Про проведення конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2012»Скачати 121.92 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір121.92 Kb.

Про проведення конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2012»

Дегтярьова О.А.,

головний спеціаліст загального відділу

Департаменту освіти Харківської міської ради

Головними завданнями Конкурсу-захисту є:

 • удосконалення змісту, форм і методів роботи навчальних закладів міста;
 • виявлення та поширення позитивного досвіду роботи педагогічних колективів;
 • привернення уваги громадськості, батьків, владних структур, представників бізнесу до проблем сучасної освіти;
 • залучення широкого кола педагогічної громадськості, науковців, керівників освітньої галузі різних рівнів, педагогів-практиків до вирішення актуальних проблем у галузі освіти.
 •  

7 номінацій

 • «Інформаційні технології у дошкільній освіті»;
 • «Школа дистанційного навчання»;
 • «Сучасна бібліотека – інформаційно-методичний центр навчального закладу»;
 • «ІКТ на уроках природничо-математичного циклу»;
 • «ІКТ на уроках суспільно-гуманітарного циклу»;
 • «Кращий шкільний портал»;
 • «Школа – центр моніторингових досліджень».

«Сучасна бібліотека – інформаційно-методичний центр навчального закладу»

 • У цій номінації навчальні заклади представляють систему роботи шкільної бібліотеки як інформаційно-методичного центру навчального закладу. Представлений досвід має висвітлювати інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки з підвищення рівня інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, запровадження інформаційних технологій у роботу шкільної бібліотеки, місце та роль шкільної бібліотеки у системі інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу.

«ІКТ на уроках природничо-математичного циклу» «ІКТ на уроках суспільно-гуманітарного циклу»

 • У цих номінаціях навчальний заклад презентує діяльність шкільних методичних об’єднань (або предметних кафедр), члени яких у системі запроваджують інформаційно-комунікаційні технології (зокрема, електронні підручники, мультимедійні технології, комп’ютерні системи тестування тощо, окрім елементів дистанційного навчання, висвітлення чого передбачається окремою номінацією). Не розглядаються роботи від навчальних закладів, якими презентується досвід запровадження ІКТ одним учителем навчального закладу.

Нововведення

 • З метою якісної підготовки переможців І(районного) етапу конкурсу-захисту до ІІ(міського) етапу оргкомітетом ІІ (міського) етапу до 20 червня 2012 року проводиться інструктивно-методична нарада з учасниками, на якій висвітлюються вимоги до оформлення пакету матеріалів та надаються індивідуальні консультації.

«Школа дистанційного навчання»

 • До участі у Конкурсі-захисті у номінації «Школа дистанційного навчання» запрошуються навчальні заклади, у яких започаткована (існує та розвивається) система роботи з організації дистанційної освіти учасників навчально-виховного процесу.

«Кращий шкільний портал»

 • Участь у номінації «Кращий шкільний портал» передбачає презентацію системи роботи навчального закладу над створенням та розвитком власного Інтернет-сайту. Під час оцінювання робіт учасників експерти враховують структурованість сайту навчального закладу, його інформаційне наповнення та навігацію.

«Школа – центр моніторингових досліджень»

 • У номінації «Школа – центр моніторингових досліджень» навчальний заклад представляє систему моніторингу, що запроваджується у закладі за одним або кількома напрямами, та забезпечує визначення рівня якості освіти та сприяє його підвищенню, в контексті запровадження інформаційних технологій.

П О Л О Ж Е Н Н Я про конкурс-захист на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2012»

ІІІ. Порядок і термін проведення Конкурсу-захисту

3.1. Конкурс-захист проводиться у два етапи:

І (районний) – березень-травень 2012 року;

ІІ (міський) – червень-листопад 2012 року.

3.2. ІІ (міський) етап проводиться серед переможців І (районного) етапу в два тури:

І тур – заочний (розгляд поданих матеріалів; жовтень 2012 року);

ІІ тур – очний (захист запропонованих моделей; жовтень-листопад 2012 року).

«Інформаційні технології в дошкільній освіті»

 • У даній номінації беруть участь дошкільні навчальні заклади міста різних типів і форм власності, які презентують систему роботи з питань використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, методичній роботі, діяльність щодо підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників тощо.

8.1. Проведення Конкурсу-захисту передбачає аналіз та оцінку:

  • ефективності використання наявного парку комп’ютерної техніки;
  • умов для розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;
  • досягнень учнівського та педагогічного колективів за напрямом інформатизації навчального закладу;
  • рівня та якості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі.

10.1. До оргкомітету подаються такі обов’язкові документи:

  • витяг з протоколу рішення педагогічної ради навчального закладу про участь у номінації Конкурсу-захисту;
  • паспорт навчального закладу відповідно до запропонованої форми (додаток № 1) та паспорт шкільної бібліотеки (тільки для номінації «Сучасна бібліотека – інформаційно-методичний центр навчального закладу»; додаток 2);
  • опис моделі (досвіду роботи) навчального закладу відповідно до обраної номінації (форма довільна, обов’язковим є визначення мети діяльності, завдань, очікуваного результату, форм, методів і засобів досягнення поставленої перед навчальним закладом мети; зміст викладеної інформації не повинен містити відомості та дані, що зазначаються навчальним закладом у паспорті навчального закладу; обсяг – до 6 друкованих аркушів, міжрядковий інтервал – півтора, шрифт 14 пт, Times New Roman), додається електронний варіант;
  • схематичне зображення моделі інформатизації навчального закладу;

10.1. До оргкомітету подаються такі обов’язкові документи:

  • проект розвитку (або програма розвитку) закладу у напрямку інформатизації за визначеною структурою;
  • фотозвіт про наявний парк комп’ютерної техніки навчального закладу (фотографії з описом навчального комп’ютерного комплексу, автоматизованих робочих місць з обов’язковим зазначенням цільового призначення та переліком встановленого програмного забезпечення);
  • перелік досягнутих результатів з даного напрямку (обсяг не більше 2-х аркушів, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14 пт, Times New Roman);
  • відеоролик, тривалістю 2 хвилини, про систему роботи навчального закладу у напрямі інформатизації.
 • Загальний обсяг обов’язкових документів – не більше 25 друкованих аркушів без урахування витягу з протоколу засідання педагогічної ради.

10.3. До матеріалів, які подаються на Конкурс-захист, можуть бути надані додатки:

  • концепція розвитку навчального закладу та програма її реалізації;
  • методичні матеріали, які ілюструють діяльність закладу з обраної номінації;
  • добірка публікацій про діяльність навчального закладу з даного напрямку;
  • авторська друкована продукція або каталог друкованих робіт;
  • творчий портрет директора школи або іншого педагогічного працівника, або колективу педагогічних працівників, які здійснюють керівництво діяльністю з даного напрямку;
  • творчі роботи вчителів та учнів, фото та відеоматеріали;
  • відгуки науковців-фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій про систему роботи навчального закладу тощо.

Кількість додатків не обмежується, але не повинна перевищувати 50 аркушів формату А4 (міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14 пт, Times New Roman). Обов’язковою є нумерація сторінок. Сторінки з витягом з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу не нумеруються.

 • Кількість додатків не обмежується, але не повинна перевищувати 50 аркушів формату А4 (міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14 пт, Times New Roman). Обов’язковою є нумерація сторінок. Сторінки з витягом з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу не нумеруються.
 • У разі порушення даних вимог роботи до розгляду не приймаються.
 • 10.4. Матеріали подаються у друкованому вигляді (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5) та електронному варіанті (на дисках CD-R, СD-RW або DVD усі матеріали, що подані в друкованому варіанті роботи). Матеріали, подані на Конкурс-захист, не повертаються.

УВАГА!

 • 11.5. На базі навчальних закладів – переможців у номінаціях Конкурсу-захисту створюються творчі лабораторії із розповсюдження позитивного педагогічного досвіду з питань інформатизації освіти, які діють упродовж наступного календарного року до визначення переможців наступного Конкурсу-захисту.

Дякую за увагу!


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 121.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка