Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка79/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   159
підходи до оцінювання стратегії:

  1. аналіз можливих реакцій конкурентів;

  2. оцінка ри­зику;

  3. дослідження синергетичних ефектів;

  4. перевірка погод­женості стратегії з організаційними традиціями й оточен­ням;

  5. оцінка здійснюваності стратегії.

Аналіз можливих реакцій конкурентів. У процесі роз­роблення стратегії проводиться аналіз конкурентного середови­ща, в якому функціонує підприємство, з метою визначення потенцій­них загроз з боку конкурентів. На етапі прийняття стратегії керівництву підприємства слід спрогнозувати реакцію на неї конку­рентів і визначитися щодо своїх відповідних дій. Особливо швидкою може бути реакція конкурентів при великій кількості підприємств, що конкурують у певній галузі, високому ступені стан­дартизації продукції і невисокій нормі прибутку.

Одним із ефективних захисних засобів підприємства можуть бути ситуаційні плани, за допомогою яких воно може нейтра­лізувати різноманітні дії конкурентів. Якість обраної стра­тегії можна оцінити за кількістю заздалегідь передбачених ситуаційних модифікацій. Бажано, щоб у кожній ситуації керівник мав декілька рекомендацій щодо напрямків діяль­ності підприємства. Чим більше засобів для ослаблення дій кон­курентів, тим ефективніша стратегія підприємства.Оцінка ризику. Крім потенційних реакцій конкурентів як найважливішого фактора ризику, керівництво підприємства повинне враховувати й інші фактори уразливості стратегії: технологічний (обмеженість технологічної бази); продуктово-pинковий (вузька спеціалізація виробничих ліній; оріє­нтація продукції на невелику кількість ринків); фінансо­вий (відсутність необхідних фінансових ресурсів); управлін­ський (відсутність гарантії забезпечення ефективної реалі­зації стратегії з боку вищого керівництва); виробничий (не­долік виробничих потужностей для здійснення стратегії); зовнішній (можливість виникнення небажаних наслідків реалізації стратегічного плану з погляду суспільства і владних структур).

Дослідження синергетичних ефектів. Суть синергетичних ефектів полягає в тому, що результати спільної роботи індивідів вище, ніж проста сума результатів роздільної діяльності цих же індивідів. При реалізації стратегії си­нергетичні ефекти виникають у тих випадках, коли вдається, наприклад, багаторазово використовувати ті самі ресурси і т. ін.

Перевірка погодженості стратегії з організаційними традиціями й оточенням. Керівництво підприємства зобов'язане перевірити відповідність обраної стратегії структурі управ­ління організацією, організаційній культурі, загальним цілям організації, а також визначити, чи враховує страте­гія сильні і слабкі сторони організації, можливості і загро­зи, що існують у зовнішньому середовищі.

Оцінка здійснюваності стратегії. На основі окремих оці­нок формується узагальнена оцінка здійснюваності стра­тегії, суть якої полягає у визначенні ймовірності досягнен­ня цілей підприємства (Міщенко А.П., 2004).

Існують також такі підходи до оцінювання стратегії підприємства, як «аналіз розриву» та «аналіз динаміки витрат і крива досвіду». Розглянемо дані підходи.Аналіз розриву - простий але ефективний метод стратегічного аналізу. Його мета - визначити, чи існує розрив між цілями підприємства і його можливостями, і якщо так, встановити, як «заповнити» його.

Конкретне застосування аналізу розриву означає:  • визначення основного інтересу підприємства, вираженого в термінах стратегічного планування (наприклад, у збільшенні числа продажів);

  • з’ясування реальних можливостей підприємства з погляду поточного стану середовища і передбачуваного майбутнього стану (через 3, 5 років);

  • визначення конкретних показників стратегічного плану, що відповідають основному інтересу підприємства;

  • установлення різниці між показниками стратегічного плану і можливостями, які диктуються реальним станом підприємства;

  • розроблення спеціальних програм і способів дій, необхідних для заповнення розриву.

Інший спосіб застосування аналізу розриву – визначення різниці між найбільш високими очікуваннями та найбільш скромними.

Модель аналізу розривів наведено на рис. 5.1.Рис. 5.1 Графічна модель методу розриву


Метод розриву широко застосовується у зарубіжній прак­тиці. Там його розуміють як організаційне подолання розриву між бажаною і прогнозованою дійсністю. Він з успіхом може застосовуватись і на вітчизняних підприємствах (Стратегія підприємства).

Крива досвіду (аналіз динаміки витрат). Крива досвіду запропонована у 1926 році. Вона демонструє залежність між обсягами виробництва і витратами на нього і засвідчує, що витра­ти на виробництво одиниці продукції (собівартість) зни­жуються на 20 % кожного разу, коли обсяг виробництва подвоюється (рис. 5.2).

Зниження витрат при збільшенні обсягів виробництва зу­мовлюються дією таких чинників:

а) проявляється ефект економії на масштабах;

б) з'являються переваги у технології (при розширенні ви­робництва);в) з'являються можливості для кращої організації виробни­цтва.

Рис. 5.2 Крива досвіду


Відповідно до кривої досвіду, основним завданням страте­гії підприємства має стати постійне розширення власної частки ринку. Це означає зростання обсягів виробництва і, згідно з тією ж кривою, зниження собівартості продукції, а отже зростання прибутків. З другого боку, зниження собівартості дає можливість знижувати реалізаційну ціну і, отримавши та­ким чином цінову перевагу, далі розширяти частку ринку.

Недолік моделі полягає в тому, що при її застосуванні враховується лише одна із внутрішніх можливостей. При цьому не береться до уваги стан зовнішнього середовища. Це означає, що криву досвіду при стратегічному аналізі успішно можна застосовувати лише в комплексі з іншими моделями.

Отож, відповідно до даної моделі, основним напрямом стратегії підприємства повинно стати завоювання найбільшої частки ринку, оскільки саме в найбільшого з конкурентів з’являються можливості досягнення найнижчих одиничних витрат і, отже, найвищих прибутків. Змагання за домінування на ринку, як стратегічний імператив, виправдовує себе у випадку швидко зростаючих ринків, що дають конкурентам можливості для зростання. Застосування кривої досвіду можливо в основному в галузях матеріального виробництва (Стратегія підприємства).

Розглянемо


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка