Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка4/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159


(%, до попереднього року)
Негативні тенденції зниження інвестицій в основний капітал у виробництві підкріпляються структурою джерел їх фінансування. У ній провідна роль належить власним коштам підприємств. Згідно з даними Держкомстату України в 2000 році цей показник становив 68,6%. Через 8 років він зменшився до позначки 56,7%. Пояснюється це тим, що за той же період часу стрімко зростало кредитування банками (2000 – 1,7% та 2008 – 17,3% відповідно). Фінансування коштами державного бюджету здійснювалось таким чином: 2000 рік – 5,1%, 2008 рік – 5,0%. Тобто підтримка держави істотно не збільшувалась, хоча досягала свого піку у 2004 року – 10,5%. Інші залучені кошти – запозичені кошти від інших організацій.

Рис 1.3 – Динаміка індексу інвестицій в основний капітал

(%, до 1990 року)

Якщо порівняти вищенаведені показники з аналогічними показниками іншої держави (табл.1.3), можна відзначити неефективну державну політику відновлення засобів виробництва в Україні.

Таблиця 1.3 - Порівняльна характеристика джерел фінансування інвестицій в основний капітал


Джерела фінансування інвестицій, %

Україна

Російська Федерація

2000

2008

2000

2008

Власні кошти

68,6

56,7

47,5

39,5

Кредити банків

1,7

17,3

2,9

11,8

Кошти державного бюджету

5,1

5,0

22,0

20,9

Відтворювальна структура інвестицій у 2008 році показує прагнення промислових підприємств технічно переоснащувати і реконструювати діючі потужності, на це вони витратили 62,9% загального обсягу. На введення в дію нових основних засобів витрачено 33,4% інвестицій, на підтримання діючих – 3,7%.

Тож негативною тенденцією також можна вважати і недостатній рівень оновленості виробничих потужностей, у зв'язку з чим для більшості промислових підприємств України характерні застарілі виробничі фонди та технології. Наочною виглядає ситуація, в якій українська економіка, використовуючи застарілі основні засоби, значно відстає від промислово розвинених держав.

Незважаючи на те, що за останні декілька років ми можемо спостерігати зростання капіталовкладень у цей сегмент (табл. 1.4), загальна характеристика діяльності основних засобів є негативною, перш за все через їх інтенсивне зношення (табл. 1.5).


Таблиця 1.4 - Введення в дію основних засобів, млн. грн. (Статистичний щорічник 2008 р.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього

23726

33255

35025

44165

61468

70497

82333

127453

Промисловість

9363

10791

12102

14012

23547

22738

29085

39655Таблиця 1.5- Ступінь зносу основних засобів, %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього

43,7

45,0

47,2

48,0

49,3

49

51,5

52,6

Промисловість

48,8

51,9

54,5

56,4

58,3

57,9

58,6

59,0

Іншим чинником, який суттєво впливає на зниження інноваційної активності промислових підприємств України, а відповідно і впровадження нових процесоорієнтованих методів управління є погіршення їх науково-технічного потенціалу. Динаміка впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції (рис.1.4) теж демонструє нестабільний та мінливий характер. Якщо темпи зростання останнього не збільшаться, то рівня впровадження нових прогресивних технологічних процесів 1991 року вітчизняна промисловість досягне лише в 2014 році (Немеш Г.О ).З 2007 року в промисловості почалося скорочення подання заявок до Державного департаменту інтелектуальної власності на видачу охоронних документів. У 2008 році кількість заявок на винаходи скоротились з 279 до 229, на корисні моделі - з 546 до 408, на промислові зразки – зі 174 до 122 штук.


Рис 1.4 - Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції на вітчизняних промислових підприємствах
Скорочення заявок відбулося і в патентні відомства інших країн. За той же період кількість заявок в патентні відомства інших країн на винаходи скоротилася з 47 до 31, на корисні моделі – із 34 до 32, на промислові зразки – з 90 до 11 штук.

Використання об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій з 2007 по 2008 рік скоротилося такими темпами: кількість використаних винаходів у промисловості з 803 до 754, промислових зразків – з 833 до 637, раціоналізаторських пропозицій – з 10762 до 9328 штук. У цей проміжок часу збільшилася лише кількість використаних корисних моделей з 684 до 714 штук.

Щодо джерел фінансування промислових НДДКР, то Л.І. Федулова зазначає, що «останніми роками відбувається перерозподіл джерел фінансування промислових НДДКР у напрямі збільшення частки власних коштів наукових організацій та підприємницького сектора, скорочення коштів іноземних джерел, тоді як частка коштів державного бюджету та організацій державного сектора залишається майже постійною. Така тенденція зміни співвідношення наближається до світової практики, особливо провідних країн світу, де основний тягар витрат несе бізнес, передусім, вітчизняний, а не держава. Однак для України такий стан справ не має позитивного характеру, що виявляється перш за все у погіршенні експортних позицій вітчизняної промислової продукції на світових ринках. Це відображає від’ємне сальдо зовнішньоторговельного обороту» (Немеш Г.О ).

Наслідком гострої нестачі інвестицій, використання застарілих засобів та технологій є незадовільний фінансових стан підприємств. Вплив вищеперелічених факторів спричинили скорочення прибутків підприємств промисловості в 2008 році до 21743,4 млн грн. Аналогічний показник у 2007 році становив 43700,9 млн грн. і це був пік зростання за останні 8 років. При цьому спостерігалося збільшення оборотних активів із 361459,7 до 481336,9 млн.грн. Але позитивним таке явище вважати не можна, оскільки в їх структурі переважала дебіторська заборгованість, яка за даними 2008 року становила 61,4% в загальному обсязі.

Недоотримання прибутків у таких умовах призвело до збільшення підприємств-банкрутів у промисловості, частка яких збільшилася до 39,1% у 2008-му, порівняно із 33,4% у 2007 році. Сума збитків при цьому досягла рекордно високого значення протягом останніх 8-ми років - 49432,8 млн грн. Логічно, що при таких фінансових результатах, рентабельність операційної діяльності в 2008 році теж продемонструвала падіння на 0,8% і становила 5,0%.

Темп зростання індексу цін виробників промислової продукції у 2008 році теж виявився рекордним за останні 10 років і склав 135%. Відзначимо, що до цього часу позначку в 120% цей показник перетинав лише двічі - у 2000 та 2004 роках. Така тенденція свідчить про те, що свій незадовільний фінансовий стан підприємства промисловості компенсують підвищенням цін на продукцію, втрачаючи конкурентні позиції у боротьбі із зарубіжними компаніями.

Проаналізувавши стан промисловості в Україні, можна зробити висновок про шалений «тиск» на підприємства з боку гальмуючих їх розвиток факторів. З кожним роком цей тиск посилюється, тому збільшується і кількість тих компаній, котрі припиняють спротив та опускаються за межу банкрутства (рис. 1.7). Очевидно, що такі підприємства виявились неготовими до системних кризових явищ макроекономічного середовища і потребують корінного реформування фінасово-господарської діяльності. Необхідно відзначити, що в наш час використання сучасних та більш ефективних методів покращення діяльності промислових підприємств є адекватною реакцією на зовнішні зміни вітчизняної економіки. Передумовами впровадження реінжинірингу на таких підприємствах можна вважати: низький технічний рівень виробництва, низький інноваційний розвиток, традиційне функціональне управління, незадовільне матеріальне становище, низька якість продукції, незадовільний фінансовий стан, а також позитивний досвід використання даного організаційно-економічного інструментарію в зарубіжних країнах.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка