Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предметСторінка6/9
Дата конвертації21.11.2018
Розмір1.12 Mb.
#65817
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ
Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – доц. Мамчур З.І.

Секретар підсекції – доц. Реслер І.Я.


Засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Bryobionta Львівської області: таксономічний склад, особливості поширення. Доц. Мамчур З.І.

 2. Транспірація рослин Faba bona Medic. в умовах росту на нафтозабруднених ґрунтах. Доц. Цвілинюк О.М.

 3. Перші результати дослідження впливу техногенних забруднень на рукокрилих. Доц. Савицька О.М.

 4. Фітотестування техногенних екотопів: основні діагностичні характеристики та підходи (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища).

Доц. Джура Н.М.

 1. Вплив важких металів на зоопланктонні угруповання в інокульованих екосистемах. Доц. Думич О.Я.

 2. Нові для фауни України види ракоподібних з Українських Карпатах.

Асист. Микітчак Т.І.

 1. Методологічні особливості впровадження оселищної концепції охорони навколишнього середовища в Україні. Асист. Реслер І.Я.ПІДСЕКЦІЯ Зоології та гідробіології
Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Царик Й.В.

Секретар підсекції – доц. Назарук К.М.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Етологічна структура популяцій тварин, їх вивчення та значення.

Проф. Царик Й.В.

 1. Середовищетвірна роль пінгвіна папуа в біоценозах Антарктичного півострова. Доц. Дикий І.В.

 2. Ступінь фрагментації та ефективна площа деяких природоохоронних територій Західної України. Доц. Решетило О.С.

 3. Фітофільні зоопланктоценози Українського Розточчя. Доц. Іванець О.Р.

 4. Шляхи проникнення в ценози особин адвентивних видів. Доц. Назарук К.М.

 5. Видовий склад угруповань ґрунтових енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) лісових екосистем Верхнього Дністра. Асист. Яворницька І.В.

 6. Фенетичний розподіл популяції зелених жаб (Pelophylax) у водоймах Львівської області. Асп. Стах В.О.

 7. Живлення боривітра звичайного Falco tinnunculus L. у місті Львові.

Асп. Комарницький І.В.

 1. Пірогенні сукцесії екосистем хвойних лісів (на прикладі г. Вовча, Кременецьке горбогір’я). Асп. Красовська (Оніщук) А.С.

 2. Морфологічна та генетична диференціація популяцій вивірки звичайної (Sciurus vulgaris). Асп. Білоконь С.Ю.

 3. Колекція голкошкірих (Echinodermata) Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

Асист. Затушевський І.В., доц. Шидловський І.В.

 1. Видове різноманіття та зимові сховища рукокрилих Карпатського біосферного заповідника. Зберігач фондів Зоологічного музею Кусьнеж О.В.

 2. Таксономічне різноманіття консортів, які забезпечують репродукцію та поширення насіння рослин високогір’я Українських Карпат.

Ст. лаб. Сачок О.С.

ПІДСЕКЦІЯ МІКРОБІОЛОГІЇ
Аудиторія 305, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Гудзь С.П.

Секретар підсекції – доц. Перетятко Т.Б.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Вплив сполук перехідних металів на здатність бактерій Desulfuromonas acetoxidans генерувати електричний струм у паливних елементах.

Доц. Гнатуш С.О., асп. Масловська О.Д.

 1. Мікробіота кишечника щурів та її метаболіти (коротко- і довголанцюгові жирні кислоти) за впливу сорбінової кислоти. Доц. Колісник Я.І.

 2. Відновлення сірки і сульфату сірко-та сульфатовідновлювальними бактеріями за впливу ароматичних сполук. Доц. Перетятко Т.Б.

 3. Деякі особливості нагромадження ендогенних глюкози та глікогену у клітинах зелених сіркових бактерій. Доц. Горішний М.Б.

 4. Виділення чистих культур тіонових бактерій із озера Яворівське.

Доц. Галушка А.А.

 1. Використання сульфат- і сірковідновлювальними бактеріями іонів перехідних металів як акцепторів електронів.

 2. Доц. Яворська Г.В., пров. спеціаліст. Мороз О.М.

 3. Фізіолого-біохімічна характеристика сірковідновлювальних бактерій роду Desulfuromonas, виділених із водойм Язівського сіркового родовища.

Асп. Чайка О.М., доц. Перетятко Т.Б., проф. Гудзь С.П.

 1. Мікробіота породного відвалу ЦЗФ Червоноградського гірничо-промислового району за внесення золи.

Асп. Кузьмішина С.В., доц. Гнатуш С.О.

 1. Вплив нітритів і молібдату на сульфідогенну активність бактерій Desulfomicrobium sp. CrR3. Асп. Дорош Л.С., доц. Перетятко Т.Б.,

проф. Гудзь С.П.
ПІДСЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН
Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Терек О.І.

Секретар підсекції – доц. Микієвич І.М.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Вміст вільного проліну та фенольних сполук у рослинах ViciafabaL за впливу засолення. Асп. Деркач І.В., доц. Романюк Н.Д.

 2. Вплив бактеріального добрива Мікро-вітал на ріст рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті. Асп. Довгаюк-Семенюк М.В., доц. Величко О.І., проф. Терек О.І.

 3. Використання метаболітів сільськогосподарських культур для прогнозування продуктивності рослин. Інж. Мамчур О.В.

 4. Використання енергетичних рослин для фіторемедіації ґрунтів, забруднених важкими металами. Доц. Пацула О.І.

 5. Вплив саліцилової кислоти на особливості обміну амінокислот і вуглеводів у рослинах пшениці та кукурудзи за умов водного дефіциту.

Асп. Маленька У.C., доц. Кобилецька М.С., проф. Терек О.І.

 1. Вміст фенольних сполук в органах рослин за дії саліцилату і кадмій хлориду. Асп. Кавулич Я., доц. Кобилецька М., проф. Терек О.І.

 2. Використання відходів золи ДТЕС як розкислювача субстратів породних відвалів вугільних шахт і джерела мікроелементів для рослин.

Доц. Баранов В.І.

 1. Ренатуралізаційна роль мохів на техногенно змінених ґрунтах.

Асп. Карпінець Л.І.

 1. Вплив нафтового забруднення на фотосинтетичні процеси у водних рослин. Асп. Cударікова А.І., доц. Микієвич І.М.

 2. Ефективність застосування стимуляторів росту при вегетативному та насіннєвому розмноженні Sequoidendron giganteum (Lindl.) J Buchholz. О. Інж. 2 категорії Шевчук О.П., інж. 1 категорії Щербина М.О.


СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41
Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції – доц. Рожко І.М.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2014 р.

Доц. Біланюк В.І.

 1. Чорноземи – феномен природи (до визначення 2015 року Міжнародним роком ґрунтів). Проф. Позняк С.П.

 2. Йосип Пачоський – видатний дослідник біоти України та суміжних країн

(до 150 річчя від дня народження). Проф. Кукурудза С.І.

 1. Російсько-український конфлікт: геополітичні проблеми розв’язання в європейському контексті. Проф. Ровенчак І.І.

 2. Внесок дистанційного зондування Землі в Україні у розвиток ландшафтознавства. Доц. Загульська О.Б.

 3. Ландшафтна структура ключової ділянки “Яворівська водойма” та її практичне використання. Доц. Іванов Є.А.

 4. Літологія руслової фації алювію надканйонних терас Середнього Дністра. Доц. Яцишин А.М.

 5. Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах. Доц. Байцар А.Л.

 6. Туристичні ресурси та їхні класифікації. Доц. Паньків Н.М.Підсекція Географії України
Аудиторія 41, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Склярська О.І.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Зміни у розселенні на Розточчі внаслідок створення Яворівського військового полігону: історико-географічний аналіз. Проф. Лозинський Р.М.

 2. Проблеми формування теоретико-методологічних основ геополітики як наукової аналітики. Проф. Дністрянський М.С.

 3. “Готсько-хозарський” елемент в українській топоніміці. Доц. Лабінська Г.М.

 4. Рекреація як чинник формування культурних ландшафтів гірських територій (на прикладі Гуцульських Карпат і Тирольських Альп). Доц. Лаврук М.М.

 5. Суспільно-географічні аспекти електоральної поведінки етнонаціональних меншин в Україні у контексті президентських і парламентських виборів

2010- 2014 років. Доц. Склярська О.І.

 1. Карпатський регіон України у системі національного виробництва мінеральних вод. Доц. Стецюк О.В.ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Кравчук Я.С.

Секретар підсекції – доц. Байрак Г.Р.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоцені. Проф. Богуцький А.Б., доц. Дмитрук Р.Я., доц. Яцишин А.М., наук. співроб. Томенюк О.М.

 2. Склад мінеральних відкладів еолових форм правобережної частини Українського Полісся як показник джерел надходження піщаного матеріалу. Проф. Дубіс Л.Ф.

 3. Просторово-часові закономірності розподілу твердого та хімічного стоку в басейні р. Боржава. Доц. Хомин Я.Б.

 4. Будова та перспективи деяких розсипних родовищ Ефіопії. Доц. Іваник М.Б.

 5. Вивченість плейстоценових терас Середнього Придністер’я.

Доц. Гнатюк Р.М.

 1. Морфометричні параметри улоговин Пригорганського Передкарпаття.

Асп. Мік В.І.

7. Порівняльний аналіз структури ерозійної мережі Повчанської та Мізоцької височин. Асп. Новак Т.А. 1. Особливості природокористування Передкарпатської частини Галицького Придністер’я. Асп. Паляниця С.О.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


1. Етапи розвитку рельєфу Українських Карпат при узгодженні з МСШ – 2004. Проф. Кравчук Я.С.

2. Зсуви у м. Хмельницький. Доц. Колтун О.В.

3. Антропогенний рельєф Розвадівського кар’єру. Доц. Горішний П.М.

4. Сучасний стан, перспективи збереження ландшафтного та біотичного різноманіття Галицького національного природного парку. Доц. Брусак В.П.

5. Проблеми виділення видів природокористування у долинах рівнинних рік

(на прикладі Західного Бугу). Доц. Байрак Г.Р.

6. Естетична оцінка рельєфу Західної України. Ст. викл. Зінько Ю.В.

7. Особливості туристичного використання природоохоронних територій (Республіка Польща). Ст. викл. Благодир С.Ф.ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Аудиторія – 47, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Мельник А.В.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Проблеми та перспективи великомасштабного ландшафтного картографування. Проф. Мельник А.В.

 2. Сутність природних катастроф як чинник розвитку геосистеми.

Доц. Біланюк В.І.

 1. Філософсько-концептуальні основи трансдисциплінарних геоекологічних досліджень. Доц.Круглов І.С.

 2. Динаміка погодніх осінніх станів ПТК лісистого середньогір’я Чорногори. Доц. Костів Л.Я.

 3. Еколого-географічний маршрут Чорногірський географічний стаціонар – урочище Гаджина. Доц. Матвіїв В.П.

 4. Мікрокліматичні умови формування тумулюсів у гіпсовому кар’єрі біля

с. Піски Пустомитівського району Львівської області. Доц. Муха Б.П.

 1. Кліматичні особливості ландшафту Чорногори. Доц. Шубер П.М.

 2. Ідентифікація ландшафтів біосферного резервату Розточчя.

Доц. Шушняк В.М.

 1. Генеза Гологір: сучасний стан досліджень. Доц. Яворський Б.І.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Мінливість швидкості вітру у високогір’ї ландшафту Боржава в Українських Карпатах. Асист. Притула І.М.

 2. Рекреаційна оцінка сучасних геоекосистем басейну витоків річки Сян.

Асист. Кулачковський Р.І.

 1. Проблеми охорони ландшафтних комплексів гірських територій Львівщини. Зав. лаб. Білевич. Н.В.

 2. Ландшафтно-созологічна репрезентативність природно-заповідних територій Українського Розточчя. Зав. лаб.Савка Г.С.

 3. Історія ландшафтно-гідрологічних досліджень басейну ріки Прут у межах. Ст. лаб. Березяк В.В.

 4. Умови формування лавин у ландшафтах Карпат. Асп.Тиханович Є.Є.

 5. Топотерміка природних територіальних комплексів околиць Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару. Інж. Булавенко І.Г.

 6. Рекреаційно-туристичні маршрути в природних територіальних комплексах Сколівських Бескид. Асп. Вовкунович О.О.

 7. Рекреаційно-туристичне використання низькогір’я ландшафтів Покутських Карпат. Здобувач Гостюк З.В.

 8. Ландшафтно-гідрологічні особливості Кримських гір. Асп. Гапон С.В.

 9. Історія ландшафтно-геохімічних досліджень Чорногори. Асп. Яськів Б.В.

 10. Топокліматичні особливості природних територіальних комплексів Малого Полісся в межах басейну Західного Бугу. Ст. лаб. Варава І.В.ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ
Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Кукурудза С.І.

Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.


Засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Індикатори екологічної якості ґрунту. Проф. Гамкало З.Г.

 2. Реалізація концепції сталого розвитку в умовах великих міст.

Проф. Назарук М.М., асп. Шолок І.В.

 1. Еволюція географії як міждисциплінарний географічний напрям.

Доц. Штойко П.І.

 1. Поняття та сутність відновлювального природокористування.

Доц. Кіптач Ф.Я.

 1. Аналіз компонентної структури природно-ресурсного потенціалу Львівської області. Доц. Перхач О.Р., доц. Сиротюк М.І.

 2. Загроза поширення інвазійних видів у Львівській області (на прикладі борщівника Сосновського). Доц. Сенчина Б.В., доц. Рожко І. М.,

доц. Койнова І.Б.

 1. Проблеми збереження та раціонального використання ресурсів боліт Львівщини. Доц. Блажко Н.Б.

 2. Значення регіонального ландшафтного парку “Верхньодністровські Бескиди” щодо збереження етнокультурної та історичної спадщини.

Асист. Теліш П.С.

 1. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування екологічних ризиків малої гідроенергетики. Здобувач Павелко А.В.

 2. Особливості етнокультурного природокористування на території НПП “Карпатський”. Здобувач Крук Д.Є.

 3. Система індикаторів сталого розвитку субрегіонів Львівської області.

Асп. Грицай Х.Б.

 1. Шляхи поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну річки Сян у межах України. Асп. Гурська Т.І.

 2. Види та інтенсивність антропогенного впливу на природне довкілля в межах басейну р. Верещиці. Асп. Кормило О.П.

 3. Фізико-географічні передумови виникнення та розвитку малих міст Львівської обл. Асп. Жук Ю.І.Підсекція економічної ТА соціальної географії
Аудиторія – 64, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.

Секретар підсекції – доц. Білецький М.І.


Перше засідання 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Новий міждисциплінарний напрям досліджень – геопоетика. Проф. Шаблій О.І.

 2. Особливості розвитку сфери послуг регіону в умовах суспільно-економічної трансформації. Доц. Білецький М.І.

 3. Óбразний потенціал території: сутність, методи визначення та шляхи використання. Доц. Влах М.Р.

 4. Регіональна держава як геополітичний феномен. Доц. Вісьтак О.І.

 5. Знання про геопросторову організацію суспільства: математико-логічний аналіз. Доц. Грицевич В.С. 

 6. Динаміка геодемографічних процесів у світі за останні 40 років. Доц. Гудзеляк І.І.

 7. Навчальний посібник “Глобальні проблеми людства”: методичні аспекти. Доц. Книш М.М. 

 8. Суспільно-географічна проблематика світової туристичної інфраструктури. Доц. Кузик С.П. 

 9. Шкільні загальноосвітні територіальні системи в умовах інформаційного суспільства. Доц. Стецький В.В.


Друге засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв


  1. Природно- та суспільно-географічні особливості регіонального конфлікту в Східній Україні. Асист. Івах Я.Є.

  2. Порівняльно-географічний аналіз відкритості економік країн – учасників зони вільної торгівлі з ЄС. Асист. Мамчур О.І.

  3. Конкурентоспроможність господарства Розточчя: суспільно-географічні аспекти. Асист. Ванда І.В.

  4. Передумови трансформації господарства регіону (на матеріалах Львівської області). Асист. Котик Л.І.

  5. Територіальні промислові кластери Львівської обл. Асп. Вовк І.В.

  6. Особливості інвестиційної діяльності в СЕЗ та ТПР Львівської області: суспільно-географічні аспекти. Асп. Горовий О.В.

  7. Протестна активність в Західному регіоні України: суспільно-географічний аналіз. Асп. Мирош М.В.

  8. Географія геологістичної діяльності в Західному регіоні України. Асп. Сеньків М.І.

  9. Інформатизація головних компонент суспільно-географічного комплексу Львівської обл. Асп. Сергеєва Н.П.

  10. Геопросторові аспекти інноваційної безпеки регіону (на прикладі

Львівської обл). Інж. Наконечна Г.В.

  1. Релігійно-географічні дослідження в працях українських вчених. Асп. Тимчук О.І.

  2. Проблеми використання рекреаційних ресурсів на Опіллі. Здобувач Горбаль У.В.
  1. Геопросторовий аналіз етнічних груп міського населення Львівської обл. Асп. Давиденко О.З.

  2. Географія виборів до Верховної Ради України 2014 р. на території Львівської обл. Асп. Карпа Т.І.

  3. Транскордонне українсько-польське співробітництво: суспільно-географічні аспекти. Асп. Сохоцька Г.Н.

  4. Суспільно-географічні зв’язки Львівської області: теоретичний аспект. Асп. Чорний М.Б.ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ
Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41
Керівник підсекції – проф. Петлін В.М.

Секретар підсекції – доц. Іванов Є.А.


П е р ш е з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Закономірності структурно-функціональної організації природних територіальних систем. Проф. Петлін В.М.

 2. Оцінка рівня життя населення Львівської області. Доц. Петровська М.А.

 3. Гідроекологічний стан басейну Солокії на території України.

Доц. Курганевич Л.П.

 1. Багаторічні трансформації структури річкових систем і стоку води в контексті змін клімату. Доц. Михнович А.В.

 2. Антропогенне навантаження на басейнові системи карпатського сточища Дністра. Доц. Пилипович О.В.

 3. Національні природні парки Волинського Полісся: сучасний стан і функціонування. Доц. Кричевська Д.А.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв
 1. Функції карти в математико-картографічному моделюванні.

Доц. Кравців С.С.

 1. Методика організації лабораторних робіт з геодезичними приладами.

Доц. Лозинський В.В.

 1. Моделювання ступеня трансформації басейнових систем засобами ГІС.

Доц. Андрейчук Ю.М.

 1. Аналіз чинників просторового розподілу кількості опадів у межах України. Доц. Мкртчян О.С.

 2. Особливості буроземного процесу ґрунтоутворення в ґрунтах Українських Карпат. Асист. Войтків П.С.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка