Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотекиСторінка9/10
Дата конвертації31.10.2017
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кожан Н.М.

Інтерес усіх верств суспільства до першовитоків і джерел своєї історії та культури, сьогодення та майбутнього безперервно зростає.

До історії рідного краю, біографії його міст і сіл звертаються сотні рівнян, котрі хочуть знати, чиї вони діти і якою була наша минувшина, далека і близька.

Унікальним з огляду на ці зацікавлення є фонд краєзнавчих документів сектору краєзнавчої літератури та бібліографії Рівненської державної обласної бібліотеки (РДОБ), який почав формуватися у 1940 році одночасно із заснуванням бібліотеки.

З року у рік зберігається тенденція збільшення надходжень краєзнавчих документів. Якщо на 1.01.1985 року фонд сектору краєзнавчої літератури та бібліографії складав 1116 примірників, то вже у 1995 році він становив 4270 примірників. За 20 років фонд краєзнавчих документів збільшився майже у 6 разів і на початок 2006 року складає 6.5 тис. примірників.

Переважна більшість краєзнавчих документів, які надходять до РДОБ, – це обов’язковий місцевий примірник. (Відповідно до Закону України „Про обов’язковий примірник документів”: Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 року № 2953-III, від 6 липня 2005 року № 2734-IV).

Суттєвим джерелом поповнення фонду є дарунки організацій, товариств: Рівненської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, Рівненської міської організації спілки краєзнавців, Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського Товариства „Просвіта” імені Т. Шевченка, а також приватних осіб, краєзнавців області. У 2005 році надійшло 100 назв книг та брошур від авторів із дарчими підписами.

Великим попитом користується фонд місцевих періодичних видань, найдавніші з яких відносяться до 1945 року. За останні 15 років фонд краєзнавчих документів значно збільшився місцевими періодичними виданнями (обласними, міськими, районними). Якщо у 1990 році сектор отримував 20 назв місцевих періодичних видань, то у 2005 році їх надійшло вже 50 назв, з яких 6 - часописи.

Краєзнавчий фонд постійно поповнюється папками з актуальних тем, які формуються шляхом ксерокопіювання статей із періодичних видань, фрагментів документів краєзнавчого змісту. Такі папки є одиницею обліку і зберігаються у фонді. Популярністю користуються тематичні папки „Видатні діячі Рівненщини”, „Ніл Хасевич: До 100-річчя з дня народження”, „Улас Самчук: До 100-річчя з дня народження”, „УПА на Рівненщині”, інші.

Збагатився фонд довідкових бібліографічних посібників енциклопедіями, словниками, довідниками, календарями, путівниками, бібліографічними покажчиками, в тому числі підготовленими працівниками сектору.

За останні п’ять років вийшла ціла низка бібліографічних покажчиків: „Новини краєзнавчої літератури” (щоквартальне видання), „Література до знаменних та пам’ятних дат Рівненщини” (щорічне видання). Тематичні та персональні покажчики: „Одвічні джерела: Острогу - 900”, „Історіограф Волині”, „Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина”, „Вибір на все життя”, “Улас Самчук: „Волинь – моє вірую й ісповідую”.

Цікавим виданням є ювілейний випуск рекомендаційного покажчика „Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2004 рік”, виданий на CD.

Для більш інтенсивного використання фонду особлива увага приділяється створенню повноцінного краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату (КДБА). Конкретні аспекти пошуку забезпечують такі його структурні складові:


 • система каталогів;

 • фонд довідкових і бібліографічних посібників;

 • фонд виконаних довідок (Додаток 1)

ЗвСКК – основна ланка краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Він містить вичерпну інформацію про краєзнавчі документи, які є у фондах бібліотек-учасниць, що формують каталог, та наявні в інших бібліотеках. У БЗ робиться позначка про місце знаходження документа. (Додаток 2)

У формуванні ЗвСКК беруть участь: Рівненська державна обласна бібліотека, центральні районні, міські бібліотеки, обласний краєзнавчий музей.

ЗвСКК створюється з 1975 року. Сьогодні ця інформаційно-пошукова система нараховує близько 40 тисяч бібліографічних записів (БЗ) у систематичний частині каталога, близько 30 тисяч БЗ в топографічній частині та 4 тисячі БЗ в біобібліографічній частині ЗвСКК.

Щоквартально до ЗвСКК вливається близько 1000 карток. Для ЗвСКК характерне відображення широкого видового складу документів: книги, брошури, листівки, картографічні, образотворчі, нотні видання, аудіовізуальні матеріали, неопубліковані праці, рукописи, CD.

Хронологічні межі документів, що відображені в ЗвСКК, охоплюють XIX – XXI ст.. Переважна більшість документів на українській, російській мовах. Наявні БЗ документів польською мовою.

Виявлені в різних джерелах документи про край відображаються в ЗвСКК з позначкою місцезнаходження документа. (Додаток 1) Додаток 3

Схема ЗвСКК РДОБ розроблялось на основі „Типової схеми...” (Спеціальний варіант ББК для КСК) та методичних рекомендацій „Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотек” (К., 1992). (Додаток 2)

Жодний інший каталог за межами області не вміщує повнішої інформації про краєзнавчі документи.

Поповнення ЗвСКК здійснюється за рахунок поточних надходжень документів та виявлених документів за минулі роки.

Структура ЗвСКК містить три складові частини: • систематична (загальна);

 • топографічна;

 • біобібліографічна (персоналії).

Ведення трьох частин каталогу передбачає дублювання карток, що значно збільшує обсяг роботи, тому фахівці краєзнавчих підрозділів деяких бібліотек ведуть лише одну – систематичну частину ЗвСКК.

БЗ розміщують за детально розробленими топографічними, персональними рубриками. Документи про окремі райони, селища та села відображаються в каталогах ЦРБ.

З огляду на те, що є великий попит користувачів РДОБ на інформацію не лише про область в цілому, але й про найменші її адміністративно-територіальні ділення – райони, міста, селища, села, у секторі краєзнавчої літератури та бібліографії традиційно поповнюються три частини каталогу.

До біобібліографічної частини каталогу включено широке коло імен видатних та знатних людей Рівненщини. БЗ документів розміщуються тут в алфавіті прізвищ відомих діячів Рівненщини.

БЗ документів для ЗвСКК складаються на картках згідно з діючими ДСТУ. Документи, заголовки яких не дають повного уявлення про їх зміст, анотуються.

В рубриках каталогу БЗ розміщуються в логічній послідовності: записи першоджерел, книги, аналітичні записи, документи на іноземних мовах. У межах рубрики документи розставляються в алфавіті прізвищ авторів або заголовків. Для зручності користування ЗвСКК створено алфавітно-предметний покажчик, який постійно редагується та поповнюється новими предметними рубриками.

Сьогодні від користувачів РДОБ надходять усе більш складні запити, задовольнити які неможливо тільки за допомогою традиційних пошукових систем – карткових каталогів бібліотеки. Користувач має потребу в радикальному удосконаленні способів отримання інформації.

У 2003 році сектор краєзнавчої літератури та бібліографії розпочав роботу над формуванням електронного краєзнавчого каталогу (ЕКК) в програмному забезпеченні ІРБІС, що дозволило підняти на новий рівень якість обслуговування користувачів. Так само, як і картковий, каталог формується з поточних надходжень всіх типів і видів документів.

На початковому етапі роботи виникли певні труднощі з формуванням предметних рубрик (за основу було взято сьому версію рубрикатора Дніпропетровської ОУНБ).

Важливість процесу предметизації важко переоцінити з огляду на те, що саме предметна рубрика є однією з головних ланок пошуку інформації в каталозі. В процесі роботи предметний рубрикатор постійно доповнюється новими рубриками, редагується.


На 1.01.2006 року ЕКК містить 13.500 БЗ документів, які мають довідкові анотації, що розкривають зміст документа. Подаються також предметні, географічні рубрики, персоналії, хронологічні підрубрики. (Додаток 4,5,6)


ЕКК має великі можливості щодо пошуку документів за різними ознаками:

 • за прізвищем автора;

 • за заголовком;

 • за предметними рубриками;

 • за географічними рубриками;

 • персоналіями;

 • ключовими словами.

Особливо цінним є комбінований пошук, що здійснюється за декількома ознаками.

У 2004 році на базі РДОБ створена регіональна корпоративна бібліотечна система з аналогічним описом документів, яка об’єднала інформаційні ресурси бібліотек-учасниць (ЦРБ, Кузнецовська ЦМБ). Завдяки цьому підвищилась оперативність інформаційного обслуговування всіх категорій користувачів, повнота задоволення інформаційних потреб. ЕКК набув статусу Зведеного електронного краєзнавчого каталога (ЗвЕКК).

ЗвЕКК забезпечує повноту інформації про надходження краєзнавчих документів у фонди РДОБ і бібліотек-учасниць. Каталог функціонує в мережі Інтернет.

Зусиллями працівників сектора краєзнавчої літератури та бібліографії формується важливе бібліографічне джерело – ЗвЕКК з поточних краєзнавчих документів. Наразі постає питання про поповнення ЗвЕКК ретроспективними документами. Потребує вирішення питання розробки предметного рубрикатора для ЕК. Назріло питання залучення нових бібліотек-учасниць (музею, архіву і т.д.) до формування ЗвЕКК.Перспективною є робота по формуванню повнотекстової бази краєзнавчими документами та перенесення на електронні носії рідкісних і цінних видань.
Додаток 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка