Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСторінка5/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.1. ВИВЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Таблиця 8

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовча робота до вивчення | | |

| |бібліотечного фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |Скласти план роботи з вивчення |один |4 год. |

| |бібліотечного фонду (частини фонду). |план | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |Підготувати інструментарій з вивчення |одна |10 хв. |

| |бібліотечного фонду. Скласти таблиці з |таблиця| |

| |різноманітних аспектів вивчення. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Підібрати бібліографічні посібники, |один |25 хв. |

| |інформаційні списки для проведення |посіб- | |

| |роботи з вивчення бібліотечного фонду. |ник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Провести інструктаж для здійснення |один |2 год. |

| |робіт з вивчення бібліотечного фонду. |інст- | |

| | |руктаж | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Бібліографічне вивчення бібліотечного | | |

| |фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Ознайомитися зі змістом |один | |

| |бібліографічного посібника, |посіб- | |

| |інформаційного списку для проведення |ник | |

| |роботи з вивчення бібліотечного фонду. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість назв у посібнику: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |1 - 25 | |20 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |26 - 50 | |40 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |51 - 100 | |1 год. |

| | | |20 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Звірити каталожну картку з |одна | |

| |бібліографічним описом документа, |картка | |

| |зазначеного у посібнику. Зробити | | |

| |позначку про наявність документа у | | |

| |фонді: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |алфавітний каталог | |20 с |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |систематичний каталог | |30 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Скласти бібліографічний запис на |те саме|3 хв. |

| |документи, відсутні в бібліотеці. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Переглянути наповнення систематичного | | |

| |каталогу за різними аспектами (галузями| | |

| |знань, видами, роками та ін.). | | |

| |Зіставити отримані дані з | | |

| |тематично-типологічним (перспективним) | | |

| |планом комплектування. Уточнити, внести| | |

| |корективи до плану комплектування. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість карток в ящику: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |1 - 500 | |50 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |501 - 1000 | |1 год. |

| | | |40 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |1001 - 2000 | |3 год. |

| | | |20 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Статистичне вивчення бібліотечного | | |

| |фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |Заповнити статистичні таблиці (за |одна |25 хв. |

| |складом, динамікою та ступенем |таблиця| |

| |використання бібліотечного фонду) на | | |

| |підставі облікової документації. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |Розрахувати показники |один |2 хв. |

| |книгозабезпеченості, обертаності, |показ- | |

| |читаності та ін. |ник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Здійснити: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |повний перегляд документів на стелажах,|один |1 хв. |

| |підрахунок кількості книговидач за |доку- | |

| |книжковими формулярами або аркушами |мент | |

| |терміну повернення; | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |маркування не використовуваної частини |те саме|20 с. |

| |фонду залежно від причин, що викликали | | |

| |низьку обертанність. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |Заповнити таблицю інтенсивності |одна |1 год. |

| |використання бібліотечного фонду. |таблиця| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Складання та аналіз таблиць з вивчення | | |

| |бібліотечного фонду | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти таблиці: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |складу, розвитку і використання |одна |1 год. |

| |бібліотечного фонду; |таблиця|15 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |ступеню використання фонду за різними |одна |1 год. |

| |аспектами (галузевому, за видами видань|таблиця|20 хв. |

| |та ін.); | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |обсягу частини фонду, яка не | |1 год. |

| |використовується і мало запитувана і | |15 хв. |

| |причин її накопичення. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Проаналізувати таблиці: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |складу, розвитку і використанню | |1 год. |

| |бібліотечного фонду; | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |ступеню використання фонду за різними | |1 год. |

| |аспектами (галузевому, за видами | | |

| |видань) | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |обсягу частини фонду, яка не | |1 год. |

| |використовується і мало запитувана і | | |

| |причин її накопичення | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|25. |Скласти план заходів реалізації |один |3 год. |

| |пропозицій за результатами вивчення |план | |

| |фонду. | | |

------------------------------------------------------------------


Примітка: Час проведення інструктажу в норму часу не входить.

При роботі з документами іноземними мовами до норм часу додається

підвищувальний коефіцієнт - 1,15.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ КАТАЛОГІВ
3.1. ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 9

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Робота з друкованими картками | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|1. |Розібрати комплект друкованих карток. |одна |30 с. |

| | |картка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|2. |Підібрати друковані картки за алфавітом|те саме|25 с. |

| |прізвищ авторів або заголовків для | | |

| |розміщення у службовій картотеці. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|3. |Розставити картки в службовій |те саме|30 с. |

| |картотеці. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|4. |Підібрати друковані картки до | |1 хв. |

| |документів. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Звірка документів, що надійшли, з | | |

| |каталогами | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|5. |Перевірити за каталогом наявність |одна |2 хв. |

| |документа, перенести з каталожної |картка | |

| |картки бібліотечний шифр, повний | | |

| |індекс. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|6. |Знайти в службовому каталозі зведений |те саме|3 хв. |

| |опис. Зробити необхідні позначки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|7. |Оформити друковану картку, написати |те саме|1 хв. |

| |інвентарний номер, шифр. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Приписка дублетів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|8. |Звірити документ на дублетність за |одна |2 хв. |

| |службовим алфавітним, обліковим |назва | |

| |каталогами. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|9. |Приписати дублет у каталог: проставити |те саме|1 хв. |

| |інвентарний номер, перенести шифр на | | |

| |документ. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Приписка серіальних видань | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|10. |Знайти в реєстраційній картотеці картку|одна |2 хв. |

| |на видання, звірити її з оригіналом, |назва | |

| |зробити необхідні бібліотечні позначки.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|11. |Знайти в каталозі картку, позначити |те саме|3 хв. |

| |надходження відповідного випуску, | |6 с. |

| |проставити інвентарний номер, шифр, | | |

| |зробити інші бібліотечні позначки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Формування бібліографічного запису | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Скласти основний бібліографічний запис |одна | |

| |за відсутності друкованої картки в |назва | |

| |документі (ознайомитися з документом, | | |

| |скласти запис, зробити бібліотечні | | |

| |позначки). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість елементів запису: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|12. |1 - 4 | |5 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|13. |5 - 6 | |6 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|14. |7 - 9 | |7 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|15. |10 - 13 | |8 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|16. |14 - 19 | |9 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|17. |20 - 27 | |10 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|18. |Скласти основний бібліографічний запис |те саме|5 хв. |

| |за допомогою макета картки, | | |

| |надрукованого в книзі. Переглянути | | |

| |видання, звірити з макетом картки, у | | |

| |разі потреби внести зміни і доповнення.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|19. |Скласти додатковий запис до основного |одна |4 хв. |

| |бібліографічного. |картка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|20. |Ознайомитися з документом. Скласти |одна |4 хв. |

| |аналітичний запис. |картка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|21. |Скласти картку посилань до основного |те саме|1 хв. |

| |бібліографічного запису. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Редагування бібліографічного запису | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|22. |Перевірити правильність подання |одна |1 хв. |

| |елементів запису на картці. |картка |2 с. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|23. |Оформити картку для дублювання на |те саме|1 хв. |

| |розмножувальному апараті. Проставити | |6 с. |

| |індекси, шифри, бібліотечні позначки, | | |

| |визначити і зазначити тираж карток. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Групова обробка документів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Відібрати однотипні документи, що |одна | |

| |підлягають груповій обробці. Скласти |група | |

| |загальну характеристику на комплект |докумен| |

| |документів. |тів | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Кількість документів у групі: | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|24. |1 - 9 | |45 хв. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|25. |10 - 15 | |1 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|26. |16 - 30 | |2 год. |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|27. |Перевірити правильність складання |одна |15 хв. |

| |характеристики на комплект документів. |характе| |

| | |ристика| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Рекаталогізація | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|28. |Звірити документи з каталожним записом.|одна |6 хв. |

| |Внести необхідні зміни. Перенести шифр,|картка | |

| |інвентарні номери, бібліотечні | | |

| |позначки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Підготовка до індексування документів | | |

| |для каталогів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|29. |Підібрати картку до документа, звірити |одна |36 с. |

| |і вкласти в документ. |картка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|30. |Ознайомитися з документом. Встановити |одна |1 хв. |

| |тематику. Розподілити за галузями знань|назва | |

| |(за тематикою). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|31. |Переглянути зарубіжні видання, |те саме|26 хв. |

| |перекласти необхідні дані українською | | |

| |мовою. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Систематизація документів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|32. |Систематизація документа з |те саме|5 хв. |

| |використанням індексів друкованої | | |

| |картки або макета картки, надрукованого| | |

| |у виданні. Ознайомитися з документом, | | |

| |перевірити відповідність індексів | | |

| |таблицям класифікації, прийнятим у | | |

| |бібліотеці, проставити індекс на | | |

| |документі. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|33. |Систематизація документів за |те саме|10 хв. |

| |відсутності друкованої картки і макету | | |

| |картки у виданні. Ознайомитися з | | |

| |документом, визначити індекс за | | |

| |таблицями класифікації, прийнятими в | | |

| |бібліотеці, проставити індекс на | | |

| |документі. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|34. |Визначити авторський знак документа за |те саме|45 с. |

| |авторськими таблицями. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|35. |Шифрування документа при |те саме|30 с. |

| |форматно-інвентарній розстановці. | | |

| |Визначити формат документа, написати | | |

| |шифр. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|36. |Редагування шифру. Перевірити |те саме|1 хв. |

| |правильність індексу, авторського | | |

| |знака. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|37. |Скласти картку абетково-предметного |одна |2 хв. |

| |покажчика (за новою тематикою). |картка | |

| |Написати на картці каталожний індекс, | | |

| |зазначити посилання та зв'язки між | | |

| |окремими рубриками. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Предметизація документів | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|38. |Предметизація документів з |одна |3 хв. |

| |використанням рубрик друкованої картки.|назва | |

| |Перевірити відповідність рубрики | | |

| |друкованої картки предметному каталогу.| | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|39. |Предметизація документів за відсутності|одна |5 хв. |

| |друкованої картки. Ознайомитися з |назва | |

| |документом, визначити предметні | | |

| |рубрики. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|40. |Скласти нові предметні рубрики і |одна |2 хв. |

| |підрубрики. Перенести на картки |картка | |

| |службової картотеки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|41. |Редагування предметної рубрики. |те саме|1 хв. |

| |Перевірити правильність предметної | | |

| |рубрики, точність написання. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація та ведення абеткового | | |

| |каталогу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|42. |Підібрати картки за алфавітом прізвищ |одна |25 с. |

| |авторів або заголовків. |картка | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|43. |Розставити в каталог попередньо |те саме|25 с. |

| |підібрані картки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|44. |Редагування каталогу: перевірити |те саме|1 хв. |

| |правильність розстановки карток, | | |

| |написання додаткових карток та карток | | |

| |із посиланнями, виправити помилки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|45. |Написати роздільник. Зазначити літеру, |один |1 хв. |

| |склад. |розді- | |

| | |льник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|46. |Розміщення роздільників: підібрати за |те саме|40 с. |

| |алфавітом, поставити, закріпити | | |

| |стержень. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація і ведення систематичного | | |

| |каталогу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|47. |Підібрати картки за класифікаційними |одна |30 с. |

| |індексами, усередині розділу - за |картка | |

| |алфавітом прізвищ авторів або | | |

| |заголовків. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|48. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. |

| |підібрані картки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|49. |Редагування каталогу: перевірити |одна |1 хв. |

| |правильність наповнення розділів за |картка | |

| |змістом, індексацією і розстановкою, | | |

| |виправити помилки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|50. |Рекласифікація систематичного каталогу:|те саме|6 хв. |

| |виправити класифікаційні індекси, | | |

| |внести зміни в абетковий каталог. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|51. |Написати роздільник: зазначити |один |3 хв. |

| |класифікаційний індекс, назву розділу |розді- | |

| |або підрозділу та ін. |льник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|52. |Розміщення роздільника: підібрати за |те саме|30 с. |

| |індексами, поставити, закріпити | | |

| |стержень. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація предметного каталогу | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|53. |Підібрати картки за предметними |одна |30 с. |

| |рубриками, усередині рубрик - за |картка | |

| |алфавітом прізвищ авторів або | | |

| |заголовків. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|54. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. |

| |підібрані картки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|55. |Редагування предметного каталогу: |те саме|1 хв. |

| |перевірити правильність посилань, | | |

| |рубрик. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|56. |Написати роздільник. Зазначити рубрику,|один |3 хв. |

| |посилання. |розді- | |

| | |льник | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|57. |Розміщення роздільника: знайти місце, |те саме|30 с. |

| |поставити, закріпити стержень. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація та ведення нумераційного | | |

| |каталогу нормативно-технічної | | |

| |документації | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|58. |Підібрати картки за видами документів, |одна |5 хв. |

| |умовними цифровими позначками, |картка | |

| |алфавітом скорочених назв країн, | | |

| |латинським алфавітом (зарубіжних | | |

| |стандартів), номерами документів. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|59. |Розставити в каталог попередньо |те саме|30 с. |

| |підібрані картки. | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|60. |Редагування каталогу: перевірити |одна |3 хв. |

| |правильність бібліографічних записів, |картка | |

| |розстановки, виправити помилки. Внести | | |

| |в каталог доповнення і зміни (відміна, | | |

| |заміна, зміна, продовження терміну дії | | |

| |із зазначенням джерела). | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

|61. |Написати і поставити роздільник. |один |2 хв. |

| | |роз- | |

| | |дільник| |

|------+---------------------------------------+-------+---------|

| |Організація і ведення електронного | | |

| |каталогу (ЕК) | | |

|------+---------------------------------------+-------+---------|


Каталог: old
old -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
old -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
old -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
old -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
old -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
old -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
old -> Екологічних інвестицій україни
old -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка