Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотекиСторінка1/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА


ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ:

Збірник статей з досвіду роботи

РІВНЕ


Волинські обереги

2006


ББК 78.342

П 768


Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Збірник статей з досвіду роботи / Наук. ред В.П.Ярощук; ред. Л.Г.Сахнюк – Рівне: Волин. обереги, 2006. – 115с.

Автори збірника – фахівці та практики бібліотечної справи - розповідають про стратегічні напрями та інновації в діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. У статтях висвітлено роботу структурних підрозділів книгозбірні, етапи та сучасний стан автоматизації бібліотечних процесів, створення електронного ресурсу та його відображення у довідковому апараті, організацію доступу до нього користувачів, використання Інтернет-технологій тощо.

Видання буде корисним для спеціалістів бібліотечної галузі, викладачів та студентів бібліотечних відділень та факультетів документальних комунікацій.

Науковий редактор:В.П.Ярощук, директор Рівненської

державної обласної бібліотеки,

кандидат історичних наук

Науковий рецензент:Р.М.Щербан, заступник директора

Рівненської державної обласної бібліотеки

з наукової роботи

Редактор:Л.Г.Сахнюк, завідуюча редакційно-

видавничим відділом Рівненської державної

обласної бібліотеки

Комп’ютерний набір:

Тирак З.М., Сахнюк Л.Г., Давидчук І.В.

ISBN © Рівненська державна обласна бібліотека

ПЕРЕДМОВА
Діяльність бібліотек різних рівнів в останнє десятиліття характеризується великою різноманітністю підходів до вирішення нагальних питань бібліотечної практики. Більшість проблем є типовими, тому що викликані потребами суспільства і, зокрема місцевих громад. Інструментами їх вирішення виступають кадровий, інтелектуальний, економічний потенціал, система організаційних прийомів і заходів, що можуть бути використаними для впровадження інноваційних автоматизованих технологій або для організації оновлених бібліотечних послуг, формування нових форм популяризаціі документів.

Розмірковуючи над тим, чим відзначити 65-тилітній ювілей Рівненської державної обласної бібліотеки, я і мої колеги прийшли до думки, що краще за все записати власний бібліотечний досвід, який надбано колективом і окремими спеціалістами бібліотеки за останній період часу і який не ввійшов у попередні збірники, а також не був опублікований на сторінках професійної періодики. Збірники останніх років висвітлювали історію становлення бібліотеки (Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – 122 с.), процеси впровадження автоматизованих технологій, формування позитивного іміджу установи, розгортання проектної діяльності (Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – 92 с.).

У сучасній бібліотечній практиці відбуваються процеси оновлення традиційної діяльності, впроваджуються сервісні послуги, які не надавалися бібліотечними закладами і тому вимагають від їх організаторів і виконавців нових знань і вмінь. У таких випадках ми найчастіше звертаємося до досвіду колег, опрацьовуємо його і використовуємо усе для нас необхідне. Ми вивчаємо увесь комплекс підходів до проблеми, систему засобів і методів її вирішення, позитивні і негативні наслідки впроваджень. За важливе вважаємо не лише вивчення досвіду, але й фіксацію його. Адже відображення досвіду книгозбірні є відображенням її історії і розвитку за конкретний період.

У збірнику представлена діяльність галузевих структурних підрозділів (автори Н.М.Литвиненко, Р.О.Гірак) з організації популяризації документів на допомогу навчальному процесу вузів та виробництву, висвітленню процесів, що відбуваються у національній і регіональній економіці. Наведено елементи співпраці фахівців бібліотеки і спеціалістів виробництва, викладачів навчальних закладів.

Грані взаємодії бібліотеки і громадських організацій, які опікуються культурою національних меншин, висвітлено Н.В.Корнійчук - завідуючою читальними залами гуманітарної тематики.

Новий погляд на організацію роботи відділу абонемента обласної книгозбірні подано С.О.Савчук.

Відомо, що відділи мистецтва регіональних бібліотек акумулюють найбільш повні колекції документів з мистецтва і є осередками популяризації даної тематики. Про підтримку традицій і пошук нових форм задоволення потреб громади, про діяльность самодіяльних митців розповідає завідуюча відділом О.І.Сисюк.

Бібліотеки типу ОУНБ є центрами акумуляціі інформації з культури і мистецтва. Даний напрямок найменше висвітлений у професійній періодиці. У збірнику ми подаємо статтю головного бібліотекаря Г.О.Споденюк та викладача Рівненського державного гуманітарного університету М.С.Костенко, які відобразили трансформаційні процеси, що відбулися в організації збору та розповсюдження інформації з питань культури і мистецтва.

Діяльність відділу обслуговування документами іноземними мовами в публікаціях останніх років була широко представлена через висвітлення організації інформаційного ресурсного Центру “Вікно в Америку” (Window on America). Розширення діяльності у цьому напрямку сприяло формуванню нового іміджу даного структурного підрозділу, про що і розповідає у своїй статті завідуюча відділом С.О.Волкова.

Процесам формуванню фондів у сучасних соціокультурних, економічних та ринкових умовах книжкової торгівлі та розповсюдження присвячено статтю Н.Л.Плетьонки. Заповнює лакуну відображення діяльності бібліотеки з створення системи краєзнавчих бібліографічних посібників узагальнення цього процесу за десятиліття (1994 – 2004роки) Л.М.Каленюк.

Найбільшу частину збірника складають статті, присвячені використанню автоматизованих технологій у процесах акумуляції ресурсу та його відображенню у довідковому апараті бібліотеки. Узагальнено етап комп’ютеризації бібліотеки за останні п’ять років у статті В.П.Ярощук. Розвиток ресурсів локальної мережі, а саме: організація електронного каталогу у системі ІРБІС розкрито Л.Ф.Бузою.

Реалізації стратегічного напрямку роботи бібліотеки з організації широкого доступу до її ресурсів присвячено статтю Л.А.Костильової, де розкривається організація інформаційно-бібліографічної діяльності у Регіональному інформаційному центрі.

Досвід інтенсивного використання інтернет-технологій у бібліотечній практиці бібліотеки регіонального значення подано у декількох дописах. Головний бібліотекар Н.П.Волян розглядає Веб-сайт бібліотеки як складову ресурсу книгозбірні, показує його розвиток і адаптаційні процеси наближення до відповідності потребам користувачів. Розширенню асортименту послуг за допомогою автоматизованих технологій, а також наданню їх через інтернет присвячена публікація бібліотекаря, аспірантки Рівненського гуманітарного університету М.М.Жуйкової.

Заступник директора РДОБ Л.С.Слесаренко у публікації «Користувач як об’єкт соціологічного дослідження (на основі впровадження автоматизованих технологій реєстрації користувачів в РДОБ)» подає аналіз використання автоматизованих технологій для вивчення контингенту користувачів і їх інформаційно-комунікативної діяльності.

Формуванню і використанню ресурсу регіонального інформаційного порталу, що створений за підтримки МФ Відродження, присвячена стаття заступника директора РДОБ з наукової роботи Р.М.Щербан “Регіональний інформаційний портал: Рівненщина”. Ця ж автор продовжує розпочаті у збірнику “Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи” публікації, присвячені організації створення корпоративного ресурсу на базі бібліотек регіону різних відомств, де розкриває процеси другого етапу роботи корпорації.

Напрацювання бібліотеки як центру підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, генератора поширення інноваційного досвіду, його закріплення і розвитку подано у статті завідуючої відділом наукової роботи ї маркетингу С.П.Ступницької .

Робота над збірником завершена у 2005 році. Сподіваємося, що представлений матеріал стане у пригоді фахівцям бібліотек, бібліотекознавцям, студентам, які вивчають інформаційно-комунікативні технології і їх застосування.

В.П.Ярощук, директор РДОБ


ІСТОРІЯ КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЇ ОУНБ: ЕТАП ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

Ярощук В.П.
Постановка проблеми. Узагальнення результатів автоматизації бібліотечних технологій Рівненської ОУНБ за період 1999-2004 років має соціально-бібліотекознавче та історико-культурне значення, є актуальним для дослідження сучасного стану даної проблеми і підґрунтям для визначення подальших перспектив інформатизації бібліотечної діяльності в області.

В Україні нормативно-правове та нормативно-технічне забезпечення інформатизації розпочалось після прийняття Законів України “Про національну програму інформатизації”, “Про концепцію Національної програми інформатизації”, “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації”, у подальшому - прийняття Постанови Верховної Ради України (13.07.1999 р.) “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки”. Відповідно до вищезгаданих документів Міністерством культури розроблено галузеву програму. У ній на 1999 рік було передбачено початок робіт з створення зведеного електронного каталогу бібліотек, баз даних фактографічної інформації, оглядово-аналітичної інформації, Національний депозитарій електронних документів рідких і цінних фондів (перша черга), зведений електронний каталог фондів бібліотек Верховної Ради України, Національної Парламентської бібліотеки України і Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, електронної бібліотеки перекладів, нормативно-правові акти країн світу, база даних “Політика і політики України”, створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері культури. У перелік основних завдань на 2000-2001 роки ввійшла організація системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері культури і мистецтва, а саме: організація програмно-апаратного комплексу локальної мережі Міністерства культури, створення системи електронного бібліотечного ресурсу, баз даних ретроспективної національної бібліографії, тематичні бази даних: реферативної, фактографічної і оглядової аналітичної інформації.

Галузева програма інформатизації виконувалась на підставі Положення про формування і виконання Національної програми інформатизації (Постанова Кабміну від 31.08.1998 р.), Комплексного плану заходів з розвитку української культури на 1999-2005 рр. (Постанова Колегії Міністерства культури і мистецтв України від 25.12.1998 р.), “Програми інформатизації бібліотечної галузі культури і мистецтва”, затвердженої Наказом Міністерства культури № 411 від 23.06.1999 р., погодженої керівником Національної програми 17.09.1999 р.. Замовником даної Програми було Міністерство культури і мистецтв України, Програма була погоджена з Генеральним замовником – Державним комітетом зв’язку і інформації України.

У 2000 році Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” передбачено розвиток національних інформаційних ресурсів, визначено один з пріоритетів державної політики у сфері інформатизації. Серед багатьох напрямків, які спрямовані на підтримку демократизації суспільства, передбачалось створення пільгових умов для користувачів послуг у навчальних, наукових, громадських організаціях, а також бібліотек, музеїв, інших закладів культури.

У програмі розвитку культури до 2007 року, затвердженій урядом України у 2003 році, поставлено завдання підключити публічні бібліотеки до мережі Інтернет, створити на їх базі центри з надання інформаційних послуг населенню, розробити бібліотечні стандарти, необхідні для застосування комп’ютерної технології, широкого впровадження корпоративної каталогізації.

Регіональна програма інформатизації бібліотечної галузі визначена у відповідності до завдань Національної та Галузевої програм інформатизації на 2001-2003 рр., затверджена обласним управлінням культури і погоджена з керівниками регіональних програм. Галузевим інформаційно-аналітичним центром програми визначено Рівненську державну обласну бібліотеку. Головною метою Програми є інформатизація бібліотечної галузі, досягнення якісно нового рівня, повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб населення документальними ресурсами, які акумульовані у сукупному бібліотечному фонді бібліотек регіону і у світовій мережі Інтернет.

Прогнозувалось поетапне виконання Програми.

На першому етапі у 2001 році: • технічне забезпечення системи обслуговування користувачів;

 • організація взаємообміну інформацією через електронну пошту;

 • створення:

 • повнотекстової БД про місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

 • фактографічно-довідково-інформаційної БД “Інформаційний портрет Рівненщини”;

 • регіонально-інформаційно-аналітичного центру з питань культури та мистецтва;

 • навчання персоналу роботі з електронними базами даних у локальній та глобальній мережах.

На другому етапі у 2002 р. необхідно було:

 • здійснити перехід до оn-лайнової системи взаємообміну;

 • впровадити кооперативну каталогізацію нових надходжень до фондів бібліотек області і створити на цій основі зведену електронну БД наявних документально-інформаційних ресурсів бібліотек області;

 • створити БД ретроспективної бібліографії краю, рідкісних і цінних видань;

 • використовувати документи на нетрадиційних носіях: CD та ін.;

 • організовувати навчання для місцевої громади, читачів і бібліотекарів роботі з електронними БД.

На третьому етапі у 2003 році передбачалось створення локальних мереж на основі комп’ютерних засобів у бібліотеках різних типів галузі,

організація: • доступу користувачів регіону до БД інформаційних ресурсів за допомогою мережі Інтернет;

 • координування пошуку та обміну в регіоні;

 • формування регіональної віртуальної бібліотеки.

Фінансування програми передбачалось здійснювати за кошти місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Обмеження прогнозу строків виконання та обсягів фінансування проектів обумовлювалось відсутністю затверджених контрольних показників обласного бюджету на 2000-2005 рр., про що відображено у даній програмі.

Регіональна програма інформатизації бібліотечної галузі не була профінансована з бюджету і розвиток інформатизації Рівненської ОУНБ був ситуаційним.

На поступ розгортання вплинули процеси:


 • інформатизація державних органів влади і управління, пізніше - місцевих органів влади і управління;

 • створення електронних баз даних на зразок “Законодавство України” “Ліга: Закон”;

 • активізації діяльності міжнародних організацій та фондів: розгортання інформаційних програм МФ “Відродження”; IREX (Ради Міжнародних досліджень та обмінів), Британської Ради в Україні, Гете-Інституту, Посольства США в Україні.

Цей вплив ми відобразимо в основній частині цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Діяльність Рівненської ОУНБ з автоматизації бібліотечних процесів за період 1999-2004 рік відображалась у статтях В.С. Пашкової, Н.М. Прокошевої, Т.І. Велегжаніної, В.Д. Ясьма.

Висвітленню етапів автоматизації, впровадженню нових технологій у певні процеси присвячені статті Г.М. Швецової-Водки, В.П. Ярощук, Р.М. Щербан, П.І. Демчук, Л.Г. Сахнюк у збірнику “Регіональна бібліотека у сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівненської державної обласної бібліотеки” та збірнику “Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи”.

Діяльність з автоматизації у РОУНБ обговорювалась на міжнародних конференціях “Крим 2003”, “Крим 2004”, Всеукраїнській конференції директорів державних бібліотек та ОУНБ 2000 – 2004 рр., на “Травневих школах”, організованих МФ Відродження, та семінарах з реалізації Проектів LEAP за підтримки Посольства США в Україні.

Публікації не розкривають усіх проблем оновлення технологій, носять описовий характер. Заслуговують на увагу описи впровадження автоматизованих технологій у неопублікованих документах, Звітах про роботу РДОБ за 1999 – 2004 роки.

Основний матеріал.

Ми пропонуємо історико-бібліотекознавче узагальнення процесу інформатизації Рівненської ОУНБ за період 1999-2004 рр.

Інформатизацію технологічних процесів розпочато у 1990 році придбанням перших комп’ютерів. У 1991 році створено локальну мережу автоматизованих робочих місць (АРМ): автоматизовано облік читачів і статистики; комплектування і обробки літератури; розпочато створення електронного каталогу та організовано бібліографічний пошук у Електронному каталозі, автоматизовано редакційно-видавничу діяльність. (7,12) У 1997 році організовано підключення до мережі Інтернет через комутований канал зв’язку (одне АРМ).

Створено електронні бази даних: з 1991 року електронний каталог книг; з 1993 р. - електронну картотеку статей; фактографічну базу даних “Інформаційний портрет Рівненщини” обсягом 16 Мб; бібліографічні бази даних (БД): “Ринкова економіка”, “Фінанси”, “Одвічні джерела: Острогу 900 років”.

Розпочато формування текстових БД рішень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, електронних версій місцевих газет, окремих краєзнавчих видань. Користувачам бібліотеки надавалась для використання БД “Законодавство”, яку придбано у “Бібліотеці офіційних документів” Верховної Ради.

У 1999 році у бібліотеці підтримувалася локальна мережа. У мережу входив один сервер, три комп’ютери для підтримки обліку, комплектування і обробки літератури та створення електронного каталогу книг, два комп’ютери для АРМ сектору статистики і контролю, два комп’ютери для створення електронної картотеки аналітичних описів статей з періодичних видань і збірників та електронної краєзнавчої картотеки. Саме у 1999 році створено два АРМ у редакційно-видавничому відділі. Встановлено АРМ для ознайомлення читачів з БД “Законодавство”.

У цьому ж році бібліотека стала переможцем у конкурсі “Створення Інтернет-місця читача публічної бібліотеки”, який проводила Українська бібліотечна асоціація за підтримки Інформаційної агенції США, і отримала грант на персональний комп’ютер Pentium з ліцензованим програмним забезпеченням, підключенням і підтримкою комутованого Інтернет-зв’язку. Це АРМ для користування Інтернетом відвідувачів і спеціалістів бібліотеки. Фінансова підтримка розрахована була на один рік, але провайдер знизив оплату настільки, що коштів гранту вистачило на три роки (по 2001 рік включно).

Інтенсивно поповнювалися локальні БД: електронний каталог книг на 2500 описів і становив на кінець року 32 000; електронна картотека статей поповнилась 12 000 одиниць описів і на кінець року мала обсяг 89 000 описів.

Для послуг користувачів було придбано: повнотекстову БД “Законодавство” Бібліотеки офіційних документів Верховної Ради України, БД реферативних журналів “Экономика промышленности. Мировая экономика. Социально-экономическое развитие стран мира” і CD із записами текстів і рефератів, курсових робіт з різних галузей знань. У звітній документації цього періоду відмічено підвищення активності користувачів як споживачів інформації завдяки створенню розширеного доступу до електронних баз даних. Кількість довідок, виконаних у автоматизованому режимі, сягнула 3 500, в т.ч. 40% запитів - до електронної картотеки статей. На основі ЕБД активно створювалися бібліографічні списки літератури на замовлення організацій, вузів, установ.

Користувачами Інтернету були люди, як правило, із знанням іноземної мови. Українська мова, так само, як і українська тематика, в Інтернеті були представлені вкрай обмежено.

У 2000 році бібліотека продовжувала працювати над поповненням змісту інформаційного ресурсу на електронних носіях. У електронний каталог було влито 2 500 записів і його обсяг на кінець року становив 34 500; в електронну картотеку статей влито 13 500 записів, обсяг - 102 500 одиниць.

Користувачам надавалися найскладніші довідки із застосуванням ЕБД, БД “Законодавство”, електронних реферативних журналів на CD.

Продовжувалась робота над створенням ЕБД рішень обласної ради та розпоряджень облдержадміністрації, аналогічних документів органів самоврядування міста. Від обласної Ради було отримано документи, датовані з 1998 року, від облдержадмінстрації - з 1999 року; всього 325 документи. Аналогічних документів від міської ради отримано 380. Міська рада та її виконком надсилали документи електронною поштою.

Користувачам бібліографічного відділу надавались документи на електронних носіях. Необхідний текст можна було видрукувати на принтері чи зняти на дискету.

Продовжує діяти АРМ інтернет-місце читача у бібліографічному відділі, його використовують для задоволення запитів викладачі вузів, наукові працівники, фахівці виробництва, службовці. Вперше бібліотека сформувала власну веб-сторінку (www.rivne.com/~library/index.htm), яку підтримував провайдер Рівненські комунікативні технології; розпочато використання електронної пошти (E-mail: library@rivne.com).

За підтримки державного управління екології та природних ресурсів області та природоохоронного фонду діяв проект “Екологічний резонанс”. За цим проектом було придбано два комп’ютери, обладнано два АРМ, підключених до мережі Інтернет для створення БД знань з екологічних та природоохоронних питань. За кошти бюджету було придбано 2 комп’ютери, один з них - для використання під інтернет-сервер.

У 2000 році бібліотека стала переможцем конкурсу МФ “Відродження” і отримала підтримку на реалізацію проекту “Регіональний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини”. У 2001 році був утворений окремий структурний підрозділ (аналітичний відділ) у складі 8 працівників. Для технічного забезпечення придбано сервер, дві робочі станції, матеріали для утворення мережі, засоби безперебійного живлення. Була утворена мережа з сервера, двох станцій від даного проекту та двох станцій від проекту “Екологічний резонанс”, які утворили АРМ. Для забезпечення доступу до мережі Інтернет використані модем типу ZYXEKU-3369. У проекті використовувалося обладнання, що вироблялося серійно і має сертифікат виробника, а також ліцензійне програмне забезпечення. Важливим етапом з формування БД була фізична реалізація інтегрованої системи, яка обробляє конвертовану до необхідного електронного формату інформацію.

Було укладено угоду з ТзОВ фірмою “Оазис” на створення та супровід інтегрованої системи обробки інформаційного наповнення та Web-інтерфейсу до неї для регіонального серверу. Фірмою виконано та здано в експлуатацію бібліотеці модуль “Адміністратор”, модуль “Відвідувач”, модуль “Пошукова система” та тестування і впровадження інтегрованої системи. Бібліотека взяла на себе відповідальність за відповідне технічне і програмне забезпечення сервера, на якому функціонують розроблені модулі. Надалі працівники здійснювали власними силами інформаційне наповнення інтегрованої системи у відповідності до вимог Технічного завдання.

Було розроблено рубрикатор, в основу якого взято розділи з Проекту, сегменти якого поповнювались інформацією. Збір інформації проводився за сприянням Рівненської державної обласної адміністрації на основі листа, адресованого головам райдержадміністрацій, начальникам управлінь, комітетів та відділів, керівникам підприємств та організацій області. По даному зверненню бібліотека отримала 130 документів, які підлягали оприлюдненню на регіональному сервері. Накопиченню інформації про діяльність комерційних структур, фірм сприяла реклама у ЗМІ. У газетах “Рівне вечірнє”, “ОГО”, “Скринька”, “Рівне і рівняни”, “Авізо”, “Панорама”, “Рівне-бліц-інформ”, де було вміщено оголошення про безкоштовне висвітлення їх діяльності на Web-сайті бібліотеки.

БД “Регіональний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини” містила інформацію про географічне положення Рівненщини, населення, природні ресурси, шляхи сполучення, міжнародні зв’язки, інвестиції, історію краю і кожного райцентру, відомих історичних та громадських діячів, осіб, відзначених урядовими нагородами, письменників, митців, спортсменів, громадські та релігійні організації; установи соціально-економічної сфери представлені текстово-фактографічними даними. (5)

У тематичну структуру “Регіонального сервера” було включено інформаційний ресурс програми “Екологічний резонанс”: повнотекстові БД законодавчих документів в Україні, рішень місцевого самоврядування, відомості про діяльність організацій, які займаються питаннями екології, охорони довкілля, екологічну мережу регіону, стан атмосфери, земельних і водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, міри забруднення об’єктів. Матеріали представлені у формі текстів (аналітичні довідки, дайджести, електронні видання книг), схем, карт, фактографічними даними. (5)

Зібрана інформація відредагована, повнотекстові файли опрацьовані на предмет визначення та введення ключових слів, переведення у формат HTML. При встановленні ключових слів враховувались такі аспекти як географічно-топографічний, тематично-предметний, персоналії. Проведено роботу по створенню банку даних документів місцевих органів влади: опрацьовано (визначено та введено ключові слова) 164 документи та перенесено їх на сервер. Значну частину основного масиву складала інформація з екологічних та природоохоронних питань Рівненщини, яка сформована відповідно до місцевого проекту “Екологічний резонанс”, що підтримується обласним фондом охорони навколишнього середовища і відповідно до реалізації якого залучено дві комп’ютерні станції. (10)

Основу сайта складали три сторінки: головна, документи та бази даних. На головній відображено галузево-тематичний рубрикатор сервера, календар подій краю, щоденні новини, погода, курс валют. Документи відповідно до рубрикатора вміщують повні тексти документів, карти, схеми, таблиці, фотографії, бібліографію тощо. У базах даних представлені фактографічні дані про підприємства, установи, організації, фірми, що діяли на території області, особи, відзначені урядовими нагородами, науковці краю. Розпочато формування віртуальної бібліотеки, джерельна база якої налічує більше двадцяти книг. Поповнення їх уповільнене у зв'язку з відсутністю захисної системи для збереження авторських прав.

З жовтня 2001 року даний сервер був встановлений у мережу Інтернет за адресою: http://libr.rv.ua/. Проведена реєстрація серверу у пошукових системах Інтернет.

Вперше така об’ємна інформація про Рівненщину систематизовано була виставлена у мережі Інтернет і репрезентувала область у пошукових системах глобальних комп’ютерних мереж.

У 2001році на другому поверсі бібліотеки відкрито Інтернет-центр за підтримки приватної фірми “Контур-плюс”, у якому було вісім АРМ. У цьому ж залі функціонувало два комп'ютери для роботи у Інтернеті, безплатних для користувачів бібліотеки. Був організований виділений канал зв'язку, який підтримував провайдер “Рівненські комунікаційні технології”, використання каналу розподілялось між бібліотекою і ПП “Контур-плюс”. У цей же період у бібліографічному відділі діяло одне інтернет-місце для обслуговування та надання довідок у поєднанні з використанням локальних БД. З використанням Інтернет бібліографами було створено 34 електронні закладки, зокрема папки: Екологія, Природознавство, Екологічне виховання, Програмування, Право, Соціологія, Спорт та ін. теми дозвілля. Користувачам Інтернет-центру було надано 350 консультацій з питань пошуку інформації в Інтернеті.

На виконання наказу управління культури № 96 від 20.08.2001 р. “Про надання інформаційних матеріалів для публікації на Web-сторінці обласної державної адміністрації” двічі на місяць розпочато подання інформації про культурологічну діяльність закладів культури і мистецтв області в розділі “Новини”. Робота ця продовжується і в даний час.

Використання мережі Інтернет створило сприятливі умови доступу до інформації для користувачів бібліотеки та професійної діяльності працівників.

У 2001 році продовжувалася робота над підтримкою локальних БД: у електронний каталог влито 3 060 записів і на кінець року у ньому було 37 600 записів; у електронну картотеку статей влито 13 164 записів, на кінець року вона відображала 115220 позицій. Продовжувалось поновлення БД рішень та розпоряджень міських та обласних органів влади і управління. Здійснювалося обслуговування за запитами користувачів з повнотекстової БД “Законодавство”. За допомогою локальних баз даних у режимі “запит-відповідь” було надано 3 500 довідок (в цілому інформаційно-бібліографічним відділом з використанням всього ДБА було надано 24 600).

У 2001 році організовано автоматизоване робоче місце у бухгалтерії бібліотеки, підвищено конфігурацію 286 комп’ютера, до Pentium придбано програмне забезпечення “Бухгалтерія 1С”, проведено навчання працівників.

У 2001 р. бібліотека перемогла у конкурсі проектів Leap і розпочала реалізовувати проект “Інтернет у районній бібліотеці”, підтриманий Посольством США в Україні. Відповідно до програми на базі трьох центральних районних бібліотек (ЦРБ) Рівненської області – Березнівської, Радивилівської, Сарненської створено інтернет-центри, у Рівненській обласній бібліотеці – АРМ для організації навчання. Головним завданням інтернет-центрів у ЦРБ було забезпечення безкоштовного доступу різних категорій користувачів без вікових обмежень до мережі Інтернет. Рівненською ОУНБ було закуплено комп’ютерну техніку, встановлено фізичну мережу у ЦРБ, укладено угоди з провайдерами для організації Інтернет-зв’язку та підключення, організовано інсталяцію серверів Інтернет-центрів, проведено навчання з технічним і бібліотечним персоналом.

Перший етап навчання бібліотечних працівників ЦРБ (по 5 чол. з однієї бібліотеки) було проведено у навчальному центрі ПП “Контур-плюс”. У подальшому у 2002 році навчання проходило у діючих Інтернет-центрах у районах. За рік були сформовані групи консультантів з числа бібліотечних працівників РОУНБ і працівників ЦРБ для проведення навчання з різними категоріями користувачів та фахівців бібліотек. Розпочата робота з створення Веб-сторінок центрів. Першим був відкритий Радивилівський центр (http://rad.rv.ua), у кінці року - Сарненський (http://lib.sova.coma.ua), Березнівський (http://library.berezne.com).(14,15)

Районні бібліотеки доукомплектували центри обладнанням: комп’ютерами, сканерами, ксероксами для розширення сервісу. Відповідно до результатів моніторингу діяльності інтернет-центрів та ініціативи продовження участі у програмі Leap-plus Рівненська ОУНБ отримала грант на поширення інформації у мережі Інтернет для малоспроможних категорій громадян. За кошти гранту придбано комп’ютерний комплекс і підключено до Інтернет-мережі. Розпочато випуск інформаційного бюлетеня “Інва.net” в електронній версії на сайті бібліотеки. Оскільки доступ до Інтернету в регіоні був обмеженим, бюлетень почав видаватися також у формі брошури.

У 2002 році виділений канал Інтернет-зв’язку підтримувався у Рівненській ОУНБ за кошти приватного підприємства “Контур-плюс” як партнера проекту Leap, Leap-plus і використовувався для підтримки в Інтернеті віртуального ресурсу “Регіональний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини”, чотири робочі місця для його поновлення, безоплатне місце читача у інформаційно-бібліографічному відділі. Вищезгаданий інформаційний ресурс регулярно актуалізувався, на ньому було представлено близько 100 web-сторінок, 12 електронних версій книг. Бібліографи активно пропагували веб-ресурси, було підготовлено покажчик веб-сайтів і 36 тематичних списків веб-ресурсів.

У 2002 році ЕК поповнився 5 100 записами і становив 42 700 записів, у електронну картотеку статей влито 13 540 аналітичних записів. Всього у цій БД було 21080 записів. За 2002 рік користувачам було надано 22 400 довідок різних типів, в т.ч. 3200 з використанням локальних електронних ресурсів. За допомогою Інтернет надано 1824 довідки. 112 користувачів пройшли навчання самостійній роботі в Інтернеті. (8)

Активізувалось укладання списків нових надходжень документів і укладення тематичних списків на замовлення установ, організацій, громадських об’єднань з використанням ЕК і ЕКС.

У 2002 році бібліотека розпочала придбання електронної бази даних законодавчих документів “Ліга: Закон”. Відмова від попереднього, майже аналогічного продукту, була обумовлена тим, що дана БД “Ліга. Закон” подавала базу даних “Регіони”, де представлені документи органів місцевого самоврядування усіх областей України, в т.ч. Рівненської облдержадміністрації і міської Ради і адміністрації. Таким чином РОУНБ продовжила формувати БД документів тільки обласної Ради, що здійснює й у даний час.

У 2001-2002 рр. особливо потужно працював редакційно-видавничий відділ, у якому було організовано три автоматизованих робочих місця, обладнані двома принтерами, в т.ч. кольоровим, сканером, необхідним програмним забезпеченням, що дозволяє готувати до друку бібліографічні покажчики, рекламну продукцію, тиражувати інформаційні матеріали. (2)

Основна частина комп’ютерного парку та програмне забезпечення морально застаріло. Бібліотека приступила до вибору програмного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. Було розглянуто вітчизняні і зарубіжні продукти, доступні за вартістю, такі як “ИРБИС” (Росія), “УФД Бібліотека”, СУБД. Було обрано автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему “ІРБІС” (Росія) як сучасний і постійно-оновлюваний програмний засіб для автоматизації документо-інформаційних систем, які дають змогу створювати БД і здійснювати пошук релеватетної інформації з використанням логічних операторів кон’юнкції та диз’юнкції, здійснювати бібліотечно-бібліографічні процеси у автоматизованому режимі. З сучасним рівнем розроблення та лінгвістичного забезпечення АІС, що дозволяє введення системи словникових (класифкаційних і тезаурусних) БД, авторитетних файлів, засобів їх автоматизованого ведення та інтерактивного використання під час пошуку інформації. Після придбання програмного забезпечення була фізично розведена “нова” локальна мережа з дотриманням усіх необхідних вимог для її побудови.

Для відділу комплектування і обробки документів було придбано два комп’ютерні комплекти та принтер, на які встановлено програмне забезпечення. Працівники відділу розпочали навчання використанню ПЗ.

У 2003 році за ПЗ “ІРБІС” розпочато наповнення ЕК, освоєно АРМ “Комплектування”, а у ньому процеси:


 • сумарний облік документів, що надходять до бібліотеки;

 • індивідуальний облік документів;

 • поповнення запису КСО;

 • глобальне коригування партій документів;

 • звіт по документу (накладна, акт);

 • звіт про надходження документів за рік;

 • видрукування інвентарної книги;

 • перенесення інформації в електронний каталог.

АРМ “Каталогізатор”:

 • бібліографічний запис;

 • індексування ББК;

 • визначення предметної рубрики;

 • роздрукування карток.

У 2003 році розпочато перехід на нове програмне забезпечення ІРБІС, формування ЕКС. Підключено до локальної мережі три комп’ютери. Два комп’ютери використовувались під ЕКС, один – для БД “Краєзнавство”.

Для створення ЕКС бібліографи освоїли технологію підтримки БД “Бібліограф” програмного продукту ІРБІС, а саме: • оригінальну технологію опису періодичних видань, яка забезпечує зведений опис видання в цілому;

 • створили БД назв періодичних видань, які надходять у Рівненську ОУНБ;

 • опанували методику опису окремого номеру періодичних видань, де вміщено відомості про статті.

 • засвоєно процес копіювання даних, який виключає операції повторного введення для створення аналогічних бібліографічних описів;

 • отримали навики з автоматизованої технології систематизації та предметизації;

 • опанували процеси отриманням друкованої форми опису.

Було визначено робочу групу для створення переліку предметних рубрик та для постійної підтримки розвитку предметного рубрикатора: процесу редагування, видалення дублетних термінів, ліквідація аналогічних визначень, виправлення граматичних помилок.

Паралельно відбувалось вивчення методики пошуку релевантної інформації: опрацьовано процеси пошуку інформації за ключовими словами, предметною рубрикою, автором, назвою, роком видання, назвою періодичного видання. Набувались навички комплексного пошуку. Опрацьовано технологію виведення інформації на “листок запиту”, оформлення списку документів.

У Рівненській ОУНБ у 2003 році була впроваджена нова організаційна структура, яка торкнулась зміни організації діяльності відділів: довідково-бібліографічного, сектору краєзнавства, аналітичного відділу, відділу автоматизації. (6)

Трансформація структури співпадає з реалізацією в Україні Програми “Створення регіональних інформаційних порталів і інформаційних центрів на базі публічних бібліотек”, яку підтримано Міністерством культури і мистецтв, Міжнародним Фондом “Відродження” (Сороса) та на регіональному рівні обласною державною адміністрацією. РОУНБ входила до першої групи бібліотек, які розпочали проект. Серед цілей програми - розширення можливостей доступу до інформаційних підрозділів державних і бізнесових структур через використання цифрових технологій. Це забезпечить поінформованість громадян, зробить ширшими їх можливості. Для досягнення цілей регіональні бібліотеки створюють інформаційні центри, спеціалізовані, обладнані комп’ютерною технікою, де збирається і обробляється інформація і забезпечувався до неї доступ. А також у кожній з областей створювався інформаційний портал – віртуальний регіональний ресурс в мережі Інтернет за фінансовою підтримкою МФ “Відродження”.

У новій структурі РОУНБ утворено “Регіональний інформаційний центр”, до якого увійшли сектори акумуляції і створення інформаційних ресурсів, реалізації Програми “Регіональний інформаційний портал” і підтримки Веб-сайта бібліотеки; краєзнавчої літератури і бібліографії, інформаційних послуг і консультування; технологічного забезпечення групою інженерів-програмістів та адміністратора мереж. Мета діяльності даного структурного підрозділу - організація доступу до ресурсів регіональної бібліотеки і оn-лайнових ресурсів через розширення доступу динамічно наданих послуг – зафіксована у Положенні про “Регіональний інформаційний центр” (РІЦ). Так у 2003 році у секторі акумуляції і створення інформаційних ресурсів до трьох діючих АРМ було організовано додаткове – четверте. Паралельно проводилась редакція ретроспекцій “старого” електронного каталогу. За поточний рік поповнено ЕК 3 500 нових описів, всього БД становила 40 000 описів книг. Оскільки темп влиття аналітичних описів в ЕКС був уповільнений, продовжувалось поповнення “старої” ЕКС у системі DOS. В неї було влито 4 800 записів і у ЕКС системи ІРБІС 12 100 записів, всього на кінець року БД аналітичних описів становила 129 600 позицій. Постійно здійснювалась редакція електронних баз даних. Всього протягом року відредаговано 24 400 записів, вилучено 4 000. Розпочато освоєння влиття бібліографічних описів за системою ІРБІС працівниками структурних підрозділів: відділів обслуговування технічними документами, документами сільськогосподарської тематики, документами з мистецтва.

Формування краєзнавчої БД у системі ІРБІС здійснювалося працівниками сектору краєзнавчої літератури і бібліографії, було введено 3 500 позицій описів. З використанням системи ІРБІС розпочато створення поточних покажчиків краєзнавчої літератури, інформаційних бюлетенів. На Веб-сторінку бібліотеки, відбиралась інформація фактографічна та тематична, виконувались випереджувальні довідки. Віртуальна бібліотека представляла 21 книгу. Підтримувалась повнотекстова БД документів обласної Ради. Всього опубліковано 350 документів. Відповідно до записів користувачів формувались списки вебліографії.

Сектор “Реалізації Програми Регіональний інформаційний портал і підтримки Веб-сайта бібліотеки” був оснащений п’ятьма комп’ютерними комплексами та інтернет-сервером, підтримувався виділений канал інтернет-зв’язку (64 Мб) (три комп’ютери, камеру, принтер було передано МФ “Відродження”). Розпочато створення ядра контента порталу. На основі перегляду пошукових систем Інтернету було виявлено 620 веб-ресурсів, проведено науковий відбір та їх систематизацію, до каталогу відібрано 457 за форматом для опису цифрових ресурсів Інтернет - Дублінське ядро метаданих. Здійснено моніторинг представленої інформації про регіон на сайтах і порталах. Зініційовано отримання інформації від 372 підприємств і організацій, відомостей, які відсутні в Інтернеті. Відповідно сформовано 220 повнотекстових інформаційних сторінок (здійснено операції: набір, форматування, сканування, редакція, пошук вебліографії і бібліографії).

Проведена модифікація сайта бібліотеки http://libr.rv.ua, зроблено новий дизайн, сервіс, оновлено інформацію (довготривалу), зконструйовано полегшене встановлення оновлення поточних новин.

Оновлено зміст та форму подачі інформації у ліньках сайта: “про бібліотеку”, “ресурси”, “проекти”, “бібліотекарю”, “наші партнери”, “бібліонет”, “гостьова книга”, “віртуальна довідка”. Сервіс “віртуальна довідка” на сайті бібліотеки вперше надав нової можливості віртуального спілкування бібліографа і віддаленого користувача.

“Віртуальна довідка” (ВД) - інноваційна форма бібліографічного обслуговування. Користувач заходить на сайт бібліотеки, на лінці “ВД” пише запитання – бібліотекар гарантує йому відповідь впродовж робочого дня. Технологічне впровадження даної послуги продовжувалось один місяць. (3)

Сектор інформаційних послуг та консультування здійснював обслуговування користувачів бібліотеки традиційними ДБА та електронними ресурсами, локальними і Інтернет. Для обслуговування користувачів локальними БД використовувалися БД у системі DOS (два АРМ) і у системі ІРБІС (одне АРМ). Наприкінці року масив описів в ІРБІС значно збільшився, незручності в обслуговуванні досягли критичного рівня. Було обслужено 3200 читачів за допомогою ЕБ, надано 24000 різних довідок, 5000 – краєзнавчого змісту. Бібліографом виконувались віртуальні довідки.

У 2003 році у секторі консультування та інформаційних послуг діяло два інтернет-місця, якими щоденно безплатно користовувались у середньому 8 читачів; бібліографами на замовлення користувачів виконувались віртуальні довідки. За рік було дано 400 консультацій з Інтернету.

Понад 800 довідок і консультацій, витягів документів було здійснено з БД: Ліга: Закон. На цьому ж АРМ було організовано перегляд CD, які представлені у бібліотеці.

Через “віртуальну довідку” виконувалися об'ємні за обсягом тематичні довідки, в основному на замовлення райдержадміністрації області.

Відповідно до Угод з вищими навчальними закладами на здійснення інформування щоквартально укладалися списки бібліографічних описів документів з використанням системи ІРБІС.

У бібліотеці продовжує працювати інтернет-центр на 11 місць на платній основі. У ньому надавалися послуги інтернет-зв’язку та різні сервісні комп’ютерні послуги, обладнаний комп’ютерний клас на 11 місць, де проводиться навчання за різними курсами освоєння комп’ютерних технологій. У 2003 році підтримку інтернет-каналу здійснює ПП “Контур-плюс”.

Подальшого розвитку набуло розгортання Проекту Leap, Leap-plus, Leap-delta “Інтернет в районній бібліотеці” за підтримки Посольства США в Україні, відповідно до якого діяли у ЦРБ міст Сарни, Березне і Радивилів інтернет-центри, а на базі обласної книгозбірні проводилось навчання бібліотечних працівників районів, зокрема з організації сайтів цих центрів.(14,15)

У 2003 році розпочато створення ресурсного центру у відділі обслуговування документами іноземними мовами “Вікно в Америку”. За підтримки Посольства США в Україні було придбано два комп'ютери, принтер і сканер, один з комп'ютерів підключений до мережі Інтернет. Придбано також ксерокс, DVD магнітофон, музичний центр, сучасні меблі. Розпочато формування у даному відділі DVD колекції та СD. Користувачі отримали можливість пошуку інформації у Інтернеті, перегляду СD, ксерокопіювання, сканування необхідної інформації та інших послуг. Працівники приступили до освоєння програмного забезпечення ІРБІС для створення БД бібліографічних описів документів іноземними мовами в системі ІРБІС.

Таким чином у 2003 році у локальній мережі, яка обслуговувала програму DOS, діяв сервер, два АРМ у відділі статистики і три АРМ у відділі комплектування і обробки документів. У Регіональному інформаційному центрі: на підтримці ЕК і ЕСК – 2 АРМ, у локальній мережі, яка обслуговувала програмну систему ІРБІС, у відділі комплектування і обробки – 2 АРМ; у секторі створення інформаційного ресурсу на підтримці ЕК і ЕСК – 4 АРМ. До мережі Інтернет бібліотеки підключено сервер підтримки Регіонального порталу та Веб-сайта, 5 АРМ сектору створення порталу, 2 АРМ обслуговування користувачів у РІЦ, 1 АРМ у центрі “Вікно в Америку”. Поза локальною мережею діяли 3 АРМ редакційно-видавничого відділу, 1 АРМ бухгалтерії. (11)

У 2004 році електронний каталог на програмному забезпеченні ІРБІС було поновлено на 4 700 описів документів, включаючи видання іноземними мовами. Працівниками відділу було здійснено редакцію електронного каталогу на програмному забезпеченні DOS для подальшої конвертації у новостворену БД ЕК (на програмі ІРБІС). Було конвертовано 36 000 позицій описів документів. Всього на кінець року ЕК становив 40 000 описів документів. Каталог був виставлений у Інтернет на сайті бібліотеки.

У відділі обслуговування документами іноземними мовами створювалась ЕБД нових надходжень. Працівниками відділу комплектування і обробки документів з використанням програми ІРБІС було створено “Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Рівне”, “ЕК шкільних підручників” (на СD), “Зведений ЕК краєзнавчих видань”.

У 2004 році бібліотека продовжувала розвивати діяльність РІЦ. Сектором створення інформаційних ресурсів було аналітично оброблено і введено в електронну картотеку статей біля 23 тис. описів на кінець року. Ця БД становила 164 тис. записів. Продовжувалось наповнення електронної краєзнавчої БД, яка поповнилась 4 500 бібліографічними описами і склала 8 тис. позицій.

Протягом року систематично оновлювалась правова ЕБД “Ліга. Закон”, паралельно - ЕБД текстів документів обласної ради; всього було опубліковано 520 документів.

Продовжувалась реалізація проекту за підтримки МФ “Відродження” з наповнення змісту Регіонального інформаційного порталу. Створено понад 670 документів, відредаговано та опубліковано 560 Веб-сайтів повнотекстових документів – 535. У Порталі оновлено рубрикатор редагування відповідно до вимог порталу, встановлено пакет поновлень до порталу Servise Pack 1. (13) Створено 2 варіанти графічного банера для порталу. Розроблено сценарій, який переправляє користувача http://irp.rv.ua на сторінку http://irp.rv.ua/content/index. На інтерфейсі порталу встановлено перехід на портали регіонів України. Розміщено рекламу про портал на сайтах регіону. Зроблено реєстрацію порталу на пошукових системах Rambler, Avanport, Aserch, Uaport, Topping, Meta.

Постала потреба реконструкції веб-сайта бібліотеки. Нова версія була написана з використанням серверної технології РНР з підтримкою баз даних MySOL. Змінено дизайн сайта та оптимізовано його структуру. Це дало змогу користувачам отримати більшу швидкість завантаження розділів та сторінок сайта, а також реалізувати ряд сервісів: анкетування, швидкий пошук, чат. На сайті представлені розділи: “Про бібліотеку” (Історична довідка, Структура, Платні послуги); “Корпоративне об'єднання” (Про проект, Учасники, Документи, Навчання, Контакти); “Електронні каталоги”, “Ресурси”, “Проекти”, “Бібліотекарю”, “Бібліотеки краю”. На сайті розміщені сервіси: Віртуальна довідка, Гостьова книга, Чат, Доставка документів, а також посилання на корисні сайти. Була створена сторінка та електронна презентація Інформаційного Ресурсного Центру для викладачів “Вікно в Америку” на веб-сайті бібліотеки. Вперше був підготовлений бібліографічний покажчик “Календар знаменних і пам'ятних дат Рівненщини” в електронному варіанті на CD. Він містив 50 пам'ятних дат, багато ілюстрацій і портретів, фотогалерею художників, мав звукове оформлення (пісні, вірші, інтерв'ю з ювілярами), відеофрагменти. Це якісно нове видання.

З метою оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів розпочато організацію Регіональної корпоративної бібліотечної системи, до якої увійшли 10 бібліотек різних систем і відомств. Вирішено організаційні, технічні і технологічні проблеми взаємодії. Кожна бібліотека–учасник створила локальні ЕК на базі АБІС ІРБІС. Організована корпоративна обробка періодичних видань – 36 назв. Було сформовано єдиний список тематичних рубрик і підрубрик, а також до застосування взятий інформаційно-пошуковий тезаурус, підготовлений НПБ України. Укладено зведений електронний краєзнавчий каталог (ЗЕКК), який включав бібліографічні описи книг, статей із збірників і періодики, інших видів документів краєзнавчого змісту.Висновок

Таким чином на основі вивчення та узагальнення фактичного матеріалу можна зробити висновки:  • інформатизація регіональної ОУНБ здійснювалась без фінансового забезпечення місцевим бюджетом;

  • виявлено необхідність корегування стану та стилю менеджменту бібліотеки для підвищення якості інформатизації бібліотечних технологій;

  • виявлено достатній рівень кваліфікації бібліотечних кадрів в період освоєння нових процесів та необхідність систематичного оновлення знань;

  • визначено значний рівень затрат праці, спрямованих на створення ЕБД бібліографічних описів документів, що доводить необхідність організації у країні централізованого бібліографічного контролю та реєстрації на магнітних носіях;

  • встановлено необхідність розширення парку комп'ютерів для організації АРМ з метою створення ресурсу та обслуговування споживачів БД та через глобальну мережу, розширення сервісних електронних послуг;

  • впровадження інформатизації носило інтенсивний та екстенсивний характер;

  • на характер і темпи впровадження технологій впливали обсяги благодійної допомоги Посольства США в Україні та МФ “Відродження”.


Література

   1. Демчук П.І. Формування бібліографічних ресурсів бібліотеки // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – С. 64 – 69.

   2. Сахнюк Л.Г. Видавнича діяльність бібліотеки: використання комп’ютерних технологій // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – С. 100 –105.

   3. Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка: новий вид інформаційних послуг бібліотеки // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 48 - 59.

   4. Щербан Р.М. Проектна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги. – 2002. – С. 9 - 18.

   5. Щербан Р.М. Регіональний сервер: Інформаційний Портал Рівненщини // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги. – 2002. – С.69 - 74; // Нові обличчя бібліотек та організація: від надії до партнерства і професіоналізму. – Відродження, МАБІТ, 2001. – С. 43 - 45.

   6. Ярощук В.П. Модель регіонального інформаційного центра // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тема 2003 года: Библиотека и доступность информации в современном мире: электронные ресурсы науке, культуре и образованию: Тр. конф. / 1-я юбил. Междунар. конф. «Крым-2003». – М.: ГПНТБ России, 2003. – С. 147 – 149.

   7. Ярощук В.П. Обслуговування читачів у обласній універсальній бібліотеці на основі електронного каталогу // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи. Міжнар. наук. конф. Київ 10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С. 79 - 80.

   8. Ярощук В.П. Організація доступу до інформаційних ресурсів бібліотек області // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті: До 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки: Зб. ст. і тез. доп. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – С. 74 – 81.

   9. Ярощук В.П. Посередницька роль публічної бібліотеки у впровадженні “електронного уряду” // Наукові праці Нац. б-ки ім. І.Вернадського. Вип. 11 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Редкол.: О.С.Онищенко (гол. ред.) та ін. – К., 2003. – С. 7 – 18.

   10. Ярощук В.П. Публічні бібліотеки на допомогу популяризації екологічних та природоохоронних знань // Екологічний резонанс: Метод.-бібліогр. матер. На допомогу б-кам. – Рівне, 2001. – С. 3 – 6.

   11. Ярощук В.П. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека регіону // Бібл. форум України. – 2004. - № 3 (5). – С. 50 – 54.

   12. Ярощук В.П. Стан та проблеми впровадження автоматизованих технологій у Рівненській обласній науковій бібліотеці // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: Тези доп. та повідомл. – Рівне, 1993. – С. 45 – 47.

   13. Ярощук В.П., Демчук П.І. Підсумки роботи по реалізації проекту “Створення регіонального інформаційного порталу і інформаційного центру” за період з квітня 2003 по серпень 22004 р. // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 62 – 66.

   14. Ярощук В.П., Щербан Р.М. Підсумки роботи Інтернет-центрів // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. – С. 66 – 72.

   15. Ярощук В.П., Щербан Р.М. Реалізуємо проект “Інтернет у районній бібліотеці” // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 79 – 80.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка