Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предметСторінка5/9
Дата конвертації21.11.2018
Розмір1.12 Mb.
#65817
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПІДСЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА

КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
Аудиторія 216, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Зорівчак Р.П.

Секретар підсекції – канд. філол. наук Василик А.Р.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв


 1. Англомовна Шевченкіана 2013-2014 років. Проф. Зорівчак Р.П.

 2. Контрастивна прагматика: до поняття міжкультурного семіозу. Проф. Андрейчук Н.І.

 3. Полігенетичні біблеїзми в англо-українському зіставленні.

Доц. Дзера О.В.

 1. Внутрішньомовний переклад як перекладознавча категорія.

Доц. Шмігер Т.В.

 1. Історія перекладу трагедії Вільяма Шекспіра “King Lear” в українській культурі. Асист. Коновалова М.О.

 2. Призабута сторінка біографії Юрія та Василя Жлуктенків: переклад балад про Робін Гуда. Асист. Літвіняк О.В.

 3. Сходознавчва літературна традиція у перекладацькій діяльності Василя Мисика. Асист. Гриців Н.М.

 4. Інверсія як засіб реалізації сценарію “агресивна поведінка” в оригінальному та перекладному дискурсі. Асист. Толочко О.Я.

 5. Українські інтерпретації “Будущий золотий вік” Івана Франка та “Прометей” Віктора Коптілова з драми “Prometheus Unbound” Персі Біші Шеллі: соціологічні аспекти художнього перекладу. Асп. Одрехівська І.М.ПІДСЕКЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ТА ПЕРЕКЛАДУ
Аудиторія 420, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Паславська А.Й.

Секретар підсекції – асист. Ерстенюк О.М.


З а с і д а н н я – 5 лютого, 13 год 30 хв


 1. Сучасне перекладознавство та когнітивна парадигма: штрихи до теоретичної моделі. Проф. Паславська А.Й.

 2. Типологія комунікативних девіацій (на матеріалі німецької та української мов). Доц. Дяків Х.Ю.

 3. Вплив культури на формування лексичної системи німецької мови.

Доц. Лесечко Б.В.

 1. Національно-культурна специфіка функціонально-стильових жанрів тексту. Доц. Ляшенко Т.С.

 2. Відображення фразеологізмів у німецько-українських словниках.

Ст. викл. Смолій М.С.

 1. Особливості зображення греко-католицьких священиків у літературі Галичини другої половини XIX ст. Асист. Бораковський Л.А.

 2. Семантичні способи формування евфемізмів у романі.

Асист. Михайлівська Ю.О.

 1. Тарас Шевченко в інтерпретації та перекладі Карла-Еміля Францоза.

Асист. Мольдерф О.Є.

 1. Стратегія реалізації похвали у німецькій мові. Асист. Паламар Н.І.

 2. Німецькомовна література Галичини в українських перекладах.

Асист. Пилипчук О.М.

 1. Оказіоналізми як об’єкт до перекладацького аналізу в романі Герти Мюллер “Гойдалка дихання”. Асист. Ширяєва О.В.

 2. Секвенційна природа вибачення у німецькій мові. Асист. Шумяцька О.М.ПІДСЕКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Аудиторія 416, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – асист. Домбровський М.Б.

Секретар підсекції – асп. Савула А.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 13 год 30 хв


 1. Терміни на позначення дієслівних часів в античних та українських граматиків. Доц. Домбровський Р.О.

 2. Лексичні засоби вираження кількості в епічних поемах Гомера.

Доц. Куйбіда Х.І.

 1. Прикметники на позначення оцінки у промовах Ціцерона проти Катіліни. Доц. Мисловська Л.В.

 2. Особливості творення термінів грецького походження у сфері державного управління. Доц. Назаренко О.Ю.

 3. Функції та значення participium в романі Апулея “Метаморфози”.

Ст. викл. Ревак Н.Г.

 1. Концепт bonum в проповідях Аврелія Августина. Асист. Войціцька М.Г.

 2. Роль стилістичних засобів в ідиліях Теокріта. Асист. Івашків-Ващук О.В.

 3. Синтактико-стилістичні засоби підсилення аргументації у діалозі царя Креза з сином (на матеріалі “Історії” Геродота). Асист. Зубченко С.В.

 4. Походження та словотвірна структура ботанічної лексики на позначення вічнозелених рослин (на матеріалі природничого трактату Плінія Старшого “Historia naturalis”, кн.16-19). Асист. Курудз О.М.

 5. Засоби компенсації еліптованих синтаксичних одиниць-конструкцій у тексті трагедії Софокла “Антигона”. Асп. Гнатишак М.Ю.

 6. Багатокомпонентні іменникові перелічення у тексті твору Філострата

“Життя Аполлонія Тіанського”. Асп. Качкевич Ю.І.

 1. “Naturalis historia” Плінія Старшого як джерело дослідження  латинської  лексики мистецтва. Асп. Липецький  А.Д.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв
 1. Метафорична  номінація як спосіб творення  латинської стоматологічної   термінології.  Доц. Пилипів  О.Г.

 2. Евфемізми поняття “смерть-померти” у Новому Завіті. Доц. Оліщук Р.Л.

 3. Сенека як мораліст. Доц. Сафроняк О.В.

 4. Грецька епіграма і проблема еволюції жанру. Асист. Домбровський М.Б.

 5. Лексико-семантичне поле “інтелект” у давньогрецькому романі.

Асист. Мокрівська М.Т.

 1. Найменування будівель та їхніх складових у трактаті Вітрувія “De architectura” Асист. Олійник Л.Р.

 2. Ад’єктиви з власне часовою семантикою. Асист. Панчишин Н.З.

 3. Функціонування префіксальних дієслів руху у пізній латині.

Асист. Романюк І.А.

 1. Лінгвістичні дослідження кольору позначень: основні напрями.

Асп. Мудрик-Іванець О.В.

 1. Витоки  формування латинської  юридичної термінології. Асп. Вітрів  Х.В.

 2. Граничний елатив у творах Горація, Вергілія, Овідія. Асп. Савула А.М.ПІДСЕКЦІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Аудиторія 434, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – д-р філол. наук

Мацевко-Бекерська Л.В.

Секретар підсекції – асп. Кіт О.І.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 13 год 30 хв


 1. Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера

“У дзеркалі, у загадці”. Д-р філол. наук. Мацевко-Бекерська Л.В.

 1. Цивілізаційний “Інший” в англійському модерністському романі.

Доц. Бандровська О.Т.

 1. Мистецтво слова й світ фарби. Доц. Варецька С.О.

 2. Французька літературознавча критика у судженнях Івана Франка.

Доц. Кравець Я.І.

 1. Микола Гоголь як Nicolas Gogol: рецепція творчості письменника у Франції. Доц. Кушнір І.Б.

 2. Суспільство в ритмі “Totentanz”: роман Ельфріде Єлінек “Діти мертвих”. Доц. Мельник Д.М.

 3. Мультикультурний контекст сучасної британської літератури.

Доц. Сенчук І.А.

 1. Архетипологія стихій у структуруванні міфопоетичної моделі світу Джона Рональда Руела Толкина. Асист. Яремчук В.В.

 2. Своєрідність трактування образу Жанни д’Арк у європейській драматургії першої половини ХХ ст. Асист. Кіт О.І.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв
 1. Тілесність у романі Тоні Моррісон “Улюблена”. Асист. Коминська Н.І.

 2. Просторові координати ідентичності в романах Міґеля де Унаумно.

Асист. Маєвська О.Т.

 1. Англійський “роман про митця” кінця ХІХ – початку ХХ ст. Жанрові особливості. Асист. Михайлюк Н.І.

 2. Від Досвіду до Невинності : поема Вільяма Блейка “Tiriel”. Асп. Демко Т.В.

 3. Інтермедіальність як актуальний аспект дослідження сучасної німецької літератури. Асп. Ільчук М.Т.

 4. Англійська журналістика біля витоків модернізму. Асп. Камянець К.В.

 5. Семіотика одягу у романі Крістіана Крахта “Фазерлянд” як відображення постіндустріальної свідомості. Асп. Нестер Л.М.

 6. Лондон і освіта в англійському романі першої половини ХХ ст.

Асп. Поронюк О.Б.

 1. Візуальні засоби в романах Емманюель Бернейм “Сталлоне” та “У п’ятницю ввечері”. Асп. Сурмак О.М.ПІДСЕКЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Аудиторія 425, вул. Університетська, 1
Керівник секції – проф. Микитенко Н.О.

Секретар секції – доц. Саноцька Л.Г.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 13 год 30 хв


 1. Ефективні способи вивчення фахової юридичної термінології.

Доц. Арцищевська А.Л.

 1. Розвиток критичного мислення на матеріалі текстів ЗМІ. Асист. Бобаль Н.Р.

 2. Про захист дипломних робіт англійською мовою факультету прикладної математики та інформатики університету. Доц. Винник О.Ю.

 3. Реферування фахових текстів природничого напряму.

Доц. Жовнірук З.Л., доц. Ісаєва Г.Т.

 1. Навчання лінгвістичної термінології в контексті сучасного викладання фахової іноземної мови. Доц. Іващишин О.М.

 2. Сучасні підходи до написання англійської наукової статті.

Доц. Максимук В.М.

 1. Підходи до планування навчального курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Асист. Кокор М.М.

 2. Роль самостійної роботи у навчанні німецької мови як другої іноземної на економічному факультеті. Ст. викл. Микитка І.С.

 3. Новітні підходи до стимулювання комунікативної ініціативи у майбутніх фахівців туристичного спрямування. Асист. Бійчук В.Ю.

 4. Комп’ютерні технології у викладанні іноземних мов для ESP у ВНЗ.

Асист. Висоцька О.Л.

 1. Запровадження медіа-грамотності на заняттях з англійської мови з використанням робіт Джоани Роулінг як кейси. Асист. Дячук Н.О.

 2. Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців з туризмознавства. Асист. Івасів Н.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв
 1. Особливості викладання наукового письма на немовних факультетах університету. Доц. Маркелова С. П.

 2. Шляхи розвитку сучасної німецької мовної дидактики. Доц. Петращук Н.Є.

 3. Розвиток навичок аудіювання. Доц. Ратич М.Т., ст. викл. Тимчишин Л.С.

 4. Проблемні аспекти навчання наукового письма англійською мовою.

Доц. Саноцька Л.Г.

 1. Поетичний твір на лекції з іноземної мови (з досвіду викладання англійської мови студентам філологам). Доц. Теплий І.М.

 2. Методики навчання читання літератури за фахом на гуманітарних факультетах університету. Доц. Шабайкович Е.А.

 3. Використання інформаційних комунікативних технологій у навчанні студентів немовних спеціальностей ділової іноземної мови.

Асист. Тинкалюк О.В.

 1. Інтерактивні технології та засоби у викладанні французької мови як іноземної (акціональний підхід). Асист. Миколаєвич-Джуман Н.Б.

 2. Робота над юридичною термінологією як один із прийомів викладання французької мови як іноземної для студентів-правників.

Асист. Писаревська О.В.

 1. Готовність до іншомовного спілкування як складова процесу вивчення іноземних мов студентами природничого профілю. Асист. Плахтина Н.В.

 2. Тестування як один з ефективніших методів перевірки знань юридичної термінології. Асист. Поплавська Л.Л.

П і д с у м к о в е з а с ід а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


Аудиторія 405, вул. Університетська, 1


 1. Звіти голів підсекцій. Підсумки роботи звітної наукової конференції.

 2. Науково-дослідна робота факультету іноземних мов у 2014 р.: здобутки та шляхи вдосконалення. Доц. Сулим В.Т., доц. Глущенко Л.М.


СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ НАУК
Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4
Керівник секції – доц. Хамар І.С.

Секретар секції – доц. Дика М.В.


Пленарне засідання – 4 лютого, 10 год 00 хв


 1. Властивості нафтозабрудненого ґрунту після фіторекультивації.

Проф. Терек О.І., мол. наук. співроб. Буньо Л.В.

 1. Біотехнології, які дають змогу генерувати нові фосфоліпідні антибіотики. Проф. Осташ Б.О., асп. Лопатнюк М.М., асп. Макітринський Р.П.,

мол. наук. співроб. Горбаль Л.О., проф. Федоренко В.О.

 1. Вплив пестицидів на бактерії ґрунту. Доц. Звір Г.І., доц. Гнатуш С.О.

 2. Таксономічне значення структурних ознак листка у видів роду Ficus L.

Інж. Сосновський Є.В.

 1. Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу. Асп. Сабадашка М.В.

 2. Вплив перорального введення таурину на окисні процеси у мітохондріях тканини щурів. Асп. Остапів Р.Д., проф. Манько В.В.

 3. Вплив на рибні угруповання карпатських водотоків будівництва і експлуатації малих ГЕС. Асист. Лєснік В.В.ПІДСЕКЦІЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН,

БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ
Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Манько В.В.,

проф. Сибірна Н.О.,

проф. Санагурський Д.І.

Секретар підсекції – доц. Король Т.В.


Перше засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Вплив катіонів Са2+ на процеси енергозабезпечення у пермеабілізованих гепатоцитах щурів. Асист. Мерлавський В.М.

 2. Статистичний аналіз малих вибірок у біології. Асист. Манько Б.О.

 3. Порівняння ефектів впливу ландоміцину А і Les 3506 на дихання і окисне фосфорилювання мітохондрій печінки щурів.

Асп. Гренюх В.П., проф. Бабський А.М.

 1. Сигнальні та функціональні механізми активації канабіноїдних рецепторів. Асп. Корчинська С.Ю., проф. Федірко Н.В.

 2. Інтенсивність дихання та активність секреції амілази ацинарними панкрецитами за стимуляції холецистокініном.

Асп. Волошин Д.М., проф. Манько В.В.

 1. Регуляторна роль різних Са2+-транспортувальних систем у підтриманні енергетичного забезпечення гепатоцитів щурів. Доц. Іккерт О.В.

 2. Вплив таурину на кислотну резистентність еритроцитів щура.

Доц. Король Т.В.

 1. Вплив алкоголю на інтенсивність дихання ацинарних клітин підшлункової залози щурів. Асп. Сідорова О.О., асист. Манько Б.О.

 2. Роль НААДФ-чутливого Са2+-депо у підтриманні Са2+-гомеостазу гепатоцитів. Доц. Бичкова С.В.

 3. Вплив введення безалкалоїдної фракції козлятника лікарського на показники оксидативно-нітративного стресу лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету. Асп. Лупак М. І., доц. Гачкова Г.Я.

 4. Вплив водного екстракту кореневих бульб і листя якона

(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на деякі параметри периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету.

Асп. Горбулінська О.В., проф. Сибірна Н.О.

 1. Вплив екстракту якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на неферментні лізосомальні катіонні білки та мієлопероксидазну активність лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету.

Асист. Хохла М.Р., доц. Гачкова Г.Я.

 1. Гіпоглікемічний ефект антоціанідинів капусти червонокачанної за умов експериментального цукрового діабету.

Канд. біол. наук Канюка О.П., проф. Сибірна Н.О.

 1. NО-залежна морфо-функціональна характеристика еритроцитів за алкогольної інтоксикації. Інж. Єфіменко Н.В., проф. Сибірна Н.О.


Друге засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв
Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Сибірна Н.О.,

проф. Манько В.В.,

проф. Санагурський Д.І.

Секретар підсекції – доц. Стасик О.Г.
 1. Роль сенсора глюкози Gcr1 метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha в сенсингу та транспорті глюкози. Асп. Семець Т.М., доц. Стасик О.Г.,

проф. Сибірна Н.О.

 1. Дія агматину на стан антиоксидантної системи лейкоцитів периферичної крові щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом.

Мол. наук. співроб. Дацюк У. В., доц. Дацюк Л.О., проф. Сибірна Н.О.

 1. АТФазна активність мембран ооцитів. Наук. співроб. Мандзинець С.М.

 2. Дисперсійний аналіз впливу амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на активність Na+, K+-АТФази мембран зародків в’юна. Асист. Генега А.Б.

 3. Прооксидантно-антиоксидатний гомеостаз тканин щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію. Асп. Бішко О.І., проф. Санагурський Д.І.

 4. Дослідження м’язової тканини методом просторово-часової спекл-кореляції. Асп. Березюк М.І., проф. Санагурський Д.І.

 5. АТФазна активність зародків в’юна за дії новосинтезованого поліетиленвмісного полімеру. Доц. Бура М.В.

 6. Різні типи енергозабезпечення у спортсменів різної кваліфікації.

Доц. Галан М.Б.

 1. Зміна інтенсивності вільнорадикальних реакцій та активності ферментів антиоксидантної системи клітин селезінки курей за дії натрію гіпохлориту. Доц. Гарасим Н.П., проф. Санагурський Д.І.

 2. Аналітичний опис систем генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації. Асп. Стадник І.В., проф. Санагурський Д.І.

 3. Активність прооксидантно-антиоксидантної систем зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання.

Асп. Яремчук М.М., доц. Дика М.В., проф. Санагурський Д.І.

 1. Ліпідний профіль сперми, яйцеклітин і зародків в’юна Misgurnus fossilis L.

у момент запліднення. Асп. Безкоровайний А.О., проф. Санагурський Д.І.

 1. Хроматографічний аналіз екстрактів дурману звичайного за впливу постійного магнітного поля. Асп. Бено Ю.Й., доц. Дика М.В.

 2. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу іонів кальцію та магнію. Доц. Тарновська А.В.ПІДСЕКЦІЯ БОТАНІКИ
Аудиторія 329, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Тасєнкевич Л.О.

Секретар підсекції – доц. Одінцова А.В.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Порівняльний аналіз розвитку рослинного покриву Карпат і Передкарпаття в голоцені. Доц. Калінович Н.О.

 2. Гриби та грибоподібні організми в біоті Українського Розточчя.

Доц. Пірогов М.В.

 1. Різноманіття та хорологія ожин на території Шацького НПП.

Доц. Гончаренко В.І.

 1. Структурна організація пагонової системи Loiseleuria procumbens (L.) Loisel. Доц. Прокопів А.І.

 2. Морфологічна мінливість популяцій Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre у Чорногорі. Інж. Починок Т.В., проф. Тасєнкевич Л.О.

 3. Анатомо-морфологічна будова та еволюція гінецею в родині Onagraceae. Доц. Одінцова А.В.

 4. Вертикальна зональність гінецею у представників родини Hyacinthaceae. Асист. Дика О.О.

 5. Плодоношення та способи дисемінації в Gladiolus imbricatus L. та

Iris sibirica L. Асп. Скрипець Х.І.

 1. Стан вивчення синантропних видів рослин в урбоекосистемі Львова.

Асп. Чуба М.В.

 1. Низькорослі іриси у колекції Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Інж. 2 категорії Федоровська Я.В.,

інж. 2 категорії Конопада М.І.

 1. Особливості будови річних пагонів рододендронів в умовах інтродукції. Пров. спеціаліст Тимчишин Г.В.

 2. Поширення нового для флори України виду Glyceria declinata в Україні. Пров. спеціаліст Борсукевич Л.М.ПІДСЕКЦІЯ ГЕНЕТИКИ
Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Федоренко В.О.

Секретар підсекції – доц. Голуб Н.Я.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Вплив тканинно-специфічної експресії гена Sod1 на життєздатність і розвиток нейродегенеративних змін у Drosophila melanogaster.

Асп. Вітушинська М.В., доц. Черник Я.І.

 1. Кластер генів асиміляції йонів сульфату у Streptomyces coelicolor.

Асп. Станчак К.Я.

 1. Біологічна активність актинобактерій, виділених з ризосфери маслини європейської Olea europaea L. Асп. Буцяк А.В., студ. Петровська Я.О.,

ст. наук. співроб. Громико О.М.

 1. Гени біосинтезу вітаміну В6 у Streptomyces coelicolor. Асп. Ципік О.В.

 2. Гени посттрансляційної модифікації тРНК у стрептоміцетів. Асп. Кошла О.Т.

 3. Динаміка дегенерації мозку у старих особин Drosophila melanogaster зі зміненою функцією гена swiss cheese за личинкового згодовування засобу Мітохондрин-2. Доц. Матійців Н.П.

 4. Поведінкові реакції в нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster за третьою хромосомою. Доц. Щербакова О.В.

 5. Геноміка регуляції вторинного метаболізму Streptomyces cyanogenes S136. Доц. Осташ І.С.

 6. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак і рівень йонів Са2+ у дистрофінових мутантів

Drosophila melanogaster. Доц. Голуб Н.Я.

 1. Емпіричні й параметризовані моделі кодонного складу геномів Streptomyces. Асп. Рокицький І.В.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка