Приготування статті до друкуСкачати 81.64 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір81.64 Kb.
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Редакційна колегія та рада звертає увагу авторів на необхідність дотримування обов'язкових правил і вимог при оформленні статті.

У журналі публікуються статті українською та англійською мовами, присвячені оригінальним дослідженням, оглядам літератури, цікавим випадкам, коротким повідомленням і методам дослідження з експериментальної та клінічної медицини; а також рецензії на монографії та підручники; матеріали, присвячені пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.


Приготування статті до друку
1. При оформленні публікації просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – не більше 20 сторінок, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Для математичних формул та рівнянь користуйтеся редактором рівнянь Microsoft Equation. Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

2. Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів і вміщати імена та прізвища авторів, назви установ, місто, держава. Наявність УДК обов’язкова. Експериментальна стаття повинна містити такі розділи: вступ, матеріал і методи досліджень, результати та їх обговорення, висновки, бібліографічні посилання. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки обов’язкові.Українська анотація (реферат), що не дублює назву статті. Обсяг близько 1100–1400 знаків. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

Ключові слова: 4–6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті

Далі подати імена та прізвища авторів, назви установ, місто, держава (англійською мовою). Назва статті (англійською). Реферат англійською мовою. Обсяг 2200–2800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (повинен збігатися за викладом з україномовною анотацією, але має бути ширшим), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), написаним англійською мовою. Реферат повинен містити мету, стислий опис методів проведення досліджень, опис основних результатів і лаконічні висновки. У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку застосовують у профільних міжнародних англомовних журналах із тематики досліджень. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті.Keywords: 4–6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті

3. Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них.

Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядаються як нові надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Vinson, 1997), 2 автори – (Vargo and Hulsey, 2000; Vargo and Laurel, 1994), 3 та більше авторів – (Davis et al., 1989; Jones et al., 1978).

4. Структуру статті оригінального дослідження офомляти наступним чином:Вступ («Introduction»)

Вступ повинен містити характеристику актуальності та ступінь дослідження проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 15–20 посилань на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 5 років). Завершується вступ характеристикою мети роботи – «виявити ...», «охарактеризувати ...», «з’ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» чи «дослідити ...»).Матеріал і методи досліджень («Materials and methods»)

Розділ повинен давати опис усього обсягу проведених досліджень, проведених автором для отримання даних. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про характер досліджень. Також обов’язковим є зазначення дозволу комісії з біоетики про проведення досліджень, як для фундаментальних, так і для клінічних наук, а для експериментальних досліджень необхідно вказувати також засіб анестезії, що застосовувався для знеболювання під час оперативних втручань і для евтаназії тварин, та декларація авторів про дотримання міжнародних принципів Гельсинської декларації про гуманне ставлення до тварин. Вказати спосіб статистичного опрацювання первинних даних.


Результати та їх обговорення («Results» і «Discussion» окремо)

Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Деталі оформлення рукопису наведено на сайті (http://www.clinchem.org/cgi/collection/guidetowriting).

Коротко охарактеризуємо важливі рекомендації та недоліки, що найчастіше трапляються у рукописах.

1. Латинські терміни та назви родів і видів наводяться курсивом, прізвище автора та рік опису виду – звичайним шрифтом.

2. Не можна наводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.

3. Уникайте у реченнях «зайвих» слів. Це саме стосується і більших за обсягом фрагментів тексту.

4. Одиниці виміру системи СІ наводяться без крапки (м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – зі скороченнями (екз./м2 тощо).

5. Треба розрізняти символи «—», «–» та «-».

6. Більшість редакторських правок обумовлені невірним вживанням слів «в», «у», «і», «та», «з», «із», «зі» тощо.

7. У статтях не використовуються вирази «на протязі» – заміняємо «протягом, впродовж», «найбільш потужний» – «найпотужніший»,.8. Треба уникати слова «було»: без нього, зазвичай, зміст речення не змінюється.

9. У статті бажано не використовувати або мінімально вживати скорочення наукових термінів, за винятком загальноприйнятих скорочень назв станів або хворіб (ВІЛ, СНІД, НАЖХП, ГХ тощо), методів діагностики (ЕКГ, ЕЕГ, УЗД тощо), назв факторів росту, транскрипції, інтерлейкінів, гормонів (CRF, IGF, IL-8 тощо).

10. Таблиці слід будувати у редакторі Microsoft Word. Рисунки та таблиці підготувати у окремому файлі. Назви таблиць і рисунків (та примітки до них) повинні бути «вичерпними». Читач не повинен додатково перечитувати «Матеріал і методи досліджень» або назву роботи, щоб розібратися у змісті таблиці чи рисунка, визначити групу досліджень чи спостереження тощо.

11. Подані ілюстрації та фотографії у якості рисунків повинні бути чіткими. Електронний варіант ілюстрацій подається у форматах JPEG, TIFF з роздільною здатністю 300 dpi. Фотографії пацієнтів подають з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу неможливо було встановити. У підписах до фотографій мікропрепаратів вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. На електронних мікрофотографіях рекомендується вміщати масштаб. Кольорові фотографії будуть представлені он-лайн версії публікації.

11. Статті можуть бути відхилені редколегією через відсутність статистичного опрацювання первинних даних (загальні вимоги до фахових публікацій).

12. Рекомендовано вживати в тексті активну форму замість пасивної: «проби відбирали» – «проби відбиралися».

14. Діаграми, наведені у роботі, слід будувати у редакторі Microsoft Word і вони повинні давати можливість їх редагування.

Висновки ( «Conclusion»)

Висновки – 5–10 речень. Можна подавати у вигляді списку, або суцільним текстом.Подяки (якщо необхідні) ( «Acknowlegements»)

Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.Бібліографічні посилання ( «References»)

Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.) http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa, наприклад:

Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., 2005. Title of article. Title of Journal 10(2), 49–53.

Özler, H., Pehlivan, S., Bayrak, F., 2009. Analysis of free amino acid and total protein content in pollen of some allergenic taxa. Asian J. Plant Sci. 8, 308–312.

Kaplin, V.V., Uglov, S.R., Bulaev, O.F., Goncharov, V.J., Voronin, A.A., Piestrup, M.A., 2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427–3429.


Якщо цитуємо статті написані кирилицею, то подаємо їх транслітерацію та в квадратних дужках переклад назви на англійську мову за таким зразком:

Kochubey, S.O., 2009. Osobennosti rascheta kojefficienta sinhronizacii nejronnyh setej [Features of synchronization coefficient calculation in neural networks]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 17(5), 55–62 (in Russian).

Якщо цитуємо статті написані латинкою але іншими національними мовами (окрім англійської, німецької та французької), то теж подаємо у квадратних дужках переклад назви на англійську мову і вказуємо (in Polish).
Посилання на книги:

James, H., 2009. The ambassadors. Rockville, Serenity.

Kohno, N.A. (ed.), 1986. Derev’ja i kustarniki, kul’tiviruemye v Ukrainskoj SSR [Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).

Sytnik, K.M. (ed.), 1988. Redkie i ischezajushhie rastenija i zhivotnye Ukrainy [Rare and threatened plants and animals of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).

Girs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lisovporjadkuvannja [Forest management]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian).

Посилання на інтернет-публікації:

Last, F.M., Year Published. Book. Retrieved from URL

Для автоматичної транслітерації українських джерел користуйтеся сайтом http://www.ua.translit.net, російськомовних джерел – http://www.translit.ru,. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів цього автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

Кожне джерело переліку посилань самостійно перевіряйте через сайт http://www.crossref.org/guestquery перед комплектуванням переліку посилань своєї статті.

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на наступних сайтах: http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.), http://www.doaj.org (1,8 млн.), http://www.elibrary.ru (20,0 млн.). Перші два з наведених сайтів містять більшість світових наукових публікацій; останній – більшість фахових видань Російської Федерації та України.Прикінцеві зауваження (Study Limitations)

Вказати автору (ам) роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.


Рукопис статті оформлюється таким чином, щоб кількість доопрацювань і переробок при редагуванні роботи була мінімальною.

В одному номері журналу публікується не більше двох статей одного автора.

Також через сайт журналу надсилаються супровідні документи до статті:

І. Інформація про автора (ів).ІІ. Автор заповнює та підписує «Ліцензійний договір на використання твору».

ІІІ. Авторська декларація.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 81.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка