Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка110/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   159Рис. 9.5. Матриця вектора економічного розвитку підприємства

ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе»

Факторний аналіз динаміки рентабельності активів () на прикладі підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» проводиться на основі нижченаведених даних (табл. 9.6).


Таблиця 9.6 - Факторний аналіз рентабельності активів () підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе», 2007-2008 рр.


Показник

2007 р.

2008 р.

Зміна (+,-)

абсолютна

%

1

2

3

4

5

Чистий прибуток, тис. грн.

102449

-162342

-264791


Продовження табл.9.61

2

3

4

5

Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

156255

130060

-26195

-16,76

Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн.

2460011

1632026

-827985

-33,66

Оборотні активи, тис. грн.

1234734

2463179

1228445

99,49

Поточні зобов’язання, тис. грн.

859776

2358797

1499021

174,352

Власний капітал, тис. грн.

959134

821019

-138115

-14,4

Активи, тис. грн.

2148907

3647106

1498199

69,72

Індекс прибутковості, IP

0,656

0

-0,656Норма операційного прибутку, OPM

0,096

0,053

-0,043

-44,79

Оборотність оборотних активів, CATR

1,3261

0,999

-0,327

-24,66

Коефіцієнт фінансової незалежності, ER

0,446

0,225

-0,221

-49,55

Коефіцієнт маневреності власного капіталу,

0,391

0,127

-0,264

-67,52

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами,

0,304

0,042

-0,262

-86,18

Продовження табл.9.61

2

3

4

5

Індекс (показник) внутрішніх обмежень виробничої діяльності підприємства,, ÷

0,483

0,362

-0,121

-25,05

Коефіцієнт інтенсивності використання активів підприємства,, ×

2,7200

4,1000

1,38

50,73

Коефіцієнт ресурсомісткості роботи підприємства,

1,3137

1,4842

0,1684

12,81

Рентабельність активів, , розрахункова

0, 0479

0

-0, 0479Дані табл. 9.7 свідчать, що рентабельність активів () по досліджуваному підприємству знизилась на 4,79% за рахунок:1) зменшення норми операційного прибутку на 0,043 пункти призвело до зниження на 0,02146 пункти:

-0,043*1,3261*0,446*0,391*0,483*2,72*0,656/0,304*1,3137 = - 0,02146;

 1. зменшення оборотності оборотних коштів на 0,327 пункти призвело до зниження на 0,00652 пункти:

-0,327*0,053*0,446*0,391*0,483*2,72*0,656/0,304*1,3137 = - 0,00652;

3) зменшення фінансової незалежності на 0,221 пункти призвело до зниження на 0,00987 пункти:=-0,221*0,053*0,999*0,391*0,483*2,72*0,656/0,304*1,3137 = - 0,00987;

4) зменшення маневреності власного капіталу 0,264 пункти призвело до зниження на 0,00679 пункти:-0,264*0,053*0,999*0,225*0,483*2,72*0,656/0,304*1,3137 = - 0,00679;

 1. зменшення забезпечення власними обіговими коштами на 0,262 пункти призвело до збільшення на 0,020367 пункти:

((1/0,042)-(1/0,304))*0,053*0,999*0,225*0,127*0,483*2,72*

0,656/1,3137 = 0,020367; 1. зменшення внутрішніх обмежень виробничої діяльності підприємства на 0,121 пункти призвело до зменшення на 0,00592 пункти:

=-0,121*0,053*0,999*0,225*0,127*2,72*0,656/1,3137*0,042= - 0,00592;

 1. збільшення інтенсивності використання активів підприємства на 1,38 пункти призвело до збільшення на 0,008986 пункти:

=1,38*0,053*0,999*0,225*0,127*0,362*0,656/1,3137*0,042 = 0,008986.

 1. збільшення ресурсомісткості роботи підприємства на 0,1684 пункти призвело до зменшення на 0,00307 пункти:

=((1/0,042)-(1/0,304))*0,053*0,999*0,225*0,127*0,362*4,1*

0,656/0,042 = - 0,00307; 1. зменшення індексу прибутковості на 0,656 пункти призвело до зменшення на 0,02363 пункти:

 -0,656*0,053*0,999*0,225*0,127*0,362*4,1/0,042*1,4842 = - 0,02363.

Загальне зниження рентабельності активів (), а відповідно і індексу стійкості () підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» за факторами складає:

-0,02146-0,00652-0,00987-0,00679+0,020367-0,00592+0,008986-0,00307-0,02363 = - 0,0479.

Отже, на досліджуваному підприємстві спостерігаються високі темпи зниження економічної стійкості його діяльності. Основними факторами, що перешкоджають економічному розвитку підприємства, є: зменшення чистого прибутку підприємства, значне збільшення поточних зобов’язань, нераціональна структура капіталу підприємства. При формуванні стратегії розвитку підприємства необхідно врахувати данні тенденції.Обираючи стратегію економічного розвитку підприємства, необхідно визначати її ефективність шляхом порівняння зі стратегією «еталоном», показники якої є найкращими результатами діяльності підприємства. У економічному аналізі методи, що ґрунтуються на підставі порівняння об’єктів дослідження з об’єктом еталоном, мають загальну назву - методи відстаней. Якщо є стандарти, нормативи чи будь-які інші еталонні значення, наприклад, найбільше значення кожного показника за всіма об’єктами, то, агрегуючи відношення, можна визначити ступінь відхилення і-го об’єкта від об’єкта-еталона за однією з таких формул:
(9.12)
де - комплексна оцінка і-ої стратегії; - кількість чинників комплексної оцінки впливу; - коефіцієнт порівняльної значущості

і -го чинника; і - кількість альтернативних стратегій; - координати i-ої стратегії в n-мірному просторі.

Координати є величинами відносними, оскільки як база порівняння (еталону) виступає найкраще значення показника:

 (9.13)

Щоб виконати порівняльний аналіз усіх об’єктів дослідження, необхідно проранжувати їх за зростанням величини.У формулі (3) досліджувані показники мають різну спрямованість впливу на рентабельність активів, оскільки одні з них при збільшенні показника призводять до поліпшення стану об’єкта дослідження (стимулятори - позитивно діють на розвиток економічного об’єкта: ), а інші до погіршення результатів діяльності підприємства (дестимулятори - негативно діють на розвиток економічного об’єкта: , ). Потрібно розглянуті формули (8.22) модифікувати на випадок різної спрямованості первинних показників. Так, зокрема, якщо стандартизацію показників-стимуляторів виконати за формулою: , а дестимуляторів за формулою: , то критерій ефективності стратегії можна записати у вигляді:
. (9.14)
Чим ближче до одиниці, тим ближчий об’єкт дослідження до еталона, тобто до такого об’єкта, у якого значення показників-стимуляторів дорівнює максимуму значень цих показників для всіх досліджуваних, а значення показників-дестимуляторів – мінімуму їхніх значень.

Оцінка ефективності стратегічних змін повинна бути заснована на вивченні динаміки показника ефективності стратегії.

Наведена методика дозволяє обрати стратегію розвитку підприємства з декількох альтернативних з урахуванням очікуваної ефективності.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка