Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка83/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
#388
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   159

Продовження табл 5.21

2

3

4

5

6

7
Мак-Дональд М.

Прибуток від продаж

де Р – поточний прибуток; А – чисті активиЗміна прибут-ку

Дозволяє визначити, наскільки вдало використову-ються інвестиції

Визначає ефективність маркетингової діяльності взагалі, а не окремих інструментів

Марке-тинго-вий

Котлер Ф.

Ефективність комунікацій

Формула відсутня.

Ефективність комунікацій визначається за допомогою замірівВдало підібра-ні скла-

дові елемен-ти ко-муніка-ційної моделіПростота і точність

Відсутність показників, що дозволяють визначити тенденції та порівняти результати з конкурентами

Котлер Ф.

Ефективність торговельна

Формула відсутня.

Визначається порівнянням обсягів продаж із витратами на рекламу за минулий періодЗбіль-шення обсягів продаж

Простота у визначенні бази для розрахунків

Складнощі в точному визначенні факторів, що вплинули на зміни

Продовження табл. 5.21

2

3

4

5

6

7

Марке-тинговий

Окландер М.А.

Інтегральний показник ефек- тивності функ-ціонування маркетингової системи

Розраховується як середньоарифме-тичне локальних показників

Залежить від вибору локальних показників

Простота розрахунків

Урахування лише лінійної залежності

Примак Т.О.


Комунікаційна ефективність маркетингових комунікацій

Розраховується як співвідношення досягнутого результату інформаційно-психологічного впливу маркетингових комунікацій на аудиторію та витрачених на них зусиль (у відсотках)

Результат комунікативного впливу- різниця отриманого ефекту між позитивним і негативним впливом комунікаційних повідомлень на ауди-торію (вимірюється кількістю прийнятих позитивних рішень щодо купівлі, співро-бітництва, прихильності до певних марок)

Оцінка усіх складових комплексу маркетинго-вих комунікацій

Лінійний характер розрахунків

Ілляшен-

ко С.М.


Ефективність заходів комплексу стимулювання

Методом оцінки комунікативної ефективності (опитування)

Ступінь поінформованості споживачів, зміна їх ставлення до виробника

Можливість визначення самим підприємст-вом

Можливість точної оцінки одного інструменту або комплексу

Закінчення табл. 5.21

2

3

4

5

6

7
Картер

Гарри


Показник вартості реклами (W)

У розрахунку на

1000 читачівде Wr – вартість рядка;Т – тираж

Мінімізація витрат на 1 контакт

Простота розрахунку

Лише для друкованих періодичних видань

Соціаль-ний

Методики провідних країн світу

Обчислю-ють індекси


Відсутні пропозиції щодо врахування комплексної дії при застосуванні інструментів маркетингових комунікацій

Соціальний ефект


Можливості розрахунку для всіх АTL-, BTL- та ТTL-заходів.

При застосуванні некомерційного маркетингу враховується соціальний ефект від застосування інтегрованих маркетингових комунікаційМожливість перевірки на хибність пропозицій

Матема-тичний

Примак Т.О.

Синергіч-ний ефект

Авторські пропозиції щодо розрахунків ефекту синергії від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій

Позитивне значення синергічно-

го ефектуМожливості залучення досвіду інших з метою отримання додаткового економічного /соціального ефектів

Відсутня єдина методика.

Відсутня широка апробація в різних сферах діяльностіВиробниками не контролюються такі показники, як: впливовість, запам’ятовуваність, ставлення до підприємств з боку громадськості, сформований імідж; залучення нових споживачів, підтримування зв’язків із постійними клієнтами, налагоджування взаємовигідних стосунків із організаціями-партнерами, формування здорового клімату в колективі; не враховують результати проведених маркетингових комунікативних кампаній (Примак Т. О., 2003).

Отже, комплексний аналіз усіх складових процесу просування продукції на ринку, оцінка ефективності окремих і інтегрованих заходів, оптимізація ефективності стимулюючих заходів та процесу стратегічного планування - основні питання, які мають цікавити виробників постійно. Проблему підвищення ефективності стратегічного планування потрібно розглядати з двох позицій: 1. Підвищення ефективності планованих заходів;

 2. Підвищення ефективності самого стратегічного планування як процесу.

Проблемам підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання приділяють увагу практично всі економісти (і теоретики, і практики). Оптимізація ефективності діяльності напряму залежить від максимізації ефекту і мінімізації витрат. Ще складніше завдання постає перед розробниками стратегічних планів, які мають на основі емпіричної інформації, результатів аналізу і прогнозування максимізувати ефективність пропонованого комплексу стимулюючих заходів. Проблема обтяжується ще й тим, що, крім розробленого комплексу впливу, на споживачів впливає ще багато інших факторів, і визначити «чистий» внесок конкретних маркетингових заходів у досягнення поставлених цілей складно. Серед таких факторів (перелік проранжовано):

 • платоспроможність попиту;

 • особливості ринку і темпи його зростання;

 • властивості товару, товарної групи, товарної марки;

 • маркетингова політика підприємств-конкурентів;

 • імідж підприємства-виробника і кваліфікація його персоналу;

 • психографічні особливості споживачів;

 • дистрибуція товару;

 • політична, економічна, екологічна, соціальна ситуація в країні;

 • конкурентне середовище на конкретному ринку.

Вплив маркетингових заходів можна точно оцінити в короткостроковому періоді або у специфічних ситуаціях. У короткостроковому періоді такі інструменти комунікацій як стимулювання збуту, персональний продаж дозволяють отримувати максимальний ефект, який не складно обчислити. У довгостроковій перспективі застосування інтегрованих інструментів маркетингових комунікацій призводить до зміни уявлень, запитів і поведінки споживачів, що важко оцінити економічними показниками. Отже, поняття оцінки ефективності комунікаційних заходів містить два складових елементи: економічну ефективність і комунікаційну ефективність (психологічний вплив на покупця, який у довгостроковому періоді трансформується в економічну ефективність).


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка