Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка68/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   159

Однак автор вважає, що дана модель не позбавлена і недоліків, а саме не розглянуто в ній експертної оцінки (методу балів). Аналізуючи матрицю альтернативних втрат, сумарний збиток організації можна розглянути через локальні збитки маркетингових, виробничих, фінансових, інформаційних, трудових, матеріально-технічних, соціальних, екологічного потенціалів конкретного підприємства з підприємствами-еталонами, які також проводять або провели реінжиніринг бізнес-процесів на своїй базі (табл. 3.3). Головною умовою виконання моделі є реалізація стратегій за принципом бенчмаркінгу.
Таблиця 3.3 - Матриця альтернативних втрат з урахуванням інформації підприємств-еталонівВитрати

Підприємство А

Підприємство В (еталон)

Фактори

Фактори

Zа1

Zа2

Zаk

Zb1

Zb2

Zbk

M0

Qа10

Qа20

Qаk0

Qb10

Qb20

Qbk0

M1

mа1+ Qа11

mа1+ Qа21

ma1+ Qk1

mb1+ Qb11

mb1+ Qа21

mb1+ Qk1

M2

mа2+ Qа12

mа2+ Qа22

mа2+ Qаk2

mb2+ Qb12

mb2+ Qb22

mb2+ Qbk2

Mn

mаn+ Qа1n

mаn+ Qа2n

mаn+ Qаkn

mbn+ Qb1n

mbn+ Qb2n

mbn+ Qbkn

Наступним етапом після формування матриці альтернативних втрат з урахуванням інформації підприємств - еталонів стане ранжирування оціночних показників за ступінню вагомості. Результатом цього етапу є побудова деякого вектора (W1, W2,..., Wn), де Wi - коефіцієнт вагомості кожного показника (табл. 3.4).


Таблиця 3.4 – Ступінь впливу окремих складових потенціалу підприємства на рівень конкурентоспроможності елементів після проведення комплексного реінжинірингу бізнес-процесів.


Чинники конкурентоспроможності

Вагомість чинника

Маркетинговий потенціал

W1

Виробничий потенціал

W2

Інформаційний потенціал

W3

Трудовий потенціал

W4

Матеріально-технічний потенціал

W5

Соціальний потенціал

W6

Екологічний потенціал

W7

Наступним етапом є побудова вектора, що складається з мінімальних значень за кожним з mn+Qkn показників. Цей вектор становить додатковий рядок чисел (Kmin = mіn (mn+Qkn)) - показників підприємства -еталона, де K min i = mіn Kj (1≤i≤n)Після визначення вагомості наступним етапом є складання нормалізованої матриці X' шляхом стан­дартизації сумарних збитків вихідної матриці (Kij = mn+Qkn) відносно відпо­відного показника еталонного підприємства за формулою:

(3.8)

Стандартизація дозволяє уникнути наявного ранжирування сумарного збитку за окремими потенціалами, коли мала варіація окремого показника може суттєво вплинути на результати оцінки (Краснокутська Н.В., 2005) .Наступним етапом бальної оцінки є розрахунок балів, що отримано підприємствами за певним оціночним показником шляхом порівняння їх фактичних значень з найкращими в даній сукупності:

(3.9)

де Б max i - максимальна бальна оцінка окремого збитку за локальним потенціалом (за критерієм - чим вища оцінка, тим менший вплив окремих збитків на рівень локальних потенціалів); Бij – фактична бальна оцінка окремого сумарного збитку окремих потенціалів підприємства при проведенні РБП.Остаточним етапом є отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності за рівнем інтегрального сумарного збитку та ранжирування підприємств-еталонів у порядку зменшення інтегрального показника сумарного збитку від реалізації стратегій після проведення реінжинірингових заходів із використанням наступної формули:

(3.10)

де Ks – інтегральний показник сумарного збитку при реалізації стратегій, які спрямовані на зменшення втрат підприємства як результату проведення реінжинірингових заходів та після їх проведення; Wi – вагомість впливу окремого чинника на рівень конкурентоспроможності елементів після проведення комплексного реінжинірингу бізнес-процесів.

Таким чином отримуємо нову модель визначення показника сумарного збитку при реалізації стратегій, які спрямовані на зменшення втрат як результату проведення реінжинірингових заходів (табл. 3.5).

Аналіз матриці альтернативних втрат при реалізації стратегій, що спрямовані на зниження втрат як результату реінжинірингу бізнес-процесів, дозволить керівникам підприємства, які мають за мету проводити реінжиніринг бізнес-процесів, визначити ефективність реінжинірингу через критерій мінімізації показника сумарного збитку як результату проведення даного процесу, який може бути отримано за рахунок перепроектування неефективних бізнес-процесів, автоматизацію технологічних процесів, винесення частини процесів за межі організацій і надання клієнтам або постачальникам можливості доступу до інформаційних систем тощо (Таранюк Л.М., 2009).


Таблиця 3.5 - Модель визначення інтегрального показника сумарного збитку при проведенні реінжинірингових заходів з урахуванням бальної оцінки
Витра-

ти

Підприємство А

Підприємство В (еталон)

Kmin

Бia

Бib

Wi

Бia*Wi

Бib*Wi

Фактори

Фактори

Zа1

Zаk

Zb1

Zbk

M0

Qа10

Qаk0

Qb10

Qbk0

Kmin 0

Б0a

Б0b

W0

Б0a * W0

Б0b * W0

M1

mа1+ Qа11

ma1+ Qk1

mb1+ Qb11

mb1+ Qk1

Kmin 1

Б1a

Б1b

W1

Б1a * W1

Б1b * W1

M2

mа2+ Qа12

mа2+ Qаk2

mb2+ Qb12

mb2+ Qbk2

Kmin 2

Б2a

Б2b

W2

Б2a * W1

Б2b * W1

Mn

mаn+ Qа1n

mаn+ Qаkn

mbn+ Qb1n

mbn+ Qbkn

Kmin n

Бna

Бnb

Wn

Бna * W1

Бnb * W1

Ks (a) = ∑ Бna * W1

Ks (b) = ∑ Бnb * W1Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка