Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка96/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   159
незалежності конкретного технологічного ланцюжка Кні:
(7.6)
Окремо слід зазначити, що досить розповсюдженою є ситуація, коли одне й теж обладнання задіяне в декількох технологічних ланцюжках, з різним рівнем і, що може передбачати різні підходи до його модернізації. У цьому випадку виникає потреба в уточненні траєкторії технологічного розвитку конкретної ланки певного ланцюжка. Для обліку цієї особливості функціонування виробничих систем ми пропонуємо додатково застосовувати коефіцієнт значимості (Кзн ij):

(7.7)

Траєкторію розвитку інтегрованої технології пропонується обирати аналогічно тій, що рекомендовано для технологічного ланцюжка, що найбільше використовує ресурси даної технології.

Метою вдосконалювання методичних підходів до класифікації технологій, використовуваних на підприємствах України, є розробка диференційованого підходу до формування й реалізації механізму їхнього подальшого розвитку.

Наведений вище алгоритм розрахунку показника ІПТЕД дозволяє одержати конкретні його значення за всіма існуючими на підприємстві технологічними ланцюжками (проектами). Для виділення ж умовно-самостійних бізнес-одиниць на його основі й послідуючому виробленню стратегії розвитку окремих технологій у рамках існуючих ланцюжків необхідно володіти додатково інформацією, що пов'язує перспективи розвитку технології (ІПТЕД) і конкретні інтервальні значення всіх вищевикладених показників.

Усі функціонуючі на підприємстві технологічні ланцюжки можуть бути об'єднані в кілька груп за критерієм якісної однорідності їхніх економіко-технологічних характеристик. Кількість груп прямо залежить від стратегії розвитку підприємства й цільових установок керівного персоналу. Так, наприклад, корпорація «Інтел» добре відома своєю наступальною стратегією, суть якої зводиться до того, що випуск і просування на ринок чергової моделі процесора «Pentium» відбувається в той момент, коли попередня його модель ще не втратила своєї привабливості для споживача й продовжує забезпечувати прибуток, що істотно перевищує середньогалузевий. Для даної корпорації доцільним є виділення двох груп технологій: що забезпечують середньогалузевий і бажаний рівень прибутку. Для підприємств України, що використовують в основному оборонну стратегію поведінки на ринку, оптимальним може виявитися виділення трьох-чотирьох якісно однорідних груп технологій.

Перша група - застарілі морально й старіючі технології (ІПТЕД  [0;ІПТЕДmin]). У цю групу попадає технологічний баласт, що уже не здатний забезпечити конкурентоздатні витрати виробництва. Технології цієї групи або не здатні в принципі забезпечити бажаний рівень доданої вартості, або обслуговують галузі, які перебувають на заключному етапі свого життєвого циклу. Спроби комплексної механізації або автоматизації їх недоцільні. Суть пропонованих заходів у рамках реалізації досягнень НТП - пошук й освоєння нових видів продукції або повна заміна існуючої технології. Управління технологічними ланцюжками в цьому випадку невиправдано, технологічний ланцюжок повинен бути розірваний, а обладнання у випадку відсутності альтернативи ефективного використання повинне бути виведене з експлуатації з наступною консервацією або реалізацією. З погляду вибору організаційної форми реалізації функції управління найбільш виправданою, на нашу думку, є лінійно-функціональна структура.

Друга група (ІПТЕД  (ІПТЕДmin; ІПТЕДmax]) - це або сильно інтегровані в бізнеси-процеси підприємства й помірно-слабкі з погляду потенціалу розвитку технології або технології, які хоча й належать до нового покоління, але ще не досягли достатнього ступеня досконалості (значна перевага питомих витрат живої праці над минулою). Дані технології підлягають оптимізації за рахунок раціоналістичного або еволюційного шляхів розвитку відповідно до їх ролі (паралельні або послідовні ланки) у виробничій структурі підприємства (Дворцин М. Д., Юсим В. Н., 1993; Кохно Н.П. , 2001).

Для технологій даної групи найбільш виправданою з погляду рівня децентралізації управлінських повноважень буде лінійно-функціональна або матрична структура управління. При цьому кожен технологічний процес буде контролюватися двічі: перший раз із боку власника ресурсів (обладнання й оборотного капіталу) на предмет ефективності їхнього використання, другий раз - з боку керівника відповідного проекту (під проектом розуміємо певний вид продукції), на предмет технологічності її виготовлення.

Третя група (ІПТЕД  (ІПТЕДmax;+∞)) – найбільш перспективні й прогресивні технології. При цьому в дану групу входять як середньоінтегровані у виробничу структуру підприємства технології, так і повністю автономні. Найбільш адекватною формою організації управління для даної групи буде будь-яка із органічних організаційних структур (найпоширенішою сьогодні є проектна). Як рекомендований напрямок реалізації досягнень НТП можна відзначити пошук й освоєння нових видів продукції й впровадження сучасних способів організації праці.

Перехід бізнес-одиниць із однієї групи в іншу відбувається автоматично, залежно від зміни параметра ІПТЕД. При цьому автоматично змінюється схема управління бізнесом-одиницею, механізм фінансування й алгоритм оптимізації.

З метою підвищення ефективності діяльності всіх підрозділів підприємства й створення стійких стимулів для повсюдного впровадження досягнень НТП введення однієї внутрішньої системи комерційного обліку (госпрозрахунку), що базується на виділенні самостійних бізнес-одиниць , недостатньо. Велика кількість незалежно функціонуючих підрозділів може значно погіршити й без того важке фінансове становище, у якому опинилося більшість вітчизняних підприємств. У цьому зв'язку нам вважається за доцільне створення в рамках нової гнучкої організаційної структури підприємства особливого підрозділу - Департаменту стратегічного розвитку, основна функція якого буде полягати в координації зусиль по організації інноваційної діяльності на підприємстві. Завдання даного підрозділу - індикативне планування діяльності всього підприємства з урахуванням потенційних можливостей внутрішнього розвитку. Основні функції даний підрозділ реалізує за допомогою механізмів акумулювання й перерозподілу частини знову створеної на підприємстві вартості.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка