Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотеки


РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ: РІВНЕНЩИНАСторінка3/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ: РІВНЕНЩИНА

Щербан Р.М.

Для громадян інформаційного суспільства якнайширший доступ до якісної інформації з різних аспектів та галузей його життєдіяльності набуває всезростаючого значення. Така інформація в Україні в різних формах електронного та друкованого форматів створюється широким колом громадських та приватних організацій на місцевому, національному та світовому рівнях і займає одне із чільних місць в їхній діяльності. Потік такої великої кількості інформації ускладнює і фрагментує інформаційне поле, що у свою чергу створює певні перепони на шляху перетворення цієї інформації в інші її форми, придатні для подальшого їхнього використання та створення інших видів інформаційних продуктів та послуг.

Публічні бібліотеки в Україні знаходяться в центрі системи забезпечення інформаційними послугами на місцевому рівні і відіграють важливу роль у розвитку цих послуг. Ними було створено велику кількість нових інформаційних продуктів та послуг соціально-громадського спрямування, які є надто предметно розрізненими, часто якісно неоднорідними і носять регіональний характер. З цієї причини такі послуги мають незначний вплив на розвиток регіону. Доступ до таких послуг часто буває неможливим поза межами бібліотек, вони часто не будуються на співпраці між інформаційними партнерами – такими як громадськість, недержавні громадські організації, бізнес-структури та окремі громадяни.

В Україні існує урядова програма з питання створення інформаційного суспільства, спрямована на сприяння інтеграції країни в міжнародне інформаційне суспільство і надання на місцевому рівні широких можливостей доступу до регіональних, національних та міжнародних інформаційних ресурсів за принципом “one stop servise” або “one stop shopping”. Сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості виробництва, розповсюдження і використання інформації та знань, що дозволяє накопичувати інформацію в електронній формі, обмінюватися нею як в межах регіону, так і між різними регіонами та країнами. Реалізація цього завдання стала можлива завдяки створенню на базі обласних публічних бібліотек регіональних корпоративних інформаційних порталів1 як важливого чинника підвищення якості та повноти інформації

Сутність проекту полягає у створенні регіональних інформаційних корпоративних порталів, завданням яких буде вдосконалення громадського суспільства, подальший розвиток демократії на місцевому рівні, а також залучення громадськості до участі в демократичних процесах.

Проектом передбачалася розробка нової моделі забезпечення громадськості інформацією через співпрацю основних учасників інформаційного поля регіону на засадах партнерства і загальноприйнятих стандартів. Розвиток регіональних інформаційних послуг є головною передумовою налагодження співпраці між бібліотеками та іншими інформаційними провайдерами в регіоні. Головним елементом стратегії передбачалось зміцнення та підтримка партнерських стосунків із громадськими, добровільними та приватними організаціями. Публічні бібліотеки мають стати посередниками, координаторами і законодавцями інформаційних та технічних стандартів системи громадських інформаційних послуг.

Серед ключових стратегій впровадження проекту передбачалась оцінка місцевих, національних та глобальних інформаційних ресурсів, визначення головних партнерів та цільових груп і діяльність з розповсюдження інформації. Створення регіональних інформаційних корпоративних порталів проводилося за чотирма основними напрямами:


 • формування системи: дослідження/аналіз потреб користувачів, функціональні розробки, створення базису з урахуванням вимог програмного та апаратного забезпечення;

 • розробка операційних прототипів програмного забезпечення, яке можна було б встановлювати на сайтах бібліотек-партнерів;

 • тестування і оцінка як функціонування і продуктивності системи, так і її ринкового пристосування. Цей напрям передбачав структурований підхід до коментарів кінцевих користувачів з метою оптимізації системи зворотного зв’язку і можливостями подальшого вдосконалення та підтримки сервісних функцій; запуск системи.

 • розповсюдження результатів впровадження проекту і презентація його перед широким загалом бібліотечної спільноти.

Ідея та ініціатива проекту належить Міжнародному фонду "Відродження" Організаційну та фінансову підтримку здійснювали:

 • Інститут Відкритого Суспільства (Будапешт, Угорщина)

 • Міністерство культури і мистецтв України

 • Європейський СоюзПредставництво Європейської Комісії в Україні

 • Представництво Світового банку в Україні

 • Центр інформації та документації НАТО в Україні

 • Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, IREX (в рамках програми IATP)

 • Британська Рада в Україні

 • Гете-Інститут у Києві

 • Міжнародний Альянс "Бібліотечні та інформаційні технології – 21 сторіччя"

 • Асоціація Україна – розвиток через Інтернет

Програму "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек" внесено як складову до програми Розвиток Інтернет в Україні” у рамках реалізації Національної програми інформатизації. У регіонах, у тому числі в Рівненській області, Програма здійснюється тільки за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що заохочується на державному рівні (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 р.)

У 2003 році в Україні проведено закритий тендер розробки спеціалізованого програмного забезпечення для регіональних порталів та закупівлі обладнання. Переможцем конкурсу став консорціум організацій Асоціація “Україна – розвиток через Інтернет”, ”Інститут розвитку інформаційного суспільства”, “Комп'ютер Ленд Україна”, корпорація “Квазар-Мікро”. Розробниками створено єдину для всіх учасників структуру порталу, яка включає Новини, Тематичні розділи, Консультації, Каталог ресурсів, Фотогалерею. Кожний з таких розділів має структуру: Регіон і влада, Новини, Засоби масової інформації, Культура і мистецтво, Наука і освіта, Здоров‘я, медицина, Бізнес, економіка, Людина і суспільство, Товари і послуги, Транспорт, туризм, Дозвілля, розваги. В кожному з таких розділів є форуми. Передбачено, що відвідувачі можуть висловити свої думки, пропозиції щодо роботи порталу.

Відповідно до плану реалізації проекту Рівненська державна обласна бібліотека серед інших 7-ми бібліотек в 2003 році була включена в першу чергу.

Проекту “Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек” передувала підготовча робота. Протягом 2001-2003рр. Національною Парламентською бібліотекою України проводились соціологічні дослідження “Електронні інформаційні ресурси бібліотек України,” аналіз реалізації підготовчого етапу програми “Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек.” Його метою було вивчення інформаційних електронних продуктів великих державних та обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ), стану укомплектованості їхніх фондів документами на електронних носіях; кадрового складу підрозділів автоматизації та підрозділів, що забезпечують інформаційні послуги з використанням електронних ресурсів, комп’ютерного парку та периферійних технічних засобів, програмного забезпечення.

З 2001 року Міністерством культури спільно з МФВ розпочато підготовку кадрів. Питання формування інформаційних ресурсів регіонів на терені обласних наукових бібліотек розглядалося у 2002-2003 роках за участю представників РДОБ на “Травневій школі”, нараді директорів бібліотек України. Три працівники сектору РДОБ брали участь у конференції “Інформаційні ресурси в бібліотеках - 2004”(м. Миколаїв).

З 6 по 10 грудня 2004 року член робочої групи, бібліотекар першої категорії навчалася на Всеукраїнському семінарі "Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет. Дублінське ядро метаданих".У 2003 р. РДОБ приступила до створення регіонального порталу. Цю роботу виконували працівники аналітичного відділу, які набули досвіду в реалізації проекту “Регіональний портрет Рівненщини.” Штат відділу складався із 7 чол. На основі запропонованої розробниками моделі було створено дизайн Рівненського регіонального порталу. (Див. мал. 1).
Мал.1
Першим етапом роботи над регіональним порталом був пошук, аналіз та відбір необхідних регіональних Веб-ресурсів, їх каталогізація. Для опису цифрових ресурсів вибрано мову Dyblin Core. Світовою громадськістю вироблені рекомендації по набору полів і методу каталогізації інформаційних ресурсів достатньо прості та доступні для користувачів. В цей набір, який називається metadata Set (DC), входить 15 елементів, в яких описуються основні характеристики інформаційного ресурсу.

Заголовок - Title

Створювач (Автор )-Creator

Тема ( Предметна рубрика )- Subject

Опис ( Анотація ) -Description

Видавець - Publisher

Співавтор - Contributor

Дата – Date

Формат - Format

Тип - Type

Ідентифікатор - Identifier

Джерело - Source

Мова – Language

Відношення - Relation

Охоплення (покриття) - Coverage

Авторські права.- RightsЗа правилами Dyblin Core кожний із 15 елементів не є обов’язковим і може повторюватись. Для більш детального опису деяких елементів можуть застовуватися піделементи , які називаються кваліфікаторами. (Кваліфікатор –інформація, яка уточнює інформацію поля ).Спеціалісти порталу РДОБ при описі ЕР використовує 11 елементів.


DC.Identifier:

531094598

Назва:

Костопільська центральна районна бібліотека

Створювач:

Костопільська центральна районна бібліотека

Опис:

На сайті Костопільської центральної районної бібліотеки міститься інформація про систему публічно-шкільних бібліотек району, ресурси бібліотеки, послуги, довідка про Костопіль. Розміщена віртуальна громадська приймальня.

Видавець:

Тимощук Наталія

Співавтор:
Тип:
Формат:
Джерело:
Зв'язок:
Охоплення:
Права:
публікувати в форматі:

Text

Мова:

українська

Гіперпосилання на джерело:

http://libr.rv.ua/kostopil/index.html

Contacts:

35000, м. Костопіль, вул. С.Руданського,4, e-mail: library@kost.rv.ua

Last modified date:

2004-11-15

Дата розміщення на порталі:

2004-11-15

Дата переводу в архів:

2007-12-15

Протягом дії проекту (з 1.12.2004 по 1.05.2005 року) працівниками бібліотеки в розділі "Каталог ресурсів” описано понад 650 регіональних веб-ресурсів. З них найбільше ресурсів представлено в розділі Товари і послуги (427), в тому числі: Будівництво, Ремонт, інтер’єр (104); Регіон і влада (167), Наука і освіта (24), Здоров'я, медицина (24); Новини, засоби масової інформації (26). На 1.10 2005 р. в каталозі ресурсів внесено 791 документ. Деякі рубрики каталогу не заповнені через відсутність Інтернет-ресурсів. В “Тематичному розділі” їх доповнює тематична, фактографічна інформація, повнотекстові документи, надані установами, громадськими та державними організаціями. Збір матеріалу здійснюється відповідно до запитів (офіційних листів) РДОБ. (Додаток № 1)

Надіслана в паперовому та електронному вигляді інформація переглядається, відбирається, редагується і лише після цього публікується на порталі. В тематичних розділах накопичено10100 документів.

В розділі “Новини” щоденно заноситься інформація про культурно-освітні події, суспільно-політичне життя краян та ін. Відбирається інформація шляхом перегляду регіональних видань в мережі Інтернет.

В розділі “Фотогалерея”, який побудований за аналогічною структурою, розміщено документи, надані організаціями, установами та окремими особами. Найбільше інформації представлено за рубрикою “Культура і мистецтво”. (Театри-21 документ, Пам’ятники і пам’ятні місця - 14 документів , Художні промисли -125 документів.)

Портал створюється як ресурс, який пропонує користувачам різних вікових категорій оперативну, аналітичну і довідкову інформацію з різноманітних питань життєдіяльності краян, історії, культури.

Це об'ємний банк інформації про товари, послуги, ціни підприємств різних форм власності, банків, інформація про адміністративно-територіальний устрій та владні структури, видатних діячів та почесних громадян краю. Користувач зможе відвідати заповідники та пам'ятні місця, довідатись, до якого навчального закладу вступити, отримати необхідну довідку з правоохоронних, соціальних питань, бізнесу та економіки. Дізнатися, де і які товари придбати для дому та сім'ї, вибрати найзручніші транспортні послуги, найкращі туристичні агентства, кафе, бари, ресторани. І ще багато цікавої інформації. Сучасна технологія дозволяє зберігати великі об'єми різних типів інформації і створювати великі бази даних.

Аналогічні портали створені в усіх регіонах України. Завдяки чіткий системі навігації ділові люди зможуть вивчити кон'юнктуру ринку Рівненщини та областей України, здійснити пошук ділових партнерів.

Портал пропонує користувачам такі сервіси: Реєстрація та пошук. Реєстрація користувачів здійснюється з метою надання доступу до розширеної функціональної системи та додаткових даних порталу. Користувач заповнює реєстраційну форму: ім'я, адреса електронної пошти, ідентифікатор, система здійснює реєстрацію, про що повідомляє користувача. Зареєстрованим на порталі користувачам (їх є 100) надається можливість розмістити безкоштовно інформацію:


 • про сайт в розділ "Каталог ресурсів" (додані ресурси перевіряються, редактором здійснюється оцінка і лише тоді інформація додається). При бажанні занести ресурс оперативніше користувач може встановити на своєму сайті банер Порталу;

 • про діяльність підприємства в розділ "Тематичні розділи", послуги, сервіси, ціни, фото та інше;

 • в розділ "Фотогалерея";

 • обговорити актуальні теми в розділі "Форум".

Зареєструвавшись, користувачі можуть висловити свої побажання, пропозиції, думки щодо роботи порталу та розвитку нашого міста, розповісти цікаві події (повідомити новину). Корисною є інформація, розміщена за розділами: Кіно, театри (обговорення фільмів, спектаклів). Музика (стилі, музиканти, новини музики.)

Спеціалістами систематично проводиться моніторинг відвідування порталу користувачами, розробляються рекомендації щодо наповнення, розширення його контенту. (Додаток № 2).

З наведених даних видно, що протягом 2005 року найбільше відвідувань було у березні: їх число складало 966, 1647 візитів; у вересні збільшилося число сторінок (14126), які переглядалися користувачами.

Передбачена програмою статистика дає можливість простежити відвідування користувачами порталу протягом тижня, доби, використання ними ресурсів. (Додатки № 3, № 4, № 5,). Фіксується також відвідування порталу користувачами різних країн. (Додаток № 6)

Регіональний інформаційний корпоративний портал дозволив забезпечити структурований доступ до інформації як місцевого, так і глобального значення через мережу Інтернет, а також вдосконалити пошукові механізми посередників, створити рівні можливості для регіональних органів влади, недержавних організацій, закладів культури та освіти, бізнесових структур у презентуванні себе перед місцевими, національними та міжнародними спільнотами.

Портал став однією із складових різноманітних послуг, які надають публічні бібліотеки, включаючи організацію пошукових запитів через електронну пошту. Портал відіграє важливу роль як один із засобів взаємодії з місцевими органами влади, забезпечує доступ до інформації місцевих адміністрацій, а також загальнодержавного рівня в таких галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, система пільг та субсидій, оподаткування, працевлаштування і право.

Технічна підтримка порталу здійснюється асоціацією „Україна - розвиток - через Інтернет” через форуми на “Сайті підтримки проекту РІЦ” (регіональні інформаційні центри). Функціонують форуми: Настроювання сервера, Дизайн , Наповнення порталу, Пропозиції, Просто поспілкуватися. Виявлені помилки висвітлюються на форумі сайту підтримки в рубриці “Отчет об ошибках“. Адміністратори та члени регіональних робочих груп обговорюють з розробниками програми проблемні питання, звертаються за порадами, повідомляють про виявлені на порталі помилки. Розробники програми постійно знайомляться з інформацією, розміщеною на форумах, усувають недоліки, або надають консультації адміністраторам регіональних порталів щодо їх усунення. На головній сторінці „Сайта..” представлена статистика всіх порталів щодо наповнення контенту, їх рейтинг. Портал Рівненської РДОБ у рейтингу постійно знаходиться на 3-6 місці.

PR проекту.

Реєстрація та розміщення посилань на портал у всесвітніх пошукових системах та каталогах - 22. Серед них Rambler, MSN, Yandex, Google, Aport, Overture, Employersseekers, Mail.ru, Meta, Nigma, Bigmir, Mytop-in, Ipages, Сова - поиск в Украине, Укроп, Altavista, AOL, Startua, RAGY, Punto, Online.ru, Ukrweb. Встановлено партнерські зв'язки з метою розміщення на 8-ми сайтах партнерів банеру порталу, зокрема сайт газети „Рівне вечірнє", Інтернет-клуб „Глобус", Рівненський форум, „Всі Сарни" - інформаційний портал, провайдер Рівненські Глобальні Мережі, Інтернет-клуб „Ера", Сова - сторінка міста Сарни, сайт Сарненської централізованої бібліотечної системи.

У рейтингу відвідуваності сайтів, зареєстрованих в системі ВІGMIR.net, портал протягом вересня 2005 року займав 12 позицію серед 165 сайтів Рівненського регіону.

Підготовлено та видано рекламний буклет ("Регіональний інформаційний портал: Рівненщина" - 1000 прим.), який розповсюджено серед бібліотек, підприємств, фірм, організацій.

Робоча група інформувала про реалізацію проекту та можливості порталу на семінарі-практикумі завідуючих довідково-бібліографічними відділами та відділами комплектування; бібліотечних працівників різних систем та відомств, директорів ЦБС, завідуючих шкільними бібліотеками. Можливості використання та поповнення порталу вивчалися під час занять спеціалістами районних державних адміністрацій , педагогами шкіл міст і сіл області.

Передбачені проектом завдання по створенню регіональних порталів виконані. Роботу над порталом, актуалізацію його контенту здійснюють два спеціалісти.

Проте успішна робота по наповненню контенту можлива за умовою усунення розробниками програми існуючих перешкод.

На даний момент немає можливості прикріплювати об'єкти до опублікованих статей, здійснювати пошук документів за ключовими фразами у адміністративному центрі, редагування опублікованих документів, видалення малюнків, документів.

Існує невідповідність у відображенні кількості документів у різних відділах адміністративного інтерфейсу, в обліку занесених документів і відображених в інтерфейсі, що не дає чіткої інформації користувачеві при здійсненні пошуку. Некоректною є робота по наповненню контенту розділу “Консультації”. Не створено архіву в розділі “Новини”, що погіршує пошук інформації.

Складна архітектура Порталу не дозволяє користувачеві оперативно орієнтуватися в пошукових можливостях ресурсу. Відсутній взаємозв'язок між його розділами, а це означає, що читач під час пошуку конкретної інформації змушений відкривати певну рубрику в кожному із розділів порталу “Ресурси”, “Тематичний розділ”, “Фотогалерея”.Розробники програми систематично працюють над виправленням недоліків з метою забезпечення повноцінного функціонування порталу.
Література.

Руководство по использованию Системы управления содержанием Регионального Портала в коробке / Ассоциация «Украина – развитие через Интернет». – К., 2004. – 31 с.

Ярощук В.П., Демчук П.І. Підсумки роботи по реалізації проекту “Створення регіонального порталу і інформаційного центру” за період з квітня 2003 по серпень 2004 рр. // Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Зб. ст. – Рівне: Перспектива, 2004. - С. 62-65.
Вебліографія

Киреев, А.Web-порталы. Открытые Компьютерные Системы > (9 жовт. 2005р)

Про портал.-Регіональний інформаційний портал
Рівненщина

> (9 жовт. 2005р.)

Публічні бібліотеки як осередки програми "Регіональні інформаційні портали" > (8 жовт. 2005р.)

Реклама. Рекламні можливості порталу. Закарпаття. Регіональний рекламно–туристичний портал

<http://zak.tis-www.com.ua/uk/> (5 жовт. 2005р.)

Додаток № 1Директору асоціації адвокатів "Право"Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка