Про науково-дослідну роботу економічне обґрунтування реінжинірингуСкачати 12.52 Mb.
Сторінка98/159
Дата конвертації23.10.2016
Розмір12.52 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   159

Рис. 7.5 Вибір траєкторії технологічного розвитку


, (7.8)
де U - економічний рівень технології (ЕРТ);

У - технологічна озброєність: В — Ф / n;

Q - річна величина доданої вартості (виторг за мінусом матеріальних витрат);

n - число працівників, зайнятих у технологічному процесі;

Ф - річні витрати минулої праці за винятком витрат на предмети праці.

Рис. 7.5 Вибір траєкторії технологічного розвитку


Рівень технології, відповідно, одержимо із наступного співвідношення:
, (7.9)

де L — продуктивність живої праці: L = Q / n;


У даному співвідношенні невизначеною залишається тільки перемінна Qj - додана вартість j-го технологічного переділу. Визначивши її та додавши нормативні витрати конкретного переділу, розраховуємо трансфертну ціну. Отримана в такий спосіб трансферна ціна дозволить формувати фінансовий результат по як завгодно малих (аж до окремого верстата) бізнес-одиницях. Після реалізації досягнень НТП змінюються практично всі показники діяльності ланцюжка, слідом за ними корегуються й трансферні ціни за результатами автоматичного перерахунку по зазначеному алгоритму на нових умовах. Ітерація коректування повторюється доти, поки увесь ланцюжок не вичерпає потенціал свого розвитку.

Розподіл фінансових ресурсів повинен, на наш погляд, здійснюватися таким чином, що б максимізувати приріст ІПТЕД на 1 гривню додаткових капіталовкладень.

Завдяки сформованому внутрішньо фірмовому механізму комерційного обліку реструктуризована організаційна структура стає більше сприйнятливою й креативною щодо реалізації досягнень НТП.

Економічна сутність внутрішнього госпрозрахунку визначається в цьому випадку в такий спосіб: колектив структурного підрозділу, використовуючи закріплене за ним майно, одержує більшу самостійність в організації виробництва й праці, в розподілі й використанні прибутку, що частково залишається в його розпорядженні.

Департамент стратегічного розвитку здійснює контроль за своєчасністю розрахунків з бюджетом і банками, зберігає за собою функції планування основної номенклатури продукції, обсягу виробництва, здійснює єдину технічну політику, розвиває соціальну сферу, провадить переозброєння й реконструкцію за загальними для підприємства схемами (рисунок 7.6).

Так, згідно з ІПТЕД, всі технологічні ланцюжки підприємства будуть поділені на групи. За кожним технологічним ланцюжком закріплюються фактично задіяні нею основні фонди й персонал. У першу групу потрапляють морально застарілі технології виготовлення певної продукції, що не мають перспективи подальшого розвитку. Для даної групи технологій фахівцями підприємства (або власними силами) здійснюється оцінка відновленої вартості всього обладнання ланцюжка, що і буде виступати верхньою границею кредитної лінії.З боку єдиного корпоративного центра - Департаменту стратегічного розвитку - ніяких обмежень на характер і спосіб розвитку обладнання даного ланцюжка не накладається. Ресурси, необхідні як для формування оборотного капіталу, так і для розвитку окремих технологічних процесів надходять на загальних підставах в результаті участі у відкритих торгах на «внутрішньому фінансовому ринку» (всередині підприємства).


Рис. 7.6 Структурно-логічна схема функціонування заводу з Департаментом стратегічного розвитку


Величина запозиченого капіталу при цьому не може перевищувати відновлювану вартість наявного обладнання. Групи таких ланцюжків поєднуються в окрему бізнес-одиницю, для неї призначається керівник, що прямолінійно підпорядковується Департаменту стратегічного розвитку. Дані ланцюжки підприємства використають модель економічного управління за фінансовими результатами.

У окрему групу потраплять незалежні й дуже рентабельні технології. Вони повинні розвиватися з урахуванням специфіки всіх послідовних зв'язків конкретного технологічного ланцюжка. Висока рентабельність продукції свідчить і про гарний потенціал даного способу виробництва. З метою швидкого реагування на зміни в зовнішньому середовищі нами пропонується використати проектні методи управління таким виробництвом.

Запропонований механізм мотивації процесу реалізації досягнень НТП на підприємствах України включає три основні складові:

1) конкуренцію за обмежені ресурси (фінансові, кадрові, виробничі й т.д.): за напрямками, що не мають ознак стратегічної цінності, ресурси розподіляються шляхом внутрішніх аукціонних торгів;

2) механізм формування й використання спеціального фонду коштів як основного джерела фінансування заходів інвестиційної спрямованості з боку Департаменту стратегічного розвитку;

3) внутрішній податок на активи бізнес-одиниць.

У рамках першого інструмента спрацьовує принцип ринкової конкуренції на мікрорівні. Чим більший ефект очікує одержати власник ресурсу, тим більшу суму він готовий заплатити за тимчасове користування ним. Таким чином, спочатку будуть реалізовані найбільш ефективні проекти, а вже потім і всі інші.

У рамках другого інструмента пропонується здійснення цілого ряду заходів:

- створення спеціального цільового фонду коштів, право розпоряджатися яким належить винятково Департаменту стратегічного розвитку як єдиному координаційному центру з питань комплексного впровадження досягнень НТП;

- розробка внутрішнього регламенту «Порядок формування й використання централізованого фонду коштів» Департаменту.

Відповідно до цього регламенту представлена наступна схема часткового вилучення наднормативного прибутку бізнес-одиниці:
[1 - ROA(Uмi)] * EVA, (7.10)
де EVA - економічна додана вартість;

ROA(Uмi) - функціональна залежність рентабельності активів від модифікованого показника економічного рівня технології (встановлюється емпіричним шляхом для кожного підприємства).

Суть даного підходу полягає в тому, що, по-перше, як показують дані фінансової звітності західних компаній, на рівні самостійних бізнес-одиниць існує стійкий зв'язок між показниками ROA й U. Це дозволяє об'єктивно оцінити прибуток будь-якої конкретної бізнес-одиниці поза залежністю від маніпулювання даними у фінансовій звітності, оскільки сам показник Uмi є досить прозорим і легко контролюється. По-друге, зберігається стимул до постійного нарощування EVA у зв'язку з тим, що зі зростанням Uмi зростатиме й рентабельність і все менша частина економічної доданої вартості підлягає вилученню в координаційний центр (Департамент стратегічного розвитку).

Роль останнього інструмента стимулювання інноваційної активності полягає в стимулюванні власників активів інтенсивно використовувати наявний капітал. Метою функціонування будь-якої бізнес-одиниці в рамках усього заводу в цілому є нарощування економічного й технологічного потенціалів, що знаходить висвітлення в зростанні вартості активів відповідної ланки. У цьому зв'язку повністю логічним є створення стимулу, що змушує ефективно використовувати не тільки позикові ресурси (виграні на внутрішньому аукціоні, що влаштовує Департамент стратегічного розвитку), але й власні. Невелика ставка внутрішнього податку на активи підсилить підприємницьку активність керівництва на місцях.

Активи повинні оцінюватися по більшій із величин: балансовій або ринковій вартості. Тільки в цьому випадку власник обладнання буде зацікавлений у використанні обладнання на повну потужність, щоб уникнути морального її старіння.

Запропонований вище оригінальний механізм фінансового забезпечення процесу реалізації досягнень НТП на промислових підприємствах України одночасно повинен забезпечити й запуск автономно функціонуючого згодом процесу стимулювання впровадження останніх досягнень науково-технічного прогресу у всіх підрозділах підприємства.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 32643
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 12.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   159
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка