Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка2/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |надіслані до інших бібліотек". | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|10. |Прийняти документ, надісланий за МБА.|один |4 хв. |

| |Розкрити бандероль, перевірити стан |документ | |

| |документа, зазначити дату отримання і| | |

| |назву бібліотеки, що надіслала | | |

| |документ, інвентарний номер, термін | | |

| |користування. Переставити | | |

| |бланк-замовлення з розділу картотеки | | |

| |"Запити за МБА, надіслані до інших | | |

| |бібліотек" до розділу "Отримані | | |

| |видання за МБА", у цей самий розділ | | |

| |поставити отриману частину | | |

| |бланка-замовлення. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|11. |Повідомити користувача про отримання |одне |1 хв. |

| |замовленого ним документа і термін |повідом- | |

| |користування ним. |лення | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|12. |Видати користувачеві документи, |один |1 хв. |

| |отримані за МБА, у читальному залі (у|документ | |

| |службовому приміщенні бібліотеки). | | |

| |Звірити документ, який видається, з | | |

| |бланком-замовлення, перевірити | | |

| |наявність усіх сторінок і стан | | |

| |документа, позначити видачу. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|13. |Прийняти від користувача документ у |те саме |36 с. |

| |читальному залі. Звірити документ з | | |

| |частиною бланка-замовлення, | | |

| |перевірити цілість документа, зробити| | |

| |позначку про прийом, документ | | |

| |покласти у спеціально виділене місце | | |

| |(замкнену шафу). | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|14. |Вийняти бланк-замовлення з картотеки,|один |1 хв. |

| |записати відомості про надіслання |листок | |

| |документа (дату, номер поштового |вимоги | |

| |відправлення). Переставити листок з | | |

| |розділу "Видання, отримані за МБА", у| | |

| |розділ "Повернена література". | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|15. |Підготувати документ для відправлення|один |4 хв. |

| |до бібліотеки-фондоутримувача |документ | |

| |рекомендованою бандероллю. Упакувати | | |

| |бандероль, зважити її, наклеїти марки| | |

| |(якщо немає централізованої оплати | | |

| |пересилання), написати адресу, | | |

| |скласти опис. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|16. |Робота з відмовами. При отриманні з |одна |1 хв. |


| |бібліотеки-фондоутримувача |відмова | |

| |повідомлення про відмову або затримку| | |

| |виконання запиту: дістати з картотеки| | |

| |бланк-замовлення, зазначити причину і| | |

| |дату відмови зі зворотного боку, | | |

| |переставити з розділу "Запити за МБА,| | |

| |надіслані до інших бібліотек" у | | |

| |розділ "Відмови за МБА". | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|17. |Повідомити про отримання відмови |те саме |1 хв. |

| |(дату, причину) у відділ | |10 с. |

| |обслуговування. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Організація видачі документів | | |

| |абонентам МБА | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Прийняти замовлення: | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|18. |за відсутності на бланку-замовлення |одне |1 хв. |

| |номера абонента перевірити за |замовлення| |

| |картотекою абонентів, чи абонується | | |

| |дана організація | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|19. |Організація абонується: проставити |те саме |4 хв. |

| |номер на бланку-замовленні, звірити | | |

| |адресу, назву організації, прізвище | | |

| |відповідального за МБА. У разі | | |

| |потреби внести зміни в картку. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|20. |Абонент у поточному році звернувся | |4 хв. |

| |вперше: проставити в картці рік | | |

| |звернення, дату. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|21. |Оформити абонент (організація раніше |один |5 хв. |

| |не абонувалася): присвоїти абоненту |абонент |10 с. |

| |номер. Заповнити картку реєстрації | | |

| |абонента МБА і роздільник (формуляр),| | |

| |зазначити повну назву бібліотеки, | | |

| |поштову адресу, телефон, прізвище, | | |

| |ім'я, по батькові відповідальної | | |

| |особи, дату відкриття і номер | | |

| |абонента. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|22. |Розставити реєстраційні картки в |одна |22 с. |

| |картотеці. |картка | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|23. |Оформити повідомлення для абонента |одне |2 хв. |

| |(стандартне повідомлення про |повідом- | |

| |відкриття абонемента). У разі потреби|лення | |

| |надіслати абоненту типового листа із | | |

| |запитом про відомості, яких бракує | | |

| |для картотеки. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|24. |Перевірити правильність заповнення |один |4 хв. |

| |бланка-замовлення, заборгованість |бланк- | |

| |абонента, на звороті 1-ї частини |замовлення| |

| |бланка-замовлення (с. 2) проставити | | |

| |свій штемпель і дату отримання | | |

| |замовлення в рубриці "Службові | | |

| |позначки бібліотекаря під час | | |

| |виконання і переадресування | | |

| |замовлення" в рядку району, міста. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|25. |Передати на ділянку роботи з |те саме |29 с. |

| |відмовами неправильно оформлені | | |

| |замовлення (немає печатки, підпису, | | |

| |нерозбірливо оформлені, не мовою | | |

| |оригіналу та ін.) і замовлення | | |

| |абонентів-боржників. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|26. |Шифрування замовлень абонентів. | |3 хв. |

| |Підібрати бланки-замовлення за | | |

| |алфавітом, перевірити наявність | | |

| |документа за каталогом. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|27. |Підготувати документ до видачі: |один |2 хв. |

| |звірити документ з |документ | |

| |бланком-замовлення, перевірити | | |

| |наявність усіх сторінок і стан | | |

| |документа, проставити на | | |

| |бланку-замовленні (лицьовому боці | | |

| |1-ої та 3-ої частини - с. 1, 5) шифри| | |

| |документа, зазначити інвентарний | | |

| |номер, кількість документів, дату | | |

| |видачі. Зі зворотного боку 2-ої | | |

| |частини (с. 3) проставити штемпель | | |

| |бібліотеки з назвою та поштовою | | |

| |адресою, зазначити термін повернення,| | |

| |вкласти 2-гу частину | | |

| |бланка-замовлення у документ, який | | |

| |видають, проставити внизу номер | | |

| |бандеролі. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|28. |Поставити замовлення на чергу (у разі|одне |1 хв. |

| |зайнятого видання). Абоненту |замовлення|10 с. |

| |надіслати повідомлення. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|29. |Передати видання для копіювання (у |те саме |3 хв. |

| |разі замовлення фрагменту видання: | | |

| |стаття з журналу, збірника). | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|30. |Відіслати документи абонентам: |один |3 хв. |

| |упакувати бандероль, зважити, |документ | |

| |наклеїти марки, написати адресу, | | |

| |скласти опис. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|31. |Розставити бланки-замовлення (1-а |те саме |22 с. |

| |частина) на видані документи | | |

| |(надіслані) у картотеку | | |

| |обслуговування абонентів у розділ | | |

| |"Видання, видані за МБА". | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|32. |Бібліографічне доопрацювання | |3 хв. |

| |невиконаних замовлень. Уточнити | |10 с. |

| |бібліографічні відомості за | | |

| |довідковими виданнями. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|33. |Виявити наявність документа, на який |те саме |11 хв. |

| |подано запит, у бібліотеках міста, | | |

| |регіону. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|34. |Оформлення замовлення для направлення|одне |3 хв. |

| |в інші бібліотеки: зазначати на |замовлення| |

| |зворотному боці 1-ї частини | | |

| |бланка-замовлення (с. 2) причину і | | |

| |дату переадресування (штемпель "Немає| | |

| |в бібліотеці", "Немає в бібліотеках | | |

| |міста"), зробити помітку про | | |

| |перевірку за довідковими виданнями, | | |

| |сигли бібліотек-фондоутримувачів за | | |

| |зведеним каталогом. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|35. |Відсилка абоненту повідомлення про |одне |2 хв. |

| |переадресування запиту із зазначенням|повідом- | |

| |бібліотеки, куди його було надіслано.|лення | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|36. |Зареєструвати відмову в облікових |одна |4 хв. |

| |формах. Надіслати абоненту |відмова | |

| |бланк-замовлення (3-тю частину) у | | |

| |разі неможливості виконання з | | |

| |позначкою у відповідній рубриці про | | |

| |причину відмови. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|37. |Прийняти документи, повернені |один |3 хв. |

| |абонентами. Отримати поштою, відкрити|документ | |

| |бандероль, перевірити стан документа,| | |

| |вийняти бланк-замовлення з картотеки | | |

| |обслуговування абонентів, зазначити | | |

| |на ньому дату повернення документа, | | |

| |переставити бланк-замовлення в розділ| | |

| |"Повернена література". | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|38. |Контроль за термінами користування |один |1 хв. |

| |документами, виявлення боржників, |документ |10 с. |

| |надсилання нагадувань. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Обслуговування користувачів МБА в | | |

| |автоматизованому режимі | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|39. |Формування бази даних про абонентів |один |6 хв. |

| |за відповідною формою, введення |абонент | |

| |інформації про нового абонента. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|40. |Знайти в базі даних відомості про |те саме |4 хв. |

| |абонування організації, внести | | |

| |необхідні зміни. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|41. |Ввести інформацію про прийом |одне |18 с. |

| |замовлення від абонентів. |замовлення| |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|42. |Ввести інформацію про переадресування|те саме |1 хв. |

| |замовлення, вивести на принтер | | |

| |повідомлення. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|43. |Ввести дані про поставлення |те саме |1 хв. |

| |замовлення на чергу, повідомити | | |

| |абонента. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|44. |Зареєструвати документи, видані |один |3 хв. |

| |абоненту, проставити термін |документ | |

| |повернення. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|45. |Видалити з масиву дані про повернений|те саме |11 с. |

| |документ. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|46. |Контроль за термінами повернення |один |3 хв. |

| |документа: пошук і відбір даних у |абонент | |

| |пам'яті машини про боржників, | | |

| |виведення потрібної інформації на | | |

| |принтер, роздрукування списків із | | |

| |зазначенням адреси абонента. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Електронна доставка документа | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|47. |Сканування, розпізнавання, |одна |15 хв. |

| |коректування, відправка абоненту. |сторінка | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Створення бібліотечних пунктів | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|48. |Укласти угоду між бібліотекою і |одна угода|5 год. |

| |організацією, де буде здійснюватися | | |

| |позастаціонарне обслуговування. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|49. |Оформити формуляр бібліотечного |один |15 хв. |

| |пункту. |формуляр | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|50. |Оформити папку з документами (угоду, |одна папка|15 хв. |

| |доручення на отримання книг, формуляр| | |

| |бібліотечного пункту, звіти та інші | | |

| |документи). | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|51. |Скласти схему розташування |одна схема|2 год. |

| |бібліотечних пунктів на території | |21 хв. |

| |міста, району. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|52. |Скласти графік обміну документів, що |один |20 хв. |

| |знаходяться в бібліотечних пунктах. |графік | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|53. |Скласти план методичної допомоги |один план |1 год. |

| |громадським бібліотекарям. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|54. |Оформити оголошення про дні і години |одне |15 хв. |

| |роботи бібліотечного пункту. |оголошення| |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Підбір комплектів документів для | | |

| |бібліотечного пункту | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Підібрати комплект документів. |один | |

| | |комплект | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Кількість документів у комплекті: | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|55. |до 10 | |17 хв. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|56. |до 30 | |50 хв. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|57. |до 100 | |2 год. |

| | | |30 хв. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|58. |Видати документ у бібліотечний пункт,|один |2 хв. |

| |зазначити в книжковому формулярі дату|документ | |

| |видачі, номер пункту. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|59. |Записати у формуляр бібліотечного |один запис|1 хв. |

| |пункту дату видачі документів, | | |

| |кількість виданих та повернених у | | |

| |стаціонар документів. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|60. |Розставити книжкові формуляри у |один |25 с. |

| |картотеку за роздільником сигли |книжковий | |

| |бібліотечного пункту, пересувної |формуляр | |

| |бібліотеки, всередині за алфавітом | | |

| |прізвищ авторів. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|61. |Прийняти документи з бібліотечного |один |2 хв. |

| |пункту: проставити позначку, вкласти |документ | |

| |формуляр у документ. | | |

------------------------------------------------------------------


1.4. ДОСТУП ДО ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1.4.1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


Таблиця 4

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Облік вторинних документів (картотек) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Сумарний облік карток у журналі |одна | |

| |надходжень і вибуття в реєстраційних |партія | |

| |картотеках. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість карток, що надійшли: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1. |1 - 110 | |40 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|2. |111 - 220 | |1 год. |

| | | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|3. |221 - 600 | |3 год. |

| | | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|4. |Виявити невиконані замовлення. Скласти|одне |4 хв. |

| |замовлення на невиконані замовлення. |замов- | |

| | |лення | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Ведення довідково-бібліографічного | | |

| |апарату (ДБА) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Перегляд і відбір документів з | | |

| |поточних надходжень для внесення до | | |

| |ДБА, у т. ч. до краєзнавчого каталогу:| | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|5. |книга |одна |5 хв. |

| | |книга | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|6. |збірник |одна |3 хв. |

| | |стаття | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|7. |журнал |те саме |3 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|8. |газета |те саме |2 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|9. |бібліографічний посібник |один |1 хв. |

| | |запис | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|10. |літопис книжкових, журнальних і |те саме |1 хв. |

| |газетних статей | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|11. |прикнижковий бібліографічний список | |1 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|12. |Аналітичний розпис журнальних, |один |20 хв. |

| |газетних статей, збірників, |документ | |

| |бібліографічних посібників: | | |

| |ознайомитися зі змістом видання, | | |

| |скласти аналітичний розпис. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Скласти бібліографічний опис. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість елементів бібліографічного | | |

| |запису: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|13. |1 - 4 | |4 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|14. |5 - 6 | |6 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|15. |7 - 9 | |7 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Вивчити документ, скласти анотацію, |одна | |

| |написати текст: |анотація | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|16. |анотування книг | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|17. |анотування статей | |5 - 10 |

| | | |хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Робота в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|18. |Формування баз даних з періодичних |одна |3 хв. |

| |видань. Введення в базу даних |картка | |

| |аналітичного розпису | | |

| |газетно-журнальних статей, збірників. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Заповнення відповідних полів. |один | |

| |Кількість елементів: |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|19. |1 - 10 | |10 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|20. |11 - 30 | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|21. |Знайти і відібрати бібліографічні |одна |3 хв. |

| |записи за умовами. |картка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|22. |Виведення на екран бібліографічного |те саме |2 хв. |

| |запису або окремих відомостей з нього.| | |

| |Роздрукування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Перегляд та відбір | | |

| |інформаційних(вторинних) документів | | |

| |для занесення до | | |

| |довідково-бібліографічного апарату | | |

| |(первинний відбір) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Переглянути інформаційне видання (у т.|одна | |

| |ч. картки) і відібрати з них документи|картка | |

| |для занесення до ДБА. Систематизувати | | |

| |картки за типами каталогів і карток. | | |

| |Перевірити індекси, розставити картки.| | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість карток: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|23. |1 - 10 | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|24. |11 - 100 | |3 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|25. |101 - 300 | |9 год. |

| | | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Перегляд і відбір карток до ДБА з | | |

| |метою вилучення або переміщення | | |

| |(вторинний відбір) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|26. |Вилучити з каталогів і картотек картки|одна |2 хв. |

| |на документи, списані з фонду. |картка | |

| |Переглянути краєзнавчі, бібліографічні| | |

| |та фактографічні картотеки, вилучити з| | |

| |них картки на документи, які втратили | | |

| |цінність, перевести картки в архівні | | |

| |картотеки (знищити). Зробити позначки | | |

| |в журналі обліку та реєстраційній | | |

| |картотеці. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація систематичної картотеки | | |


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка