Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотеки


Сезам казкового Алі-Баби, рідною мовою людини”Сторінка8/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сезам казкового Алі-Баби, рідною мовою людини”


Ван-Дайк

Змінюються часи,а з ними змінюємося і ми

Роберт Оуен

Радикальні зміни у сфері виробництва, розповсюдження, обміну та використання інформації неодмінно впливають на суспільство в цілому та окремі його сфери – науку, культуру, освіту, виробництво. Новітні технології та збереження інформації викликали бурний зріст електронної продукції. Тому бібліотеки як елемент соціальної структури не можуть залишатися у своєму колишньому вигляді. Адже сучасна бібліотека відчуває великий вплив глобальних суспільно-економічних і соціально-культурних перетворень, що викликані розвитком нових форм хазяювання, реформуванням освіти, змінами в структурі зайнятості населення. Все це спричинило трансформацію соціальної ролі бібліотек, які були змушені переусвідомити свої функції у новій соціокультурній та економічній ситуації та переорієнтувати свою діяльність у відповідності з новими реаліями та проблемами життя.

Відділи обслуговування документами іноземними мовами, що є структурними підрозділами майже кожної обласної бібліотеки, також змушені були відповідати новій бібліотечній політиці, або як говорять американські бібліотекознавці: бібліотеки повинні відповідати вимогам часу. Адже сьогодення потребує, щоб іноземна мова стала знаряддям розвитку мислення, активної громадської освіченості кожної людини. Цього можна було досягнути тільки шляхом радикальної зміни іміджу відділу, змісту його роботи, оскільки потреби часу вимагають не тільки акумулювання та зберігання інформації, але й виконання функцій навігації в сучасному освітньому просторі.

Відразу виникло питання: чи готовий відділ, максимально відчуваючи цю потребу, вирішити завдання запровадження нових технологій? Відповідь, на жаль, була негативною, бо теоретичні осмислення необхідних змін ніяк не співпадали з практичним втіленням цієї мети.

Поясню детальніше. На початку 2000-их років неухильно зростав гострий попит читачів відділу на друковані та цифрові матеріали мовою оригіналу, що стосуються всього спектру вивчення та викладання іноземних мов. Це учбові, довідкові, енциклопедичні, методичні видання (якщо до цього часу така література і була у відділі, то у ній переважали навчальні видання російською випуску середини 70-90-х років). Запитувалась також багатогалузева література іноземними мовами (особливо з питань суспільно-політичної та економічної тематики, гуманітарних питань). Цей попит був обумовлений декількома причинами. По-перше, загальними: розповсюдженням тенденції до досконалого вивчення іноземних мов, зокрема, англійської; зростаючими можливостями для молоді навчання за кордоном; поширенням економічних та культурних зв’язків між Україною і країнами світу та поширенням безпосередніх контактів між організаціями, підприємствами та установами в країні. По-друге, регіональними: територіально Рівненська державна обласна бібліотека розташована у центрі міста, поблизу багатьох навчальних закладів (Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут слов’янознавства, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціалізовані загальноосвітні середні навчальні заклади), що обумовило постійне збільшення кількості користувачів відділу. В свою чергу у відділі існувало коло проблем: збіднений асортимент фонду, відсутність технічного оснащення відділу, а також нестача кадрів (на той час у відділі працювало лише три спеціаліста на 3,5 тисячі читачів при повному обсязі роботи, що притаманна іншим структурним підрозділам бібліотеки: комплектування, обробка, інформаційно-бібліографічна робота, ведення довідкового апарату та організація масових заходів). Ці проблеми обмежували можливості надання працівниками оперативної та актуальної інформації, що потребували користувачі.

Але вирішення проблем прийшло як завжди несподівано і вчасно.

У вересні 2002 році у РДОБ за підтримки Посольства США в Україні з метою матеріальної підтримки українських бібліотек інформаційно-методичними ресурсами відкриваються: Інформаційно-ресурсний центр „Вікно в Америку”, а трохи згодом, у жовтні 2003 року, - Ресурсний центр для викладачів англійської мови. Відкриття цих центрів було спрямовано на задоволення культурних, освітніх, професійних, інших потреб населення області в інформації з питань економіки, політики, історії, освіти та культури країн світу і, зокрема Сполучених Штатів Америки. За умовою відкриття центру бібліотека надавала приміщення та бібліотекарів із знанням англійської мови (договір був укладений безпосередньо з бібліотекою), Уряд Сполучених Штатів виділяв кошти для придбання колекції книжок, баз даних на компакт-дисках та відео-колекції документальних та класичних американських художніх фільмів. Відділ обслуговування документами іноземними мовами отримав технічне обладнання, зокрема два комп’ютери з підключенням до Інтернету, принтер, копіювальний апарат, телевізор та DVD-програвач. Користувачі відділу були забезпечені «базовим комплектом» книжкової колекції з п’яти розділів:

- історія, економіка, політика, держава і право;

- бізнес-інформація (довідники для підприємців і ділових людей, статистичні збірки та довідники, інформація про фірми та їх адреси):

- освіта (довідники до вступу в американські навчальні заклади, відомості про американські освітні програми )

- підручники, відео- та аудіо-курси, посібники з методики та лінгвістики, книги з американського країнознавства та літератури, компакт-диски з вивчення англійської мови, довідники, словники, а також велика колекція художніх творів класиків та сучасних авторів;

- велика колекція (до 150-ти назв) американських художніх фільмів, аудіо- та відео-матеріали, CD, карти, плакати, фотографії.

Не дивлячись на те, що проект мав чітку країнознавчу цілеспрямованість (ознайомлення із всім спектром життя, що стосується суто США), працівники відділу, використовуючи книжкові ресурси та доступ до повнотекстових баз даних на електронних носіях, що були у фонді відділу, отримали колосальну можливість повноцінного інформаційного забезпечення запитів користувачів.

Втілення цих проектів дало змогу майже повністю вирішити проблему комплектування фонду в межах тематичного та видового аспектів документного потоку, що надходить у відділ. Наявність комп'ютерів і підключення до мережі Інтернет надало відвідувачам унікальну можливість користування електронними бібліотеками та повнотекстовими базами даних, які вирізняються високим якісним рівнем. Найбільшою популярністю серед користувачів відділу користуються “Проект Гутенберг” (www.promo.net/pg), де відображені безкоштовні видання англійською, “EBSCO Information Services” (http://www.ebsco.com) із більш ніж 50-ма базами даних практично з усіх галузей знань, “ProQuest” (www.proquest.com), що включає біля ста основних баз даних, серед яких – галузеві та тематичні повнотекстові зібрання, реферативні та бібліографічні бази даних, електронні архіви газет та журналів. (Дві останні бази є комерційними, але завдяки проектам до них періодично надається можливість безкоштовного доступу). Каталоги освітніх ресурсів, наприклад, на допомогу вчителям іноземних мов - http://virtlab.ioso.ru. Тобто документальна база фонду на сьогоднішній день розвивається завдяки комплектуванню традиційними, електронними та сітьовими ліцензійними документами.

Проекти сприяють еволюції довідково-пошукового апарату. З січня 2004 року у відділі ведеться електронний каталог газетно-журнальних статей (його база на 1.10.2005 р. нараховує близько двох тисяч назв) та електронний каталог нових надходжень (більше 1000 назв).

Працівники відділу також отримали змогу створювати необхідну для інформування користувачів webліографію, формуючи навігаційну систему для Інтернет-видань. Найбільш ефективно використовують webліографію викладачі, вчителі та студенти, здійснюючи в мережі Інтернет пошук нових проектів для впровадження в учбовий процес чи матеріалів для науково-дослідницької роботи.

Завдяки проектам вдалося вирішити і проблему електронної обробки документів, які обліковуються сьогодні за програмою ІРБІС.

Перебудова змісту роботи відділу сприяла різноманіттю культурно-масових заходів та підвищенню їх якісного та професіонального рівня. Поряд із традиційними (виставки, презентації, семінари, конференції тощо) з’явилися нові форми масової роботи. Наприклад, English Club, до роботи в якому залучені волонтери Корпусу Миру і який з задоволенням щосереди відвідують і діти, і вчителі, і студенти. На засіданнях клубу обговорюються різні теми, демонструються кінострічки англійською мовою, проводяться заняття з граматики, відмічаються національні свята. Все це допомагає відвідувачам не тільки вдосконалювати свої знання англійської, але й розвивати навички спілкування, просто цікаво проводити своє дозвілля.

Вже два роки у відділі працює Кіноклуб.

Минулого року у відділі започатковано зовсім нову форму масових заходів, можливо, на перший погляд і не притаманну бібліотеці, але дуже важливу на сьогоднішній день. Йдеться про „уроки демократії”, адже функція громадянського виховання та освіти цілком може реалізовуватися і в бібліотеці як установі масового відвідування, що тісно співпрацює з закладами освіти. Випускники програми FLEX, що пройшли стажування в ОБСЄ з питання “Voters’ Education Advocacy” (Освіта виборців), напередодні минулорічних виборів президента України, були протягом двох днів тренерами учнів та студентів міста. Розглядалося питання важливості голосування, обговорювалися права, які належать молодим виборцям. Учасники ділилися своїм власним баченням громадянської політики.

Сьогодні відділ є мультімедійним центром, де проводяться зустрічі з представниками Посольств іноземних країн в Україні (зокрема США, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі). Так протягом двох останніх років вже традиційно у відділі проходять заходи за сприянням Посольства Франції в Україні в рамках програми „Французька весна в Україні”. Багатьом користувачам запам’ятався інформаційний ярмарок, що проводила Британська Рада за участю посла Великобританії в Україні, постійно відбуваються зустрічі представників американського Посольства з випускниками освітніх програм. У серпні цього року на базі центру „Вікно в Америку” відбулася зустріч з віце-консулом візового відділу Посольства США в Україні Моллі Стівенсон з метою ознайомлення з новими правилами візового режиму для українських громадян. Представники Посольств США, Франції та Польщі в Україні вже третій рік поспіль відвідують відділ з метою оголошення конкурсу урядових програм академічних обмінів для українських громадян, завдяки яким українці – від старшокласників до науковців – мають можливість навчатись і займатися науковою роботою в галузях гуманітарних та суспільних наук у Сполучених Штатах Америки. Ці зустрічі широко висвітлюються засобами масової інформації міста.

Таким чином протягом 3-4-х років роботи відділу обслуговування документами іноземними мовами Рівненської державної обласної бібліотеки відбулася повна перебудова обслуговування користувачів відділу і він став сучасним інформаційним центром, який забезпечує вільний доступ користувачів до необхідної інформації через традиційні і електронно-цифрові носії (книги, CD, компакт-диски, DVD, Інтернет), місцем зустрічей різних культур, в якому компетентний персонал гостинно відкриває двері для нових відвідувачів.


НОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ З ЧИТАЧАМИ

Литвиненко Н.М.
З розвитком та становленням ринкових відносин перед працівниками відділу обслуговування технічними документами з’явилися нові завдання забезпечення читачів - спеціалістів підприємств, фірм, наукових організацій, установ, банківських організацій, викладачів та студентів учбових закладів - виробничою, економічною, технічною інформацією.


Поставлені завдання обумовили розширення тематики формування фонду відділу друкованою продукцією. Фонди збагатилися такими періодичними виданнями: “Будівництво України”, “Сигнал”, “Легка промисловість”, “Персонал”, “Маркетинг”, “Друкарство”, “Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету”, “Підприємництво, господарство, право”, “Мир упаковки”, “Маркетинг і реклама”, “Экономика предприятия”, “Дизайн в Україні”, “Дом и интерьер” тощо. Користувачам доступні такі спеціалізовані видання, як от: “Мир ПК”, “ЧиП”, “Компьютер пресс”, “Компьютеры + программы”, доповнені CD.

Завдяки цьому число користувачів відділу збільшилося з 4000 тис. у 2000 р. до 4500 тис. в 2005 році. Змінився їх якісний склад. Серед користувачів відділу - спеціалісти підприємств, організацій, фірм, студенти вузів міста, аграрного коледжу.

Налагодилися ділові контакти відділу з вузами міста. Робота будується на основі угод про співпрацю, якими передбачено щоквартальне інформування викладачів та студентів про нові надходження документів до обласної книгозбірні. Кількість вузів, які бажають отримувати інформацію щорічно збільшується. Якщо в 2000 р. їх було 3, то в 2005 р. – 7. Це Рівненська філія європейського університету, Рівненський технікум технології та дизайну НУВГП, Рівненський інститут слов’янознавства Київського університету, Рівненський аграрний коледж, Рівненський обласний навчальний центр АПК, Рівненська філія Державної академії статистики обліку та аудиту Держкомстату України та ін. Інформацію у вигляді списків літератури отримує більш ніж 10 кафедр. Тематика інформацій різноманітна: економіка, зовнішньополітична діяльність, міжнародна економіка, теорія та практика управління, економічна теорія, бухгалтерський облік та аудит, банківська справа, лізинг, інвестиції, легка та швейна промисловість, охорона праці тощо.

З метою інформування користувачів про нову вітчизняну та зарубіжну літературу з питань економіки, техніки, екології, бухгалтерського обліку та аудиту та ін., що і передбачено угодами, працівники відділу систематично проводять різноманітні заходи. Новими комплексними формами є тематичні уроки та “Уроки знань”, що проводяться безпосередньо в стінах бібліотеки для студентів та викладачів вузів Рівненського державного аграрного коледжу, Рівненського технікуму технологій та дизайну НУВГП, Рівненською філією Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України та ін. Тематика таких заходів безпосередньо пов’язана з навчальними планами. В їх програмі екскурсія по бібліотеці, перегляд нової літератури за темою заходу, бібліографічний огляд та лекція викладача.

Заслуговують на увагу такі проведені заходи, як от: “Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності”, “Пізнання економічного процесу та його трансформацій”, “Структурні елементи ринкової господарської системи”, “Правове забезпечення підприємницької діяльності”, “Розвиток підприємництва в Україні”.

Відділ став центром ділових зустрічей. Щоквартально провідні фахівці міста, науковці, юристи, підприємці, економісти збираються у бібліотечній вітальні, де в невимушеній обстановці обговорюють актуальні питання, перспективи розвитку автомобільного транспорту, приватизації, бізнесу. На такі зустрічі, як правило, запрошуються майбутні спеціалісти – студенти вузів.

Обговорення питань часто переростає в дискусії практиків та студентів. Обов’язковою на заході є інформація про ресурси бібліотеки або мережі Інтернет.

Цікавими та змістовними для викладачів і студентів Рівненського інституту слов’янознавства Київського Слов’янського Університету, Рівненської філії Європейського університету, Рівненського державного гуманітарного університету були ділові зустрічі на теми: “Будівництво … крок в майбутнє”, “Бізнес: проблеми формування і перспективи розвитку”, “Особливості фінансово-економічної діяльності в умовах ринкової економіки”, “Дзвони пам’яті…”, присвячена річниці Чорнобильської трагедії, “Нові завдання та проблеми сучасного обліку” та ін. Можна відмітити надзвичайну пізнавальну активність, вимогливість до актуальності та інформативності документального потоку цієї категорії читачів

Активізувалось обслуговування “ділових людей” міста. Започатковано проведення презентацій фірм, їх послуг та продукції зокрема ТзОВ “Хлібодар”, “Керамбуд” тощо. Як правило, після проведення таких заходів спостерігається збільшення звернень читачів до бібліотеки за літературою для навчання і виробництва, здійснення наукових розвідок.

Розширились і зміцніли давні зв’язки відділу з обласним центром зайнятості. Бібліотекарі беруть участь у проведенні днів спеціаліста та днів інформації - “Я починаю свій бізнес”, “Підприємництво та підприємницька діяльність” та ін.. На таких заходах виступають фахівці, оформлюються книжкові виставки, організовуються огляди, перегляди літератури та часописів.

Протягом 3-х місяців у читальному залі відділу експонувалася виставка матеріалів Центру зайнятості, з якою мали можливість ознайомитися користувачі бібліотеки. На експозиції були представлені довідкові та інформаційно-аналітичні матеріали: інформаційні папки з детальним описом професій; папки, що інформують про послуги Центру зайнятості, знайомлять з технікою пошуку роботи, з підприємницькою діяльністю та самозайнятістю, навчальною мережею Рівненщини та України. З книг, брошур, журналів, буклетів, листівок відвідувачі отримали консультації. поради, інструкції щодо працевлаштування та можливостей отримання нових професій. Здобутки та результати перекваліфікації людей в Рівненській області продемонструвала виставка кваліфікаційних виробів слухачів навчального центру служби зайнятості. Відвідувачі виставки стали постійними читачами бібліотеки, черпаючи інформацію для здобуття другої освіти або підвищення кваліфікації. При цьому бібліотека діє на основі єдності цілей та інтересів користувачів та своїх співробітників, що забезпечує узгодженість у ділових контактах.

Якість і комфортність обслуговування користувачів залежить не тільки від інформаційних ресурсів електронного обладнання, але й професіоналізму бібліотекарів. Вони створюють творчу, робочу і разом з тим затишну атмосферу, надаючи користувачам можливості для плідної роботи, спілкування та відпочинку.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що сформовано достатньо якісний фонд і налагоджена високопрофесійна робота. А працівники відділу – Кучерук Т.Є., Шапірко Л.А., Петрук І.А., кваліфіковані фахівці з багаторічним стажем роботи - це кадровий потенціал, який відповідає потребам сьогодення.

НОВІ ПІДХОДИ

ДО РОБОТИ З ЧИТАЧАМИ ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ДОКУМЕНТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Гірак Р.О.
Пріоритетним напрямком діяльності відділу обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики є задоволення все більш складних і динамічних запитів користувачів. Цьому підпорядковане і формування документальних ресурсів.

Фонд відділу на 1.01.2005 р. складав 11,5 тис. примірників. Для ознайомлення фахівців області з новинами літератури аграрної тематики залучаються ресурси бібліотеки ЦСБ ААН України. З цією метою організовувались пересувні книжкові виставки. Через обмінний фонд ЦСБ ААН, інших бібліотек України проводилось доукомплектування ресурсів обласної книгозбірні.

Заповнюють лакуни фондів сільськогосподарської тематики Web-ресурси. До послуг користувачів бібліографічні списки, які систематично поповнюються. Читачі часто звертаються до сайтів: Украгропортал: Информация об агробизнесе - www.ukragroportall.com; Мониторинг земельной реформы на Украине - http://myland.ord.ua/uk; Земельна реформа та земельні відносини в Україні – http://myland; http://latgp.org.ua/uk; Хімічний захист рослин – http//minagro.kiev.ua/agroszi та ін.

Постійними користувачами відділу є спеціалісти аграрних підприємств Рівненщини, фахівці сільського господарства, городники-аматори, студенти вузів. Щорічно відділ відвідує понад дві тисячі читачів.

Розширюється коло організацій та установ, з якими налагоджена тісна співпраця. (Див. Додаток № 1).

Протягом багатьох років підтримуються тісні стосунки з Рівненською обласною державною сільськогосподарською дослідною станцією. Фахівці та аспіранти цієї наукової установи (п’ять чоловік) обслуговуються за системою вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). Періодичність надання інформації – щомісячно, тематика – економіка сільського господарства та рослинництво (удосконалення технології вирощування пивоваренного ячменю; розроблення пропозицій формування та функціонування структур, створених в процесі реформування АПК; продуктивність озимої пшениці при різних рівнях інтенсифікації зернотрав’яної просапної сівозміни та ін. Інформація надається найбільш вичерпно. При цьому переглядаються книги, періодичні видання, РЖ “Джерело”, літописи книг та журнальних статей.

Повнота та оперативність інформаційного забезпечення користувачів досягається також за допомогою щоквартального списку літератури “Новини сільськогосподарської літератури”. Він відображає надходження нової літератури у фонд бібліотеки, включає бібліографічний опис статей періодичних видань та книг відповідної тематики. В основу побудови списку покладено систему знань згідно таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Внесені також нові рубрики: ринкові відносини, підприємництво, досвід; фермерство; інвестиції в АПК, оренда, ландшафт та дизайн. Відповідно до укладених угод списки надсилаються в аграрний коледж; обласний навчальний центр АПК, Рівненську обласну державну сільськогосподарську дослідну станцію. Крім того інформація поширюється через ЗМІ.

Працівникам сільського господарства, жителям, які мають присадибні ділянки, щомісячно пропонуються огляди літератури, в якій висвітлюються такі питання: як зберігати овочі взимку, які існують біологічні методи захисту городніх культур від хвороб та шкідників, як утримувати птицю на подвір’ї, адреси ефективного господарювання, сидеральні культури як джерело удобрювання та ін.

В 2004 році розпочато випуск дайджестів із серії “Агроінформ”. Підготовлено та надіслано в бібліотеки області випуски на теми: “Пасічництво”, “Зелений туризм”, “Мала механізація на допомогу фермеру”, “Насінництво”. Вони збагачують інформацією ЦРБ, ЦМБ, де відчувається дефіцит надходжень сільськогосподарської літератури.

Відділ координує свою роботу з Головним управлінням сільського господарства і продовольства Рівненської облдержадміністрації. Із спеціалістами управління узгоджуються плани роботи на рік, квартал, плануються спільні заходи для різних категорій користувачів.

Заходи проводяться як у стінах бібліотеки, так і в організаціях, установах: у Рівненському обласному навчальному центрі АПК, обласному проектно-технологічному центрі “Родючість”, інституті епізотології УААН та ін. Для фахівців цих установ готуються тематичні перегляди, бібліографічні огляди, які включають найновішу літературу, статті з періодичних видань, публікації з наукових збірників, Web-ресурси.

Протягом 3-х років при відділі діяв клуб “Майбутніх господарів землі”, засідання якого проводилися щоквартально. Учасниками його були викладачі і студенти Рівненського державного аграрного коледжу. Присутні обговорювали питання реформування аграрного сектора економки, створення нових типів приватних формувань, розвитку фермерських господарств, проблеми ведення землеробства, захисту рослин. Сьогодні, з розширенням числа учасників та зміною їх складу, засідання переросли в дискусійні тематичні зустрічі, на які запрошуються студенти аграрного коледжу, університету водного господарства та природокористування і спеціалісти сільського господарства області.

Кожному заходу передує серйозна підготовка. Чітко окреслюється коло обговорюваних питань, запрошуються компетентні фахівці: керівники установ, підрозділів, провідні спеціалісти. Тема зустрічі заздалегідь повідомляється аудиторії, тому під час самого заходу студенти ведуть себе активно, обізнано, задають конкретні запитання спеціалістам. До заходу підбирається відповідна література, організовується книжкова виставка, готуються огляди літератури. Найвищі рейтинги отримали дискусійні зустрічі: “Лісове господарство Рівненщини”, “Наукові основи ведення землеробства в умовах ринкової економіки”, “Формування і розвиток аграрного ринку України”, “Аграрна реформа: здобутки і проблеми”, “Сучасні досягнення селекційної роботи у тваринництві”, “Земля: турбота наша спільна”. Заходи супроводжуються демонстрацією місцевих наочних поліграфічних матеріалів: буклетів, книг, листівок, які спеціалісти передають бібліотеці. Лише за останній період фонди відділу поповнились такими виданнями: Ярмолюк М.Г. “Культурні пасовища в системі кормовиробництва”. – Рівне, 2003; Ситарчук В. ”Історія ветеринарної медицини Рівненщини”. - Рівне, 2002; “Рекомендації про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами”.- К., 2001; Волошинова Н.О. “Селекційні методи підвищення продуктивності лісів на Рівненщині”. - Рівне, 2004; буклетами – Соснівський держлісгосп”, “Технологія вирощування молодняка свиней”, “Пивоварний ячмінь – технологія вирощування” та інші.

Пріоритетним напрямком роботи відділу є популяризація літератури з питань екології, вирощування, переробки, виготовлення та споживання екологічно чистих продуктів харчування. Традиційними є цикли заходів до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, Дня землі, на які збираються представники державних та громадських організацій: управління екології та природних ресурсів в Рівненській області, філіалу інституту землеустрою, Рівненського обласного управління земельних ресурсів, Товариства охорони природи, обласного проектно-технологічного центру охорони ґрунтів і якості продукції “Родючість” та ін. На цих заходах обговорюються здобутки та проблеми захисту довкілля, контролю за екологічним станом природних ресурсів області та виробництва натуральних екологічно чистих продуктів харчування.

Учасниками таких зустрічей завжди є представники різних галузей сільськогосподарського виробництва та харчової промисловості, які позитивно зарекомендували себе на ринку виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, якість яких відповідає державним стандартам і санітарним вимогам. Запрошуються до розмови фахівці контролюючих органів і працівники міської санітарно-епідеміологічної станції, управління ветеринарної медицини, технологічних служб харчових підприємств, управління захисту прав споживачів. Завершуються зустрічі демонстрацією, апробацією та дегустацією представлених продуктів харчування, що викликає неабиякий інтерес гостей та учасників заходу. Раціональне поєднання таких методів подачі матеріалу дає можливість глибше розкрити суть заходу. Тематика подібних заходів викликає зацікавленість ЗМІ, які не тільки висвітлюють їх на сторінках місцевої преси та по телебаченню, але й беруть за основу своїх репортажів у підтримку вітчизняного товаровиробника.

Проблемним питанням відділу було і залишається недостатня укомплектованість новими виданнями. Порівнюючи надходження у відділ із загально статистичними даними випуску назв книг сільськогосподарської тематики, які зросли із 188 назв (1999р.) до 456 назв (2004р.), можна зазначити, що фонд оновлюється дуже повільно. Частково ці проблеми вирішуються перерахованими методами, однак вирішення їх потребує комплексного підходу. Питання повноти укомплектованості фонду РДОБ книгами сільськогосподарської тематики є важливим ще й тому, що інші бібліотеки області (міські, районні, сільські) практично літературою цієї тематики не комплектуються.Працівники відділу постійно вдосконалюють форми роботи, шукають нові підходи до обслуговування не лише читачів бібліотеки, але і спеціалістів аграрної сфери області.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ АПК ОБЛАСТІ Додаток № 1


Головне управління сільського господарства і продовольства Рівненської облдержадміністрації
Європейський університет

Рівненський державний аграрний коледж

Управління екології та природних ресурсів в Рівненській областіГуманітарний університет
Рівненський обласний навчальний центр

Інститут епізотології

УААНРівненська

обласна державна сільськогосподарська дослідна станція


Рівненський

філіал інституту землеустрою
Відділ обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики

Рівненський обласний центр експертизи сортів рослин

Рівненська товарна біржа

Державна станція захисту рослин

ТзОВ Літа

Обласна служба зайнятості

Український державний університет водного господарства та природокористування

ТОВ “Агрореформа”

Обласний проектно-технологічний центр “Родючість”

БІБЛІОТЕКА І НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ:

ГРАНІ СПІВПРАЦІ

Корнійчук Н.В.

Бібліотеки як один з найбільш дієвих громадських інститутів держави надають кожній людині незалежно від національності та віросповідань вільний доступ до вітчизняних і світових ресурсів.

Враховуючи національний склад населення регіону та запити користувачів, РДОБ формує бібліотечні фонди, організовує бібліографічно-інформаційне обслуговування.

На території Рівненщини проживає 93% українців. 4,6% від загальної кількості населення – росіяни, 1,4% - білоруси, 0,26% - поляки, 0,06 – чехи, 0,04 – молдавани, а також представники інших національностей. Більше третини всіх зареєстрованих поляків, майже всі росіяни, євреї мешкають в обласному центрі. Чимало з них є читачами обласної книгозбірні.

Бібліотека має досконалий універсальний фонд, сформований за період 65-річного розвитку книгозбірні Представники польського товариства, єврейської громади, інших товариств мають можливість користуватися навчальною, довідковою та художньою літературою мовою оригіналу у спеціалізованому відділі обслуговування користувачів іноземними мовами. До їхніх послуг понад 3 тис. примірників книг польською мовою, близько 1 тис. чеською, словацькою, болгарською, єврейською мовами. В основному це художня література, видання з питань літературознавства, мовознавства, підручники, словники, довідники. Серед рідкісних і цінних видань - прижиттєві твори А. Міцкевича, Ю. Словацького польською мовою, чимало книг польських авторів, виданих у Варшаві, Кракові. Є у наявності Конституція Польщі 1735 року.

Заслуговує на увагу фонд рідкісних і цінних видань з унікальною колекцією стародруків, літописів, творів слов’янськими мовами. Надзвичайно вартісним за змістом і формою викладу є видання П.Польового „Історія російської словесності” 1890 р., т. 1-3. В ньому автор розкриває вплив світових культур на розвиток писемності слов’янських народів, та висвітлює питання історії культури, духовності в Україні. Розвиток літературного процесу слов’янських народів: болгар, сербів, чехів, поляків, росіян розглянуто у прижиттєвому виданні відомого російського літературознавця О.Пигіна „Огляд історії слов’янських літератур” 1865 р. В окремий розділ виділено українську літературу, зокрема, творчість письменників західноукраїнських земель.

Бібліотечний фонд поповнюється новими надходженнями. Серед них видання із серії „Бібліотека слов’янської літератури” українською, російською, польською мовами. Широкою популярністю серед викладачів та студентів вузів міста користується видана Рівненським інститутом слов’янознавства книга “Польська література” (автор – Назарець В.М.) та матеріали міжнародної конференції “Адам Міцкевич і Україна”, присвячені 200-річчю від дня народження видатного польського поета.

Заслуговують на увагу окремі книги, які містять матеріали з історії, філології, етнографії, книгознавства, мистецтвознавства. Неоднозначність оцінок складної і суперечливої сторінки історії українсько-польського конфлікту, їх наслідки для обох сусідніх народів викликають гострий інтерес у зацікавлених сторін. Цікавить читачів науково-популярне дослідження відомого літературознавця, академіка і громадського діяча Миколи Жулинського „Поминаймо в скорботі, але не в гніві” (Луцьк, 2003), у якому йдеться про трагічні події українсько-польського протистояння 1943 – 1944 років. Презентація цієї книги відбулася в обласній бібліотеці за участю автора. Документи з українських архівів і польські публікації вміщує книга В. Сергійчика „Поляки на Волині у роки Другої світової війни” (К., 2003).

Зацікавленість відвідувачів викликає інформаційно-бібліографічний покажчик „Національні меншини в Україні” (К., 2003). Видання містить інформацію про громадські об’єднання національних меншин та органи державної влади, що опікуються в Україні питаннями вирішення їх проблем, статистико-демографічні, етнографічні довідки, а також відомості про монографії, наукові збірники, журнальні та газетні статті, в яких висвітлюється історія та сьогодення етнічних складових українського народу, питання національної політики, а також матеріали про видатних осіб іноземного походження, життя і діяльність яких були пов’язані з Україною. Хронологічні рамки покажчика: 1900 – жовтень 2003 року.

Фонд бібліотеки поповнився літературою, яка висвітлює життя євреїв в Україні, зокрема на Волині, їхню історію, звичаї з найдавніших часів, недалеке минуле та сьогодення. Заслуговує на увагу наукове видання -Іващенко О., Поліщук Ю. „Євреї на Волині” (Житомир, Волинь, 1998), у якому здійснено спробу дослідити історію Волині в кінці XVIII – на поч. XX ст. Значна увага приділена взаємостосункам єврейського населення Волині з українцями, представниками інших етносів, що населяли край.

Збірник матеріалів четвертої міжнародної конференції „Єврейська історія та культура в Україні” (К., 1997) вміщує публікацію викладача РДГУ Максима Гона про Леона Рейха – повернутого із небуття одного з визначних діячів сіоністського руху на західноукраїнських землях та матеріал Рафаеля Шмезеля „Город Острог – крупнейший центр Волыни”.

Трагічна тема знищення єврейського населення під час німецької окупації висвітлюється у багатотомному виданні „Бабин Яр: людина, влада, історія”, (К., 2004), перший том якого отримала бібліотека.

В міру збільшення інформаційних можливостей книгозбірні простежується позитивна динаміка використання фонду, електронних баз даних, зростає кількість звернень до мережі Інтернет. Доступ до всесвітньої інформаційної мережі забезпечує користувачам право довідатись про події на своїй історичній батьківщині.

Відділ обслуговування користувачів у читальній залі став центром, навколо якого упродовж п’яти років гуртуються національно-культурні товариства міста. Це національні громади поляків, чехів, євреїв, росіян. Особливо частими бувають зустрічі з польським товариством ім. С.Реймонта, товариством „Білорусь”, російським товариством, єврейською громадою. Спільна діяльність спрямована на відновлення традицій, відродження рідної мови, її витоків, зв’язків з історичною батьківщиною.

Бібліотека відновила стосунки з єврейською громадою міста. Бібліотечні працівники стали частими гостями Рівненського обласного благодійного фонду ХЕСЕД – ОШЕР, члени якого щонеділі збираються у приміщенні колишньої синагоги для проведення дозвілля або просто спілкування у колі однодумців. Для цієї категорії слухачів проводяться огляди єврейської літератури, новинок книжкових видань. На замовлення єврейської громади відбулися бесіди-огляди про життя і творчість видатного актора Аркадія Райкіна, поетичний вечір, присвячений єврейському поету-лірику Ошеру Шварцману, який загинув у 1919 р. в селі Рафалівка поблизу Сарн на Рівненщині. Великий резонанс мала розгорнута виставка, приурочена Голокосту, під назвою: „Анна Франк: уроки історії”, організована за участю обласного краєзнавчого музею, єврейського фонду „ХЕСЕД-ОШЕР”, обласної бібліотеки.

Традиційно у травні місяці слов’яни збираються. щоб відзначити День слов’янської писемності й культури, вшанувати пам’ять святих рівноапостольських першовчителів Кирила і Мефодія, які створили слов'янську писемність, здійснили переклад богослужбових книг з грецької мови на слов’янську. В рамках свята організовується експозиція стародруків, літописів, творів слов’янськими мовами з фонду рідкісних і цінних видань, нові надходження сучасної літератури, періодичних видань. Такі експозиції книг яскраво засвідчують високий рівень духовності та мистецтва слов’янських народів, їх культурну спорідненість. На одне з таких свят були запрошені представники управління у справах національностей і міграції обласної державної адміністрації, громадських організацій слов’янських національних общин міста, письменники, краєзнавці, викладачі та студенти Рівненського інституту слов’янознавства, члени обласного товариства „Просвіта” ім. Т.Шевченка, бібліотечні працівники. У теплій братерській обстановці звучали вірші та пісні українською, російською, польською та білоруською мовами. Учасники заходу обмінялися творчими доробками, подарували бібліотеці книги.

2004 рік було оголошено роком Польщі в Україні. За участю членів товариства польської культури протягом року проведено чимало заходів, присвячених Адаму Міцкевичу. Його твори та переклади з польської мови українських поетів і прозаїків експонувалися на книжковій виставці. Були представлені переклади І. Франка, Л. Українки, М. Рильського, П. Тичини, ін.

Велику аудиторію студентів, викладачів вузів зібрав вечір „Адам Міцкевич і Україна”, на якому виступили зав. кафедрою української літератури, доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчука Віталій Назарець; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Рівненського інституту слов’янознавства Оксана Приходько, вчитель польської мови з Польщі Барбара Рачинська. У виконанні учнів Рівненської дитячої музичної школи №1 прозвучали твори геніального польського композитора Ф.Шопена. Подібні вечори, присвячені А.Міцкевичу, пройшли у загальноосвітніх школах Рівного.

Працівники відділу обслуговування брали участь у проведенні науково-практичної конференції вчителів зарубіжної літератури. Завершальним акордом сезону закриття року Польщі в Україні став поетичний вечір „Кримські сонети”, проведений за сприянням Генерального консульства республіки Польща у Луцьку, управління культури Рівненської облдержадміністрації, товариства польської культури ім. В.С. Реймонта на Рівненщині. У вечорі брали участь Войцєх Галонска, Генеральний консул РП у Луцьку; доктор Кшиштоф Чайковскі з Ченстоховського університету, Яніна Долгих, Голова товариства польської культури; Лариса Микоян, засл. артистка України; Вітольд Копець, актор театру м. Люблін. У виконанні хору під керівництвом Ганни Багінської звучали пісні на слова А.Міцкевича.

Вагомий внесок у розвиток україно-російських міжетнічних стосунків здійснює Всеукраїнське товариство „Русское собрание”. Співпраця обласної книгозбірні з цим товариством триває лише два роки, але вже проведено чимало цікавих резонансних заходів. Неодноразово в бібліотеці проводяться презентації нових книг, літературно-музичні зустрічі за участю членів клубу авторської пісні і пісенної поезії м. Рівне.

Успішно пройшли презентації книг кандидата технічних наук, доцента Рівненського національного університету водного господарства і природокористування Сергія Назарова „Прошлые стихи”. Сергій Назаров – автор шести поетичних збірок, його твори друкувались в українських і російських періодичних виданнях. Поет – лауреат Днів російської культури в України 1999 р., переможець Всеукраїнського рейтингового конкурсу 2000р., дипломант Міжнародного літературного конкурсу Вадима Булатова.

Шанувальників поетичної творчості зібрав вечір російської поезії та авторської пісні під назвою „И от стихов единственно хмелеть…” за участю представників української культури – поетів, бардів, музикантів. Звучали вірші в авторському виконанні Любові Орлової, Сергія Назарова, Тетяни Горбукової, Олександра Миха та ін., музичні твори Анатолія Покотила, Вадима Волкова, Лариси Литвиненко. На книжковій виставці були представлені книги і публікації учасників заходу.

В бібліотеці започатковано проведення циклу літературних читань рівненських поетів і прозаїків: „Літнє коло”, „Зимове коло”. На подібні заходи запрошуються актори, художники, члени обласної організації національної Спілки письменників України, члени товариства „Просвіта” ім. Т.Шевченка, члени російської общини, літератори з сусідніх областей.

Така специфіка роботи обласної бібліотеки: українці, росіяни, поляки, євреї, білоруси - поряд - і всі толерантно відносяться один до одного.

В житті та діяльності бібліотеки, її колективу важливу роль відіграє літературний клуб „Співрозмовник”, якій створений у 1986 р. на базі читальної зали. Біля витоків клубу стояли професор Артур Меремінський, старший викладач РДГУ Стелла Русіна, кандидат філософських наук Ольга Наконечна, завідуюча відділом РДОБ Людмила М’ячина. Це товариство однодумців, близьких в своїх діях, намірах, поглядах, обдарованих і ерудованих людей різних національностей, професій, вікових категорій. Всіх їх гуртує любов до книги, до творчості видатних письменників. Ідеї, які народжуються на зустрічах і засіданнях клубу, як правило, втілюються в життя. На робочих і урочистих засіданнях клубу обговорюються актуальні питання літературного життя, проводяться огляди творчості письменників-ювілярів, обговорюються культурно-мистецькі події міста, питання культури, літератури, історії, інші проблеми. „У Сорочинці до Гоголя”, „Проспер Меріме і Україна”, „Творчість письменників-ювілярів” – ось неповний перелік тем засідань клубу.

Один з таких вечорів, присвячений 190-річчю М.Лермонтова, розпочався словами Тараса Шевченка, які великий український Кобзар написав у одному з листів, перебуваючи в Орській фортеці: „Пришліть, ради поезії святої, Лермонтова хоч один том, велику, превелику радість пришлете з ним вашому вдячному і безталанному землякові”.

Хвилююче-романтичною, емоційно-чаруючою була розповідь-екскурс у світ Лермонтова голови клубу „Співрозмовник”, незмінної ведучої Стелли Василівни Русіної – неперевершеного знавця літератури, чудового красномовця. Стелла Василівна майже щороку відвідує пушкінські та гоголівські місця, зустрічається з цікавими людьми і охоче ділиться враженнями. А член клубу - лікар Кіра Котелянська побувала на святкуванні 300-річчя Санкт-Петербургу, відвідала чимало культурних закладів і з особливим захопленням розповіла про побачене у місті на Неві.

“Світлиця” РДОБ давно стала центром зустрічей читачів і шанувальників слова з людьми творчими, цікавими, неординарними. Представники різних національностей мають змогу ближче пізнавати і краще розуміти історію, традиції, культуру, сьогодення один одного, підтримувати розвиток національних традицій, гармонізувати міжнаціональні зв’язки. Співпраця з обласною бібліотекою сприяє їх динамічному розвитку та самоутвердженню


ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Костенко М.С.,

Споденюк Г.О.
Національний культурологічно-мистецький інформаційний простір являє собою досить складну ієрархічну систему, сформовану об’єднаними зусиллями центральних інформаційних установ України (Інформаційного центру з питань культури та мистецтва Національної Парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Книжкової палати України ім. І.Федорова) та наукових і публічних бібліотек регіонального й місцевого значення. Провідним сегментом системи інформаційного забезпечення культури та мистецтва країни є спеціалізовані відділи (сектори) в структурі обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ).

Рівненська державна обласна бібліотека (РДОБ) органічно влилася до державної системи інформації з питань культури і мистецтва, стала дієвою частиною її регіональної ланки. Складовими діяльності бібліотеки у цьому напрямку є: • комплектування документного фонду галузевого профілю;

 • організація довідково-інформаційного фонду відділу мистецтв;

 • забезпечення органів влади і керівництва закладів культури та мистецтва інформацією про культурне життя Рівненщини;

 • всі види інформаційного обслуговування спеціалістів культури і мистецтва.

Першочерговим завданням працівників відділу мистецтва РДОБ є забезпечення високої якості інформаційних і бібліотечних послуг, що надаються користувачам. Належне здійснення інформаційного забезпечення галузі культури та мистецтва можливе лише за умови постійного його моніторингу, що передбачає здійснення спостереження, контролю, оцінки стану об’єктів середовища та управління середовищем. Першочерговим напрямком моніторингу, на нашу думку, має стати вивчення читачів РДОБ – суб’єктів інформаційного обслуговування. За допомогою сукупності методів, що взаємодоповнювали одне одного (опитування, спостереження, обліку читацького попиту, аналізу документації та статистичних показників), були отримані відомості щодо контингенту користувачів РДОБ – спеціалістів культури та мистецтва. Узагальнення одержаних відомостей дозволило визначити вузлові параметри дослідження зазначеного контингенту:

 • номенклатура закладів культури та мистецтва міста й області;

 • чисельність працюючих в культурно-мистецьких установах обласного центру і Рівненщини;

 • частка спеціалістів гуманітарного профілю в загальній сукупності читачів РДОБ;

 • основні категорії працівників галузі – суб’єктів інформаційного обслуговування;

 • зміст, а також особливості виявлення і забезпечення галузевих інформаційних потреб (ІП).

Стисло охарактеризуємо дані, що стосуються заданих параметрів вивчення досліджуваного контингенту читачів.

Сьогодні в м. Рівне діють два професійні театри і кілька самодіяльних театральних колективів, чотири будинки культури, філармонія, краєзнавчий музей, зал органної музики, виставкова і фотогалерея, парк культури і відпочинку, інститут та училище мистецтв у складі гуманітарного університету, музичні і художні школи тощо. За даними обласного управління культури загальна кількість спеціалістів галузі – керівників і працівників культури та мистецтва в м. Рівне дорівнює 392 особам. Серед них: в обласному музично-драматичному театрі працює 85 фахівців; обласному театрі для ляльок – 33; обласній філармонії – 50; обласному центрі народної творчості – 18; обласному краєзнавчому музеї – 52; РДОБ – 78; Рівненській обласній юнацькій бібліотеці – 39; Рівненській обласній бібліотеці для дітей – 37; міському парку культури та відпочинку – 20. У закладах культури та мистецтва, підпорядкованих міському відділу культури, працюють 370 працівників спеціалістів.

Стосовно характеристики основних категорій фахівців культури та мистецтва - суб’єктів інформаційного обслуговування - зазначимо, що складність розробки універсальної типології споживачів інформації з проблем культури та мистецтва обумовлена різноманіттям суспільних проявів культурно-мистецького процесу, складною інфраструктурою галузі, варіативністю роду занять і місць роботи спеціалістів тощо. На нашу думку диференціація основних категорій споживачів галузевої інформації може бути здійснена відповідно до рівнів їхньої діяльності:


 • наукового (мистецтвознавці, культурологи, музеєзнавці);

 • практичного (працівники культурно-мистецьких установ, бібліотекарі);

 • освітнього (викладачі вищих, середніх спеціальних навчальних та закладів по підвищенню кваліфікації, а також художніх і музичних шкіл);

 • керівного (керівні кадри галузі);

 • управлінського (провідні спеціалісти установ культури та мистецтва).

Це не суперечить класичній класифікації читачів літератури з проблем культури та мистецтв Ю.Зубова.

Подальший аналіз змісту професійної діяльності зазначених категорій споживачів дозволив визначити такі групи ІП користувачів РДОБ: • культурологічно-наукова;

 • культурологічно-видовищна;

 • культурологічно-освітня;

 • культурологічно-виховна;

 • культурологічно-управлінська.

Важливою ланкою системи інформаційного забезпечення культури та мистецтва є довідково-інформаційне обслуговування (ДІО) спеціалістів галузі в режимі "запит-відповідь". Відділом мистецтв у системі ДІО здійснюється інформаційний пошук всіх типів і видів опублікованих та неопублікованих документів, якими комплектується інформаційна установа, а також в мережі INTERNET.

Основою ДІО спеціалістів галузі культури та мистецтва є універсальний за змістом та різноманітний за типовидовою структурою довідково-інформаційний фонд (ДІФ), основу якого складають керівні, директивні і неопубліковані документи. Станом на 1.01.2005р. обсяг ДІФ відділу мистецтв складає 895 назв документів. На жаль кількісні параметри фонду останніми роками з об’єктивних причин суттєво не збільшуються. Інформаційний пошук у ДІФ забезпечується довідково-пошуковим апаратом (ДПА), в структурі якого виділяються каталог неопублікованих документів, адресна картотека установ культури і мистецтва області і допоміжний фонд галузевих довідкових та інформаційних видань. Для досягнення найбільш ефективного результату ДІО в режимі "запит-відповідь" є безумовною необхідність використання складових частин ДІФ не лише окремо, але й в їх органічній сукупності.

Тематика багатьох запитів носить комплексний характер, тобто потребує паралельного використання інформаційних джерел з багатьох галузей культури та мистецтва, а іноді – й з суміжних сфер науково-практичної діяльності. Розширення діапазону запитів вимагає у співробітників відділу мистецтв поглиблення та удосконалення роботи у зв’язку з необхідністю вникати в особливості і специфіку потреб різного характеру та орієнтуватися в широкому колі документів. Цьому у великі мірі сприяє комп’ютеризація бібліотеки

Переважна більшість запитів у РДОБ виконуються. Навіть у випадках, коли тематика запиту не зовсім відповідає специфіці бібліотеки, або необхідні відомості не знайдені, читачеві надається методична консультація, перелік джерел для самостійного пошуку. Це свідчить про професіоналізм працівників РДОБ та відповідальне їх відношення до ДІО спеціалістів культури та мистецтв.

Основою оптимізації організації ДІО РДОБ може стати посилення координації з іншими бібліотеками Рівненщини (РДГУ, інших навчальних закладів). Суттєвим є також підвищення інформаційної культури користувачів, оволодіння ними навичками самостійного використання глобальної мережі для пошуку необхідної інформації. Допомога бібліографа у таких випадках носить характер методичної консультації щодо алгоритму пошуку, потрібних Веб-сайтів тощо.

Важливим напрямком діяльності відділу мистецтв РДОБ є розвиток системи інформування фахівців культури і мистецтва, яка органічно поєднує традиційні та інноваційні види і форми обслуговування. Останніми роками спостерігається досить виразна тенденція розширення інформаційного потенціалу та репертуару бібліотечних послуг, що пропонується працівниками відділу мистецтв, а також докорінної зміни звичайних технологічних ланцюжків.

Однією з важливих форм індивідуального інформування спеціалістів культури та мистецтва є вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ). Абонентів для інформування в режимі ВРІ працівники відділу мистецтв виявляють під час проведення масових заходів, виставок-оглядів літератури, а також через особисті контакти в закладах культури та мистецтва, які дозволяють найбільш чітко і точно з'ясувати ІП спеціалістів культури та мистецтва.

Система ВРІ у РДОБ використовується для інформаційного забезпечення потреб апарату обласного управління і міського відділу культури, провідних спеціалістів і творчих працівників закладів культури та мистецтва, а саме: працівників Обласного центру народної творчості, краєзнавчого музею, дитячої та юнацької бібліотек, центральної міської бібліотеки ім. В.Г.Короленка, театрів міста, РДГУ, Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва (ДАКККІМ).

Інформування в режимі ВРІ здійснюється за такими темами:


 • організація культурного дозвілля за кордоном;

 • бібліографічна справа в СНД і за кордоном (управління бібліотечною справою, автоматизація бібліотечних технологій);

 • Автоматизація бібліографічного пошуку;

 • Бібліотечна права на сучасному етапі;

 • Музеєзнавство. Історія музеїв України та нашого краю;

 • Про роботу закладів культури та мистецтва в сучасних умовах;

 • Стан діяльності шкіл естетичного виховання;

 • Театральне мистецтво, інші.

Система ВРІ дозволяє підвищити ефективність використання джерел інформації внаслідок оперативності і вибірковості інформування. Під час обслуговування в режимі ВРІ працівники відділу використовують всі можливості інформаційного забезпечення, у т.ч. - видання Інформцентру з питань культури та мистецтва, інформаційну продукцію INTERNET і матеріали бібліотеки. Ефективність системи ВРІ багато в чому залежить від принципів і методик відбору документів, що забезпечують максимальну відповідність, тобто релевантність відібраних документів інтересам абонентів.

Відбір інформаційних матеріалів проводиться під час регулярного перегляду нових надходжень у фонди обласної бібліотеки. Користувачам РДОБ також надається консультативна допомога щодо цілеспрямованого пошуку, відбору та використання ресурсів INTERNET.

Крім того система ВРІ повинна відповідати таким вимогам:


 • максимальна повнота бібліографічної інформації, яка доводиться до споживача;

 • коротке розкриття змісту документів за допомогою реферату (анотації) або набору ключових слів,

 • оперативність і регулярність доведення інформації;

 • забезпечення первинними документами чи їх копіями у разі надходженні на них запиту абонента.

Максимальна повнота інформації особливо важлива при обслуговуванні системою ВРІ науковців. Для забезпечення повноти поряд із самостійною обробкою найбільш інформативних первинних документів (в першу чергу профільних журналів) переглядають поточні вторинні джерела, які можуть вміщувати відомості про первинні документи, які відсутні в бібліотеці, але відповідають ІП абонентів системи. Разом з тим ефективність інформування в режимі ВРІ знижується через несвоєчасне та обмежене надходження інформаційних матеріалів від Інформаційного центру з питань культури та мистецтва Національної Парламентської бібліотеки України.

Більш складною формою інформаційного обслуговування є система диференційного забезпечення керівників (ДЗК), яка вимагає від бібліотекаря розвинутих навичок аналізу та узагальнення інформації, підготовки різних видів згрупованої інформації. Абонентами системи ДЗК в різні періоди були завідувачі відділами культури, директори бібліотек, театрів, керівники органів влади. Система ДЗК зменшує потік інформації за рахунок цілеспрямованого відбору документів, їх змістовної переробки та підготовки "згорнутої інформації" і короткого або розгорнутого повідомлення на основі аналізу ряду джерел.

Інформація абонентам ДЗК у РДОБ надається у вигляді щомісячних інформаційних довідок, які регулярно надсилаються до Інформцентру: "Довідка про культурне життя області", "Перелік статей з питань роботи закладів культури та мистецтва на сторінках періодики", списків документів, що надійшли до фондів бібліотеки, в тому числі неопублікованих та оглядових матеріалів ДЗК Інформцентру з питань культури та мистецтва.

Працівниками відділу краєзнавства обласної бібліотеки складається тематичне досьє "Культурне життя області" за такими темами: • Театрально-концертне життя області;

 • Передовий бібліотечний досвід;

 • Платні послуги в системі культосвітніх закладів;

 • Музейна справа;

 • Масові видовища та театральні свята;

 • Естетичне життя області та інші.

Найбільш цінні матеріали надсилаються до Інформаційного центру для можливого включення до "Хроніки культурного життя України"

Адекватне забезпечення регіональних галузевих ІП можливе лише за умови комплексного поєднання інформування в режимі ВРІ, ДЗК і тематичного забезпечення керівництва (ТЗК) як різновиду ДЗК. Так у 2004 році працівниками відділу мистецтв РДОБ було надано абонентам ТЗК та в подальшому надіслано до Інформцентру тематичні довідки "Реорганізація бібліотечної мережі Рівненщини", "Реабілітація за допомогою інформації: з досвіду РДОБ на допомогу соціальній реабілітації інвалідів" та інформаційно-аналітичну довідку за матеріалами огляду-конкурсу діяльності бібліотек з питань інформаційного обслуговування людей з обмеженими можливостями. Оперативне реагування співробітниками відділу мистецтв на зміни в характері та змісті ІП фахівців культури і мистецтв регіону забезпечується співпрацею з працівниками культурно-мистецьких закладів, що виконують функції інформаторів.

Досить активно у відділі мистецтв РДОБ здійснюється масове інформування спеціалістів сфери культури і мистецтва, спрямоване на систематичну пропаганду нових надходжень до фонду бібліотеки і літератури минулих років, яка сприятиме їх професійному росту.

Серед відомих ефективних комплексних форм масового інформування у роботі зі спеціалістами культури та мистецтва працівники відділу мистецтва використовують "Дні інформації" та "Дні спеціаліста". Більшість комплексних заходів відбувається безпосередньо в установах культури та мистецтва. Зокрема "Дні інформації" систематично проводились в обласному музично-драматичному театрі та краєзнавчому музеї. Останнім часом стало традиційним спільне проведення Обласним центром народної творчості та РДОБ "Днів інформації", "Днів спеціаліста" на базі Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва в межах обласної творчої лабораторії "Дозвілля директорів сільських будинків культури та завідувачів клубів", "Танцювальні майстерні", ін. Директорам сільських будинків культури, завідувачам клубами, працівникам музеїв та бібліотек пропонуються тематичні огляди: "Розважально-ігрові та інтелектуальні шоу-програми в організації дозвілля різних категорій населення у культурно-дозвіллєвому комплексі", "Музеї в структурі культурно-дозвіллєвих комплексів", ін.

Традиційне інформаційне обслуговування має ряд серйозних обмежень, усунути які дозволяє запровадження сучасних інформаційних технологій. Центральне місце у технології обслуговування посідає електронний каталог (ЕК). Важливим у довідково-інформаційному забезпеченні є розвиток та використання інформаційних ресурсів РДОБ. 2001р. у РДОБ було створено фактографічну інформаційну БД “Інформаційний портрет Рівненщини”, що нараховувала 13000 записів. З 2004 року у Інтернеті представлено Регіональний інформаційний портал: Рівненщина (www.irp.rv.ua), який містить багатоаспектну інформацію про Рівненську область, у т.ч. про культурно-освітні та мистецькі заклади, громадські організації, видатних діячів, події культурного життя краю тощо.

На Веб-сайті бібліотеки (libr.rv.ua) діє віртуальна довідка, за допомогою якої користувач віддаленого доступу може отримати консультацію чи довідку. Через послугу “електронна доставка документів” можна одержати документ у електронній формі. Через електронну пошту задовольняються потреби у спілкуванні з керівниками закладів культури регіону.

Згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації на Веб-сайт облдержадміністрації (obladmin.rv.ua) в розділ "Новини" двічі на місяць подається інформація про діяльність установ культури та мистецтва.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що ефективність системи обслуговування базується на її відкритості, надійності, економічності, можливостях вдосконалення та модифікації, об’єднанні традиційних та інноваційних видів і форм обслуговування. Виходячи з цього, інформаційні послуги, що надаються фахівцям культури та мистецтва відділом мистецтв РДОБ, і в подальшому повинні дотримуватися таких вимог: • індивідуальний підхід до користувача;

 • орієнтація на його інформаційні потреби (в т.ч. у випереджувальному режимі );

 • достатньо гнучкий набір можливих варіантів надання послуг;

 • компетентність та енергійність бібліотекарів.


ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ РІВНЕНЩИНИПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка