Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингу


Учасники реінжинірингу бізнес-процесів та їх функціїСкачати 12.52 Mb.
Сторінка6/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159

Учасники реінжинірингу бізнес-процесів та їх функції

Сучасною погляд на управління компанією полягає в тому, що ця робота значною мірою фокусується на бізнесових процесах. Це передбачає систематичну ідентифікацію процесів і управління ними, а особливо – управління взаємодією людей в межах окремих процесів і організації в цілому. Цей підхід, який отримав назву Business Process Management (BPM), що дозволяє істотно підвищити рівень прозорості і керованості бізнесу і поліпшити його основні показники (вартість, час, якість, рівень задоволення клієнтів, витрати худе). У більшості випадках, коли організація потребує серйозних радикальних змін, необхідна розробка програми реінжинірингу бізнес- процесів [1].

При цьому особливу роль в розробках і реалізації даних програм грають саме учасники проведення РБП, що діють окремо або в різних комбінаціях, а саме:


  • лідер (leader) — один з вищих керівників компанії, що санкціонує і мотивує в цілому реінжинірингові заходи;

  • власник процесу (process owner) — менеджер, що несе відповідальність за специфічний процес і за заходи щодо його реінжинірингу;

  • реінжинірингова команда (reengineering team) — група осіб, прихильних реінжинірингу конкретного процесу, яка діагностує існуючий процес і контролює те, що його перепроектувало і освоєння наново;

  • керівний комітет (steering committee) — група старших менеджерів, що виробляє політику, яка розробляює загальноорганізаційну стратегію реінжинірингу і що відстежує її реалізацію;

  • «цар» реінжинірингу (reengineering czar) — особа, відповідальна за розробку методів і інструментів реінжинірингу усередині компанії і за забезпечення синергізму її різних реінжинірингових проектів.

Зупинимося на даних суб'єктах детальніше.

Лідер реінжинірингу робить його реальністю. Лідер — це один з вищих керівників компанії, що володіє достатнім впливом, щоб змусити організацію вивернутися навиворіт і переконати людей прийняти ті радикальні перетворення, які несе з собою реінжиніринг. Зазвичай ніхто з вищих керівників не є «призначеним» на роль лідера. Першорядна роль лідера полягає в тому, щоб діяти в якості мотиватора. Саме лідер призначає старших менеджерів господарями бізнес-процесів і покладає на них відповідальність за забезпечення проривів в економічних результатах. Лідер створює нове концептуальне бачення організації, вводить нові стандарти і за допомогою господарів процесів примушує інших утілювати це бачення в реальність [2].

Власником процесу, що несе відповідальність за реінжиніринг певного процесу, повинен бути менеджер вищої ланки, зазвичай з лінійною відповідальністю, який володіє усередині компанії необхідними престижем, довірою і впливом. Робота власника процесу — добитися його здійснення на рівні окремого процесу. У орієнтованій на процеси компанії саме процес, а не функціональний або географічний критерій лежатиме в основі організаційної структури, і тому кожен процес буде і надалі потребувати власника, який стежив би за його економічними результатами.

Власне робота по здійсненню реінжинірингу, що є дуже трудомісткою, і є завдання членів реінжинірингової команди. Її складають люди, які повинні генерувати ідеї і плани і від яких часто потім вимагають перетворення їх в реальність. Щоб функціонувати як команди, вони повинні бути невеликими — від 5 до 10 чоловік. Кожна команда включатиме людей два 1 типів:

інсайдерів і аутсайдерів.

Інсайдери - це люди, які в даний час працюють в рамках процесу, реінжинірингу. Інсайдери призначені в реінжинірингову команду, повинні бути самими кращими працівниками компанії, вони повинні бути її висхідними зірками. Щоб зрозуміти, що повинне бути змінене, команда потребує в інсайдерах, проте, щоб змінити це реально, команді необхідний руйнівний елемент. Його роль виконують аутсайдери. Аутсайдери не працюють в рамках того процесу, який піддається реінжинірингу, тому вони привносять в команду вищий рівень безсторонності і новий погляд на речі. Група, що несе пряму відповідальність за реінжинірингові заходи є ядром. Це ядро зазвичай доповнюється зовнішнім кільцем осіб, частково зайнятих реінжинірингом. У зовнішньому кільці часто бувають представлені клієнти і постачальники, фахівці із знаннями в конкретних областях — таких як інформаційні технології, людські ресурси або паблік рилейшнз.Керівний комітет — це колектив старших менеджерів, що зазвичай включає власників процесів, але що не обмежується тільки ними, який планує загальноорганізаційну стратегію реінжинірингу. Очолювати дану групу повинен лідер реінжинірингу. Дана група, наприклад, визначає пріоритетність всіх конкуруючих реінжинірингових проектів і те, як ресурси повинні бути розподілені між ними. Члени комітету вислуховують конфліктуючі сторони і вирішують спори між господарями процесів.

«Цар» реінжинірингу грає роль розділу адміністрації лідера процесу реінжинірингу. «Цар» виконує дві основні функції: по-перше, це надання допомоги і підтримка всіх власників індивідуальних процесів і реінжинірингових команд і, по-друге, координація всіх здійснюваних реінжинірингових дій. «Цар» реінжинірингу також займається розвитком інфраструктури для реінжинірингу, з тим щоб кожен новий реінжиніринговий проект не здавався подібним першому.


1.4 Механізм «проникнення» реінжиінринга бізнес-процесів у сфери діяльності виробничих підприємств
Необхідність формування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств обумовлена існуванням об’єктивних суперечностей між реальними економічними процесами і вимогами підвищення ефективності бізнесу. З позиції виробника боротьба за споживача полягає у забезпеченні відповідності продукції очікуванням споживача та жорстким міжнародним вимогам щодо її якості, що, в свою чергу, пов’язане з додатковими витратами. Ці витрати знижують конкурентоспроможність продукції, її рентабельність, економічний потенціал підприємства і національної економіки в цілому. При цьому споживачі не зовсім адекватно сприймають появу на ринку нової продукції, виготовленої з урахуванням жорстких вимог щодо її якості (в тому числі екологічних), за яку, як правило, доводиться платити більше. Разом з тим міжнародні економічні процеси самі по собі сприяють виснаженню навколишнього природного середовища. Вони характеризуються як безперервне і безмежне споживання природних ресурсів на мікрорівні і, як наслідок, не можуть враховувати екологічні вимоги людини і суспільства на макрорівні.

Саме цей факт і мотивує радикальне перепроектування бізнес-процесів виробничих підприємств для досягнення різкого поліпшення показників діяльності компаній, таких як темпи виробництва, сервіс, вартість та якість продукції, стимулює розроблення, виробництво і споживання екологічно безпечної продукції. При цьому динаміка цін, попиту і пропозиції зберігатиметься, але в рамках екологічно обумовленого регулювання господарської діяльності, а сам економічний механізм господарювання повинен трансформуватися за допомогою, зокрема, організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств.

Практична реалізація концепції реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств припускає розроблення відповідного ефективного організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, що забезпечує узгодження економічних і екологічних інтересів суб’єктів господарювання і суспільства в цілому. Існуючі наукові розробки не розглядають економічні важелі і стимули як систему, що охоплює всі елементи організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Вони орієнтовані в основному на стимулювання окремих функцій управління внутрішньою господарською діяльністю та експортно-імпортними операціями, такими, як міжнародні дослідження ринку, збут екологічно чистої продукції тощо. На наш погляд, доцільно застосувати системний підхід до формування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств.

Системи управління бізнес-процесами можуть бути вельми різноманітними, проте практично всі вони складаються з таких основних частин: 1) керуючої підсистеми, яка генерує керуючий імпульс на заданий «рух» під впливом стану зовнішнього і внутрішнього середовища; 2) керованої підсистеми, яка приймає переданий їй керуючий імпульс і виконує заданий «рух»;

3) проміжного пристрою, передавального імпульсу від керуючої підсистеми до керованої.

Формування теоретичних і методологічних основ створення дієвого організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств припускає дослідження системи еколого-економічних відносин, що виникають на підприємстві, між підприємствами, іншими суб’єктами господарювання, державами при реалізації тієї або іншої еколого-економічної політики як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Розроблення організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств ґрунтується на загальній теорії формування, функціонування і розвитку господарського механізму економіки на мікро- і макрорівнях. Що, у свою чергу, зумовлює внутрішній зміст механізму, його структуру, форми і методи функціонування, застосовувані економічні інструменти і важелі, його місце в ієрархічній системі економічних механізмів різного рівня.

При розгляді організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств як системи можливі два підходи: від часткового до цілого і від цілого до часткового. При першому підході дослідженню піддаються окремі елементи, частини, деталі і ціле представляється як складене з них.

При другому підході механізм розглядається як цілісна система, що взаємодіє по вертикалі і горизонталі із зовнішнім середовищем, іншими механізмами, а елементи самої системи притягуються до її характеристики поступово, при необхідності. У нашому випадку організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств є підсистемою економічного механізму функціонування національної економіки в цілому.

Структура організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств – це його елементний склад, виражений у просторовому, часовому і функціональному взаємному розташуванні елементів. Цей склад визначає якість організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств і відповідає концепції його створення. Формування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств припускає опис таких параметрів: 1) мети, завдань механізму і відповідних їм функцій; 2) форми, способу, системи методів і інструментів реалізації механізму; 3) визначення ресурсів, які забезпечують функціонування механізму і їх джерел; 4) визначення підсистеми керуючого механізму; 5) визначення керованої підсистеми механізму – виділення об’єктів, на які спрямована регулююча дія механізму; 6) виділення суб’єктів, які прямо або побічно пов’язані з функціонуванням механізму.

На наш погляд, ключовим моментом при побудові організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств є формування системи цілей, які можна класифікувати на основну мету, головні і конкретні цілі. Кожен рівень цілей визначає завдання організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, які реалізуються за допомогою його функцій.

Загальну мету розроблення організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств можна сформулювати як прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо радикального перепроектування бізнесу, повної зміни технологій виробництва продукції та послуг, зміни діючих структур управління та способів організації бізнес-процесів виробничих підприємств, а також забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини на основі екологізації здійснення бізнес-процесів виробничих підприємств. Необхідно зазначити, що поняття реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств в нашому випадку вживається в розширеному сенсі і охоплює абсолютно всі види господарської діяльності, що мають відношення у тому числі і до міжнародних економічних відносин або забезпечують запобігання негативній дії бізнес-процесів виробничих підприємств на навколишнє природне середовище.

Основна мета організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств визначається нами як створення умов, що забезпечують при здійсненні реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств радикальне їх перепроектування для досягнення різкого поліпшення економічних показників діяльності компаній та узгодження економічних і екологічних інтересів суб’єктів господарювання і суспільства в цілому за допомогою використання економічних важелів і стимулів.

Конкретні цілі механізму формуються відповідно до його основної мети. Конкретні цілі одночасно є і завданнями організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств, які виробляють у тому числі продукцію екологічного призначення, а саме: 1) стимулювання застосування екологічно безпечних технологій виробництва продукції або технологій, що забезпечують найменшу деструктивну дію на навколишнє природне середовище; 2) стимулювання дотримання технологічної дисципліни для забезпечення екологічних вимог до технологічних процесів при виробництві продукції; 3) стимулювання процесів створення екологічно безпечної продукції, техніки і технологій; 4) стимулювання раціонального використання природних ресурсів; 5) стимулювання використання сировини, матеріалів енергетичних ресурсів, що відповідають жорстким екологічним вимогам; 6) стимулювання попиту на екологічно безпечну продукцію з боку покупців і споживачів; 7) стимулювання екологічності утилізації продукції і відходів; 8) забезпечення екологічної безпеки транзитного переміщення вантажів; 9) економічна оцінка наслідків «експорту-імпорту» неекологічної продукції, технологій та послуг і розробка відповідних інструментів регулювання; 10) урахування екологічних факторів та обмежень в теорії та практиці міжнародної торгівлі, вивчення впливу національної еколого-економічної політики на конкурентоспроможність вітчизняної продукції, послуг та економічної системи в цілому; 11) теоретичне обґрунтування та розроблення відповідної міжнародної еколого-економічної політики з урахуванням вимог сталого розвитку.

Основним напрямом реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактору може бути підтримка цілісності функцій життєзабезпечення виробничих систем з метою стійкого розвитку суспільства, забезпечення однакової уваги до його екологічної, соціальної і економічної складових, еколого-економічної безпеки країни і визнання неможливості економічного зростання при деградації навколишнього природного середовища. Тактичний напрям реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактору повинен включати систему цілеспрямованих і форсованих заходів щодо екологізації господарської діяльності, подолання кризових явищ у виробничій сфері з урахуванням віддалених еколого-економічних наслідків рішень, що ухвалюються.

Впровадження організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактора передбачається в такі три етапи (рис. 1.10):Рис. 1.10 Процес впровадження організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств


На першому етапі відбувається модернізація системи державного регулювання та нормативно-правової бази, що забезпечують ефективну взаємодію адміністративного регулювання та ринкових механізмів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. На цьому етапі визначаються пріоритетні заходи та джерела їх фінансування.

На другому етапі здійснюються перетворення в економіці та соціальній сфері, що передбачені заходами щодо реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. На цьому етапі очікуються перші результати.

На третьому етапі проводитися оцінка досягнутих результатів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств та їх впливу на соціально-економічний розвиток держави. Наприкінці цього етапу діючі заходи переглядаються та коригуються.

Впровадження організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств з урахуванням екологічного фактора, на наш погляд, повинне базуватися на принципах: 1) забезпечення активної участі держави у виконанні міжнародних домовленостей щодо охорони навколишнього природного середовища; 2) активної участі держави в міжнародних процесах щодо перешкоджання транскордонному переміщенню технологій, товарів та послуг, використання яких може завдати шкоди навколишньому природному середовищу; 3) забезпечення єдності митної території України; 4) єдності системи державного регулювання господарської діяльності та контролю за її здійсненням; 5) пріоритетів економічних методів регулювання; 6) рівноправності всіх учасників господарської діяльності, захисту державою їх майна та законних інтересів, відсутності дискримінації; 7) виключення невиправданого втручання держави та її органів у господарську діяльність, спричинення збитків їх учасникам та економіці країни в цілому; 8) співробітництва у сфері перешкоджання незаконному обігу природних ресурсів.

Джерелами фінансових коштів для забезпечення цілей функціонування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств можуть бути: засоби державного бюджету, засоби місцевих бюджетів, власні засоби підприємств і населення, засоби іноземних інвесторів, кредити банків та інші джерела фінансування. У сукупності ці засоби можна використовувати в напрямах, приведених в табл. 1.9

Інформаційною основою функціонування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств є система даних про ринки збуту продукції, послуг та інші умови зовнішнього середовища, що істотно впливають на функціонування механізму (табл. 1.10).


Таблиця 1.9 - Основні напрями використання фінансових коштів для забезпечення цілей функціонування організаційно-економічного механізму реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств


Напрям фінансування

Коротка характеристика

Фінансування капітальних вкладень, що забезпечують технічну, технологічну, інформаційну оснащеність маркетингу

Сюди можна віднести: проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт із створення екологічно чистих видів продукції, техніки і технологій; технічне переозброєння, реконструкцію діючих виробництв з метою підвищення рівня їх екологічності; створення системи екологічного моніторингу, що забезпечує контроль якості продукції, що виробляється, дотримання технологічної дисципліни, відповідності екологічним стандартам початкової сировини і матеріалів; організацію пропаганди екологічних знань, екологічного виховання і освіти населення з метою орієнтації попиту на екологічно чисту продукцію підприємства

Матеріальне стимулювання суб’єктів господарювання за розроблення, виробництво екологічно чистих видів продукції, використання екологічної сировини, матеріалів, впровадження екологічно безпечних і ресурсозберігаючих технологій

Частина таких витрат може фінансуватися за рахунок оборотних коштів підприємств і відноситися на собівартість вироблюваної продукції. Зокрема, це витрати на дослідження ринку екологічної продукції, вивчення попиту і пропозиції на екологічні технології і ресурсозберігаючу техніку, стимулювання попиту на екологічно чисту продукцію, формування у споживачів мотивів використання екологічної продукції і тому подібне

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка