Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка3/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |статей (СКС) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|27. |Переглянути і відібрати документи для |один |3 хв. |

| |занесення до СКС. Оформити картку. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|28. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. |

| | |розді- | |

| | |льник | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Редагування СКС | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|29. |Вилучити з СКС картки на застарілі або|одна |3 хв. |

| |непрофільні документи, перевести їх в |картка | |

| |архівну частину (вилучити). | | |

| |Деталізувати розділи. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|30. |Написати нові роздільники. |один |2 хв. |

| | |розді- | |

| | |льник | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація картотеки персоналій | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|31. |Визначити і скласти перелік осіб, |один |7 хв. |

| |відомості про яких відображено в |документ | |

| |картотеці. Переглянути інформаційні | | |

| |видання, первинні документи, відібрати| | |

| |документи для внесення в картотеку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|32. |Опрацювати документи технічно і за |один |3 хв. |

| |змістом для внесення в картотеку. |документ | |

| |Розставити картки за алфавітом прізвищ| | |

| |авторів та за видами документів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|33. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. |

| | |розді- | |

| | |льник | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація фактографічної картотеки | | |

| |(ФК) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|34. |Визначити предмет, об'єкт та основні |один |7 хв. |

| |ознаки для відображення в ФК. |документ | |

| |Переглянути документи і відібрати для | | |

| |внесення в ФК. Занести відібрані | | |

| |відомості на карти інформаційного | | |

| |масиву із занесенням відповідних | | |

| |позначок у пошуковий масив | | |

| |фактографічної картотеки. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|35. |Відредагувати ФК. Перевірити |один |1 хв. |

| |правильність занесення відомостей і |документ | |

| |зазначень про джерела інформації. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|36. |Написати і розставити роздільники. |один |2 хв. |

| | |розді- | |

| | |льник | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація тематичних папок газетних | | |

| |вирізок | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|37. |Переглянути газетні вирізки, |одна |3 хв. |

| |систематизувати їх. |вирізка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|38. |Оформити вирізки для зберігання в |те саме |4 хв. |

| |тематичних папках. Коротко описати | | |

| |джерело, наклеїти на картку та ін. | | |

------------------------------------------------------------------
Примітка: Організацію краєзнавчого каталогу (картотеки) див.

у розділі "Бібліотечна обробка документів. Організація та ведення

каталогів".
1.4.2. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ
Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Приймання бібліографічних запитів | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|1. |Прийняти бібліографічний запит. |один запит|3 хв. |

| |Уточнити тему, цільове і читацьке | | |

| |призначення, повноту джерел, типи, | | |

| |види та хронологічні межі запитів. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Виконання довідок | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Виконання тематичної довідки. Пошук і |одна | |

| |відбір документів. Складання |довідка | |

| |бібліографічного опису. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Письмово. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|2. |1 | |3 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|3. |2 - 5 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|4. |6 - 10 | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Усно. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|5. |1 | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Виконання адресно-бібліографічної | | |

| |довідки. Установлення наявності чи | | |

| |місця знаходження документа або його | | |

| |частини у фонді бібліотеки. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Письмово. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|6. |1 | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|7. |2 - 5 | |10 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|8. |6 - 10 | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Усно. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|9. |1 | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Виконання уточнюючої бібліографічної | | |

| |довідки, що встановлює та (або) | | |

| |уточнює елементи бібліографічного | | |

| |опису, які відсутні або викривлені у | | |

| |запиті читача | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Письмово. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|10. |1 | |3 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|11. |2 - 5 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|12. |6 - 10 | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Усно. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|13. |1 | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Виконання фактографічної довідки, що |одна | |

| |встановлює конкретні відомості про ті |довідка | |

| |або інші об'єкти, події, процеси, | | |

| |дати. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Письмово. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|14. |1 | |5 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|15. |2 - 5 | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|16. |6 - 10 | |35 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Усно. Кількість джерел: | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|17. |1 | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Надання консультаційної допомоги біля | | |

| |довідково-бібліографічного апарату | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|18. |Провести індивідуальну бесіду про |одна |5 - 10 |

| |організацію та використання певної |консуль- |хв. |

| |частини довідкового апарату за |тація | |

| |методикою бібліографічного пошуку. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

| |Ведення фонду виконаних довідок | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|19. |Відібрати довідки для фонду, розкласти|одна |5 хв. |

| |по папках (конвертах). Оформити |довідка | |

| |довідки. | | |

|------+--------------------------------------+----------+-------|

|20. |Скласти картку для архіву. Зазначити |одна |3 хв. |

| |порядковий номер, тему, дату видачі. |картка | |

| |Поставити картку в картотеку архіву | | |

| |виконаних довідок. | | |

------------------------------------------------------------------
1.4.3. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ
Таблиця 6

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Виявлення інформаційних потреб | | |

| |спеціалістів | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1. |Методом анкетування. Визначити |один |40 хв. |

| |контингент споживачів інформації. |споживач | |

| |Розробити замовлення для визначення | | |

| |інформаційних потреб (запитів). | | |

| |Розіслати (розповсюдити) замовлення. | | |

| |Опрацювати отримані замовлення. | | |

| |Скласти на базі отриманих даних | | |

| |картотеки контингенту споживачів | | |

| |інформації та їх інформаційних потреб | | |

| |(запитів). | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|2. |На основі аналізу планово-звітної |один |30 хв. |

| |документації. Відібрати, вивчити, |звітний | |

| |проаналізувати звітні документи та |документ | |

| |сформувати тематику | | |

| |довідково-інформаційного | | |

| |обслуговування у різних режимах. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|3. |Розподілити тематичні рубрики |одна |5 хв. |

| |інформаційних потреб за підрозділами, |рубрика | |

| |що беруть участь у | | |

| |довідково-інформаційному | | |

| |обслуговуванні. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Укладання з абонентами угоди про | | |

| |інформаційне обслуговування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|4. |Проаналізувати дані про зацікавленість|одна |40 год. |

| |абонентів в інформаційному |угода | |

| |обслуговуванні та режимах вибіркового | | |

| |розповсюдження й ретроспективного | | |

| |пошуку. Укладання і перегляд угоди. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Формування мережі абонентів системи | | |

| |вибіркового розповсюдження інформації | | |

| |(ВРІ) | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|5. |Визначити контингент абонентів системи|один |40 хв. |

| |ВРІ. Виявити типові та індивідуальні |абонент | |

| |запити абонентів. Вивчити, | | |

| |закласифікувати, заіндексувати запити.| | |

| |Ввести дані про запити в адресну | | |

| |картотеку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Підготовка сигнального повідомлення у | | |

| |системі ВРІ | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Виявити, переглянути і відібрати |одне | |

| |матеріали з поточних надходжень. |опові- | |

| |Розподілити відібрані матеріали з |щення | |

| |поточних надходжень за абонентами. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість переглянутих документів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|6. |1 - 2 | |4 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|7. |3 - 4 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|8. |5 - 10 | |45 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Підготовка підбірок сигнальних | | |

| |повідомлень у системі ВРІ | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Заповнити бланк-замовлення на |одне | |

| |тиражування. Реєстрація копій, що |опові- | |

| |надійшли, перевірка їх якості та |щення | |

| |дублетність. Заповнення супровідної | | |

| |документації. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість запитів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|9. |1 - 2 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|10. |3 - 4 | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|11. |5 - 7 | |25 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|12. |8 - 10 | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Перегляд і відбір документів для | | |

| |введення в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Переглянути масив документів, що |один | |

| |надійшли. Відібрати документи |документ | |

| |відповідної тематики і ввести в базу | | |

| |даних. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Відбір первинних документів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|13. |1 - 50 | |5 год. |

| | | |25 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Відбір вторинних документів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|14. |1 - 50 | |2 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|15. |Підготувати картки для робочих |один опис|3 хв. |

| |картотек ВРІ. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|16. |Підготувати трафарети з картками ВРІ |один |2 хв. |

| |для тиражування. |трафарет | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Корегування вихідних табуляграм: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|17. |основний ряд |один |3 хв. |

| | |запис | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|18. |допоміжний покажчик |те саме |2 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|19. |Редагування вихідних табуляграм і | |5 хв. |

| |оформлення документів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|20. |Розрізування, роздрукування відбірок |один опис|2 хв. |

| |на окремі описи. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Аналізування карток зворотного зв'язку| | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Опрацювати та проаналізувати карти |одна | |

| |зворотного зв'язку. Внести оцінки |картка | |

| |сигнального повідомлення до облікової | | |

| |картки абонента. Корегування системи | | |

| |на основі аналізу карток зворотного | | |

| |зв'язку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість карток: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|21. |1 - 7 | |1 год. |

| | | |20 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|22. |8 - 10 | |1 год. |

| | | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|23. |11 - 15 | |1 год. |

| | | |45 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|24. |16 - 20 | |1 год. |

| | | |55 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Видача документів за запитом | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|25. |Виявити і відібрати документи |один |2 хв. |

| |(видання) за запитом у |документ | |

| |довідково-інформаційному фонді, | | |

| |оформити видачу документів у | | |

| |встановленому порядку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Групове бібліографічне інформування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|26. |Сформувати склад груп абонентів. |одна |15 год. |

| | |група | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|27. |Уточнити тему, узгодити джерела |одна тема|45 хв. |

| |інформації, види документів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|28. |Скласти реєстраційну картку. |одна |2 хв. |

| | |картка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Підібрати документи для інформації. |те саме | |

| |Скласти, написати та надіслати | | |

| |повідомлення. Записати до картки | | |

| |інформації. Проаналізувати картки | | |

| |зворотного зв'язку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Письмово. Кількість видань: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|29. |1 - 5 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|30. |6 - 10 | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Усно. Кількість видань: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|31. |1 - 5 | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Оперативне інформування за запитом | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|32. |Формування мережі абонентів, виявлення|один |5 хв. |

| |типових та індивідуальних запитів |абонент | |

| |споживачів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|33. |Вивчити, закласифікувати запити. |один |7 хв. |

| |Ввести дані про запити в адресну |запит | |

| |картотеку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Написання оглядів і довідок | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Виявити і відібрати джерела. |один авт.| |

| |Опрацювати і проаналізувати відібрані |аркуш | |

| |документи. Написати текст огляду | | |

| |(довідки). Підготувати рукопис до | | |

| |друку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Огляд (довідка) за первинними | | |

| |джерелами: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|34. |українською мовою | |100 год.|

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|35. |іноземною мовою | |140 год.|

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|36. |Огляд (довідка) за вторинними | |75 год. |

| |джерелами. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація та проведення усних | | |

| |бібліографічних оглядів нових | | |

| |надходжень | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Відібрати нові надходження відповідно |один | |

| |до раніше оголошеної тематики. |огляд | |

| |Систематизувати джерела за темами, | | |

| |переглянути та проаналізувати | | |

| |документи. Підібрати бібліографічні | | |

| |описи, короткі анотації, реферати на | | |

| |відібрані джерела. Підготувати рукопис| | |

| |бібліографічного опису. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість переглянутих та відібраних | | |

| |документів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|37. |1 - 10 | |7 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|38. |11 - 25 | |10 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|39. |26 - 55 | |10 - 15 |

| | | |год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|40. |56 - 140 | |15 - 20 |

| | | |год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Підготовка бюлетеня нових надходжень | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Уточнити (визначити) тематичні межі |один | |

| |пошуку і відбору документів. Створити |бюлетень | |

| |рубрикатор бюлетеня. Виявити і | | |

| |відібрати документи з масиву поточних | | |

| |надходжень джерел інформації. | | |

| |Підібрати анотації, реферати, | | |

| |засистематизувати їх. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість переглянутих документів: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|41. |1 - 37 | |1 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|42. |38 - 60 | |2 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|43. |61 - 95 | |4 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|44. |96 - 150 | |6 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|45. |151 - 380 | |24 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|46. |Організація та проведення "Дня |один |12 год. |

| |інформації". Визначити тему, скласти |захід | |

| |план проведення, виявити і доставити | | |

| |документи з відповідних підрозділів | | |

| |бібліотеки, переглянути та відібрати | | |

| |документи, запросити | | |

| |спеціалістів-консультантів, | | |

| |підготувати виставку літератури, | | |

| |повідомити зацікавлені організації та | | |

| |спеціалістів, оформити виставку, | | |

| |написати короткі анотації, | | |

| |організувати збір замовлень на | | |

| |документи, їх видачу, консультації, | | |

| |чергування бібліографів. Провести | | |

| |аналіз заходу. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|47. |Організація та проведення "Дня |те саме |36 год. |


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка