Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка106/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   159

Для більш точного аналізу стану підприємства машинобудівної галузі для формування стратегії потрібно додатково використовувати аналіз структури балансу, що полягає в порівнянні коштів за активами, згрупованими за ступенем спадкової ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями за пасивом, що групуються за ступенем терміновості їхнього погашення. Ця структура залежить від багатьох чинників, зокрема галузевої належності, технології, номенклатури продукції, що випускається, інтенсивності господарської діяльності. Існує багато методик поділу статей активу і пасиву на відповідні групи за ступенем ліквідності та ступенем терміновості майбутньої оплати відповідно (Чуев И. Н. та ін., 2006). На нашу думку, найбільш дієвою є методика, запропонована Г.В. Савицькою (Савицька Г. В., 2005) , за якою активи підприємства поділяються на чотири групи: 1) абсолютно ліквідні активи (А1), такі як готівка, цінні папери і короткострокові фінансові вкладення; 2) швидкореалізовані активи (А2): векселі отримані й короткострокова дебіторська заборгованість; 3) активи, що повільно реалізуються (А3): довгострокова дебіторська заборгованість, запаси сировини, матеріалів, готової продукції, незавершене виробництво товарів, для трансформування яких у готівку потрібен значно більший термін; 4) важкореалізовані активи (А4): необоротні активи. Структура пасивів має вигляд: 1) найбільш термінові зобов’язання (П1): кредиторська заборгованість і кредити банку,терміни повернення яких настали; 2) середньострокові зобов’язання з терміном погашення до одного року (П2): короткострокові кредити і займи; 3) довгострокові зобов’язання (П3): довгострокові кредити і займи; 4) власний капітал, що постійно перебуває в розпорядженні підприємства (П4): капітал і резерви. Сума перших трьох груп активів складає оборотні активи підприємства (Оа). Відповідно до змін у структурі балансу можна визначити тенденції розвитку підприємства, а відповідно і вибрати стратегію розвитку. Потрібно зауважити, що додатковою умовою при формуванні стратегії стійкого росту та стабілізації є виконання умови: П1≤А1, П2≤А2, П3≤А3, П4≥А4.

Отже поєднання статистичної (9.13) та динамічної моделей (9.19), а також аналіз структурного балансу підприємства дасть змогу більш точно визначити стратегію розвитку підприємства, уникаючи проблем, що були присутні у попередніх методиках.

Оскільки оцінка стратегії розвитку підприємства здійснюється одночасно зіставленням результатів статичної і динамічної моделей, необхідно ввести єдину систему оцінювання результатів. Для цього скористаємося умовними оцінками, представленими у табл. 9.17, припустивши, що статична модель характеризується індексом стійкості, а динамічна модель - індексом зростання.
Таблиця 9.1 - Оціночне значення індексу зростання () і стійкості () за статичною і динамічною моделями

Показник

Значення

Оціночне значення

Середньозважені темпи приросту (), %

0-5

5-10


10-15

0,01-0,34

0,35-0,67

0,68-1,00


Показник стійкості%

(розрахунок за ф-лою (2))0-3

3-5


>5

0,01-0,34

0,35-0,670,68-1,00

Індекс зростання оцінюється відповідно до прийнятої динамічної моделі як середнє значення темпів приросту об'ємних показників:
, (9.10)
де оцінка приросту рентабельності активів; приріст індексу прибутковості; приріст норми операційного прибутку; приріст оборотності оборотних коштів; приріст коефіцієнта фінансової незалежності; – приріст коефіцієнта маневреності власного капіталу; – приріст коефіцієнта коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами; – приріст індексу внутрішніх обмежень виробничої діяльності підприємства; – приріст коефіцієнта інтенсивності використання активів підприємства; – приріст коефіцієнта ресурсомісткості роботи підприємства.
Позитивна зміна індексу зростання може змінюватися в діапазонах: 1) помірне зростання - від 0 до 4%; 2) активне зростання - від 4 до 8%; 3) агресивне зростання - від 8% і вище.

Негативна зміна індексу засвідчує неефективне управління підприємством, що при відповідній тенденції може призвести до зниження життєздатності підприємства аж до банкрутства. Зниження Ip на 0-4% вважається помірним, а більше 4% - активним зниженням.

Перевага використання системи взаємопов’язаних показників стійкості й зростання полягає в забезпеченні збалансованості розвитку підприємства. Пропонований підхід економічної оцінки розвитку підприємства базується на сценарному прогнозуванні, тобто оцінка різних поєднань комбінацій індексу зростання і стійкості свідчитиме про управлінські дії, що визначають стратегію економічного розвитку підприємства (рис. 9.1).

Кожний із квадратів (рис. 9.1) відповідає певній комбінації індексу зростання і стійкості , що відображає напрями вектора прогресу або регресу розвитку підприємства в залежності від прийнятої стратегії. Від’ємне значення індексу зростання () на 0-4% відповідає амобільному управлінню, зниження більше ніж на 4% – неефективному управлінню.Оскільки передбачається, що цільова функція і показники, що формують її, знаходяться в детермінованому (функціональному) зв'язку, тобто по-різному впливають на рівень економічного розвитку підприємства, то необхідно визначити вплив зміни кожного з чинників у формуванні величини результуючого показника. Для визначення величини впливу факторів на приріст результативного показника використано метод ланцюгових підстановок (табл. 9.2) (Чуев И. Н. та ін., 2006; Савицька Г. В., 2005).

Рис. 9.1. Матриця вектора економічного розвитку підприємства залежно від обраної стратегії (Новакова О. И. та ін., 2004)


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка