Правовий статус іноземців в україні


В’їзд в Україну та виїзд з УкраїниСкачати 360.15 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір360.15 Kb.
1   2

В’їзд в Україну та виїзд з України

Іноземці в’їжджають в Україну за наявності паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України. Це правило не поширюється на іноземців, які перетинають державний кордон України з метою визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту чи отримання притулку.

Відповідно до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 567 (далі – Правил), віза - це наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку. Рішення щодо оформлення візи приймається в установленому порядку дипломатичним представництвом або консульською установою України, Міністерством закордонних справ України або представництвом Міністерства закордонних справ України на території України.


В’їзд в Україну іноземцю не дозволяється: • в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку;

 • якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

 • якщо при клопотанні про в’їзд в Україну така особа подала про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

 • якщо паспортний документ такої особи, віза - підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

 • якщо така особа порушила у пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб органів охорони державного кордону, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні;

 • якщо під час попереднього перебування на території України іноземець не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення чи мають інші невиконані майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, пов’язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в’їзду в Україну;

 • якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду – виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду – виїзду.Рішення про заборону в’їзду в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Службою безпеки України або органом охорони державного кордону. (ст.13 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».)
Реєстрація іноземців, які в’їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через митний кордон України органами охорони державного кордону. Відмітка про реєстрацію іноземця в паспортному документі та/або імміграційній картці дійсна на всій території України. Правила щодо реєстрації іноземців не поширюється на осіб, які з наміром визнання їх біженцями в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні чи отримання притулку або тимчасового захисту, незаконно перетнули державний кордон України.


Від реєстрації звільняються такі іноземці:


 • глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує такі делегації і членів їх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України; особи та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченням ООН та організацій системи ООН;

 • іноземці, які не досягли вісімнадцятирічного віку;

 • іноземні туристі, які здійснюють круїз;

 • члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну;

 • особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден;

 • особи, які входять до складу екіпажів цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах, зазначених у розкладі руху.Виїзд з України іноземцю не дозволяється, якщо: • він є підозрюваним, обвинуваченим у вчиненні на території України злочину чи підсудним за вчинення злочину на території України у разі, якщо до таких осіб відповідно до закону прийнято рішення щодо заборони виїзду за межі України;

 • його засуджено за вчинення злочину - до відбування покарання або звільнення від покарання;

 • його виїзд суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.

Виїзд з України іноземця або особи без громадянства може бути за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання ним майнових зобов’язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

В умовах сьогодення варто також наголосити на ст. 14-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», у якій регламентується повернення іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію. У разі неможливості негайного повернення іноземця або особи без громадянства вони перебувають у пункті контролю в’їзду – виїзду до їх повернення. Таким іноземцям та особам без громадянства у паспортному документі проставляється відмітка про заборону в’їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні, прийнятому відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Рішення про заборону в’їзду в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Службою безпеки України або органом охорони державного кордону.


Строки перебування іноземців на території України

Відповідно з ч.3 ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» строк перебування іноземців встановлюється візою, законодавством України чи міжнародним договором України. Візи бувають транзитні, короткострокові та довгострокові.
ВізаКороткострокові візи

Довгострокові візиТранзитні візи

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати п'яти діб.
Короткострокова віза оформлюється іноземцям для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.
Довгострокова віза видається іноземцям для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.
Іноземцю, якій на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено строк перебування (за наявності законних підстав).
Відповідальність іноземців та осіб без громадянства


Має свою специфіку і відповідальність іноземців. Так, нелегальні мігранти та інші іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону.

Іноземці, які отримали повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що втратили або позбавлені статусу біженця або додаткового захисту, повинні добровільно повернутися в країну походження або третю країну в установлений строк, якщо вони не мають інших законних підстав для перебування в Україні. Строк здійснення процедури добровільного повернення не повинен перевищувати 60 днів. У разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземця, який не досяг вісімнадцятирічного віку, має бути з’ясовано, що в разі добровільного повернення така особа повертається до одного з членів сім’ї або опікуна.Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Строк здійснення процедури примусового повернення не повинен перевищувати 30 днів. Рішення про примусове повернення іноземців може супроводжуватися забороною щодо подальшого в’їзду в Україну строком на три роки. Іноземець зобов’язані самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення.


Примусове повернення не застосовується до іноземців, які не досягли 18-річного віку, до іноземців, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».


Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них відповідно до законодавчих актів України, можуть бути передані для відбування покарання тим державам, громадянами яких вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України. Саме це положення не застосовується до осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».Відповідно до ст. 29 Закону України «Про правовий статус іноземця та осіб без громадянства» передача з України або прийняття в Україну іноземця або особи без громадянства здійснюється відповідно до міжнародного договору про реадмісію.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця, якщо він не виконав в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець ухилявся від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції або орган охорони державного кордону на підставі відповідного рішення з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора, розміщує іноземців, у пунктах тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають на території України.Іноземці перебувають у пунктах тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають на території України, протягом строку, необхідного для виконання рішення суду про примусове видворення, але не більш як дванадцять місяців.

Іноземець не може бути примусово повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країн: • де його життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань;

 • де йому загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

 • де його життю або здоров’ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя;

 • де йому загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені випадки.

Іноземці, які відповідно до рішення суду підлягають примусовому видворенню за межі України, відшкодують витрати, пов’язані з видворенням, в установленому законом порядку.
Список використаних ресурсів:

 1. Конституція України;

 2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

 3. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».


Розроблено спеціалістами

відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального

управління юстиції

у Дніпропетровській області

Станом на 19.05.2015
Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 360.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка