих парфумів. Мати Валентини звернулася до Володимира Суржика з вимогою видати їй заробітну плату дочки, оскільки вона хоче купити їй теплі речі та взуття. Володимир Суржик відмовив матері видати зарплату дочки й порадив їй звернутися до суду із заявою про обмеження Валентини в дієздатності.

Чи має право Валентина витрачати свою зарплату на власний розсуд?

Чи може суд обмежити Валентину в дієздатності?

До якого органу потрібно звернутися матері?

Яке рішення цей орган повинен прийняти?Задача 2 .

15 – річна Світлана на зароблені під час літніх канікул гроші купила собі золоті сережки, на отримані в дарунок від бабусі гроші купила золоту каблучку. Через деякий час вона продала сережки своїй подрузі – 18 – річній Ользі. Батьки Світлани, дізнавшись про це, звернулися з позовом про визнання всіх правочинів недійсними.

Дайте правову оцінку ситуації. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 3.

30 – річний Віктор отримав у дарунок від бабусі магнітофон. Через 2 місяці він, за погодженням із бабусею, обміняв магнітофон на кінокамеру, яку сусід Сергій, 17 – річного віку, мав, привезену з- за кордону батьком. Але батько, дізнавшись про це, почав вимагати від Сергія повернути магнітофон і забрати кінокамеру, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на обмін. Але Сергій та Віктор не погоджувалися, аргументуючи це тим, що магнітофон – дарунок бабусі, а вона дала згоду на обмін.

Хто тут правий? Як вирішиться дана ситуація згідно чинного законодавства?

Задача1 .

Відповідь.

Ці правовідносини регулюються нормами цивільного (Цивільний кодекс України) та трудового права (Кодекс законів про працю України).

Право неповнолітньої особи від 14 до 18 років (за Цивільним кодексом України):

вільно здійснювати право на результати інтелектуальної, творчої діяльності;

самостійно розпоряджатися своїми заробленими грошима, стипендією або іншими доходами;

бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або документами юридичної особи;

самостійно укладати договір банківського вкладу й розпоряджатися вкладом, внесеним ним на власне ім’я.

Валентина володіє повною цивільною дієздатністю, бо досягла 16 років і працює за трудовим договором ( ст.. 35 Цивільного кодексу України). Підприємець Володимир Суржик не правий. Суд не може обмежувати Валентину в дієздатності, бо витрачання зарплати на власний розсуд не є підставою для обмеження в дієздатності. А такими підставами є:

психічний розлад;

зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами й т. інше.

Але мати може звернутися до суду (повинна бути або заява батьків, або органу опіки та піклування) про обмеження права неповнолітньої особи розпоряджатися своїм заробітком. За наявності достатніх підстав суд може обмежити Валентину в розпорядженні зарплатою. Теплі речі та взуття є достатньою підставою, і суд має прийняти рішення про обмеження права розпоряджатися власним заробітком.

Задача 2.

Відповідь.

Ці правовідносини регулюються нормами цивільного права ( Цивільним кодексом України). Йдеться про обсяг цивільної дієздатності неповнолітніх і ті види правочинів, які вони мають право здійснювати.

У тексті мають місце наступні правочини:

купівля – продаж золотих сережок;

дарування грошей;

купівля – продаж золотого персня;

купівля – продаж сережок подрузі.

Розглянемо окремо кожну з них.

Світлана на зароблені під час літніх канікул гроші купила собі золоті сережки.

Це угода купівлі – продажу. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років мають право самостійно розпоряджатися своїм заробітком (с. 32 ЦКУ). Світлані 16 років, тому вона розпорядилася своїм заробітком – купила собі золоті сережки. Угода не виходить за межі закону і за нормами ЦКУ є дійсною.

Бабуся подарувала Світлані гроші.

Це договір дарування (коли одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому іншій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власність). За ЦКУ ця угода теж дійсна.

На отримані в дарунок гроші Світлана купила золоту каблучку.

Ця угода купівлі – продажу. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років мають право вчиняти правочини тільки за згодою батьків або піклувальників, якщо гроші, які витратила Світлана не були її заробітком, стипендією, вкладом, внесеним неповнолітнім на своє ім’я, або іншими доходами. Оскільки договір купівлі золотого персня не є таким, що був вчинений за згодою батьків, то за цих умов правочин буде визнаний недійсним.

Світлана подарувала золоті сережки Ользі (18 років).

Тут також має місце правочин купівлі – продажу, особливістю якого є те, що однією зі сторін є неповнолітня особа – Світлана (15 років). Оскільки Ользі 18 років (тобто вона повнолітня), то вона має право укладати цю угоду. Для вчинення правочину Світлані був необхідний дозвіл батьків, якого не було, тому цей договір буде визнаний судом недійсним.

Отже, вимоги батьків будуть задоволені частково.

У цій правовій ситуації є і моральний бік: неповнолітні повинні прислухатися до порад батьків, щоб уникнути не тільки неприємних ситуацій, подібних до цієї, але й уникнути порушення чинних законів України.Задача 3.

Відповідь.

В описуваному випадку йдеться про угоди дарування (бабуся дарує магнітофон онуку) та обміну (між Віктором та Сергієм). Угода дарування є односторонньою угодою, тому для її здійснення не має значення вік обдарованого. З моменту дарування власником магнітофону є Віктор, бабуся з юридичної точки зору вже не має ніякого відношення до магнітофону.

Але розпоряджатися власністю (в даному випадку – магнітофоном) від імені Віктора, зважаючи на його вік, може лише його батько (стаття 14 ЦКУ), тобто угода обміну є недійсною, як така, що укладена недієздатною внаслідок свого віку особою (стаття 15 ЦКУ). Отже, батько Віктора правий і його вимога має бути задоволена.

► Анкета – опитування

1.     Вік

2.     Є у вас власне майно, якщо є то яке?

3.     Належить вам житло?

4.     Як ви реалізовуєте право на майно і житло?

5.     Які закони захищають ваші житлові і майнові права?

► Анкета – опитування

1.     Вік

2.     Є у вас власне майно, якщо є то яке?

3.     Належить вам житло?

4.     Як ви реалізовуєте право на майно і житло?

5.     Які закони захищають ваші житлові і майнові права?
► Анкета – опитування

1.     Вік

2.     Є у вас власне майно, якщо є то яке?

3.     Належить вам житло?

4.     Як ви реалізовуєте право на майно і житло?

5.     Які закони захищають ваші житлові і майнові права?


► Анкета – опитування

1.     Вік

2.     Є у вас власне майно, якщо є то яке?

3.     Належить вам житло?

4.     Як ви реалізовуєте право на майно і житло?

5.     Які закони захищають ваші житлові і майнові права?
ФОТО УРОКУ

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка