Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робітСкачати 158.58 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір158.58 Kb.
#12204
ТипЗакон
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Плани семінарських занять та самостійних робіт

Семінарське заняття №1Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні
План

 1. Основні принципи освіти в Україні.

 2. Система освіти. Вищі заклади освіти

 3. Органи управління освітою та їх повноваження.

 4. Умови створення закладів освіти.

 5. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у ВНЗ.

 6. Правове забезпечення навчально-виховного процесу.

Самостійна робота студентів:

Підготуйте матеріали для обговорення в групі „Сучасна політика держави щодо функціонування вищої школи”.Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Історія Бердянського державного педагогічного інституту

ім. П. Д. Осипенко.
Література:


 1. Андрусенко С.І., Домні В.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України. – К., 2003.

 2. Закон України „Про вищу освіту”. – К., 2002.

 3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 4. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 5. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г. Кремень. - К.,2001.-427 с.

 6. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. (Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228)

 7. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21.

Семінарське заняття № 2Правові засади діяльності навчальних закладів
План

 1. Обрання та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу.

 2. Порядок наймання науково-педагогічних працівників.

 3. Правові підстави звільнення науково-педагогічних працівників.

 4. Керівник факультету. Особливості його призначення на посаду.

 5. Правові засади діяльності студентського самоврядування.

Самостійна робота студентів:

Проаналізуйте особливості трудового договору з окремими категоріями працівників ВНЗ.Індивідуальна робота:
Підготувати реферат: Автономія вищого закладу освіти: історія питання та сучасність.
Література:

 1. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 2. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. (Наказ МОіН України 24.12.2002 №744.).

 3. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 20.

 4. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996р. № 1074.

 5. Статут Бердянського державного педагогічного університету, заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки України. Прийнято конференцією трудового колективу 30 серпня 2002 р. Зареєстровано Міністерством освіти і науки України 12 вересня 2002 р. №241.

 6. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 7. Трудове право України / За ред. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 8. Трудове право України / За ред. Н.Б.Болотіна – К., 2008.Семінарське заняття №3

Правове забезпечення регулювання трудових відносин
План

 1. Вимоги до педагогічних працівників.

 2. Порядок установлення трудових відносин. Трудовий договір. Колективний договір.

 3. Контракт та порядок його укладення.

 4. Функції, повноваження, відносини, відповідальність.

 5. Сумісництво.

 6. Трудова книжка.

Самостійна робота студентів:

Підготуйте матеріали для обговорення в групі: Посадові інструкції науково-педагогічних працівників.Індивідуальна робота:
Підготуйте письмову відповідь. Чим трудовий договір відрізняється від суміжних цивільно-правових договорів, повязаних з працею?
Література:

 1. Закон України „Про вищу освіту”// Вища школа ,№6, 2002 р., с. 74-121.

 2. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 4. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 5. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. (Наказ МОіН України 24.12.2002 №744.).

 6. Правила внутрішнього розпорядку для працівників БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 7. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 8. Статут БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 9. Трудове право України. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 10. Трудове право України / За ред.. Н.Б. Болотіна – К., 2008.Семінарське заняття №4

Правове регулювання праці учасників навчально-виховної діяльності
План

 1. Робочий час. Нормування праці.

 2. Сумісництво. Додаткові види педагогічної діяльності.

 3. Відпустки.

 4. Атестація педагогічних кадрів.

 5. Прийом, переведення, академічна відпустка і відрахування студентів (учнів).

Самостійна робота студентів:

Опрацюйте Положення про атестацію науково-педагогічних кадрів.Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Робочий час науково - педагогічних працівників вищих педагогічних навчальних закладів України. Проблеми та перспективи.


Література:

 1. Закон України „ Про науково – технічну діяльність ( від 19 грудня 2006 р.).№ 489

 2. Закон України „Про вищу освіту”// Вища школа ,№6, 2002 р., стр. 74-121.

 3. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 4. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 5. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 6. Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. N 450. Про наукову і науково - технічну діяльність: Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №2-3.

 7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. (Наказ МОіН України 24.12.2002 №744.).

 8. Правила внутрішнього розпорядку для працівників БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 9. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 року N 450/.

 10. Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти. Наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 6 червня 1996 року N 191/153.

 11. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161.

 12. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти. Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року N 245

 13. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти. Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року N 245.

 14. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. // Освіта України. Нормативно-правові документи. — С. 372 - 373.

 15. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 16. Сергєєва С.М. Право молоді на працю та освіту. Реалії та перспективи //Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). - 2001.-№3.-С. 127-134.

 17. Статут БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 18. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 19. Трудове право України / За ред.. Н.Б. Болотіна – К., 2008.

Семінарське заняття №5Трудова дисципліна та соціально-правовий захист педагогічних працівників

План

1. Поняття, значення та методи зміцнення трудової дисципліни. 1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 2. Правовий процес накладення стягнень за порушення трудової дисципліни.

 3. Порядок розгляду і вирішення трудових спорів у закладах освіти.

 4. Заходи заохочення за успіхи в праці.

 5. Соціально-правовий захист педагогічних працівників.

 6. Документальне забезпечення діяльності ВНЗ (наказ, розпорядження, інструкція, положення).

Самостійна робота студентів:

Підготуйтесь до міні диспуту: Чим забезпечуватися повинна трудова дисципліна у ВНЗ ?.Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Університети в Україні: тенденції та перспективи розвитку.
Література:

 1. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006.

 2. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль., 1999.

 3. Закон України „Про вищу освіту”// Вища школа ,№6, 2002 р., стр. 74-121.

 4. Книга керівника навчально-виховного закладу / Упоряд. Б.М. Терещук. – Х., 2006.

 5. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 6. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. (Наказ МОіН України 24.12.2002 №744.).

 8. Правила внутрішнього розпорядку для працівників БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 9. Правове регулювання праці вчителя / Упоряд. С.О. Лесковець. – Х., 2007.

 10. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. // Освіта України. Нормативно-правові документи. — С. 372 - 373.

 11. Про наукову і науково - технічну діяльність: Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р.

 12. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 13. Сергєєва С.М. Право молоді на працю та освіту. Реалії та перспективи //Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). - 2001.-№3.-С. 127-134.

 14. Статут БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 15. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 16. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 17. Трудове право України / За ред.. Н.Б. Болотіна – К., 2008.Питання до заліку (денна, заочна ф.н.)

 1. Конституція України про вищу освіту.

 2. Права, свободи, обов'язки людини і громадянина.

 3. Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні.

 4. Закон України „Про освіту”.

 5. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”). Національна доктрина розвитку освіти.

 6. Закон України „Про вищу освіту”.

 7. Місцеве самоврядування.

 8. Огляд нормативних актів та рішень уряду щодо освіти. Характеристика принципів організації вищої освіти.

 9. Структура вищої освіти в Україні.

 10. Характеристика системи освіти в Україні.

 11. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні. „Положення про державний вищий навчальний заклад”.

 12. Примірний статут вищого навчального закладу.

 13. Статут БДПУ.

 14. Управління ВНЗ. Підготовка науково-педагогічних працівників.

 15. Умови створення та особливості функціонування окремих типів навчальних закладів.

 16. Про порядок відкриття, реорганізації і ліквідації навчального закладу. Ліцензування освітніх послуг.

 17. Правова регламентація суб'єктів та об'єктів управління. Положення про навчально-виховний заклад.

 18. Правила трудового розпорядження.

 19. Колективний договір. Функції, повноваження, відносини, відповідальність. Організація роботи.

 20. Правове забезпечення навчально-виховного процесу. Характеристика правових актів та вимоги до них. Навчальний процес та реалізація правових норм.

 21. Загальна характеристика посад педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 22. Національний класифікатор України. Класифікатор професій Прийом на роботу.

 23. Порядок установлення трудових відносин. Трудовий договір та умови його укладення. Термін трудового договору. Договори про тимчасову й сезонну роботу. Договори про роботу за сумісництвом.

 24. Особливості укладання окремих видів трудових договорів. Контракт. Порядок укладання контракту та його зміст. Порядок добору управлінських та науково-педагогічних кадрів.

 25. Укладання контракту з керівниками освітніх закладів.

 26. Типова форма контракту з керівником освітнього закладу, що є у державній, комунальній та інших формах власності.

 27. Особливості укладення трудового договору або контракту з науково-педагогічними працівниками вищих закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

 28. Розірвання трудового договору. Припинення дії контракту.

 29. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи керівника освітнього закладу. Звільнення працівника.

 30. Додаткові підстави для звільнення з ініціативи адміністрації. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу. Інші положення трудового законодавства.

 31. Трудові книжки.

 32. Правове положення й повноваження учасників трудових відносин.

 33. Зміни трудового договору: переведення працівників на іншу роботу. Обов'язки керівника та інших педагогічних працівників. Трудова книжка. Робочий час. Нормування праці. Сумісництво.

 34. Додаткові види педагогічної діяльності.

 35. Заробітна плата.

 36. Відпустки.

 37. Атестація педагогічних кадрів. Акредитація.

 38. Організація та її проведення у вищих навчальних закладах України. Гарантії щодо підвищення кваліфікації.

 39. Охорона праці. Медичні огляди.

 40. Житлово-побутове забезпечення. Особливості пенсійного забезпечення.

 41. Прийом, переведення, академічна відпустка і відрахування студентів (учнів). Індивідуальна форма навчання студентів, учнів.

 42. Платні послуги. Документи про освіту.

 43. Обов’язки педагогічних працівників.

 44. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану організації, установі, підприємству.

 45. Трудова дисципліна. Методи забезпечення дисципліни праці. Стимулювання праці.

 46. Заохочувальні відзнаки.

 47. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 48. Заробітна плата. Трудові спори в закладах освіти та порядок їх розгляду і вирішення.

 49. Професійні спілки.

 50. Участь працівників в управлінні ВНЗ. С

 51. оціально-правовий захист педагогічних працівників.

 52. Особливості пенсійного забезпечення.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андрусенко С.І., Домні В.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України. – К., 2003.

 2. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006.

 3. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. Тернопіль, 1999.

 4. Закон України „ Про вищу освіту „ ( від 17.01.2002 р. ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 20.

 5. Закон України „ Про науково – технічну діяльність ( від 19 грудня 2006 р.).№ 489.

 6. Закон України „ Про науково – технічну інформацію „ ( від 25.06.93 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 30.

 7. Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х., 2006.

 8. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 9. Конституція України. - К., 1997. - 80 с.

 10. Концепція державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. // Вища школа. №3, 2006 р., стр.114-119.

 11. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. - К., 1998.

 12. Мінюков П.І., Мінюков Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України. - К., 1997.

 13. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 14. Нормативно-правове забезпечення освіти України // Вища школа, №2-3, 2002 р., стр. 3-19.

 15. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 16. Падалка О.С., Пастухові В.П., Слісаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. - К., 1993.

 17. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі : правове регулювання. – К., 1993.

 18. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. (Наказ МОіН України 24.12.2002 №744.).

 19. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. ( Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228).

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. № 245 "Про роботу за сумісництвом".

 21. Правила внутрішнього розпорядку для працівників БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 22. Правове регулювання праці вчителів: Довідково-методичне видання / Упорядник С.О.Лесковець. – Х., 2007.

 23. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 24. Руденко Н.А., Жарков Г.Н., Баланда Г.В. Вопросы труда и заработной платы в школе. — К., 1989.

 25. Статут БДПУ. – Бердянськ, 2002 р.

 26. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 27. Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів / Упорядник П.А.Бущенко та ін.. – Харків., 2001.

 28. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 29. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. /Под . ред., В.В.Жернакова. – Х., 2004.

 30. Щекин Г.В. Основи кадрового менеджмента. - К., 1993.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять

Скачати 158.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка