Правове вихованняСкачати 131.57 Kb.
Дата конвертації08.03.2019
Розмір131.57 Kb.

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

«Становлення правової свідомості- один з основних напрямів формування громадянина. У сім’ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо.

«Становлення правової свідомості- один з основних напрямів формування громадянина. У сім’ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо.

Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення»

О. І. Вишневський

Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на фомування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на фомування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Мета правового виховання учнів - формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Мета правового виховання учнів - формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Найперше завдання правового виховання – озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права.

Найперше завдання правового виховання – озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права.

Друге завдання – формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів,переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації.

Друге завдання – формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів,переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації.

Третє завдання- формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів.

Третє завдання- формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів.

Четверте завдання – вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки.

Четверте завдання – вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки.

П’яте завдання – формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.

П’яте завдання – формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам.

Шосте завдання – подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ життя.

Шосте завдання – подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ життя.

Сьогодні педагог – основна особа, яка проводить просвітницьку, діагностичну та корекційну роботу з дітьми.

Сьогодні педагог – основна особа, яка проводить просвітницьку, діагностичну та корекційну роботу з дітьми.

Правове виховання тісно пов’язане з моральним та соціальним вихованням, а також з розвитком взаємин дитини з дорослими та однолітками. Цю роботу найдоцільніше проводити у формі спеціальних занять. Мета занять: формувати у дітей моральні уявлення про права людини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу. Засоби і методи роботи: 1. Бесіди, читання художньої літератури. 2. Рольове програвання бажаної поведінки в різних ситуаціях. 3. Вправи ( зокрема на самопізнання). 4. Етюди, пантоміміка. 5. Образотворча діяльність. 6. Рухливі ігри.

Правове виховання тісно пов’язане з моральним та соціальним вихованням, а також з розвитком взаємин дитини з дорослими та однолітками. Цю роботу найдоцільніше проводити у формі спеціальних занять. Мета занять: формувати у дітей моральні уявлення про права людини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу. Засоби і методи роботи: 1. Бесіди, читання художньої літератури. 2. Рольове програвання бажаної поведінки в різних ситуаціях. 3. Вправи ( зокрема на самопізнання). 4. Етюди, пантоміміка. 5. Образотворча діяльність. 6. Рухливі ігри.

Дитина значну частину свого часу проводить у сім’ї. Проте у нас чимало проблемних сімей, неблагополуччя яких передусім негативно позначається на вихованні дітей. Для здійснення виховної роботи з батьками класному керівнику важливо мати чітке уявлення про морально-правову атмосферу сім’ї кожної дитини, володіти вмінням проводити відповідну роботу з батьками з приведення цієї атмосфери у відповідність з моральними і правовими нормами.

Дитина значну частину свого часу проводить у сім’ї. Проте у нас чимало проблемних сімей, неблагополуччя яких передусім негативно позначається на вихованні дітей. Для здійснення виховної роботи з батьками класному керівнику важливо мати чітке уявлення про морально-правову атмосферу сім’ї кожної дитини, володіти вмінням проводити відповідну роботу з батьками з приведення цієї атмосфери у відповідність з моральними і правовими нормами.

Посилення уваги вимагають сім’ї, де послаблений або взагалі відсутній контроль за поведінкою дітей, коли їм надається необмежена свобода. Попередити появу правопорушника в такій сім’ї можливо за умови проведення виховної роботи з батьками, яка має на меті змінити ці аморальні стосунки між членами сім’ї, сформувати в них повагу, почуття власної гідності.

Посилення уваги вимагають сім’ї, де послаблений або взагалі відсутній контроль за поведінкою дітей, коли їм надається необмежена свобода. Попередити появу правопорушника в такій сім’ї можливо за умови проведення виховної роботи з батьками, яка має на меті змінити ці аморальні стосунки між членами сім’ї, сформувати в них повагу, почуття власної гідності.

Напрямом правової освіти і виховання є система позакласно-виховної роботи. Щомісячно у школі проходять дні правових знань, у рамках яких проводяться вікторини, конкурси для учнів на знання права, відкриті уроки. Одним із напрямків позакласної роботи є тематичні зустрічі з працівниками правоохоронних органів і медичних закладів. Для учнів 9-11 класів відбулася тематична зустріч з теми «Наркоманія і туберкульоз- медична, соціальна і правова сторона цих явищ». На зустріч були запрошені: лікар тубдиспансеру Вітряк Г.Г., заступник начальника відділу міліції Онищенко О.І.

Напрямом правової освіти і виховання є система позакласно-виховної роботи. Щомісячно у школі проходять дні правових знань, у рамках яких проводяться вікторини, конкурси для учнів на знання права, відкриті уроки. Одним із напрямків позакласної роботи є тематичні зустрічі з працівниками правоохоронних органів і медичних закладів. Для учнів 9-11 класів відбулася тематична зустріч з теми «Наркоманія і туберкульоз- медична, соціальна і правова сторона цих явищ». На зустріч були запрошені: лікар тубдиспансеру Вітряк Г.Г., заступник начальника відділу міліції Онищенко О.І.

Однією з форм проведення профілактичної роботи з учнями є організація і проведення місячника профілактики шкідливих звичок.Відповідно до плану школи і з метою профілактики шкідливих звичок для учнів було проведено: -конкурс малюнків «Наслідки шкідливих звичок – це хвороби»,

Однією з форм проведення профілактичної роботи з учнями є організація і проведення місячника профілактики шкідливих звичок.Відповідно до плану школи і з метою профілактики шкідливих звичок для учнів було проведено: -конкурс малюнків «Наслідки шкідливих звичок – це хвороби»,

-написання твору «Про здоровий спосіб життя»,

-виготовлення пам’яток «Ні- курінню, алкоголю, наркотикам»,

-виступ юриста Васюхна В.О.

-виступи представників центру реабілітації, які раніше вживали наркотики та показ відеофільму для учнів школи,

-тематичні батьківські збори, на яких виступали фахівці:”Раннє статеве життя підлітка. Наслідки”(лікарі-гінекологи Пилипенко Є.С.,Томчук В.В.),”Захист і дотримання особистісних інтересів неповнолітніх” (Лой К. І.)

Народна мудрість стверджує: «Не навчайте дитину так, як навчали вас, бо вона народилася в інший час». Сьогодні навчання і виховання – це доброзичлива, творча взаємодія вчителя і дитини. Це діалог двох рівних партнерів з відсутністю страху, з розкутістю, радістю спілкування. Діалог між дітьми і педагогами – домінуюча форма спілкування (дорослий не озброює,не передає, не повчає, а організовує, стимулює, співпрацює з дитиною).

Народна мудрість стверджує: «Не навчайте дитину так, як навчали вас, бо вона народилася в інший час». Сьогодні навчання і виховання – це доброзичлива, творча взаємодія вчителя і дитини. Це діалог двох рівних партнерів з відсутністю страху, з розкутістю, радістю спілкування. Діалог між дітьми і педагогами – домінуюча форма спілкування (дорослий не озброює,не передає, не повчає, а організовує, стимулює, співпрацює з дитиною).


Каталог: public
public -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
public -> Інформатіо-Консорціум
public -> Спільна франко-українська магістерська програма подвійного диплома з туризму
public -> Програма abby lingvo
public -> Підготувала Вчитель Захисту Вітчизни
public -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
public -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
public -> Круглий стіл «Стратегія сталого розвитку: можливості і перспективи впровадження в Україні», Київ, 27 травня 2013 р
public -> Загальні засади електронного урядування

Скачати 131.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка