Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка4/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

| |бібліографії". Уточнити тему. Скласти | | |

| |план. Оформити виставку-перегляд. | | |

| |Підготувати огляд. Підготувати | | |

| |консультацію. Скласти і написати | | |

| |оголошення. Скласти і написати | | |

| |листи-запрошення, розіслати їх. | | |

| |Запросити зацікавлених осіб по радіо, | | |

| |телефону, особисто. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Організація та проведення "Дня | | |

| |спеціаліста". Визначити тему спільно | | |

| |із зацікавленими організаціями, форму | | |

| |проведення (стаціонарна, виїзна), | | |

| |відповідального за захід у цілому, | | |

| |скласти план супутніх заходів, | | |

| |програму пошуку і відбору | | |

| |інформаційних матеріалів, підготувати | | |

| |відкриті перегляди і тематичні | | |

| |виставки літератури за спеціальністю, | | |

| |бібліографічні огляди, замовити | | |

| |лекції, кінофільм та ін., повідомити | | |

| |зацікавлені організації, оформити | | |

| |виставки, організувати чергування | | |

| |бібліографів, | | |

| |консультантів-спеціалістів, | | |

| |забезпечити видачу видань або їх копій| | |

| |під час заходу або безпосередньо після| | |

| |нього, демонтувати виставки, | | |

| |проаналізувати результати "Дня | | |

| |спеціаліста": | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість супутніх заходів: |те саме | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|48. |1 - 2 | |36 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|49. |3 - 4 | |48 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|50. |5 - 6 | |64 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|51. |7 - 8 | |85 год. |

------------------------------------------------------------------
Примітка: Час проведення "Дня інформації", "Дня спеціаліста",

"Дня бібліографії", "Дня посібника" у норму часу не входить.


2. ПОПОВНЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 7

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Поточне комплектування бібліотечного | | |

| |фонду | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|1. |Переглянути книговидавничу та |одна |47 с. |

| |книготорговельну інформацію. |позиція | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|2. |Встановити тему і вид документа(1), що|те саме |1 хв. |

| |підлягає відбору. З'ясувати | | |

| |необхідність його придбання. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |________________ | | |

| |(1) Документ - матеріальний | | |

| |об'єкт із зафіксованою на ньому | | |

| |інформацією у вигляді тексту, | | |

| |звукозапису або зображення | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Визначити дублетність замовлення: |те саме | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|3. |для підрозділів | |1 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|4. |для бібліотеки в цілому | |1 хв. |

| | | |10 с. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Оформити замовлення. Зазначити |одне | |

| |дублетність, вартість замовлення, |замов- | |

| |дату. |лення | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість замовлених назв: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|5. |1 - 15 | |45 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|6. |16 - 25 | |1 год. |

| | | |15 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|7. |26 - 75 | |3 год. |

| | | |45 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|8. |76 - 100 | |5 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|9. |Оформити замовлення на передплату |один |1 год. |

| |зарубіжних документів. |документ |30 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|10. |Підготувати список документів, які |одна |30 хв. |

| |пропонуються для міжнародного |назва | |

| |книгообміну. Звірити список з | | |

| |каталогом. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|11. |Скласти картки для картотеки |одна |7 хв. |

| |організацій-партнерів. Зазначити назви|картка | |

| |організацій, адреси, назви документів,| | |

| |що підлягають обміну. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Робота в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|12. |Введення замовлення поточного |одна |2 хв. |

| |комплектування в базу даних. |назва | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|13. |Редагування введених у базу даних |те саме |6 хв. |

| |відомостей про замовлення. Виведення | | |

| |на екран. Внесення змін. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|14 |Виведення на принтер даних поточного |те саме |2 хв. |

| |комплектування. Роздрукування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Створення картотеки поточного | | |

| |комплектування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|15. |Скласти картку, зазначити автора, |одна |2 хв. |

| |заголовок, вихідні дані, номер у |картка | |

| |видавничому плані. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|16. |Перенести відомості про замовлення на |те саме |1 хв. |

| |картку. Зазначити дублетність | | |

| |замовлення, розподіл за структурними | | |

| |підрозділами. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|17. |Розрізати видавничі плани і |те саме |1 хв. |

| |роздруківки для картотеки поточного | | |

| |комплектування, наклеїти на каталожну | | |

| |картку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|18. |Підібрати картки за алфавітом для |те саме |25 с. |

| |розставлення в картотеці поточного | | |

| |комплектування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|19. |Розставити картки в алфавіті за |те саме |25 с. |

| |прізвищами авторів, заголовками в | | |

| |картотеку поточного комплектування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Передплата періодичних видань | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|20. |Переглянути каталоги, відібрати назви |одна |55 с. |

| |періодичних видань для передплати. |назва | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|21. |Зібрати замовлення від підрозділів |одне |2 хв. |

| |бібліотеки на передплату періодичних |замов- | |

| |видань. |лення | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|22. |Звірити роздруковані списки умовно |одна |1 хв. |

| |замовлених періодичних видань з |назва | |

| |картотекою замовлень, внести до них | | |

| |зміни. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|23. |Звірити замовлення на передплату |те саме |14 с. |

| |періодичних видань поточного року з | | |

| |передплатою минулого року для | | |

| |виявлення змін у назвах. Зробити | | |

| |необхідні позначки. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|24. |Звірити вихідні дані зарубіжних |те саме |15 хв. |

| |періодичних видань, які замовляються | | |

| |вперше, з бібліографічними довідниками| | |

| |та іншими інформаційними джерелами. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|25. |Оформити замовлення на передплату. |одна |3 хв. |

| |Підрахувати вартість передплати з |позиція | |

| |урахуванням доставки, заповнити | | |

| |квитанцію абонемента на періодичні | | |

| |видання. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|26. |Скласти реєстраційну картку для |одна |2 хв. |

| |картотеки періодичних видань. |картка | |

| |Проставити на картці індекс, рік, | | |

| |періодичність, джерело надходження та | | |

| |ін. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Робота в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|27. |Введення замовлення на періодичні |одна |2 хв. |

| |видання до бази даних. |картка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|28. |Виведення на екран реєстраційної |те саме |2 хв. |

| |картки. Роздрукування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|29. |Коригування замовлення: виведення на |одна |2 хв. |

| |екран списку періодичних видань. |назва |3 с. |

| |Внесення змін. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Листування з книготорговельними | | |

| |організаціями, видавництвами, | | |

| |бібліотеками тощо | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|30. |Скласти, надрукувати текст листа |один лист|15 хв. |

| |(запиту, претензії), зареєструвати у | | |

| |книзі вихідних документів (проставити | | |

| |дату, порядковий номер, зазначити | | |

| |назву організації, короткий зміст | | |

| |листа). | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|31. |Оформити замовлення "Книга-поштою", |одне |3 хв. |

| |відіслати замовлення в магазин, |замов- |6 с. |

| |обмінні фонди та ін. |лення | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Докомплектування бібліотечного фонду | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|32. |Прийняти замовлення від підрозділів. |одне |3 хв. |

| | |замов- | |

| | |лення | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|33. |Скласти бібліографічний запис. |одна |3 хв. |

| |Зазначити кількість необхідних |картка | |

| |примірників і сигли підрозділів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|34. |Включити замовлення в картотеку |те саме |18 с. |

| |докомплектування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|35. |Переглянути картотеку незадоволеного |один |1 хв. |

| |попиту. Проаналізувати відмови для |документ |8 с. |

| |виявлення відсутніх документів, | | |

| |включити їх у картотеку | | |

| |докомплектування. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Відбір документів з обмінних фондів | | |

| |бібліотек для докомплектування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|36. |Переглянути списки, картотеки, |один |36 с. |

| |каталоги обмінних фондів бібліотек, |документ | |

| |відібрати потрібні документи, звірити | | |

| |з каталогами та картотеками своєї | | |

| |бібліотеки. Скласти список документів,| | |

| |відібраних в обмінному фонді. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість документів, включених до | | |

| |списку: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|37. |1 - 10 | |9 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|38. |11 - 25 | |18 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|39. |26 - 50 | |36 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Складання оперативного (поточного) | | |

| |плану комплектування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|40. |Визначити відповідальних виконавців за|один план|20 год. |

| |заходи з формування єдиного фонду на | | |

| |поточний рік, кількісні показники | | |

| |обсягу фонду (надходження, вибуття), | | |

| |галузевий склад, джерела надходження, | | |

| |кошторис витрат. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Оформити план комплектування за | | |

| |формою: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|41. |таблиць |одна |3 хв. |

| | |таблиця | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|42. |картотеки |одна |3 хв. |

| | |картка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Робота в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|43. |Введення плану комплектування у базу |один план|10 год. |

| |даних. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|44. |Коригування бази даних. Виведення на |один |1 год. |

| |екран. Внесення змін. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Приймання документів, що надійшли із | | |

| |супровідними документами | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Підібрати документи за алфавітом |одна | |

| |авторів або назв, експедиційними |партія | |

| |номерами, звірити із супровідним | | |

| |документом: видатковою накладною, | | |

| |чеком, актом тощо. Проставити ціну на | | |

| |виданні, підрахувати кількість | | |

| |примірників, загальну вартість. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість документів у партії: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|45. |1 - 50 | |30 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|46. |50 - 100 | |1 год. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Приймання документів, що надійшли без | | |

| |супровідних документів | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|47. |Підібрати документи за алфавітом |один |4 хв. |

| |прізвищ, авторів або заголовків. |документ | |

| |Визначити вартість документів. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|48. |Скласти акт приймання документів. |один акт |4 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість документів, включених до | | |

| |акта: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|49. |1 - 5 | |5 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|50. |6 - 10 | |10 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|51. |Проставити штемпель на титульному |один |36 с. |

| |аркуші та на 17 сторінці документа. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Звіряння документів, що надійшли, з | | |

| |картотекою поточного комплектування | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|52. |Знайти картку в картотеці поточного |одна |36 с. |

| |комплектування, звірити картку з |картка | |

| |документом, зробити необхідні | | |

| |позначки. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|53. |Відібрати перший примірник, вкласти |один |25 с. |

| |картку в документ. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|54. |Поставити картку за роздільником |одна |25 с. |

| |"Виконані замовлення". |картка | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Робота в автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|55. |Перевірити на дублетність видання, що |один |2 хв. |

| |надійшли, в базі даних. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|56 |Зареєструвати нові надходження в базі |те саме |3 хв. |

| |даних (за умови наявності бази даних | | |

| |поточного комплектування). | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|57. |Створення бібліографічного запису з |те саме |10 хв. |

| |внесенням відомостей, необхідних для | | |

| |обліку та заповнення облікових форм. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Приймання та облік періодичних видань | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|58 |Підібрати журнали та газети за |один |2 хв. |

| |алфавітом назв, відшукати реєстраційну|документ | |

| |картку в картотеці передплатних | | |

| |видань, відмітити номер, дату | | |

| |отримання видання. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|59. |Проставити штемпель на журналі. |один |18 с. |

| | |журнал | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|60. |Проставити штемпель на газеті. |одна |18 с. |

| | |газета | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Сумарний облік документів | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Розібрати документи за видами, |один | |

| |галузями знань, мовами, підрахувати |запис | |

| |кількість документів, записати | | |

| |результати підрахунку за встановленою | | |

| |формою в Книгу сумарного обліку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Кількість документів у партії | | |

| |надходжень: | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|61. |1 - 50 | |8 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|62. |51 - 100 | |25 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|63. |Введення статистичних даних до Книги |одна |4 хв. |

| |сумарного обліку. |партія | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|64. |Підрахувати посторінково за позиціями |одна |3 хв. |

| |(колонках) дані Книги сумарного |позиція | |

| |обліку, перенести результати на |(колонка)| |

| |наступну сторінку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|65. |Звірити фінансові документи відділу з |один |2 хв. |

| |фінансовими документами бухгалтерії. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|66. |Оформити супровідний документ |те саме |15 хв. |

| |(видаткова накладна, акт тощо) для | | |

| |передачі в бухгалтерію. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Індивідуальний облік документів | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|67. |Оформити інвентарну книгу: |одна |2 хв. |

| |пронумерувати аркуші, проставити |сторінка | |

| |номери в інвентарній книзі. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|68. |Записати документи за встановленою |один |3 хв. |

| |формою до інвентарної книги, |документ | |

| |проставити інвентарний номер на | | |

| |документі (на титульному аркуші та на | | |

| |17-й сторінці). | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|69. |Провести індивідуальний облік |один |1 хв. |

| |документа за актовою системою, |документ | |

| |проставити інвентарний номер на | | |

| |документі. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|70. |Провести індивідуальний облік, |одна |5 хв. |

| |застосовуючи обліковий каталог. |картка | |

| |Скласти бібліографічний опис | | |

| |документа, зазначити ціну, інвентарний| | |

| |номер, рік надходження, номер запису в| | |

| |Книзі сумарного обліку, кількість | | |

| |примірників, що надійшли, їх розподіл | | |

| |за підрозділами. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|71. |Записати до журналу реєстрації карток |один |21 с. |

| |облікового каталогу інвентарний номер,|запис | |

| |перше слово заголовку. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|72. |Проставити інвентарний номер на |один |1 хв. |

| |документі (на титульному аркуші та на |документ |5 с. |

| |17-й сторінці). | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|73. |Зареєструвати патенти в нумераційній |те саме |21 с. |

| |книзі. | | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|74. |Прийняти акти на документи, які |один акт |10 хв. |

| |вибули, від структурних підрозділів, | | |

| |зробити запис у Книзі сумарного обліку| | |

| |(2-га частина), проставити номер акта.| | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

| |Виключити документ за актом з |один | |

| |облікових форм: |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|75. |інвентарної книги | |2 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|76. |облікового каталогу | |1 хв. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|77. |опису інвентарних номерів | |1 хв. |

| | | |2 с. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|78. |Виключити документи, що вибули, із |те саме |1 хв. |

| |бази даних. | |2 с. |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|79. |Погасити інвентарний номер і штемпель |один |36 с. |

| |бібліотеки на документі. |документ | |

|------+--------------------------------------+---------+--------|

|80. |Підшити акти. |один акт |18 с. |

------------------------------------------------------------------


Примітка: При роботі з документом, написаним іноземною мовою,

до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,15.


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка