Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні таСкачати 223.83 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір223.83 Kb.
#29
1   2   3   4   5
 • Кафедра математики і методики її викладання
 • Професійне спрямування вивчення дисциплін кафедри
 • Кафедра інформатики і методики її викладання
 • Впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти
 • Кафедра математичного аналізу
 • Дослідження з проблем вивчення математичних дисциплін у вищій та середній школах
 •  
 • Кафедра фізики і методики її викладання
 • 1. Рівноважні і не рівноважні електрофізичні і механічні властивості напівпровідників, твердих розчинів, металічних сплавів і МДН-структур
 • 2. Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя
 • ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Кафедра машинознавства та комп'ютерної інженерії
 • Інноваційні технології професійної підготовки фахівців інженерно педагогічного профілю
 • Кафедра технологічної освіти
 • 1. Формування професійних компетентностей майбутнього
 • 2. Формування професійних компетенцій майбутніх учителів трудового навчання
 • Кафедра комп'ютерних технологій
 • Інформаційні технології ідентифікації та управління технологічними системами і процесами енергозбереження та формування на їх основі компетенцій інженера-педагога
 • ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Кафедра зоології
 • Фауна різнотипових екосистем західної України, теорія і практика навчання зоології: біологія, охорона, еволюційно-методичні і освітні аспекти
 • 1. Регуляція метаболізму у водоростей іонами металів з метою інтенсифікації очищення води та отримання потенційних компонентів
 • 2. Біохімічні та молекулярно-генетичні характеристики морфогенних та неморфогенних культур in vitro видів роду Gentiana L.
 • Кафедра хімії
 • Синтез, гетероциклізації та біологічна активність продуктів аніонарилювання амідів та нітрилів ненасичених кислот
 • Кафедра теорії і методики навчання природничих дисциплін
 • Теоретичні та методичні засади професійної підготовки вчителів природничого профілю
 • Кафедра ботаніки
 • Фіторізноманіття: морфолого-систематичні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, екологічні та історичні аспекти
 • ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Кафедра фізичної географії
 • Комплексні фізико-географічні дослідження природно-господарських систем
 • (на прикладі Поділля)
 • Кафедра економічної і соціальної географії
 • Дослідження промислових і агропромислових комплексів і інших взаємозвязаних утворень з метою розвитку природокомплексів
 • Кафедра географії України і туризму
 • 1. Проблеми комплексного економічного і соціального розвитку регіону
 • 2. Дослідження промислових і агропромислових комплексів і інших взаємозвязаних утворень з метою розвитку природокомплексів
 • Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін
 • Геоекологічні та конструктивно-географічні дослідження регіональних геосистем
 •  
 •  
 • Колективні теми науково-дослідних робіт кафедр університету
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 • Кафедра фізичного виховання
 • Формування професійних компетентностей майбутнього
 • Методологічні, організаційні та методичні аспекти підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ фізичного виховання і спорту України та зарубежем
 • Кафедра фізичної реабілітації і валеології
 • Вивчення залежності рівня навчальної успішності студентів першого курсу ТНПУ від морфофункціональних особливостей організму
 • ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 • Кафедра історії України
 • Актуальні проблеми історії, культури, освіти, науки і техніки України
 • Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії
 • Україна в контексті Європейської історії
 • Кафедра філософії та економічної теорії
 • Актуальні проблеми соціально-економічного та духовного розвитку України
 • Кафедра стародавньої і середньовічної історії
 • Актуальні проблеми історії, культури, освіти, науки і техніки України
 • ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 • Кафедра англійської філології
 • 1. Лінгвокогнітивні та комунікативні аспекти дослідження системи англійської мови та її функціонування у мовленні
 • 2. Теоретико-методичні аспекти професійного становлення та мовної підготовки фахівця гуманітарного профілю
 • Кафедра теорії і практики перекладу
 • Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів
 • Кафедра іноземних мов
 • 1. Проблеми рецептивної поетики, наратології і транслаторики в українсько-зарубіжних літературних зв’язках
 • 2. Теоретико-методичні засади освітніх технологій та їх впровадження у навчальні заклади різного рівня аредитації
 • Кафедра німецької мови
 • Лінгвістичні, літературознавчі і соціокультурні аспекти німецькомовних текстів різних жанрів та стилів і їх дидактизація в навчальному процесі
 • Кафедра практики англійської мови і методики її викладання
 • Іноземна мова в лінгвокультурологічній освіті: лінгвометодичний аспект
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
 • Кафедра музикознавства, методики музичного виховання і вокально-хорових дисциплін
 • Організація художньої діяльності, як духовного просвітлення творчої особистості
 • Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну і методики їх викладання
 • Мистецьке життя Тернопільщини
 • Наково-дослідні лабораторії які діють на базі університету
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ЦИТОЕМБРІОЛОГІЇ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Барна Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Парфанович Іванна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • МОРФОЛОГІЇ ТА СИСТЕМАТИКИ РОСЛИН – ГЕРБАРІЙ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Н. В. Москалюк
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВИ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ; ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛІВ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Кальба Євген Миколайович, кандидат технічних наук, доцент
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
 • З ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОЇЧНОГО МИНУЛОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Старка Володимир Васильович, кандидат історичних наук, доцент
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОХІМІЇ, ЕКОТОКСИКОЛОГІЇ ТА БІОМОНІТОРИНГУ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Дробик Надія Михайлівна, біологічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Кодлюк Ярослава Петрівна доктор педагогічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Терещук Григорій Васильович,
 • доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІЇ
 • НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Грищук Богдан Дмитрович, доктор хімічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Чайка Володимир Мирославович, доктор педагогічних наук, професор
 • Наково-дослідні лабораторії які діють на базі університету
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Бармак Микола Валентинович, доктор історичних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Федорейко Валерій Степанович, доктор технічних наук, профессор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Водяний Богдан Остапович,
 • кандидат мистецтвознавчих наук, доцент
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ АГРОБІОЛОГІЇ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Бучковська Ольга Ярославівна
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
 • ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (спільно з НАПН України); КЕРІВНИК ЦЕНТРУ:
 • Кікінежді Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО–ГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Царик Любомир Петрович,
 • доктор географічних наук, профессор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • ПОРІВНЯЛЬНОЇ БІОХІМІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Столяр Оксана Борисівна, доктор біологічних наук, професор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Заставецька Ольга Володимирівна доктор географічних наук, профессор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • СЛАВІСТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Гром’як Роман Теодорович, доктор філологічних наук, профессор
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ НВК "ГОСТИННІСТЬ";
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ: Головко Галина Богданівна
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ;
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ. В. СІМОВИЧА;
 • ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ:
 • Бучко Дмитро Григорович, доктор філологічних наук, професор
 •  
 • ОПИС НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ РОЗРОБОК
 • Метод синтезу 2-хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)-3-арилпропіонітрилів
 • Автори: Грищук Б.Д., Барановський В.С.
 • Основні характеристики, суть розробки Одностадійний метод синтезу важкодоступних 2-хлоро(бромо, тіоціанато)-(2-метил)-3-арилпропіонітрилів. Метод базується на використанні для синтезу даних сполук реакцій хлоро(бромо, тіоціанатоарилювання) нітрилів акрилової та метакрилової кислот. В умовах даних реакцій виходи цільових продуктів досягають 80% і суттєво зменшується частка продуктів конкуруючих реакцій.
 • Патенто-, конкурентоспроможні результати одержання речовин, що можуть бути використані як синтони для одержання сульфуро- і нітрогеновмісних гетероциклів та субстанції для створення антимікробних препаратів.
 • Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість На основі даного методу розроблено методики одержання вищевказаних сполук та синтезовано нові речовини, що можуть бути використані як реагенти для синтезу гетероциклів, зокрема похідних тіазолу, а також як основи для створення антимікробних препаратів широкого спектру біологічної дії.
 • Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки Результати можуть бути реалізовані на фармацевтичних підприємствах України.
 • Стан готовності розробок Готова до випробувань фізіологічної активності.
 • Результати впровадження Впровадження не проводилось.
 • Адреса: 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Телефон: (0352)43-59-01, Факс: (0352)43-60-55, Е-mail: baranovsky@tnpu.edu.ua
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ОПИС НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ РОЗРОБОК
 • Геліотермічний електролізер
 • Автори: Феорейко В.С., Пальчик А.О., Рутило М.І., Головко І.В., Петрикович Ю.Я.
 • Основні характеристики, суть розробки: геліотермічний електролізер забезпечує пряме використання сонячної радіації під час генерації водню у розплаві NAOH, унаслідок чого процес генерації водню проходить при напругах 0,86- 2 В за щільності струму 250-3000 А/м2 за інтенсивності сонячної радіації більше 450 Вт/м2 .
 • Патенто-, конкурентоспроможні результати: оформляється патент України
 • Порівняння із світовими аналогами: геліотермічний електролізер дозволяє знизити питомі енерговитрати до 30-40 % в порівнянні із сучасними аналогами такими як твердо полімерні електролізери фірми Horizont. На генерацію 1 м3 водню електролізер витрачає в середньому 3,2 кВт·год електроенергії в порівнянні із світовими аналогами (4,3- 4,5 кВт·год) для електролізерів із полімерним електролітом.
 • Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: геліотермічний електролізер планується використовувати в галузі енергетики металургії та хімічної промисловостей. Використання геліотермічного електролізера в енергетиці зумовлено можливістю його імплементації у високоефективні автономні енергосистеми об’єктів господарювання в якості підсистеми акумуляції енергії. Окрім цього, такий тип електролізерів можна використовувати для генерації низки лужних металів таких, як магній, натрій, кисню, водню і хлору, для потреб металургійної та хімічної промисловостей. Дослідне впровадження планується на підприємстві ТОВ «Інтеграл» (м. Тернопіль).
 • Результати впровадження: результати, отримані в процесі розробки геліотермічного електролізера та випробувальний стенд використовуються в навчальному процесі при вивченні дисциплін “Автоматизація технологічних процесів” для студентів напряму підготовки “Професійна освіта” і “Технологічна освіта”.
 • Адреса: 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Гнатюка
 • ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПРИКЛАДНИХ
 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
 • 2.
 • ТНПУ ім.
 • В.Гнатюка
 • м.Терно-піль
 • Регуляція метаболізму у водоростей іонами металів з метою інтенсифікації очищення ними води та отримання потенційних компонентів біопалива
 • Раціональне природокористування
 • МОНУ
 • 2010-2011р.
 • 250,4
 • 250,4
 • -
 • -
 • Біотехноло-гічні та сільськогос-подарські виробництва
 • В стадії оцінки вар-тості, пошук потен-ційних ліцен-зіарів
 • Технологія інтенсив-ності синтезу ліпідів – компонентів біопалива в одноклітин-них водоростей, альтерна-тивна енергетика
 • Залучені кошти
 • 3.
 • ТНПУ ім.
 • В.Гнатюка
 • м.Терно-піль
 • Енергозберіга-ючі інтелектуальні системи керування потоковими лініями виробництва твердого біопалива
 • Енергетика та енергоефек-тивність
 • МОНУ
 • 2011-2012р.
 • 181,0
 • 181,0
 • -
 • -
 • Комерційні підприємства технічних засобів і обладнання переробки біопалива, ВО «Зернопе-реробка», м.Тернопіль ТОВ «Інтеграл», м.Тернопіль
 • В стадії оцінки вар-тості, пошук потен-ційних ліцен-зіарів
 • Технології та фізичні моделі елементів ліній вироб-ництва твердого біопалива з дослідже-ними режимами роботи і оцінками фактичних продуктив-ностей
 • Залучені кошти
 • 4.
 • ТНПУ ім.
 • В.Гнатюка
 • м.Терно-піль
 • Компетентніс-ний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання
 • Науки про життя,нові технології профілактики та лікування найпоширені-ших захворювань
 • МОНУ
 • 2010-2011р.
 • 221,0
 • 221,0
 • -
 • -
 • Вищі навчальні заклади освіти та заклади професійно-технічної освіти педагогіч-ного спрямування
 • В стадії оцінки вар-тості, пошук потен-ційних ліцен-зіарів
 • Моделі формуван-ня професійної компетент-ності майбутньо-го вчителя трудового навчання. Дидактичне забезпе-чення підготовки вчителя трудового навчання
 • Бюджет-ні кошти

Каталог: images -> files -> nauka -> prezent -> 2011
files -> Інформація і документація
files -> Закону України «Про освіту»
files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
files -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
files -> Затверджую” Директор інституту 2015 р. (підпис) програм а
files -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги. Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ
files -> Програма трудове навчання. 5-9 класи
files -> Навчальна програма
2011 -> Львівський інститут економіки І туризму у 2011 році

Скачати 223.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка