Правознавство 10 клас (35 годин, 1 година на тиждень)Скачати 29.47 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір29.47 Kb.
«Затверджено»

Директор школи

_______________

ПІБ
Правознавство 10 клас (35 годин, 1 година на тиждень)

Дата запл.

Дата пров -ня

Тема

Основні поняття

Нормативно -правова база.

Д/з

Частина І. Основи теорії держави.

1Вступ. Історичний аспект виникнення держави.

Суспільство, індустріальне суспільство, аграрне суспільство, інформаційне суспільство, суспільні відносини. .
Вступ 3 - 4

2Історичний аспект виникнення держави

Держава, право, теологічна.

патріархальна, договірна теорії, теорія насильства, психологічна, історико - матеріалістична (марксистська), органічна.

космічна, технократична теорії

§1 Завдання С. 12

3Загальна характеристика

держави та державної влади.Влада, держава, органи держави, функції держави, органи державної влади.

§2 Завдання С. 19

4Державний лад. Форми правління

Державний лад. форми держави, форми правління


Конституція України.

§3 С. 20 – 25

5Державний лад.


Політичний режим, територіальний устрій, форми держави.

Конституція України. (Диктант 1 наприкінці уроку)

§ 3 С. 25 – 27 Завдання С. 27 - 28

6Особа, суспільство, держава. Особа і суспільство.

Суспільство, суспільні відносини, особа, індивід, людина, особистість, громадянин, підданий, правовий статус особи.

Конституція України; Закон України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р.; Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

§4 С. 28 - 33

7Особа, суспільство, держава. Особа і держава.

Особа, держава, правовий статус особи, громадянство, біпатриди, апатриди, особи без громадянства

Конституція України; Закон України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р.; Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». (Тест— діагностика 1.)

§4 С. 33 – 37 Повторити вивчене протягом теми.

8Повторювально - узагальнюючий урок до теми «Основи теорії держави»

Тематичний контроль №1.Частина ІІ. Основи теорії права та правовідносин

9Поняття і загальна характеристика права

Соціальні норми, функції соціальних норм, функції права, джерела права, форми права, правовий акт, систематизація правових актів, правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір, міжнародний правовий акт. законодавчий процес.
§5 Завдання С. 47 - 48

10Поняття і структура правової системи.

Правова система, система права, інститут права, норма права, система законодавства, галузь законодавства, нормативний інститут, нормативний припис, систематизація законодавства, кодифікація, інкорпорація.

(Диктант 3)

§6 Завдання на С. 54 - 55

11Правовідносини

Правовідносини, склад правовідносин, зміст правовідносин, об'єкти правовідносин, суб'єкти правовідносин, суб'єкти права, фізичні особи, юридичні особи.

Цивільний кодекс України.

§7 -8 С.55 – 60 Завдання С. 61

12Правопорядок і правопорушен­ня. Поняття дисципліни, правопорядку й законності. Види дисципліни і способи її збереження.

Дисципліна, правопорядок, законність, правомірна поведінка, неправомірна поведінка, правосвідомість.

Кодекс Законів України про адміністративну відповідальність. Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України.

§9 – 10 С.61 - 63

13Правопорядок і правопорушен­ня.

Правопорушення та його ознаки.

Правопорушення. склад правопорушення, об'єкт правопорушення, суб'єкт правопорушення, об'єктивна сторона правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення, види правопорушень: дисциплінарне. цивільно-правове, адміністративне, кримінальне, осудність, неосудність

Кодекс Законів

України про адміністративну відповідальність. Кримінальний кодекс України. Цивільний кодекс України. (Диктант 4)§9 – 10 С. 64 – 65.завдання С. 66 - 67

14Юридична відповідальність.

Заходи примусового впливу, види відповідальності: юридична, дисциплінарна, матеріальна, цивільно-правова, господарська, адміністративна, кримінальна, конституційна, міжнародно-правова.

(Тест - діагностика 2)

§11 Завдання С. 7715Повторювально - узагальнюючий урок до теми «Основи теорії права та правовідносин»

Тематичний контроль №2.16Урок повторення вивченого у І семестрі.


«Погоджено» _________________ЗДНВР

ІІ семестр


Частина НІ. Основи публічного права України.

17Конституційне право.

Конституційне право, конституційне законодавство, джерела конституційного права, державний суверенітет, правонаступництво, конституційний процес, конституційний договір, конституція, найвища юридична сила, поділ влади.

Декларація про державний суверенітет, Акт про проголошення незалежності України, Конституція України.

§12 Завдання С. 88 - 89

18Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина.


Громадянство України, Права, свободи і обов'язки людини і громадянина.

Закон України «Про Громадянство», Конституція України, Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини. Конвенція нрав дитини.

§13 Завдання С. 100 - 101

19Особливості організації державної влади і

місцевого самоврядування в Україні.Державна влада, демократія, представницька демократія, безпосередня демократія, вибори, референдум.

Конституція України.

§14 Завдання С. 109

20Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Верховна Рада. Президент. Кабінет міністрів.

Законодавча та виконавча влада, місцеве самоврядування, парламент, конституційний склад Верховної Ради, народний депутат, кворум, сесія, фракція, парламентська більшість, опозиція, законодавча ініціатива, омбудсмен. Президент. Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів, міністерство, місцеві державні адміністрації, територіальна громада.

Конституція України.

§15 Завдання С.118

21Особливості організації державної влади і

місцевого самоврядування в Україні. Судова влада. СБУ.Судова влада, правоохоронні органи, судова система, юрисдикція, Конституційний Суд. Адміністративний Суд. судовий процес, міліція. СБУ, прокуратура, адвокатура.

Конституція України. (Диктант 5)

§16 Завдання С.126

22Фінансове право


Фінансове право, джерела фінансового права, фінансова система, податок, бюджетна система.

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Закон України «Про систему оподаткування

§17 Завдання С.133

23Адміністративне право.

Адміністративне право, джерела адміністративного права, адміністративне правопорушення, адм. стягнення: попередження, штраф, оплатне вилучення предмета правопорушення, конфіскація, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний

арешт, видворення з України, адміністративна відповідальність неповнолітніх.Кодекс України про адміністративні

правопорушення.І

(Тест - діагностика 3.)§18 Завдання С.138 - 139

24Екологічне право.

Екологічне право, джерела екологічного права, природні ресурси, екологічна безпека, Червона книг?. України.

Конституція України. Закон України «Про захист навколишнього природного середовища», Закон України «Про Червону книгу України». «Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Водний кодекс України, Повітряний кодекс України.

§19 Завдання С.144

25Кримінальне право. Поняття та ознаки злочину.

Кримінальне право, джерела кримінального права, злочин, склад злочину, види злочинів, стадії скоєння злочину, етан неосудності, співучасть у злочині.

Кримінальний кодекс України.

§20 Завдання С. 149 - 150

26Кримінальне

право. Кримінальна відповідальність.Кримінальна відповідальність, кримінальне покарання, судимість, умовне засудження, амністія, помилування.

Кримінальний кодекс України.

(Диктант 6.)§21 Завдання С. 160 Повторити вивчене протягом теми.

27Повторювально - узагальнюючий урок до теми «Основи теорії права та правовідносин»

Тематичний контроль №3.
Частина IV. Основи приватного права в Україні

28Цивільне право.

Цивільне право, джерела цивільного права, право власності.

Цивільний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про власність», Господарський кодекс України..

§22 Завдання С. 169.

29Цивільне право.

Правочин. Цивільне право.

Цивільно -правова відповідальність


Правочини, договір, оренда, наймодавець. наймач, позика, позикодавець, позичальник, кредитний договір, кредитодавець, дарувальник, спадкування, спадщина, спадкоємець, заповіт, заповідач. Цивільно - правова відповідальність, реальна шкода, втрачена вигода, моральна шкода

Цивільний кодекс України

(Диктант 7)§23 – 24 Завдання С. 176 та С. 184.

30Сімейне право. Житлове право.

Сімейне право, шлюб, фіктивний брак, розлучення, шлюбний контракт, усиновлення, опіка, аліменти, житлове право, приватизація житла.

Конституція України,

Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України.§25 Завдання С. 194.

31Земельне право.

Земельне право, земля як основне національне багатство, оренда землі, селянське господарство.

Конституція України. Земельний кодекс України,

§26 Завдання С. 200

32Трудове право. Загальна характеристика. Особливості на працю неповнолітніх і механізми його реалізації

Трудове право, джерела трудового права, право на працю, робочий час, час відпочинку.

Конституція України. Кодекс законів про працю.

(Диктат 8)§27 Завдання С.210

33Трудове право. Трудовий договір.

Трудовий договір, працівник, роботодавець, колективний договір, контракт, необхідні (основні) і додаткові (факультативні) умови трудового договору, заробітна плата, підстави припинення трудового договору, прогул, трудова дисципліна, внутрішній трудовий розпорядок, трудові спори, охорона праці, страйк.

Конституція України. Кодекс законів про працю.

(Тест - діагностика 4)§28 Завдання С. 219 Повторити вивчене протягом теми.

34Повторювально - узагальнюючий урок до теми «Основи теорії права та правовідносин»

Тематичний контроль №4.35Узагальнююче повторення.

«Погоджено» ___________________ ЗДНВРЗаплановано:

1 семестр

11 семестр

Всього

Годин

16

19

35

Каталог: pravo
pravo -> Претензійні, присікальні, гарантійні та інші строки
pravo -> Зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності
pravo -> Реферат на тему : " Міжнародно-правовий механізм захисту прав І свобод людини І громадянина"
pravo -> Реферат " ООН суб`єкт міжнародного права" 3 курс мп 5 група київ 2000 План
pravo -> Реферат з правознавства Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції. Виконав
pravo -> Методичні рекомендації розроблено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів з курсу «Правознавство»
pravo -> Афанасьєва К. О
pravo -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу

Скачати 29.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка