Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотекиСторінка10/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток 2


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-84(4Укр)6М-12

Маєвський І.

Дуб-нелинь: Зб. повістей та оповід./ І.Маєвський; /Вступ. ст.: Луцкова С. Слово про автора. - Острог, 2004. - 386 с. - ISBN 966-763181-8: 16.00 р.ББК

84(4Укр)6Рубрики: Повісті

ОповіданняДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:

15.04


Имеются экземпляры в отделах: всего 10: КС(2), ЧЗ(2), Аб(3), КР(3)

Свободны: КС(2), ЧЗ(2), Аб(3), КР(3)Держатели документа:

РДОБ, Острозька ЦРБ


-
Місцезнаходження документа
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
Схема ЗвСКК (основний ряд)
Р1 Область у цілому

Р2 Історія краю

Р3 Природа і природні ресурси

Р4 Народне господарство

Р5 Сільське господарство

Р6 Охорона здоров’я

Р7 Фізична культура і спорт

Р8 Суспільно-політичне життя

Р9 Державна влада і управління

Р10 Релігія і церква

Р11 Культурне і наукове життя. Освіта

Р12 Мовознавство. Топоніміка

Р13 Літературне житті. Рівненщина в художній літературі

Р14 Мистецтво. Область у творах мистецтва
Додаток 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поліщук Л.

Чудотворна ікона - наш оберіг/ Л. Поліщук //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2006. - №3/5 січ./. - С. 13 (Шифр в БД В104/2006/3)Рубрики: культові споруди

ікони


Майків Гощанського р-ну

Аннотация: Про церкву мучениці Параскеви, що у селі Майків Гощанського району, та ікону Пресвятої Богородиці

ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:

1
Предметні рубрики


0.04

Додаток 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Яноші В.

Загорецький самородок лишився неограненим/ В. Яноші //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2006. - №5/17 січ./. - С. 2, 4 (Шифр в БД В104/2006/5)Рубрики: історія, 1917-1920

Дубенський р-нАннотация: Про Г.І. Денисюка - українського патріота з села Загорці, що на Дубенщині, який був депутатом Центральної Ради на початку 20 століття

ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:

Денисюк Г.І.\про нього\

2.05.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ступчук Л.

Поділитися знаннями - значить збагатитися знаннями/ Л. Ступчук //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2006. - №5/17 січ./. - С. 6 (Шифр в БД В104/2006/5)Рубрики: вища освіта

університети

співробітництво

Рівне


Польща

Аннотация: Про співробітництво між Національним університетом водного господарства та природокористування і одним з польських університетів

ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:

12.05


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ

ПОСІБНИКІВ РДОБ (1994-2004 рр.)

Каленюк Л.М.
Краєзнавча бібліографія виконує важливу роль у забезпечення інформаційних потреб різних груп користувачів. Це єдиний вид бібліографії, в посібниках якого максимально повно представлені твори друку і аудіовізуальні документи, що вміщують різноманітні відомості про край.

Відповідно до “Положення про краєзнавчу роботу бібліотек систем Міністерства культури і мистецтва України” визначено основні види посібників, які рекомендовані для видання ОУНБ. Рівненська державна обласна бібліотека готує науково-допоміжні універсальні поточні покажчики літератури про край, бібліографічні, рекомендаційні краєзнавчі посібники “календарі знаменних і пам’ятних дат краю”.

Робота над покажчиками розпочинається з формування авторського колективу, до якого входять бібліографи та редактор. Як наукові консультанти залучаються фахівці з відповідних галузей знань: історики, краєзнавці. Організатором і координатором всієї роботи є обласна бібліотека.

Авторський колектив працює за ретельно розробленим планом, де чітко визначені функції кожного, розподілені ділянки роботи, терміни її виконання. План затверджується керівником установи, контроль за виконанням робіт здійснює керівник авторського колективу.

В плані-проспекті покажчика висвітлюються основні завдання, читацьке і цільове призначення, тип, вид посібника за змістом, хронологічні, територіальні і типові межі відбору документів, мовні ознаки, періодичність видання. Детально визначається наповнення покажчика, коло джерел і шляхи виявлення літератури, обумовлюються якісні критерії матеріалів, характер анотацій, структура посібника, способи групування літератури, порядок розміщення описів всередині розділів і рубрик. Крім цього подається схема покажчика, склад довідково-методичного апарату.

План-проспект посібника обговорюється на редакційній раді за участю авторського колективу і наукових консультантів. Доопрацьований згідно з внесеними пропозиціями і зауваженнями проспект затверджується і стає керівництвом до дії.

За останнє десятиліття (1994 - 2004) робота РДОБ по підготовці науково-дослідних бібліографічних посібників активізувалась.

З метою вивчення свого родоводу, історичних та культурних надбань предків, які необхідні молодому поколінню не лише для виховання й піднесення національної самосвідомості, а й для використання кращих традицій у повсякденній практиці, зумовило підготовку посібника “Україна: Історія. Народознавство”.

Основу опрацьованих і рекомендованих увазі читачів його джерел складають журнальні статті 1990-1992 рр., а також літописи, монографії, книги вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці яких, десятиліттями не перевидавалися. Ці публікації, а також твори місцевих авторів представлені 1990-1992 роками видання. Виняток становлять лише книги, надіслані на адресу книгозбірні добродієм Сидором Кравцем з Канади із його особистої бібліотеки. Це в основному документи, видані в Аргентині, Канаді та Німеччині.

Анотований посібник складається з двох частин: 1. Витоки та обереги пам’яті; 2. Спадщина.

У першій частині зібрані публікації з історії України та нашого краю, української нації, мови, символіки, війська, грошей та оберегів духовності народу. У другій частині посібника згруповані матеріали, що характеризують багатовікову спадщину українців: агрокалендар, традиції, обряди, національну культуру, мистецтво, народну творчість та літературне життя, науку, народну медицину.

Під час відбору літератури до бібліографічного посібника перевага надавалася творам загальнодержавного та краєзнавчого характеру. Для зручності користування покажчиком до кожного розділу вміщено передмову з поясненням про порядок розташування матеріалів. Дати та власні імена подаються за першоджерелами. В кінці кожної частини посібника вміщено допоміжні покажчики: іменний, покажчик назв, предметний, географічний, покажчик назв періодичних видань. Література, подана в посібнику, відображає фонди РДОБ та бібліотеки РДІК.

Науково-допоміжний посібник розрахований на педагогів-вихователів дошкільних закладів, учителів середніх шкіл, шкіл-ліцеїв, коледжів, викладачів вузів і т. ін. Тираж -–1000 примірників.

Поле Берестецької битви – святиня українського народу, адже саме тут вписано яскраві сторінки героїзму в ратний літопис української історії.

До 340-ї річниці битви РДОБ було складено науково-допоміжний бібліографічний посібник “340 років Берестецькій битві”. Це перша спроба виявити, зібрати і систематизувати публікації про Берестецьку битву. Відбір матеріалу було завершено 8 грудня 1990 року. Опрацьовано ряд літописів, щоденників і записів учасників битви, очевидців подій, дослідження істориків, тексти, що надруковані англійською, італійською, латинською, польською, французькими мовами, твори образотворчого мистецтва, художні твори, краєзнавчі публікації, матеріали періодичних видань, фонди особистих бібліотек. Опрацьовано джерела із фондів 14 бібліотек країни.

Інформація в посібнику згрупована за такими розділами: 1. Визвольна війна українського народу і Берестецька битва; 2. Література про дослідників Берестецької битви; 3. Музей-заповідник “Козацькі могили”; 4. Берестецька битва та її учасники в народній поетичній творчості та художній літературі; 5. Битва та її учасники в образотворчому мистецтві; 6. Бібліографічні посібники.

На допомогу користування посібником складено допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів, географічний покажчик, список переглянутих джерел.

Покажчик буде цікавий науковцям, педагогам. краєзнавцям, які досліджують історію рідного краю. Тираж посібника 1500 примірників.

У 2000 році до 900-річчя славного міста Острога РДОБ спільно з працівниками бібліотек Острозького державного історико-культурного заповідника, університету “Острозька Академія”, Рівненського державного обласного архіву укладено науково-допоміжний бібліографічний покажчик “Одвічні джерела: Острогу - 900”.

У ньому з найбільшою повнотою відображені документи, опубліковані в XIX – XX ст. Матеріали, переглянуті укладачами de viso, зберігаються у фондах РДОБ, Острозького історико-культурного заповідника, бібліотеки університету “Острозька Академія”, Рівненського обласного архіву, обласного краєзнавчого музею.

У посібник включено інформацію про книги, брошури, статті з видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет, присвячених місту в цілому, а також праці більш широкого змісту про Острог, які опубліковані українською, російською, польською, англійською, німецькою та іншими мовами.

Серед документального масиву користувачі віднайдуть офіційно-документальні видання, наукові (монографії, збірники наукових праць, тези доповідей), науково-популярні, навчальні, художні твори, довідкові видання, бібліографічні покажчики.

Посібник складається з восьми розділів, які розкривають історію міста від першої писемної згадки про Острог і до 2000 року. Відбір документів закінчено 1 лютого 2000 року.

У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібніші ділення в залежності від значення і наявності документів.

Допоміжний апарат включає покажчики авторів, редакторів, укладачів та назв праць; персоналій; підприємств, установ, організацій, територіальних та інших мікрооб’єктів; список переглянутих періодичних видань.

У покажчику бібліотеки-фондоутримувачі позначені сиглами.

Даний науково-допоміжний посібник призначений науковцям, історикам, викладачам, краєзнавцям, студентам для подальших досліджень та більш глибокого вивчення подій і документів.

В системі краєзнавчих бібліографічних посібників чільне місце належить універсальним поточним покажчикам літератури, які видаються з 1973 року РДОБ.

Універсальний поточний покажчик літератури про край - “Новини краєзнавчої літератури” - містить інформацію про документи з різних галузей знань. Щоквартальні випуски покажчика відображають нові документи, які за замістом пов’язані з нашим краєм.

Визначальним принципом відбору літератури для покажчика є краєзнавчий зміст матеріалів, тобто наявність у них відомостей про край в цілому, або про певні аспекти, питання пов’язані з краєм. Оперативність інформації досягається періодичністю виходу посібника.

Оскільки посібник поточної літератури є продовжуваним виданням і робота по його складанню ведеться упродовж багатьох років, проспект щороку переглядається, до нього вносяться необхідні зміни.

Матеріали у поточному бібліографічному покажчику згруповані за розділами і рубриками всіх виявлених і відібраних джерел у такій логічній послідовності, яка допоможе споживачеві орієнтуватися у представленій літературі.

Головний ряд схеми універсального поточного покажчика літератури про край включає такі розділи:


 1. Область в цілому.

 2. Історія області. Археологія. Етнографія.

 3. Природа і природні ресурси. Екологія.

 4. Народне господарство області.

 5. Охорона здоров’я. Медичні установи.

 6. Фізична культура і спорт.

 7. Суспільно-політичне життя області.

 8. Державна влада і управління.

 9. Релігія. Діяльність церкви.

 10. Наука, освіта в області.

 11. Культурне і мистецьке життя області.

 12. Літературне життя. Мови народів області. Фольклор.

 13. Засоби масової інформації.

 14. Бібліографічні посібники.

Визначаючи структуру покажчика, можна звернутися до “Схеми ЗвСКК…”.

З роками збільшився об’єм поточного універсального бібліографічного покажчика. Якщо на початку його видання він вміщував до 200 позицій (бібліографічних описів), то в 2004 році – 900 – 1000. Збільшення інформації відбулося за рахунок розширення репертуару періодичних видань. Якщо у 1991 році бібліотека отримувала 2 обласні газети і 15 районних, то в 2005 році до РДОБ надходить до 50 назв періодичних видань області, а також ряд збірників, які видаються вищими учбовими закладами Рівненщини.

З 2003 року підготовка “Новин краєзнавчої літератури” проводиться в автоматичному режимі. При формуванні зведеного електронного краєзнавчого каталогу (ЗЕКК) в полі “Издательский индекс” проставляється видавничий індекс кожного документа, що забезпечує відбір інформації, групування за розділами і роздрукування посібника.

Серед рекомендаційних краєзнавчих посібників, які готує РДОБ, центральне місце належить “Календарям знаменних і пам’ятних дат Рівненщини”.

Цей покажчик сприяє популяризації літератури з актуальних питань життя краю, його економіки, науки, освіти, літератури, мистецтва. Допомагає в роботі масових бібліотек, громадських організацій, у виховній діяльності учбових закладів і т.ін.

На кожний поточний рік визначаються дати знаменних і пам’ятних подій області. Один з найважливіших принципів відбору дат полягає в тому, щоб дата була “круглою”, тобто, знаменувала собою 10-річчя, 50-річчя, 100-річчя.

До “Календаря…” відбираються:


 • роковини значних історичних подій на теперішній території області;

 • дати суспільно-політичних подій;

 • дати, що відображають важливі події культурного життя краю;

 • дати заснування місцевих промислових, енергетичних, транспортних, сільськогосподарських, торговельних підприємств, відкриття установ культури, науки, учбових закладів тощо;

 • дати, пов’язані з життям і діяльністю визначних місцевих діячів, знатних земляків, уродженців краю, а також тих осіб, чиє перебування в області або діяльність залишили помітний слід в його історії, вплинули на його розвиток, культуру.

Критерієм відбору персональних дат є відношення даної особи до краю, а саме краєзнавчий аспект її діяльності.

Не менш важливим принципом відбору є рівновага у відображенні дат, присвячених окремим подіям, фактом, особам. Оптимальним є підбір дат, який у сукупності висвітлює різні сторони суспільного, політичного, історичного, господарського, культурного життя і представляє край у цілісності, об’єктивно.

Забезпеченню правильного співвідношення між датами допомагає розподіл їх на основні і додаткові. До основних відносяться ті, значення яких є особливо вагомим для краю, а також ювілейні (100, 200, 300... років), і такі, що відзначаються громадскістю згідно з постановами ЮНЕСКО, державних органів влади.

До основних дат подаються текстові довідки і бібліографічні списки літератури.

Загальним переліком наводяться додаткові дати, які:


 • не висвітлені у літератури;

 • відзначені як основні у попередніх випусках “Календаря”;

 • становлять переважний інтерес не для всієї області, а для певного її регіону;

 • присвячені тим уродженцям краю, чиє життя і діяльність проходили поза його межами, або особам, чиї зв’язки з краєм були епізодичними і не справили помітного впливу на розвиток краю.

Однією з найважливіших умов відбору дат є суворе дотримання їх достовірності, встановлення точної хронології подій, явищ, фактів.

Поєднання в одному виданні фактографічної і бібліографічної інформації, різноманітність змісту роблять цей покажчик цінним краєзнавчим джерелом.

Ці посібники подають відомості про діяння минулих поколінь, популяризують нові імена славетних земляків, висвітлюють їх внесок у скарбницю світової науки, культури, літератури і т.ін.

В основу покажчика покладена “Картотека місцевих дат”, яка започаткована у РДОБ на початку 70-х років XX ст. Вона систематично поповнювалася матеріалами, виявленими під час перегляду джерел при виконанні довідок за запитами, підготовці інших видань; відомостями, що були надані істориками або спеціалістам галузі, взятими з бесід з безпосередніми учасниками тих чи інших подій тощо. На початок 2005 року в картотеці зафіксовано понад 500 дат. За роки незалежності картотека поповнилася датами, пов’язаними з історією краю та іншими подіями, які замовчувалися або перекручувалися.

Змінився і концептуальний підхід до формування покажчика. Якщо в 70-80 рр. спостерігалась ідеологічна упередженість під час добору матеріалів до посібника, то сьогодні дати і події добираються з урахуванням їх значимості.

У 2004 році виповнилось 30 років від часу виходу першого випуску рекомендаційного бібліографічного посібника “Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини”, підготовленого РДОБ. Ювілейне видання посібника записане на CD. БД містить інформацію про знаменні події краю, історичні та природоохоронні місця, всесвітньовідомих осіб, письменників, композиторів, авторів, художників чиє життя пов’язане з Рівненщиною. Інформація подана у такому форматі: історична або біографічна довідка, бібліографія, повні тексти документів доповнені ілюстраціями, фотографіями, в окремих випадках – звукозаписами або відеофрагментами. Всього в БД представлено більше 40 позицій.

Календар знаменних і пам’ятних дат користується великим попитом серед службовців, вчителів, культпрацівників. Видається щорічно в грудні і розповсюджується через мережу Інтернет.

Бібліотека докладає максимум зусиль, щоб забезпечити високий рівень даного виду посібників, залучаючи до співпраці музеї, краєзнавче товариство, істориків тощо.

Актуальним для РДОБ лишається видання біобібліографічних посібників серій “Дослідники Рівненського краю” і “Славетні земляки”, що присвячені видатним землякам – діячам науки, культури, літератури, дослідникам краю, які живуть і працюють в області, або пов’язані з краєм - творчістю, народженням, тимчасовим перебуванням тощо.

Загальні принципи бібліографічного виявлення і відбору джерел для випусків біобібліографічної серії обумовлюються тематичними і хронологічними рамками. Охоплюються всі опубліковані праці особи і література про неї незалежно від місця, виду, жанру, мови видання. Хронологічні рамки визначаються роком першої публікації і роком підготовки біобібліографічного покажчика.

Під час вивчення матеріалів про життя і діяльність особи визначається коло бібліографічних джерел, відбираються статі, доповіді, рецензії, передмови, інтерв’ю, виступи особи, література про неї та її праці, включаючи повідомлення про виступи на з’їздах, конференціях і т. ін. з вкладом тексту виступу.

Матеріали про нагородження орденами і медалями, присвоєння особі почесних, наукових звань, присудження премій і т. ін. не входять до літератури про життя і діяльність – ці відомості наводяться у вступній статті.

Біобібліграфічний посібник відображає твори певної особи (чи осіб), а також документи та біографічні відомості про неї (них).

Матеріал в покажчиках подається в алфавіті персоналій. В межах персоналій спочатку подається література даного автора, а потім література про його життя і творчість.

У 2002 році РДОБ було підготовлено перший випуск серії покажчиків “Дослідники Рівненського краю” під назвою “Історіограф Волинської землі” до 70-річчя від дня народження Гурія Васильовича Бухала, кандидата історичних наук, вченого, педагога, краєзнавця, громадського діяча, автора численних наукових та історико-краєзнавчих праць. Тираж посібника – 300 примірників.

Продовжив цю серію другий випуск – “Вибір на все життя”, який вийшов у 2004 році до 65-річчя Івана Григоровича Пащука, педагога, літератора, журналіста, голови Рівненського обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської Спілки краєзнавців, громадського діяча. Тираж – 200 примірників.

Біобібліографічні посібники цієї серії адресовані історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам, всім тим хто цікавиться дослідниками нашого краю.

В 2003 році Рівненська державна обласна бібліотека започатковує серію біобібліографічних посібників “Славетні земляки”.

Біобібліографічний покажчик цієї серії “Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина” приурочений до 150-річчя від дня народження письменника, публіциста В.Г. Короленка.

У цьому посібнику вперше зібрано інформацію про матеріали досліджень рівненського періоду життя В.Г. Короленка та його родини, які зберігаються у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки, Рівненського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Рівненської області.

Матеріал у покажчику розміщений за такими розділами:


 1. Рівненщина в творчості В.Г. Короленка.

 2. Родина Короленків на Рівненщині.

 3. Історичні місця, пов’язані з В.Г. Короленком.

 4. Документи з фонду Рівненського краєзнавчого музею.

 5. Документи з фонду Державного архіву Рівненської області.

 6. Вшанування пам’яті В.Г. Короленка на Рівненщині.

 7. Довідкові та бібліографічні видання.

В межах розділів матеріали розміщено за алфавітом назв видань або прізвищ авторів.

До посібника підібрані з фонду Рівненського обласного краєзнавчого музею фотоілюстрації про В.Г. Короленка та Рівненську гімназію, в який навчався письменник. Тираж покажчика – 200 примірників.

Продовжив серію біобібліографічних посібників “Славетні земляки” у 2005 році покажчик “Улас Самчук: “Волинь: моє вірую й ісповідую”, присвячений 100-річчю українського письменника, публіциста, уродженця с. Дермань Здолбунівського району.

Рівненська державна обласна бібліотека може запропонувати користувачеві бібліографічні посібники, які допоможуть підібрати літературу з окремих питань краєзнавства.


ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ: ТРАДИЦІЇ ТА ТВОРЧИЙ ПОШУК

Сисюк О.І.

Сучасна бібліотека посідає вагоме місце в системі естетичного виховання населення. Вона сприяє розвитку мистецьких уподобань читачів, збагачує їх естетичний досвід, залучаючи до різноманітних видів мистецтва – образотворчого, декоративно-ужиткового, музичного, драматичного та ін.

Відповідно до вимог сьогодення формується інформаційний ресурс відділу обслуговування документами з мистецтва Рівненської державної обласної бібліотеки. До послуг відвідувачів – 27 тис. документів з мистецтва, 10 тис. багатотомних видань, 5 тис. грамплатівок, 16 назв часописів, аудіо- та відеокасет, CD-R. Унікальний фонд відділу включає цінні альбоми вітчизняних та зарубіжних репродукцій – “Секреты живописи старых мастеров”, “Великие полотна”, “Мистецтво України - 2003”; мистецтвознавчих серій – “Избранные труды по истории и теории искусств”, “Очерки теории изобразительных искусств”, “Очерки по истории и технике гравюры”, “Жизнь в искусстве”, “Картинная галерея” тощо.

Щорічно інформаційними ресурсами відділу користується понад 3 тис. користувачів – викладачі та студенти вузів, вчителі загальноосвітніх шкіл, творчі працівники та митці нашого регіону.

Тематика читацьких вимог вирізняється багатогранністю. Запитується переважно література мистецтвознавчого профілю з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, культурології, етики та естетики, української та зарубіжної культури, сакрального мистецтва.

З метою поповнення книжкового фонду працівники відділу проводять різні масові заходи. Це презентації книг науковців Рівненщини, благодійні та мистецькі акції. У 2002-2005 рр. пройшла благодійна акція “Дар душі шляхетної”, яка передбачала передачу нової книги мистецького профілю з дарчим підписом власника. За два роки фонд відділу мистецтв поповнився науковими монографіями Харківської державної Академії мистецтв “Культура України”, науковими збірниками з питань українського фольклору та етнографії, матеріалами міжнародних наукових конференцій (м. Луцьк) з Волинського іконопису “Пам’ятники сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть”, “Волинська ікона” та ін.

Оперативно отримати необхідну інформацію допомагає довідково-бібліографічний апарат відділу. Крім традиційних обов’язкових алфавітного та систематичного каталогів, нот та платівок, він включає картотеки назв музичних творів, п’єс, сценаріїв, творів образотворчого та ужиткового мистецтва.

Результати соціологічних опитувань респондентів РДОБ засвідчили систематичне звернення користувачів до матеріалів з питань сучасного образотворчого мистецтва, сакральної архітектури, світової та вітчизняної драматургії, популярної музики. З огляду на це було прийнято рішення про створення нових картотек статей – “Шедеври світової та зарубіжної архітектури”, “Духовна музика України”, “Кумири популярної музики”, “Світова мода”. Сьогодні перелічені картотеки користуються широкою популярністю серед читачів відділу.

Одночасно з традиційним ДБА з 2003 р. формується електронна база даних аналітичних бібліографічних описів з 17-ти періодичних видань та збірників. Автоматизована БД на 1.01.2005 р. становить понад 1500 БЗ.

Читачам відділу мистецтв та сектору нотних видань пропонується вебліографія з добіркою нових веб-ресурсів: сервер професійної музики http://music.com.ua/; http://www.az.ru/ukrmusic/; портал української музики http://ukrnet.paradox.net.ua/; сайт celebz.h1.ru/ Галерея знаменитостей шоу-бізнеса; “Музей культурної спадщини” http://www/museum-ks/kiev.ua/.

Завдяки безкоштовному доступу до мережі Інтернет та вебліографії користувачі відділу мають можливість швидко отримати необхідну інформацію.

Сьогодні відділ обслуговування документами з мистецтва є одним з культурно-просвітницьких центрів міста. Співпраця з творчими організаціями краю – обласною Спілкою художників України, обласним центром народної творчості та вузами міста - сприяє залученню до прекрасного якнайширшого кола читачів. З метою популяризації творчості митців Рівненщини у відділі регулярно проводяться літературно-музичні вечори, вечори-портрети, презентації виставок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Популярністю серед творчої інтелігенції міста користується клуб “У світі прекрасного”, який діє при відділі 18 років поспіль. Девізом клубу обрані безсмертні слова О. Довженка: “Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. У ній більше глибокої істини ніж у одній лише голій правді. Істинне тільки те, що прекрасне”. Мета клубу – пропаганда і популяризація кращих зразків українського мистецтва та класичної спадщини зарубіжної культури. Засідання членів мистецького клубу відбувається щоквартально, за безпосередньою участю митців краю, мистецтвознавців, викладачів та студентів вузів.

Впродовж останніх років учасники клубу “У світі прекрасного” познайомились з творчістю професійних та самодіяльних колективів, а також окремих митців нашого регіону.

З успіхом пройшов літературно-музичний вечір “Співець краю Волинського – Улас Самчук”, присвячений 100-річчю видатного письменника XX сторіччя. В заході були використані уривки з документального фільму рівненського режисера В. Рябужця “Повернення Уласа Самчука” та епізоди з фільму Ккиївської студії документальних фільмів “Коні Уласа Самчука”. Квартет бандуристів “Живі струни” під керівництвом Назара Волощука натхненно виконав українські народні пісні, які дуже любив Улас Самчук.

Цікаво та змістовно пройшла зустріч з артистами театру вільної пластики “Яблуко”. Художній керівник колективу Віктор Опанасюк розповів про нові творчі знахідки, поділився враженнями про закордонні гастролі до Канади. Актори театру показали уривок з антиснідівського спектаклю “Як тебе звуть” та різножанрові концертні номери.

Вечір-портрет, присвячений ювілею заслуженого артиста України Олексія Заворотнього, викликав широкий резонанс серед шанувальників таланту митця. В залі лунали пісні та вірші у виконанні п. Олексія. Артисти обласної філармонії Людмила Гурова та Ірина Козаченко, кобзар Назар Волощук натхненно виконали українські народні пісні.

Доброю традицією стала презентація творчого доробку митців у виставковій залі обласної державної бібліотеки. Постійними гостями таких заходів є художники, фотомитці, майстри народної творчості, студенти та викладачі вузів.

На протязі останніх років відвідувачі бібліотеки познайомились з мистецькими роботами художників – Миколи та Євгенії Волощуків з м. Дубно (живопис), рівненських живописців Романа Сябро, Ірини Рагузіної, Галини Соколовської–Герби, фотохудожника Олексія Потянка; майстрів декоративно-ужиткового мистецтва – Наталії Іванюк (кераміка), Вікторії Кисиленко (флористика), Орисі Рябунець та Валентини Галапач (вишивка) та ін. Неординарною подією стала виставка творчих робіт мистецького об’єднання “Червоний кактус” (графіка, живопис, інсталяція). Відкриття цієї виставки зібрало чималу молодіжну аудиторію. Відвідувачі активно обговорювали сучасні тенденції українського мистецтва, обмінювались думками щодо нових напрямків в образотворчості.

На таких заходах митець має гарну нагоду оцінити власний доробок через призму глядацьких симпатій, поділитись новими знахідками та творчим досвідом. Відгуки та враження про виставку відвідувачі записують у книгу побажань. Кожна експозиція в бібліотеці стає об’єктом висвітлення у місцевій пресі та на телебаченні.

Відділ мистецтв РДОБ став творчою лабораторією для випускників мистецтвознавчих спеціальностей Рівненського державного гуманітарного університету.

Цікавою є творча співпраця з науково-методичним центром “ARTES” кафедри мистецтвознавства і культурології Рівненського інституту слов’янознавства КСУ. Старшокласники інституту (читачі бібліотеки) спільно з працівниками відділу мистецтв підготували та провели презентацію персональної виставки художниці Ірини Рагузіної “Флуктуація відчуттів” (живопис). Головна мета творчого тандему бібліотека – інститут – це залучення до прекрасного якнайширшого кола молодіжної аудиторії.

Три роки поспіль випускники Інституту мистецтв РДГУ репрезентують творчий доробок на відкритому захисті дипломних робіт у різноманітних жанрах мистецтва – художня обробка дерева, художня кераміка та текстиль. На цей захід, який проходить у виставковій залі РДОБ, запрошуються мистецтвознавці, митці міста, шанувальники мистецтва для публічного обговорення представлених робіт. Експозиція з кращих дипломних робіт випускників демонструється впродовж місяця у виставковій залі бібліотеки. Такі заходи забезпечують міцні контакти обласної бібліотеки з мистецькою громадскістю регіону.
БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА АБОНЕМЕНТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Савчук С.О.

Питання бібліотечного обслуговування читачів – одне з центральних у сучасному бібліотекознавстві.


Щорічно абонемент Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки обслуговує біля 6000 користувачів. Серед них:
 • студенти та учнівська молодь – 56%


 • фахівці різного профілю – 21%

 • службовці – 45

 • робітники – 35

 • інші користувачі (безробітні, інваліди, пенсіонери) – 16%

Пріоритетним напрямком діяльності відділу є робота з читачами, особливо з молоддю, яка є найбільш численною і цікавою категорію користувачів абонемента.

У життя увійшло нове покоління, народжене в епоху комп'ютерних технологій, широкої інформатизації суспільства. Відділ абонемента своєю діяльністю сприяє соціалізації молоді, виробленню у молодих читачів активної життєвої позиції, зацікавленості у розширенні світогляду та набутті знань з історії та культури рідного краю.

Що саме являє собою молодий читач абонемента? Які пріоритети і смаки переважають у системі читання молоді?

Аналіз 250 читацьких формулярів цієї категорії користувачів показав, що основний мотив звернення на абонемент - це освітні та професійні потреби. Хоча існує попит на дозвіллєву літературу, все ж таки в загальній структурі читання домінує практичне, ділове читання. Це пояснюється появою нових закладів освіти, змінами в навчальних програмах, прагненням молоді до самоосвіти. З цього можна зробити висновок, про зростання ролі читання серед підростаючого покоління.

Яким саме книгам та авторам надає перевагу читач відділу абонемента?

За результатами аналізу формулярів вирізняються 2 стійких блоки: література для обов'язкового читання та дозвіллєва. Необхідно зазначити, що в блоці дозвіллєвої переважає зарубіжна література.

Але відрадно відмітити, що останнім часом рейтинг української книги зростає. Молодь читає книги П.Загребельного, К.Мотрич, Ю.Андруховича, Ю.Канигіна, інших.

Серед форм роботи з читачами перевага надається консультаціям, бесідам – індивідуальним та груповим.

Під час індивідуальних бесід читачі отримують інформацію про нові надходження, про найпопулярніші видання, рекомендації щодо вибору книг. Групові консультації надаються під час екскурсій та оглядів літератури

Значне місце в роботі абонемента посідають масові заходи: літературно-тематичні вечори, презентації місцевих видань, засідання “за круглим столом”, т. ін.. Ці заходи сприяють популяризації літератури, вихованню у студентської та учнівської молоді національної свідомості, любові до батьківщини, бережного ставлення до культури і традицій краю.

Відділом абонемента започатковані презентації книг з серії “Реабілітовані історією”. Найсвітліші спогади залишили в читачів презентації книг про Уласа Самчука, Олексу Стефановича, Христофора Булонського, Сергія Робітницького, а також збірки матеріалів “Рівненщина: репресована, депортована, мордована 1939-1941 рр.”, книги про остарбайтерів, збірка спогадів та документів “Із криниці печалі”. Ці презентації привертають неабияку увагу не лише молоді, але й просвітян, письменників, істориків. З великою зацікавленістю сприймаються читачами презентації книг місцевих авторів – В. Басараби, М. Степанюка, М. Яковчук, інших.

Працівники абонемента значну увагу приділяють відродженню духовності, національних традицій українського народу, пошануванню визначних українських родоводів. З успіхом у відділі пройшли презентації книг про відомі українські родини: Є. Шморгун “Шість століть Велигорських”, Є. Симонович “Родовід Симоновічів”. Своєрідність композицій залишає глибокі враження в учасників цих заходів, заряджає серця добром, красою і вірою.

Важливим напрямком культурно-просвітницької діяльності відділу є проведення заходів по відзначенню ювілеїв визначних українських письменників, знаменних дат у житті держави.

Яскравим прикладом цього є літературно-музичні композиції, присвячені класикам української літератури: Лесі Українці, Тарасові Шевченкові, Івану Котляревському, Ганні Барвінок, іншим, а також щорічне відзначення Міжнародного Дня рідної мови, Дня слов'янської писемності і культури.

Всі вищезазначені масові заходи забезпечують широкі і міцні контакти з читачами усіх категорій, виконують інформаційну функцію, виховують у читачів найкращі почуття: гуманізму, людської гідності, прищеплюють любов до художньої літератури, вчать розуміти і сприймати прекрасне.

Головним джерелом задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів відділу абонемента є універсальний за змістом книжковий фонд, який нараховує 68140 прим. книг. Основною його частиною є художня література (українська, російська, зарубіжна). Також представлено книги галузевого характеру – з питань економіки, права, літературознавства, техніки тощо.

За останні 5 років спостерігається тенденція збільшення нових надходжень: з 417 у 2000 р. до 2965 прим. у 2004 р.. І неабияка заслуга у цьому належить працівникам відділу, які спрямовують свої зусилля на привертання уваги громадськості до проблем комплектування.

Одним з нових напрямків роботи відділу є фандрейзинг – залучення додаткових коштів. З 2001 року відділом абонемента була започаткована благодійна акція “Аптека - бібліотеці”. Всі аптеки, що брали участь в акції були презентовані в бібліотеці. На кошти, отримані в результаті акції, придбана нова література для відділу.

Відділ пропонує читачам асортимент різних платних послуг: це продовження терміном користування документами, видача нових книг, придбаних за кошти від господарської діяльності.

Саме завдяки таким послугам працівники відділу абонемента можуть щорічно придбавати по 100 примірників нових видань з економіки, права, педагогіки, маркетингу, психології тощо.

Для більш успішної роботи відділу абонемента необхідно вирішити певні проблеми. Пріоритетним завданням вважається поповнення книжкового фонду, зокрема галузевої та довідкової літератури, який продовжує залишатися слабкою ланкою абонемента.

Нагальною необхідністю є впровадження автоматизованих технологій у відділі, які сприятимуть новому, більш оперативному та змістовному рівню обслуговування користувачів.


Література.

 1. Балкова И.В. Научные библиотеки и обслуживание студентов // Научные и технические б-ки. – 2001. - № 6. – С. 72 – 78.

 2. Васильєв О. Нові форми інформаційного обслуговування // Вісник Книжкової палати. – 1999. - № 9. – С. 21 – 22.

 3. Коломейчук Е.М. Структура обслуживания в универсальных научных библиотеках // Научные и технические б-ки. – 2004. - № 5. – С. 5 – 10.

СКОРОЧЕННЯ
АБІС – автоматизована бібліотечно- інформаційна система

АРМ – автоматизоване робоче місце

ВД - віртуальна довідка

БД – база даних

БЗ – бібліографічний запис

БО – бібліографічний опис

ВРІ – вибіркове розповсюдження інформації

ДАКККІМ - Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва

ДБА – довідково-бібліографічний апарат

ДЗК – диференційне забезпечення керівництва

ДІФ – довідково-інформаційний фонд

ДІО – довідково-інформаційне обслуговування

ЕБД – електронна база даних

ЕДД – електронна доставка документів

ЕК – електронний каталог

ЕКК – електронний краєзнавчий каталог

ЕР – електронний ресурс

ЗвЕКК – зведений електронний краєзнавчий каталог

ЗвСКК – зведений систематичний краєзнавчий каталог

ЗМІ – засоби масової інформації

ІК – інвентарна книга

ІП – інформаційні потреби

ІРБІС – інтегрована бібліотечно-інформаційна система

КДБА - краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат

КСО – книга сумарного обліку

МФВ – Міжнародний Фонд “Відродження”

НУВГП – Національний університет водного господарства та природокористування

ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека

РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет

РДОБ – Рівненська державна обласна бібліотека

ПЗ – програмне забезпечення

РЖ – реферативний журнал

РІЦ – регіональний інформаційний центр

РКБІС – регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система

СКС – систематична картотека статей

СУБД – система управління базами даних

ТЗК – тематичне забезпечення керівництва

ЦБС - централізована бібліотечна система

ЦМБ - центральна міська бібліотека

ЦРБ - центральна районна бібліотека

ЦСБ ААН - центральна сільськогосподарська бібліотека Академії Аграрних Наук

ЦСПШБ - централізована система публічно-шкільних бібліотекВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Буза Лідія Федорівна – головний бібліотекар відділу комплектування та обробки документів, організації каталогів РДОБ

Волкова Світлана Олександрівна – зав. відділом обслуговування іноземними мовами РДОБ, директор Інформаційно-ресурсного центру „Вікно в Америку” та Ресурсного центру для викладачів англійської мови, випускник американської програми обміну„Міжнародні відвідувачі – 2002”

Волян Наталія Петрівна – головний бібліотекар по автоматизації відділу маркетингу та наукової роботи РДОБ

Гірак Раїса Олександрівна – зав. відділом обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики РДОБ

Жуйкова Марина Миколаївна – бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи РДОБ

Каленюк Любов Миколаївна – провідний бібліотекар сектору краєзнавчої літератури та бібліографії відділу “Регіональний інформаційний центр” РДОБ

Кожан Неоніла Миколаївна – зав. сектором краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ

Корнійчук Наталія Василівна – зав. відділом обслуговування користувачів у читальній залі РДОБ

Костенко Марина Степанівна – викладач РДГУ

Костильова Лариса Анатоліївна – зав. регіональним інформаційним центром РДОБ

Литвиненко Наталія Миколаївна – зав. відділом обслуговування користувачів технічними документами РДОБ

Плетьонка Ніна Леонтіївна – зав. відділом комплектування та обробки документів, організації каталогів РДОБ

Савчук Світлана Олександрівна – зав. відділом абонемента РДОБ

Сисюк Олена Іванівна – зав. відділом обслуговування документами з мистецтва РДОБ

Слесаренко Лілія Сергіївна – заступник директора РДОБ з внутрішньої роботи

Ступницька Світлана Петрівна – зав. відділом маркетингу та наукової роботи РДОБ

Щербан Раїса Миколаївна – заступник директора РДОБ з наукової роботи

Ярощук Валентина Петрівна – директор РДОБ, кандидат історичних наук, викладач РДГУ

ЗМІСТПередмова

с. 3

Ярощук В.П. Історія комп'ютерізації ОУНБ: етап інтенсифікації

с. 6

Щербан Р.М. Регіональний аналітичний розпис статей. Підсумки ІІ етапу роботи корпорації

с. 21

Слесаренко Л.С. Користувач як об'єкт соціологічного дослідження (на основі впровадження автоматизованих технологій реєстрації користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці)

с. 27

Щербан Р.М. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина

с. 33

Ступницька С.П. Синтез традицій та інновацій в системі безперервної фахової освіти бібліотекарів

с. 44

Плетьонка Н.Л. Нові підходи до комплектування бібліотечного фонду

с. 49

Буза Л.Ф. Організація електронного каталогу в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі „ІРБІС”

с. 52

Волян Н.П. Веб–сайт – складова інформаційних ресурсів бібліотеки

с. 58

Костильова Л. А. Сучасні підходи до організації інформаційно-бібліографічної діяльності

с. 62

Жуйкова М.М. Інформаційно-бібліографічне обслуговування за допомогою автоматизованих інформаційно-бібліотечних технологій

с. 66

Волкова С.О. Зміна іміджу відділу обслуговування документами іноземними мовами – нагальне веління часу

с. 69

Литвиненко Н.М. Нові напрямки роботи з читачами

с. 73

Гірак Р.О. Нові підходи до роботи з читачами відділу обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики

с. 76

Корнійчук Н.В. Бібліотека і національні меншини: грані співпраці

с. 81

Костенко М.С., Споденюк Г.О. Відділ мистецтв у системі інформаційного обслуговування користувачів Рівненської державної обласної бібліотеки

с. 85

Кожан Н.М. Документальна пам'ять Рівненщини

с. 92

Каленюк Л.М. Система краєзнавчих бібліографічних посібників РДОБ (1994-2004 рр.)

с. 99

Сисюк О.І. Відділ мистецтв: традиції та творчий пошук

с.106

Савчук С.О. Бібліотечне обслуговування на абонементі: тенденції розвитку

с.108

Скорочення

с.112

Відомості про авторів

с.113

Наукове видання


Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки:

Збірник статей з досвіду роботиКомп’ютерний набір: Тирак З.М., Сахнюк Л.Г., Давидчук І.В.


1 Портал (лат. porta – вхід, ворота). Концепція порталів народилася давно, задовго до того, як заговорили про електронний бізнес. Першими були портали, які виросли з пошукових сайтів – Lxcos, Yahoo, Infosearch, Excite - інформаційні портали, розважальні портали. Вони надали єдиний вхід до глобального інформаційного простору та інструменти пошуку інформації, бібліотеку систематизованого контенту, засоби персоніфікації. Пізніше з ідеї Інтернет-порталу розвинулась концепція корпоративного порталу. Корпоративний портал – це еквівалент Mx Yahoo. В ідеальному порталі зібрані важливі дати, ресурси, програми (такі як електронна пошта і календарна інформація, відсилки на систему знань і пакети для групової роботи http://okc.ru)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка