Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотекиСторінка5/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Буза Л.Ф.

У 1991р. в Рівненській державній обласній бібліотеці розпочалася робота по створенню електронного каталогу, яка здійснювалася за програмою „Електронний каталог” на основі СУБД (Система управління базами даних) „Карт-плюс”. У 2002 р. БД склала 32 тис. бібліографічних записів (БЗ).

Запровадження автоматизованих технологій обумовило впорядкування та оптимізацію технологічного процесу „шлях книги в бібліотеці”, до якого було внесено суттєві зміни. Крім того значно прискорився процес обробки документів.

З 2003 р. формування електронного каталогу здійснюється на основі програмного забезпечення інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС (розробник Державна публічна науково-технічна бібліотека Російської Федерації).

Освоєння нових технологічних процесів вимагало від працівників відділу підвищення продуктивності праці і скорочення затрат на бібліотечні процеси.

Протягом 2003 - 2004р.р. ЕК поповнився 8 тис. БЗ і його обсяг складав понад 40 тис.

У 2004р. проведено конвертацію БД книг (32 тис. записів) з програми „Електронний каталог” на основі СУБД в програму ІРБІС. Програмна структура БД електронного каталогу ІРБІС відповідає міжнародному формату UNIMARK, який забезпечує можливість ведення повного бібліографічного опису різних видів документів відповідно до діючого стандарту 7.1-84.

Каталогізаторами проводилася редакція ЕК. Адже будь-які помилки, припущені при конвертації, могли б привести до втрати інформації. Скорочення слів, порушення інтервалів, відсутність розділових знаків - такі типові помилки виявлені в процесі конвертації БД. Вручну проставлялося місце збереження кожного документа.

Взаємопов’язані робочі місця АРМ „Комплектатор” і АРМ „Каталогізатор” орієнтовані на роботу в локальній мережі.

У технологічному циклі комплектування і обробки документів автоматизовані такі процеси:

- сумарний облік видань;

- індивідуальний облік;

- розподіл видань по структурних підрозділах;

- списання документів;

- отримання широкого спектру вихідних форм (інвентарна книга, звіт документів в бухгалтерію);

- звіряння на дублетність;

- копіювання видань;

- визначення предметних рубрик.

Першим процесом при одержанні партії книг є створення нового документа в БД комплектування - чергового запису книги сумарного обліку (КСО), номер якого присвоюється за допомогою системи. Він є ідентифікатором партії книг при отриманні вихідних форм і подальшої її обробки. В КСО вводиться номер акту або накладної; джерело комплектування; дата надходження; кількість назв і екземплярів; сума видань (відповідає супровідному документу). (Див. мал. 1)


Мал. 1
Індивідуальний облік документів здійснюється у відповідних аркушах системи ІРБІС, що складається з полів. Кожне поле має свою назву: автор, назва, серія, видавництво, ISBN. Сукупність записів автоматично формує словники за різними елементами бібліографічного опису: авторів, назв, ключових слів тощо, які забезпечують пошук інформації в БД електронного каталогу.

Кожному документу надається код статуса „0” і присвоюється інвентарний номер, який в системі проставляється автоматично. Якщо в партії документів декілька примірників однієї назви, тоді документам надається код статуса „R”, в результаті чого інвентарні номери розмножуються за допомогою системи. Наприклад: Введено 3/15, результат розмноження: 15,16,17. Такий технологічний процес дає можливість зекономити час і працювати з однією партією документів двом працівникам.

Після завершення введення партії документів виконуються процеси „Глобальне корегування” і „Поповнення запису КСО”. Зазначені процеси дають можливість поповнити аркуш „Дані про надходження”.

Системою передбачено вилучення документів з Інвентарної книги. Зокрема, вилучаються документи, яким надається код статуса „6”.

Водночас, відмічаючи позитивні сторони системи ІРБІС АРМ „Комплектатор”, слід зазначити і окремі проблеми, що виникли під час роботи.

Основною формою обліку фонду для комплектаторів є Книга сумарного обліку(КСО) і Інвентарна книга (ІК). Відповідно до прийнятих в Україні нормативів структура ІК в паперовому варіанті складає інформацію про інвентарний номер, автора, назву, рік видання і ціну. Програмою пропонується перегляд ІК за даним номера КСО чи за порядковим номером документа, який надійшов, що не завжди зручно. (Дод. 1) Для спеціалістів найбільш зручним був би перегляд ІК, починаючи з будь-якого інвентарного номера. Документи в цій книзі повинні розміщуватися в порядку зростання інвентарних номерів, а не за зростанням порядкового номера запису. Розміщення по інвентарних номерах при перегляді надає можливість перевірити правильність введення їх в документи і не припускати помилок в інвентарних номерах.

Деякі незручності мають місце і при веденні звітних документів. Програма не враховує вартість документів, які не ставляться на баланс (брошури). Комплектатор цей процес виконує вручну. Недосконалою є програма і у визначенні видань за типами.

АРМ „Каталогізатор” - інтегрована бібліотечно-інформаційна підсистема, за допомогою якої створюється та ведеться електронний каталог.

Отримавши дані за допомогою системи з АРМ „Комплектування”, каталогізатор заповнює робочі аркуші (екранних форм), які орієнтовані на бібліографічні описи всіх видів документів.

Система надає оригінальну технологію автоматичного звіряння на дублетність, що виключає повторне введення в БД електронного опису видання, вже існуючого в БД. Якщо система виявляє видання в БД, яке повністю співпадає з тим, що вводиться, тоді до нього дописується тільки інвентарний номер.

ІРБІС має спеціальні технології копіювання даних, що виключає необхідність повторного введення при створенні аналогічних бібліографічних описів. Це, зокрема, стосується введення багатотомних (що продовжуються) видань. На відміну від моновидання, яке описується в робочому аркуші PAZK, багатотомник вводиться у SPEC аркуш із спеціально призначеними для цього полями, в яких після копіювання БЗ попереднього тому видання вносяться зміни в даний БЗ.

Одним із специфічних об’єктів каталогізації є опис електронних ресурсів, яких у РДОБ близько 500 назв. У базовому форматі UNIMARC для опису електронних ресурсів введено ряд полів, які призначені для опису їх специфічних характеристик. Зокрема всі поля заповнюються по даних з супровідної етикетки електронного ресурсу у відповідності до вимог стандарту 7.83-2001. Передусім це загальне визначення матеріалу (у квадратних дужках наводиться визначення [електронний ресурс]), основні характеристики в області виду, розміру та обсягу ресурсу, дані про фізичний носій, системні вимоги, які включають дані про технічні пристрої, мова програмування, операційні системи та інші специфічні характеристики. (Див. мал.2)


Мал. 2
Програмна розробка системи ІРБІС має зручний інтерфейс користувача, зокрема для роздрукування необмеженої кількості карток для традиційних каталогів, що дало можливість значно покращити їх наповненість та якість.

Проблема створення авторитетного файлу предметних рубрик вважається за одну з ключових проблем комп’ютерної обробки документів. В Україні, на жаль, не існує єдиного координаційного центру, який би займався питаннями каталогізації.

РДОБ сформувала тематичний рубрикатор, який систематично поповнюється. Для каталогізаторів великою підмогою у роботі став іформаційно-пошуковий тезаурус, підготовлений фахівцями Національної Парламентської бібліотеки України. Використання інформаційного продукту на СD дає можливість кваліфіковано визначати предметні рубрики.

Аналізуючи ефективність діючого в бібліотеці електронного каталогу, одним із пошукових елементів якого є предметна рубрика, можна зробити висновок, що предметні рубрики, котрі сформульовані без використання нормалізованої лексики, не можуть бути ефективним засобом предметного пошуку. У майбутньому використання саме уніфікованої інформаційно-пошукової мови тезауруса забезпечить при якісному індексуванні документів високу точність пошуку в АБІС ІРБІС і дозволить оперативно реагувати на появу нових понять (термінів).

Таким чином, роль АБІС ІРБІС у формуванні електронного каталогу є надзвичайно великою. Вона дозволяє значно скоротити час на всі процеси оброблення документів, починаючи від замовлення і закінчуючи їх списанням, вести статистичний і індивідуальний облік документів та їх звітність, здійснювати пошук в різних БД.

Додаток № 1

Лист инвентарной книги (индивидуальный учет)

для КСУ N 2005/14 (28.03.2005)


Дата, N КСУ

Инв.N Штрих-код

Подразде-ление

Отметка о пров/

Автор и заглавие

Год изд.

Раздел знаний

Цена

N акта выбытия

28.05.05(2005/14)


935455


КС

Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. -640c.

2001

8

9.00
28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)
935437

935438Аб

ЧЗ

Жулинський Г. То твій, сину, батько. -109 с.

2003

5

4.00

4.00

28.05.05(2005/14)


935448


Аб

Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П'ятдесят років без Сталіна. -142 с.

2003

5

4.00
28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)
935449

935463ЧЗ

КС

Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. -416 с.

2003

5

15.00

15.00

28.05.05(2005/14)


935460


БВ

Українські часописи Львова 1848 - 1939; Т.3: . -912 с.

2003

5

85.47

28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)


935439

935440


935441


КС

КС

ЧЗ


Архіви. -432 с.

2003

5

25.00

25.00


25.00
28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)
935442

935443ЧЗ

Аб

Кириченко Б. Присмерк у полудень. -368 с.

2002

5

8.00

8.00

28.05.05(2005/14)


935444


ЧЗ

Дзісь Г. В епіцентрі людської біди. -208 с.

2003

5

15.00

28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)

28.05.05(2005/14)


935445

935446


935447


ВТЛ

ЧЗ

Аб


Карлін М.І. Правові основи підприємництва. -188 с.

2000

5

4.00

4.00


4.00
28.05.05(2005/14)


935450


ЧЗ

Невідомський Л. Дивна планета Колима, де вічно плачуть і співають або К-577 - це я. -152 с.

2003

10

4.00Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка