«правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в україні»Скачати 77.23 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір77.23 Kb.
#751

Автор(и) (перша/парна сторінка)

УДК 638.235.231

ВИМОГИ АВТОРАМ, ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ СТАТЕЙ

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ

«ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Степаненко Олександр1; Кулій Ростислав2

1НДЦ «ТЕЗІС» НТУУ «КПІ»

2Національний авіаційний університет

REQUIREMENTS TO AUTHOR FOR REGISTRATION TEXT ARTICLES

REQUIRED The publication

"LEGAL, REGULATORY AND Metrological SUPPORT

OF INFORMATION SECURITY SYSTEM IN UKRAINE"

Stepanov Oleksandr1; Kulii Rostislav 2.

1SRC «TESIS» NTUU «KPI»

2National Aviation University

Анотація: Наведені рекомендації редакції щодо оформлення тексту статей.

Ключові слова: Інформація, інформаційна безпека.

Summary: Recommendations of edition rather registrations texts of clauses are resulted.

Keywords: Information, information security.


Вступ

Шановні автори, при підготовці публікацій у збірнику "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" дотримуйтесь цих правил оформлення матеріалів статей (електронну версію вимог шукайте на сайті збірника http://pnzzi.kpi.ua/Docs/vymogystat.doc).Вимоги до документу

Рукописи статей оформлюються однією з трьох мов – українською, російською, англійською.
Таблиця 1.

Вимоги до налаштувань сторінки

Налаштування сторінки

Формат сторінки

А4 (210x297мм)

Верхнє поле

25 мм

Нижнє поле

25 мм

Ліве поле

30 мм

Праве поле

15 мм

Абзац

7 мм
Налаштування сторінки документу наведено в табл. 1. Формат документів: *.doc/*.docx, орієнтовно 4 – 8 повних сторінок.

Тексти статей мають бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 і вище (або у сумісному текстовому редакторі), шрифт Times New Roman, інтервал – одинарний.

Правила оформлення та порядок тексту повинні бути такі: • індекс УДК (верхній лівий кут, без абзацу, 12 пт, напівжирний, інтервал після рядка 14пт);

 • назва статті (в центрі, великими літерами, 14 пт, напівжирний, інтервал після рядка 14 пт, абзац 7мм);

 • прізвище та ім’я автора(ів) (в центрі, 12 пт, напівжирний, курсив);

 • місце роботи (в центрі, 10 пт, курсив);

 • назва статті англійською мовою (в центрі, великими літерами, 12 пт, напівжирний, інтервал перед рядком 14 пт);

 • прізвище та ім’я автора(ів) англійською мовою (в центрі, 12 пт, напівжирний курсив);

 • місце роботи (в центрі, 10 пт, курсив, інтервал після рядка 14 пт);

 • анотація і ключові слова українською та англійською мовами (відступ від лівого поля 20мм, 10 пт (див. приклад вище));

 • заголовки розділів в окремому рядку тексту (в центрі, 12 пт, напівжирний, інтервал перед і після рядка 6 пт);

 • текст статті (12 пт, вирівнювання по ширині, в дві колонки, шириною 80мм, розділ між колонками 5мм);

 • список використаної літератури (10 пт, вирівнювання по ширині) слідує за текстом статті і, за можливості, супроводжується адресами на джерела в Інтернет;

 • для перетворення кирилиці в романський алфавіт слід використовувати системи автоматичної транслітерації. Рекомендуємо використовувати ресурс: http://www.translit.kh.ua/ з настройками "Паспортний КМУ 2010"

 • реферати статті (українською, російською та англійською мовами 25 – 30 рядків кожен) має мати структуру: прізвище та ім’я автора(ів), назва статті, текст реферату);

 • відомості про автора (за згодою).

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 5 і вище, як окремий об'єкт з розмірами: змінна – 12 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 16 пт, малий символ – 10 пт; кирилиця, грецька та цифри ‑ прямі, латиниця – курсив. Розміщення формули ― по центру, нумерації ― по правому краю, згідно прикладу представлення формули (1). Великі формули повинні бути розбиті на декілька рядків. Ширина формули не повинна виходити за границі тексту.(1)

Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Вони можуть мати заголовок, розміщений над самою таблицею (в центрі, 12 пт, напівжирний). Текст таблиці 12 пт. Нумерацію таблиці слід вирівняти по правому краю (приклад у табл. 1.).

Рисунки слід розміщувати в таблиці з властивостями: границі не відображаються, вирівнювання по центру (див. рис. 1.).
Рис.1. Приклад оформлення рисунків
Всі зображення в документі повинні бути у форматі *.png або *.jpeg з якістю, достатньою для друку (не менше 300dpi). Рисунок має бути згрупованим об'єктом з написами і шкалами графіків, які при зменшенні масштабу в 2 – 3 рази відповідають шрифту 10 пт. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Мінімальна товщина ліній 0,5 пт. Кожний рисунок має бути підписаний знизу (Times New Roman, 12 пт, в центрі, інтервал до та після підпису під рисунком 6 пт).

Обов'язкове посилання в тексті статі на кожний рисунок. Розміщувати рисунки необхідно поряд або після посилання на нього. Позначення при посиланні на формулу – (1), (1, 2); рисунок – рис. 1, рис. 1, 2; таблицю – табл. 1., табл. 1, 2; літературне джерело – [1], [1, 2].

Кількість таблиць та рисунків, що містяться в тексті статті має бути мінімально необхідною і не перевищувати половини кількості сторінок тексту статті.

Висновки

Рукопис оформлений відповідно до цих вимог слід надсилати на Еmail редакції. Після цього до Вас на Ваш Еmail прийде підтвердження отримання рукопису. Далі редактор виконає формальну перевірку рукопису на відповідність вимогам до оформлення статей та направить його на рецензування. Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, направляються авторам на доопрацювання. У разі виникнення запитань звертайтесь за тел. +380442048385 або Еmail (pmi@tesis.kiev.uа) до редакції.Перелік посилань

 1. П. Автор. Назва книги. Редактор. Київ, 1990. 234 с.

 2. П. Автор, В. Автор. Назва статьї, Назва журнала 20 (5) (1995). 10-15 с.

 3. П. Автор. Назва доповіді. В Д. Редактор (ред). Збірник доповідей Національного Симпозіуму з Міжнародною участю "Метрологія та метрологічне забезпечення 2000", (Созополь. 13-17 Сентября 2000), ТУ – София, Болгария 2000, с. 123-127.

References

 1. P. Avtor. Nazva knyhy. Redaktor. Kyiv, 1990. 234 s.

 2. P. Avtor, V. Avtor. Nazva stati, Nazva zhurnala 20 (5) (1995). 10-15 s.

 3. P. Avtor. Nazva dopovidi. V D. Redaktor (red). Zbirnyk dopovidei Natsionalnoho Sympoziumu z Mizhnarodnoiu uchastiu "Metrolohiia ta metrolohichne zabezpechennia 2000", (Sozopol. 13-17 Sentiabria 2000), TU – Sofyia, Bolharyia 2000, s. 123-127.

Реферат

Степаненко Олександр, Кулій Ростислав. Назва статті. У роботі представлені вимоги щодо оформлення статей для подання у збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні ".
Степаненко Александр, Кулий Ростислав. Название статьи. В работе представлены требования по оформлению статей для представления в сборник "Правовое, нормативное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в Украине".
Stepanenko Olexander, Kulii Rostislav. Article title. The paper presents the requirements for registration of articles for submission to the collection "Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine."

Відомості про авторів

Прізвище Ім'я По-батькові. Освіта - спеціальність (рік). Наукові ступені та звання (роки); місце роботи, кафедра, факультет, університет (лабораторія, відділ, організація). Область знань і/або наукові інтереси, ЕmailISSN 2074-9481

Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип. 2 (30), 2015р.

Каталог: Docs
Docs -> Основні вимоги до реферату
Docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Соціологія – наука про суспільство
Docs -> Міністерство охорони навколишнього
Docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 77.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка